ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervenes

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervenes-, *supervenes*, supervene
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา supervenes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *supervenes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervene[VI] เข้าครอบงำ, See also: เข้ามาอย่างคาดไม่ถึง, เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด, Syn. ensue, issue, take place
supervenience[N] การเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึงมาก่อน, See also: การเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervening causeเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervening negligenceความประมาทที่มีเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superventionการเกิดโรคซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spiritus sanctus superveniat in vos, er virfus A/tissimi custodial' vos a peccatfs.Spiritus sanctus superveniat in vos, et virtus Altissimi custodiat vos a peccatis. Stations of the Cross (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervene (v) sˌuːpəvˈiːn (s uu2 p @ v ii1 n)
supervened (v) sˌuːpəvˈiːnd (s uu2 p @ v ii1 n d)
supervenes (v) sˌuːpəvˈiːnz (s uu2 p @ v ii1 n z)
supervening (v) sˌuːpəvˈiːnɪŋ (s uu2 p @ v ii1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinzukommen; dazwischenkommen; unvermutet eintretento supervene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top