ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sud

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sud-, *sud*, su
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suds(n) น้ำสบู่ที่มีฟอง, Syn. bubbles, foam
Sudan(n) ประเทศซูดาน, See also: ซูดาน
sudden(adv) ทันทีทันใด, See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยไม่คาดคิด, Syn. abrupt, immediate, unexpected
suddenly(adv) อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sudanese(ซูด'ดะนีส) n.,adj. ชาวซูดานหรือประเทศซูดาน., Syn. Soudanese
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift, guick
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน

English-Thai: Nontri Dictionary
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่
soapsuds(n) ฟองสบู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sudamen (เอก.); sudamina (พหู.)ผื่นไข้, ส่าไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudamina (พหู.); sudamen (เอก.)ผื่นไข้, ส่าไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudationการออกเหงื่อ, การหลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudatoria๑. ภาวะหลั่งเหงื่อเกิน๒. ห้องอบขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudatorium] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudatoriumห้องอบขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudatoria ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden death clauseข้อกำหนดการสิ้นสุดลงทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden heat of passionบันดาลโทสะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden injuryความเสียหายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden onsetการเริ่มต้นฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sudden drawdownsudden drawdown, การลดระดับน้ำฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roline: the sexy suds car wash is tomorrow.แคโรไลน์: งานสุดเซ็กซี่ล้างรถฟองสบู่พรุ่งนี้แล้ว You're Undead to Me (2009)
Uh, that the -- the guy, he smelled like ground chuck and soap suds and old-lady cream.เอ่อ เจ้านั่นกลิ่นเหมือนเนื้อบด และฟองสบู่ กับยาหม่องยายแก่ Dog Dean Afternoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sudA boat suddenly appeared out of the mist.
sudA dog suddenly jumped at me.
sudAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
sudAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
sudAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
sudA good idea suddenly struck her.
sudA good idea suddenly struck me.
sudAll communication with that airplane was suddenly cut off.
sudAll of a sudden a dog began barking.
sudAll of a sudden a fire broke out in the department store.
sudAll of a sudden a fire broke out in the movie theater.
sudAll of a sudden all the lights went out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูทร(n) Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
วาบ(adv) suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน(adv) immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ในทันที(adv) suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น(adv) at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai Definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai Definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai Definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก(adv) suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
กึง(adv) bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
เร็ว(adv) suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคเนย์[ākhanē] (n) EN: southeast  FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[Amērikā Tāi] (n, prop) EN: South America  FR: Amérique du Sud [f]
อัฟริกาใต้[Apfarikā Tāi] (n, prop) EN: South Africa  FR: Afrique du Sud [f]
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
ชุมพร[Chumphøn] (n, prop) EN: Chumphon (South)  FR: Chumphon (Sud)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDA S UW1 D AH0
SUDS S AH1 D Z
SUDD S AH1 D
SUDOL S UW1 D AH0 L
SUDER S UW1 D ER0
SUDAN S UW0 D AE1 N
SUDLER S UW1 D AH0 L ER0
SUDDEN S AH1 D AH0 N
SUDLER S UW1 D L ER0
SUDDAM S AH2 D AA1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suds (n) sˈʌdz (s uh1 d z)
Sudan (n) sˈuːdˈaːn (s uu1 d aa1 n)
sudden (n) sˈʌdn (s uh1 d n)
Sudbury (n) sˈʌdbriː (s uh1 d b r ii)
Sudanese (n) sˌuːdənˈiːz (s uu2 d @ n ii1 z)
suddenly (a) sˈʌdnliː (s uh1 d n l ii)
suddenness (n) sˈʌdn-nəs (s uh1 d n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突然[tū rán, ㄊㄨ ㄖㄢˊ, ] sudden; abrupt; unexpected, #565 [Add to Longdo]
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, ] suddenly; all of a sudden, #2,453 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian, #2,544 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao, #4,423 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly, #5,628 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] suddenly; surname Huo, #8,696 [Add to Longdo]
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor), #9,581 [Add to Longdo]
猛然[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; abruptly, #10,136 [Add to Longdo]
突变[tū biàn, ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ, / ] sudden change; mutation, #10,435 [Add to Longdo]
暴利[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] sudden huge profits, #12,426 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すだれ, sudare] (n) มู่ลี่
素手[すで, sude] (n) มือเปล่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Südpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sud {m}stock [Add to Longdo]
Sudelei {f}mess [Add to Longdo]
Sudelarbeit {f}scrawl [Add to Longdo]
Sudhaus {n}mashhouse [Add to Longdo]
sudeln; verpfuschento botch [Add to Longdo]
Sudandrossling {m} [ornith.]Brown Babbler [Add to Longdo]
Sudanbeutelmeise {f} [ornith.]Sennar Kapok Tit [Add to Longdo]
Sudan [geogr.]Sudan (sd) [Add to Longdo]
Sudanese {m}; Sudanesin {f}Sudanese [Add to Longdo]
sudanesisch {adj}Sudanese [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sud(n) |m| ทิศใต้ เช่น Le ski du nord au sud vous propose un large éventail de séjours au ski dans plus de 80 stations., Les Afriques au sud du Sahara.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
お手伝い(P);御手伝い[おてつだい, otetsudai] (n,vs) (1) maid; (2) help; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
センスデータ[せんすでーた, sensude-ta] sense data [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巣立ち[すだち, sudachi] das_Nest_verlassen, fluegge_werden, selbstaendig_werden [Add to Longdo]
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  sud /syd/ 
   south

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  sud
   south

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top