Search result for

styli

(59 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -styli-, *styli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylish[ADJ] นำสมัย, See also: เข้าสมัย, Syn. chic, smart, fashionable
stylist[N] นักออกแบบ, See also: ดีไซเนอร์, Syn. designer, couturier
stylize[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เข้ากับรูปแบบ, Syn. accord, conform, formalize
stylistic[N] ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบ, Syn. stylistical
stylistics[N] การศึกษาเกี่ยวกับสำนวนหรือรูปแบบภาษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stylish(สไท'ลิช) adj. ทันสมัย,เข้ารูปแบบปัจจุบัน,เก๋,สวยงาม., See also: stylishly adv. stylishness n., Syn. chic,fashionable
stylist(สไท'ลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญรูปแบบ,นักออกแบบ,นักกีฬามีชื่อเสียง มีวิธีการเล่นที่ถูกต้องและได้ผล,นักตกแต่ง,นักสำนวน

English-Thai: Nontri Dictionary
stylish(adj) เก๋,ทันสมัย,สวยงาม,เข้าสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
styliform; styloidยาวเรียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, trish and saskia are, like, the hottest stylists.ฉันหมายความว่า Trish กับ Saskia ต้องชอบชุดของเธอแน่ ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
They were dog stylists.เป็นคนแต่งตัวสุนัขครับ The Love Guru (2008)
# Personal stylist agent and a publicistดีไซเนอร์ส่วนตัว เอเย่นต์ นักประชาสัมพันธ์ High School Musical 3: Senior Year (2008)
He would love you more with some styling.เขาจะรักเธอมากขึ้นเมื่อเธอใส่พวกนี้ The Wrath of Con (2009)
I like the way you brush your hair I like those stylish clothes you wear* ฉันชอบเวลาเธอแปรงผม * * ฉันชอบชุดหรูๆที่เธอใส่ * Throwdown (2009)
He's styling.ถ่อมตัวจริง Despicable Me (2010)
Not the most stylish, I know, but it will keep you warm.ไม่ได้ตามเทรนด์หรอกนะ แต่มันทำให้เธออุ่น Unearthed (2010)
Well, it looks like a stylized "S", or a snake.ว่าแต่มันรูปร่างคล้ายตัว S หรือว่ารูปงู The Bishop Revival (2010)
Without the benefit of his stylish clothing.โดยไม่อ้างเสื้อแฟชั่นเป็นตัวช่วยชะมัด Physical Education (2010)
The eldest brother of one of my friends in junior high seems to have opened a stylish restaurant in Suehiro province.พี่ชายคนโตของเพื่อนฉันสมัยม.ต้น ดูเหมือนจะเปิดร้านอาหารในเมืองสุเอฮิโระ Hanamizuki (2010)
Well, anytime I can combine styling with revenge...เอาล่ะ ทุกเวลาที่ชั้นสามารถรวมการออกแบบพร้อมกับการแก้แค้น The Witches of Bushwick (2010)
Lost some weight, Started styling your hair like Alison's.ผอมลง ทำผมเหมือนอัลลิสัน To Kill a Mocking Girl (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
styliDo you have any more stylish?
styliThat's a stylish hat you are wearing.
styliYou're very stylish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามสมัย[ADV] fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids   FR: ?
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLING    S T AY1 L IH0 NG
STYLIZE    S T AY1 L AY2 Z
STYLIST    S T AY1 L IH2 S T
STYLISH    S T AY1 L IH0 SH
STYLISTS    S T AY1 L IH2 S T S
STYLISTS    S T AY1 L IH2 S S
STYLISTS    S T AY1 L IH2 S
STYLITES    S T IH2 L AY1 T S
STYLIZED    S T AY1 L AY2 Z D
STYLISHLY    S T AY1 L IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
styling    (v) (s t ai1 l i ng)
stylish    (j) (s t ai1 l i sh)
stylist    (n) (s t ai1 l i s t)
stylize    (v) (s t ai1 @ l ai z)
stylists    (n) (s t ai1 l i s t s)
stylized    (v) (s t ai1 @ l ai z d)
stylizes    (v) (s t ai1 @ l ai z i z)
stylishly    (a) (s t ai1 l i sh l ii)
stylistic    (j) (s t ai1 l i1 s t i k)
stylizing    (v) (s t ai1 @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Styling {n}styling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
スタイリスト[, sutairisuto] (n) stylist; (P) [Add to Longdo]
スタイリッシュ[, sutairisshu] (adj-na) stylish [Add to Longdo]
スタイリング[, sutairingu] (n) styling; (P) [Add to Longdo]
スマート[, suma-to] (adj-na,n) (1) smart; stylish; (2) slim; (P) [Add to Longdo]
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
ヘアアーティスト[, heaa-teisuto] (n) hair stylist (wasei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top