Search result for

stirs

(300 entries)
(0.2106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stirs-, *stirs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stirs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stirs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stir    [VT] คนให้เข้ากัน, See also: กวน, Syn. mix, shake
stir    [VI] ขยับ, See also: ค่อยๆ เคลื่อน, Syn. budge, move
stir    [VT] ขยับ, See also: ค่อยๆ เคลื่อน, Syn. budge, move
stir    [VT] ปลุกเร้า, See also: กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arouse, excite, wake
stir    [N] การกวน, See also: การคนให้เข้ากัน
stir    [N] ความตื่นเต้น, See also: ความชุลมุนวุ่นวาย, Syn. commotion, excitation
stir    [N] คุก (คำสแลง), See also: เรือนจำ, Syn. jail, prison
bestir    [VT] กระตุ้นให้ทำ, Syn. rouse
stir in    [PHRV] คนใน, See also: กวนใน, แกว่งใน
stir to    [PHRV] กระตุ้น (บางคน) ให้ทำ (บางสิ่ง)
stir up    [PHRV] คนให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากัน
stirrup    [N] โกลน, See also: เหล็กสำหรับเท้าเหยียบ (เวลาขี่ม้า)
stirring    [ADJ] ซึ่งปลุกเร้า
stir about    [PHRV] คน, See also: กวน, แกว่ง
stir around    [PHRV] คน, See also: กวน, แกว่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stapes; stirrupกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stirrup; stapesกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Central nervous system stirmulantsสารกระตุ้นระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Completely Stirred Tank Reactor, CSTR ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์
ถังปฏิกรณ์หรือถังปฏิกิริยาที่มีการกวนรุนแรง ทำให้มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ความเข้มข้น ณ จุดใด ๆ ในถังมีค่าเท่ากันเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Magnetic Stirrersเครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stirThe drama on TV was so popular that it stirred up people's interest in the period.
stirThe news caused a great stir.
stirThe news is creating a stir.
stirI like pea pods in my stir fry.
stirSomething was stirring in the dark.
stirThere's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.
stirI began to stir about 4:30 in the morning but I didn't get up until 6:00.
stirAdd water and stir to a paste.
stirIt's making a great stir.
stirGoing back to South Africa had stirred up some painful memories for him.
stirHe put milk into his tea and stirred it.
stirHe's here trying to stir up trouble.
stirShe stirred the instant coffee and poured in milk.
stirI'm sure she'll cause a stir in the Tokyo fashion world.
stirShe stirred the milk into her coffee.
stirShe stirred her coffee with a spoon.
stirShe stirred the soup with a spoon.
stirShe stirred her tea with a little gold spoon.
stirIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)
bestir(บิสเทอร์') {bestirred,bestirring,bestirs} vt. กระตุ้น,ทำให้มุมานะ
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
stirring(สเทอ'ริง) adj. ปลุกเร้า,กระตุ้น,ตื่น-เต้น,เคลื่อนไปมา,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., Syn. exciting
stirrup(สเทอ'อัพ) n. โกลน,ห่วงเหล็กสำหรับเหยียบ,เชือกโกลน,สายโกลน,กระดูกโกลนในช่องหู (หรือ stapes) ,โครงค้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง
stir(vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า
stirrup(n) โครงค้ำ,โกลน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทึกขวัญ    [ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
ยั่วโมโห    [V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
แส่หาเรื่อง [V] make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
เร้า [V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
โลดโผน [ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
หวาดเสียว    [V] be adventurous, See also: be soul-stirring, Example: การเดินทางไปยังกรุงพนมเปญคราวนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอควร, Thai definition: สยองภัย
กระทบกระเทือนใจ    [V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
กระทบใจ    [V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เศร้าโศกจนกระทบใจคนทั้งเมือง, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
ยั่วยุ    [V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ    [V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ผู้ก่อกวน    [N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ    [N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
คน    [V] stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
เขี่ย    [V] stir, See also: scratch, Syn. สะกิด, ปัด, Example: พ่อใช้นิ้วเขี่ยผงที่ลูกตาลูกสาวเบาๆ, Thai definition: ค่อยๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่หลุดออกไป
ปลุกปั่น    [V] agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
ปลุกใจ    [V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
สะเทือนอารมณ์    [V] touch, See also: be deeply moved, be touched, stir up one's feelings, Example: เขาเขียนนิยายเรื่องนี้ได้สะเทือนอารมณ์ผู้อ่านมาก, Thai definition: อารมณ์หวั่นไหวอย่างแรงด้วยความทุกข์
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ถด    [V] move backwards, See also: budge, stir, retreat, withdraw, inch, Syn. ถอย, กระถด, Example: พอพวกเขาเขยิบเข้าไปใกล้ หนูน้อยก็ถดหนี, Thai definition: เลื่อนไปเล็กน้อย
ซาว    [V] wash (rice), See also: stir (rice) with hand and wash with water, rinse, Syn. ล้างน้ำ, Example: ก่อนหุงข้าว เราจะซาวข้าวให้สะอาด 2-3 ครั้ง, Thai definition: เอาข้าวสารล้างน้ำด้วยวิธีใช้มือคนให้ทั่วเพื่อให้สะอาดก่อนหุงต้ม เรียกว่า ซาวข้าว, โดยปริยายหมายถึง ล้างสิ่งอื่นด้วยวิธีเช่นนั้น
กระตุ้นเตือน    [V] stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai definition: ย้ำให้ระลึกถึง
กระดุกกระดิก [V] move, See also: stir, wag, wriggle, fidget, Syn. กระดิก, เคลื่อนไหว, Ant. หยุด, สงบ, Example: ไม่นานนักน้ำในกระทงก็ดังฉี่ๆ แม่เป้งมดแดงที่ลอยขยับปีกไปมาเริ่มดิ้นแรงขึ้น ไม่ช้ามันก็ไม่กระดุกกระดิก เพราะน้ำในนั้นเริ่มเดือดปุดๆ ขึ้นมา
กระดิกกระเดี้ย    [V] move, See also: stir, budge, Syn. ขยับ, เคลื่อน, Example: เธอนอนนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยไปไหน, Thai definition: เคลื่อนไหวน้อยๆ
กระดูกโกลน    [N] stirrup-shaped bone of ear, See also: stapes, Example: หูตึงอาจเกิดเนื่องมาจากมีกระดูกงอกที่บริเวณช่องรูปรี แล้วยึดฐานของกระดูกโกลนให้ติดแน่น
กวน    [V] stir, See also: mix, Syn. คน, Example: แม่กำลังกวนแป้งเพื่อทำขนมชั้น, Thai definition: คนให้เข้ากัน
ก่อ    [V] cause, See also: stir up, arouse, evoke, provoke, Example: ชุติมาชอบก่อเรื่องให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสมอๆ
การกวน    [N] stirring, See also: mixing, Syn. การคน, Example: การกวนกะละแมต้องใช้เวลานานและมีความอดทนสูง, Thai definition: การคนให้เข้ากัน, การคนให้เข้ากันจนข้น
การคน    [N] stirring, Syn. การกวน, Example: หลังจากน้ำซุบเดือดจะต้องทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน, Thai definition: การกวนให้เข้ากัน
โกลน [N] stirrup, Example: นักขี่ม้าเหยียบโกลนเตรียมขึ้นบนหลังม้า, Count unit: ข้าง,คู่, Thai definition: ห่วงที่ห้อยลงมาจากอานม้าทั้ง 2 ข้างสำหรับสอดเท้ายันในเวลาขี่
คลุก    [V] mix, See also: blend, stir, Syn. ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า, Example: ชาวใต้นิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า ข้าวยำ มีรสเค็มนำและมีผักสด, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
จุดชนวน    [V] stir up the troubles, See also: ignite, arouse, Example: การรถไฟฯ ยังไม่ทราบถึงเบื้องหลังของคนที่พยายามจุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเหตุผลอะไร, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้น
ความตื่นตัว    [N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
เพลงปลุกใจ [N] soul-stirring song, See also: arousing song, stirring song, Example: ต้นกำเนิดชื่อเหล้า แม่โขง อันเลื่องลือมีเค้าความคิดมาจากเพลงปลุกใจสองเพลงในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai definition: เพลงที่มีเนื้อหาเร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: stir ; poke ; plug   FR: faire bouger ; remuer ; secouer
เขี่ยเถ้า[v. exp.] (khīa thao) EN: stir ashes   
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ลักเพศ[v.] (lakkaphēt) EN: dress like the opposite sex ; behave like the opposite sex   FR: se travestir
ลงแรง [v.] (longraēng) EN: expend energy   FR: dépenser de l'énergie ; se dépenser ; investir beaucoup d'efforts
ลงทุน[v.] (longthun) EN: invest ; make an investment   FR: investir ; financer ; placer (de l'argent)
ลงทุนลงแรง [v. exp.] (longthun longraēng) EN: invest money and effort ; put money and effort into   FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ออกทุน[v.] (økthun) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business   FR: investir
ผัด[v.] (phat) EN: fry ; stir-fry   FR: frire ; sauter
ผัดผัก[n. exp.] (phat phak) EN: stir-fried vegetables   FR: légumes sautés [mpl]
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik khing plā duk thøt krøp) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish   
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng plukjai) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song   
เปียก[v.] (pīek) EN: stir-boil ; make a paste   
ปลอมตัว[v.] (pløm tūa) EN: disguise   FR: se travestir
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant
ซาว[v.] (sāo) EN: wash ; rince ; stir and wash with hand   FR: rincer
ซาวข้าว[v. exp.] (sāo khāo) EN: stir rice with hands in water   
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back   FR: reculer
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring   
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
STIR    S T ER1
STIRS    S T ER1 Z
STIRN    S T ER1 N
STIRES    S T AY1 R Z
STIRRED    S T ER1 D
STIRRUP    S T ER1 AH0 P
STIRRING    S T ER1 IH0 NG
STIRLING    S T ER1 L IH0 NG
STIRRUPS    S T ER1 AH0 P S
STIRRINGS    S T ER1 IH0 NG Z
STIREWALT    S T AO1 R UW0 AH0 L T
STIRLING'S    S T ER1 L IH0 NG Z
PROTO-STIRRUP    P R OW2 T OW1 S T ER1 AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stir    (v) (s t @@1 r)
astir    (j) (@1 s t @@1 r)
stirs    (v) (s t @@1 z)
bestir    (v) (b i1 s t @@1 r)
bestirs    (v) (b i1 s t @@1 z)
stirred    (v) (s t @@1 d)
stirrup    (n) (s t i1 r @ p)
Stirling    (n) (s t @@1 l i ng)
stirring    (v) (s t @@1 r i ng)
stirrups    (n) (s t i1 r @ p s)
bestirred    (v) (b i1 s t @@1 d)
bestirring    (v) (b i1 s t @@1 r i ng)
stirringly    (a) (s t @@1 r i ng l ii)
stirrup-cup    (n) - (s t i1 r @ p - k uh p)
stirrup-cups    (n) - (s t i1 r @ p - k uh p s)
soul-stirring    (j) - (s ou1 l - s t @@ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
炒める[いためる, itameru] Thai: ผัด English: to stir-fry

German-Thai: Longdo Dictionary
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stirn {f}หน้าผาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das hat viel Staub aufgewirbelt.That caused a great stir. [Add to Longdo]
Er rührt keinen Finger.He won't stir a finger. [Add to Longdo]
Leb schnell, lieb heftig, stirb jung.Live fast, love hard, die young. [Add to Longdo]
Sie boten ihm die Stirn.They defied him. [Add to Longdo]
Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn.She passed her hand over her forehead. [Add to Longdo]
Sie stirbt vor Angst.She is frightened to death. [Add to Longdo]
Vogel friss oder stirb.It's sink or swim. [Add to Longdo]
Vor Gebrauch umrühren.Stir before using. [Add to Longdo]
Stirnhöhlenvereiterung {f} [med.]suppurative frontal sinusitis [Add to Longdo]
Schwarzstirnwürger {m} [ornith.]Lesser Grey Shrike (Lanius minor) [Add to Longdo]
Stirnbandibis {m} [ornith.]Plumbeous Ibis [Add to Longdo]
Weißstirnguan {m} [ornith.]Rusty-margined Guan [Add to Longdo]
Schwarzstirnwachtel {f} [ornith.]Black-fronted Wood Quail [Add to Longdo]
Rotstirnwachtel {f} [ornith.]Rufous-fronted Quail [Add to Longdo]
Rotstirn-Bläßhuhn {n} [ornith.]Red-fronted Coot [Add to Longdo]
Blaustirn-Pfuhlhuhn {n} [ornith.]San Cristobal Mountain Rail [Add to Longdo]
Blaustirn-Blatthühnchen {n} [ornith.]African Jacana [Add to Longdo]
Rotstirn-Blatthühnchen {n} [ornith.]Wattled Jacana [Add to Longdo]
Gelbstirn-Blatthühnchen {n} [ornith.]Northern Jacana [Add to Longdo]
Weißstirn-Regenpfeifer {m} [ornith.]White-fronted Sand Plover [Add to Longdo]
Schwarzstirn-Regenpfeifer {m} [ornith.]Black-fronted Plover [Add to Longdo]
Weißstirn-Seeschwalbe {f} [ornith.]White-fronted Tern [Add to Longdo]
Graustirntaube {f} [ornith.]Palau Ground Dove [Add to Longdo]
Goldstirn-Fruchttaube {f} [ornith.]Orange-fronted Fruit Dove [Add to Longdo]
Rotstirnlori {m} [ornith.]Red-spotted Lorikeet [Add to Longdo]
Weißstirnamazone {f} [ornith.]White-fronted Amazon [Add to Longdo]
Rotstirnamazone {f} [ornith.]Red-lored Amazon [Add to Longdo]
Blaustirnamazone {f} [ornith.]St Lucia Amazon [Add to Longdo]
Goldstirnsittich {m} [ornith.]Peach-fronted Conure [Add to Longdo]
Rotstirnsittich {m} [ornith.]Rufous-fronted Parakeet [Add to Longdo]
Goldstirnpapageichen {n} [ornith.]Orange-fronted Hanging Parrot [Add to Longdo]
Braunstirn-Spechtpapagei {m} [ornith.]Buff-faced Pygmy Parrot [Add to Longdo]
Purpurstirnpapagei {m} [ornith.]Plum-crowned Parrot [Add to Longdo]
Maronenstirnsittich {m} [ornith.]Maroon-fronted Parrot [Add to Longdo]
Schwarzstirnpapagei {m} [ornith.]Scarlet-shouldered Parrotlet [Add to Longdo]
Rotstirncoua [ornith.]Red-footed Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Nacktstirnkuckuck {m} [ornith.]Red-faced Malcoha [Add to Longdo]
Blaßstirnkauz {m} [ornith.]Buff-fronted Owl [Add to Longdo]
Weißstirneule {f} [ornith.]White-fronted Scops Owl [Add to Longdo]
Indigostirnamazilie {f} [ornith.]Indigo-capped Hummingbird [Add to Longdo]
Grünstirnamazilie {f} [ornith.]Green-fronted Hummingbird [Add to Longdo]
Blaustirn-Lanzettschnabel {m} [ornith.]Blue-fronted Lancebill [Add to Longdo]
Grünstirn-Lanzettschnabel {m} [ornith.]Green-fronted Lancebill [Add to Longdo]
Blaustirn-Schneehöschen {n} [ornith.]Sapphire-vented Puffleg [Add to Longdo]
Blaustirneupherusa [ornith.]Oaxaca Hummingbird [Add to Longdo]
Violettstirnbrillant {m} [ornith.]Violet-fronted Brilliant [Add to Longdo]
Schwarzstirnsaphir {m} [ornith.]Black-fronted Hummingbird [Add to Longdo]
Weißstirnspint {m} [ornith.]White-fronted Bee Eater [Add to Longdo]
Blaustirn-Glanzvogel {m} [ornith.]Bluish-fronted Jacamar [Add to Longdo]
Goldstirn-Faulvogel {m} [ornith.]Rufous-necked Puffbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[, toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei [Add to Longdo]
マドラー[, madora-] (n) muddler; stir stick [Add to Longdo]
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
火に油を注ぐ[ひにあぶらをそそぐ, hiniaburawososogu] (exp,v5g) to make things worse; to stir things up; lit [Add to Longdo]
海老チリ[えびチリ;エビチリ, ebi chiri ; ebichiri] (n) (uk) (abbr) (abbr. of 海老のチリソース煮) stir-fried shrimp in chili sauce [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]
居ながらにして[いながらにして, inagaranishite] (exp) from one's seat; without stirring [Add to Longdo]
響めき;響き;響動めき[どよめき, doyomeki] (n) (uk) commotion; stir [Add to Longdo]
響めく(P);響く;響動めく[どよめく, doyomeku] (v5k,vi) (1) (uk) to resound; (2) (uk) to make a stir; (P) [Add to Longdo]
驚かす[おどろかす, odorokasu] (v5s,vt) to surprise; to frighten; to create a stir; (P) [Add to Longdo]
驚かせる[おどろかせる, odorokaseru] (v1,vt) (See 驚かす) to surprise; to frighten; to create a stir [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜる(P);交ぜる(P);雑ぜる[まぜる, mazeru] (v1,vt) to mix; to stir; to blend; (P) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble [Add to Longdo]
焼き;焼[やき, yaki] (n) (1) cooking, esp. frying or stir-frying; heating; (2) tempering; (n-suf) (3) -ware [Add to Longdo]
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
振り起こす;振り起す;振起こす;振起す[ふりおこす, furiokosu] (v5s,vt) to stir up; to stimulate [Add to Longdo]
身じろぎ;身動ぎ[みじろぎ, mijirogi] (n,vs) stirring; slight movement [Add to Longdo]
身じろぎもしない[みじろぎもしない, mijirogimoshinai] (exp,adj-i) didn't stir an inch; not stirring a muscle [Add to Longdo]
身じろぐ;身動ぐ[みじろぐ, mijirogu] (v5g,vi) to stir; to move [Add to Longdo]
身動き[みうごき, miugoki] (n,vs) moving about; stirring about; (P) [Add to Longdo]
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P) [Add to Longdo]
青椒肉絲[チンジャオロース, chinjaoro-su] (n) (uk) Chinese stir-fry containing green peppers and meat (chi [Add to Longdo]
戦ぐ[そよぐ, soyogu] (v5g,vi) to rustle; to stir; to flutter [Add to Longdo]
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely [Add to Longdo]
煽る[あおる, aoru] (v5r) to fan; to agitate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P) [Add to Longdo]
掻き起こす[かきおこす, kakiokosu] (v5s) to stir up [Add to Longdo]
掻き乱す;かき乱す[かきみだす, kakimidasu] (v5s,vt) to stir up; to disturb [Add to Longdo]
掻き立てる;かき立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to stir up; to arouse [Add to Longdo]
騒めき[ざわめき, zawameki] (n) (uk) stir; commotion; noise [Add to Longdo]
騒めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P) [Add to Longdo]
挑発(P);挑撥[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) provocation; stirring up; arousal; (P) [Add to Longdo]
東奔西走[とうほんせいそう, touhonseisou] (n,vs) busying oneself about (something); being on the move; bestirring oneself; on the go; taking an active interest [Add to Longdo]
[あぶみ, abumi] (n) stirrup [Add to Longdo]
鐙骨;あぶみ骨[あぶみこつ;とうこつ(鐙骨), abumikotsu ; toukotsu ( abumi hone )] (n,adj-no) stapes; stirrup (bone of the ear) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
出风头[chū fēng tou, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄊㄡ˙, / ] to create a stir; to enjoy the limelight [Add to Longdo]
呼风唤雨[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles [Add to Longdo]
大蒜炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
宫爆肉丁[gōng bào ròu dīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄖㄡˋ ㄉㄧㄥ, / ] stir-fried diced pork [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic [Add to Longdo]
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, ] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor [Add to Longdo]
惹是生非[rě shì shēng fēi, ㄖㄜˇ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, ] to stir up trouble [Add to Longdo]
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers [Add to Longdo]
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, / ] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt [Add to Longdo]
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster [Add to Longdo]
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, ] provoke, incite; stir up; arouse (attention) [Add to Longdo]
感触[gǎn chù, ㄍㄢˇ ㄔㄨˋ, / ] one's thoughts and feelings; emotional stirring [Add to Longdo]
戳咕[chuō gū, ㄔㄨㄛ ㄍㄨ, ] to stir up behind sb's back; to incite secretly [Add to Longdo]
戳祸[chuō huò, ㄔㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ, / ] to stir up trouble [Add to Longdo]
拌和[bàn huò, ㄅㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] to mix and stir; to blend [Add to Longdo]
招风惹草[zhāo fēng rě cǎo, ㄓㄠ ㄈㄥ ㄖㄜˇ ㄘㄠˇ, / ] lit. call the fire to burn the grass (成语 saw); to cause a quarrel by provocation; to stir up trouble [Add to Longdo]
挑唆[tiǎo suō, ㄊㄧㄠˇ ㄙㄨㄛ, ] to incite; to stir up; to instigate [Add to Longdo]
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, ] stir up; incite [Add to Longdo]
振奋[zhèn fèn, ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] to stir oneself up; to raise one's spirits; to inspire [Add to Longdo]
掀动[xiān dòng, ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄥˋ, / ] to stir; to lift; to set sth in motion [Add to Longdo]
掀风鼓浪[xiān fēng gǔ làng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄤˋ, / ] to raise a storm; to stir up trouble; to instigate [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] pound; beat; hull; attack; disturb; stir [Add to Longdo]
捣乱[dǎo luàn, ㄉㄠˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] to disturb; to look for trouble; to stir up a row; to bother sb intentionally [Add to Longdo]
捣蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] to cause trouble; to stir up trouble [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, / ] to push aside; to appropriate (money); to move; to set aside; to poke; to stir; group (of people); batch [Add to Longdo]
拨动[bō dòng, ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ, / ] to stir; to prod; to poke; to move sideways; to turn over coals with a poker [Add to Longdo]
拨弄[bō nòng, ㄅㄛ ㄋㄨㄥˋ, / ] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions) [Add to Longdo]
撩动[liáo dòng, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to stir up; to provoke [Add to Longdo]
撩是生非[liáo shì shēng fēi, ㄌㄧㄠˊ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, ] to stir up trouble; to provoke angry exchange [Add to Longdo]
播弄[bō nong, ㄅㄛ ㄋㄨㄥ˙, ] to order people about; to stir up; to sow discord [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] stir; to pound [Add to Longdo]
[cuān, ㄘㄨㄢ, / ] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] to disturb; to annoy; to mix; to stir [Add to Longdo]
搅动[jiǎo dòng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to mix; to stir [Add to Longdo]
搅拌[jiǎo bàn, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˋ, / ] to stir; to agitate [Add to Longdo]
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs [Add to Longdo]
炒菜[chǎo cài, ㄔㄠˇ ㄘㄞˋ, ] stir-fried dish [Add to Longdo]
炒菠菜[chǎo bō cài, ㄔㄠˇ ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] stir-fried spinach [Add to Longdo]
炒面[chǎo miàn, ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] stir-fried noodles; "chow mein" [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, ] to stir-fry before broilng or stewing [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] to stir-fry then cook with sauce and water; to boil food briefly then dress with soy etc; to choke; to irritate (throat etc) [Add to Longdo]
[liū, ㄌㄧㄡ, ] quick-fry; sim. to stir-frying, but with cornstarch added; also written 溜 [Add to Longdo]
牛肉炒面[niú ròu chǎo miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] stir-fried noodles with beef [Add to Longdo]
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, ] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone [Add to Longdo]
糟溜黄鱼[zāo liū huáng yú, ㄗㄠ ㄌㄧㄡ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] stir-fried yellow fish filet [Add to Longdo]
糟溜黄鱼片[zāo liū huáng yú piàn, ㄗㄠ ㄌㄧㄡ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] stir-fried yellow fish filet [Add to Longdo]
听小骨[tīng xiǎo gǔ, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨˇ, / ] ossicles (of the middle ear); three ossicles, acting as levers to amplify sound, namely: stapes or stirrup bone 鐙骨|镫骨, incus or anvil bone 砧骨, malleus or hammer bone 錘骨|锤骨 [Add to Longdo]
蒜苗炒肉片[suàn miáo chǎo ròu piàn, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とつ, totsu] VORSTEHENDE STIRN [Add to Longdo]
鉢巻き[はちまき, hachimaki] Stirnband [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] Stirn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top