Search result for

steeling

(373 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steeling-, *steeling*, steel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา steeling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *steeling*)
English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steel[N] เหล็ก
steely[ADJ] เหมือนเหล็กกล้า
steel for[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมเผชิญ, Syn. immerse in, soak in, submerge in
steelwork[N] โรงงานเหล็ก
steelyard[N] ตาชั่งจีน
steel wire[N] ลวดเหล็ก
steel wool[N] เหล็กฝอย
alloy steel[N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
steel against[PHRV] ทำให้เผชิญกับ
stainless steel[N] เหล็กที่ไม่เป็นสนิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
cast steeln. เหล็กกล้าหล่อ
steel(สทีล) n.,adj. เหล็กกล้า vt. ใส่เหล็กกล้า,ทำให้คล้ายเหล็กกล้า
steel milln. โรงงานเหล็กกล้า, Syn. steelworks
steel wiren. ลวดเหล็ก
steel wooln. ใยเหล็กสำหรับขัดมันวาว,เหล็กฝอยสำหรับขัด steelwork (สทีล'เวิร์ค) n. ส่วนที่เป็นเหล็กกล้า,โครงเหล็กกล้า
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า
steelworker(สทีล'เวิร์คเคอะ) n. คนงานเหล็กกล้า
steelworksn.,pl. โรงงานเหล็กกล้า
steely(สที'ลี) adj. ประกอบด้วยเหล็กกล้า,ทำด้วยเหล็กกล้า,คล้ายเหล็กกล้า,มีลักษณะของเหล็กกล้า., See also: steeliness n.
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
steel(adj) ทำด้วยเหล็กกล้า
steel(n) เหล็กกล้า
steely(adj) แข็ง,บึกบึน,เหมือนเหล็กกล้า
steelyard(n) ตาชั่งจีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bridges, Iron and Steelสะพานเหล็ก [TU Subject Heading]
Building, Iron and steelการก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Carbon steelเหล็กกล้าคาร์บอน [TU Subject Heading]
Columns, Iron and steelเสาเหล็ก [TU Subject Heading]
Mild steelเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ [TU Subject Heading]
Pipe, Steelท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Sheet-steelเหล็กกล้าแผ่น [TU Subject Heading]
Ships, Iron and steelเรือเหล็ก [TU Subject Heading]
Stainless steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม [TU Subject Heading]
Steelเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel alloysเหล็กกล้าผสม [TU Subject Heading]
Steel barsเหล็กเส้น [TU Subject Heading]
Steel furnitureเฟอร์นิเจอร์เหล็ก [TU Subject Heading]
Steel industry and tradeอุตสาหกรรมเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel pilingเสาเข็มเหล็ก [TU Subject Heading]
Steel pipe industriesอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel plate industry อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่น [TU Subject Heading]
Steel, Castเหล็กกล้าหล่อ [TU Subject Heading]
Steel, Stainlessเหล็กกล้าไร้สนิม [TU Subject Heading]
Steel, Structuralเหล็กกล้าโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Structural steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Tariffon steelพิกัดอัตราศุลกากรเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Alloy Steelเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า [การแพทย์]
Balls of Steel Woolลูกปืนรถจักรยาน [การแพทย์]
Boron Steelโบรอนสตีล [การแพทย์]
Containers, Stainless Steelภาชนะที่ทำด้วยเหล็กไร้สนิม [การแพทย์]
Crowns, Stainless Steelครอบฟัน [การแพทย์]
steelเหล็กกล้า, เหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.1 - 1.5 มีความเหนียวสามารถรีดหรือตีขึ้นรูปตามความต้องการได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stainless steelเหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะผสมระหว่างเหล็ก โครเมียม และธาตุบางชนิด เช่น นิกเกิล มีความต้านทานสูงต่อการเกิดสนิมโดยปกติจะมีโครเมียมผสมอยู่เกิน 12% [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kettles, Stainless Steelกาสเตนเลส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
steel (n ) เหล็ก
steel tape (n ) ตลับเมตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi. Jordan Steele?สวัสดีคุณ จอร์แดน สตีลล์? New Haven Can Wait (2008)
It's tasted our steel once.มันเคยต้องอาวุธของเราแล้วครั้งนึง Lancelot (2008)
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง Lancelot (2008)
What was in the steel box they took?อะไรอยู่ในกล่องเหล็กที่พวกเขาเอาไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
3 quarter inch steel plate, front, sides.แผ่นเหล็กหนา3/4นิ้วอย่างแข็งด้านใน Death Race (2008)
And in the rear.. the 6 inch solid steel shield we call 'The Tombstone'และที่ด้านหลัง เกราะเหล็กกล้า6นิ้ว เราเรียกว่า หินหลุมศพ Death Race (2008)
The vault has a time lock, pressure mounts, steel plates...- ประตูไม่ได้ถูกเปิดด้วยซ้ำ - เปิดประตูซิ Jumper (2008)
Store windows, glass office buildings, polished steel, eyes in the back of your head.ไม่ว่าหน้าต่างร้านค้า,กระจกจากตึกสำนักงาน\ เงาสะท้อนจากเหล็ก เป็นเหมือนตาข้างหลัง Bangkok Dangerous (2008)
Dr; steele? Take it;-มันมาจากด๊อกเตอร์สตีล กินเข้าไปซะ นี่เป็นคำสั่ง Changeling (2008)
Dr; steele?ด๊อกเตอร์สตีล Changeling (2008)
- That's pure steel, two inches...- นั่นเป็นเหล็กกล้า หนา2นี้ว... WarGames: The Dead Code (2008)
He turns off the gas, and he talks for two hours about his favorite subject, steel mills.เขาจอดรถ\ แล้วเราก็คุยกันอยู่สองชั่วโมง ในหัวข้อที่เขาชื่นชอบคือ\ เรื่องโรงงานหล่อเหล็ก Frost/Nixon (2008)
And he watched his father die from the cancer he caught in the steelworks.ส่วนเขานั่งเฝ้าดูพ่อสิ้นลม\ ด้วยโรคมะ็เร็งจากงานหล่อเหล็ก Frost/Nixon (2008)
They formed the Pact of Steel.พวกเขาทำสนธิสัญญาเหล็กร่วมกัน Doubt (2008)
The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.สนธิสัญญาเหล็กคือการเป็นพันธมิตรทางการทหาร ระหว่างเบนิโต มุสโสลินีและอด็อล์ฟ ฮิตเลอร์ Doubt (2008)
From the first moment, she rocked the art world in the mid 90's with her massive steel sculptures.From the first moment, เธอได้เขย่าวงการศิลปะ ช่วงทศวรรษที่ 90 ด้วยผลงานประติมากรรมโลหะ Loyal and True (2008)
When heated to a certain degree, it eats through steel.เมื่อร้อนได้ที่ มันจะกัดเหล็ก Hell or High Water (2008)
Through the outer layer of steel maybe,ถ้าผ่านแค่ชั้นเหล็กด้านนอก อาจจะได้ Safe and Sound (2008)
As soon as you're through the steel,ทันทีที่นายเจาะทะลุเหล็กนั่น Safe and Sound (2008)
There's a ton of steel and iceจำนวนเป็นตันๆทั้งโลหะและน้ำแข็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Depending on how the steel is hardened, c4 might not even work.ขึ้นอยู่กับว่าเหล็กแข็งแค่ไหน \ c4 อาจไม่ได้ผล Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Heavy steel doors.ประตูเหล็กหนา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He wrote an article in Harper's Magazine all about stainless steel knivesเค้าเขียนบทความในนิตยสารฮาร์เปอร์ ทั้งหมดเกี่ยวกับมีดแสตนเลส Julie & Julia (2009)
So, you going to keep up with the brother of steel today?เหรอ อะไรล่ะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
My dad smelted steel for 37 years.พ่อผมหลอมเหล็กมา 37 ปี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Steely Dan. -No. -Yes, absolutely.ไม่ ทักษะทางดนตรี Down (2009)
Yo, anybody home? Hello? Tonight, you will receive the ultimate mixture of cutlery tonight in the steel knock out.โย่ว มีใครอยู่ในบ้านไหม โย่ว มีคนอื่นอยู่ในบ้านไหม Peekaboo (2009)
So far, he's nothing like the man of steel.เค้าไม่เห็นเหมือนมนุษย์เหล็กไหลคนที่ฉันรู้จักเลยซักนิด Legion (2009)
Let's see what his balls are made out of, glass or steel?ไหนมาดูสิว่าไข่ของมัน ทำจากแก้วหรือเหล็กกันว่ะ Fix (2009)
He's the guy that has a heart of gold and nerves of steel.พวกคุณรบกวนเรา ไปให้พ้น The Cove (2009)
You'd need at least six feet of solid steel to block that signal.คุณต้องใช้เหล็กหนา 6 ฟุต เพื่อกันสัญญาณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You've worked really hard to project an appearance Of steely toughness, but glee club is different.เธอต้องแสดงออก ถึงความแข็งแกร่ง Mattress (2009)
Grant 24-ounce steel framing hammer, model number 514.ค้อนก่อสร้างขนาด 24 ออนซ์ รุ่น514 If I Had a Hammer (2009)
It's a grant 24-ounce steel framing hammer.มันคือค้อนเหล็กก่อสร้างขนาด 24 ออนซ์ If I Had a Hammer (2009)
We Latin's have roots of steel!เราชาวลาตินมีรากผมอันแข็งแกร่ง Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
So we trap him in a steel cage of holy fire.เราจะจับเขา และขังเขาไว้ในกรงไฟ Free to Be You and Me (2009)
It appears to be steel wool. I found it in the exit wound.ฝอยเหล็ก ฉันเจอมันที่ปากแผล The Bond in the Boot (2009)
Steel wool-- commonly used in silencers to muffle the sound of a gunshot.ฝอยเหล็ก ใช้ร่วมกับตัวเก็บเสียง เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงยิง The Bond in the Boot (2009)
They say, given the nature of the wounds, you'd expect an explosive device filled with nails or steel ball bearings.พวกเขาบอกว่า บาดแผลที่เกิดดูเป็นธรรมชาติ คุณคงคาดหวัง ให้ชิ้นส่วนระเบิด มีเศษตะปู หรือเศษเหล็กกลมๆ Fracture (2009)
FBI techs confirm that the Dumpster has a dent consistent with our scenario, as well as residue of dried blood on the steel, which matches Levi Yoder.ทีมเทคนิค FBI ยืนยันว่า ถังขยะนั้น มีรอยบุ๋ม ซึ่งสอดคล้องกับภาพจำลอง เช่นเดียวกับ รอยเลือดแห้งที่ค้างอยู่บนฝาเหล็ก The Plain in the Prodigy (2009)
It looks like the car came into contact with steel or maybe concrete.ดูเหมือนรถจะวิ่งเข้าหาเหล็ก หรือบางทีคอนกรีต Out of Time (2009)
the club used as a lightning rod is steel, but some of these shavings aren't dense enough to match the metal.หัวไม้ของเธอแบบก้านเบา เป็นเหล็ก แต่มันไม่หนาแน่นพอเหมือนกับเหล็ก Bolt Action (2009)
Well,her clubs are straight steel and the club used as the lightning rod is steel,too, but the head must have had a titanium alloy in it.ไม้กอล์ฟของเธอเป็นเหล็กแท้ และ หัวไม้ใช้ก้านน้ำหนักเบาก็เป็นเหล็กด้วย แต่ส่วนหัวจะต้องมี ไทเทเนียมอัลลอยด์ในนั้น Bolt Action (2009)
Ancient metal workers turned iron into steel by accident.คนตีเหล็กโบราณเปลี่ยนเหล็ก ให้เป็นเหล็กกล้าอย่างบังเอิญ A Night at the Bones Museum (2009)
They accidentally carburized the iron while heating it over charcoal, thus turning it into low-grade steel.พวกเขาทำให้เกิดคา์ร์บอน ด้วยการนำเหล็กร้อน ไว้บนถ่านหิน ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนสภาพ ให้กลายเป็นเหล็กกล้าอย่างอ่อนๆ A Night at the Bones Museum (2009)
The iron turns to steel, and our ancient metal worker figured that the little redhead did the trick.ทำให้เหล็กเปลี่ยนสภาพ เป็นเหล็กกล้า และคนตีเหล็กโบราณ เลยคิดว่าเจ้าเด็กหัวแดงตัวน้อยนั่น เป็นคนเสกมันขึ้น A Night at the Bones Museum (2009)
An early steel scalprum.เป็นมีดผ่าตัดเหล็กกล้า ยุคแรกๆ A Night at the Bones Museum (2009)
Former chubby girls- We're made of steel. And Splenda.อดีตสาวอวบ เราเป็นหญิงเหล็ก ที่หวานแบบไร้ไขมัน Bride Wars (2009)
The braces are typically made out of steel or alloy, but the condition of the leg would determine the specific type of device used.ขาเทียมจำพวกที่ทำมาจากโลหะ หรืออัลลอย ตามแต่สภาพของขา จะเป็นตัวกำหนดถึงวัสดุที่ควรจะเลือกใช้ The International (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steelAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
steelBuilding the steel factory was a great enterprise.
steelConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
steelDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
steelHaruyo steeled herself to tell Akiyoshi that she wanted to stop dating him.
steelHe hammered steel into a sword.
steelHe has a grip of steel.
steelHe steeled himself against compassion.
steelHe steeled himself against possible failure.
steelI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
steelOne of the qualities of steel is hardness.
steelPlease let us know the prices and earliest delivery of your Steel Landscape Edgings #STL3456.
steelShe steeled herself not to cry.
steelSteel is a key industry.
steelSteel output set a record for two consecutive years.
steelSteel production is estimated to have reached 100 million tons last year.
steelSteel production is estimated to reach 100 million tons this year.
steelSteel production of the year was the highest on record.
steelSteel production reached an estimated 100 million tons last year.
steelSteel production will increase 2% this month from last month.
steelThe building will be made of concrete on a steel framework.
steelThis steel is stainless.
steelThough he long dominated the steel industry, he never achieved a complete monopoly.
steelYour name was given to us by Mr Hayashi of Keyo Steel Corporation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างดัดเหล็ก[N] bar bender, See also: steel bender
บันไดหนีไฟ[N] ladder, See also: steel sadder
อลูมิเนียม[N] aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
เหล็ก[N] iron, See also: steel, Example: ขันใบนี้เป็นขันเคลือบลายทำด้วยเหล็ก, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 26 สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1536 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทำเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า
คันชั่ง[N] steelyard, See also: beam, scale, Syn. ตาชั่ง, Example: เขาจะซื้อคันชั่งอันใหม่มาใช้แทนของเก่า, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง
เครื่องชั่ง[N] balance, See also: weighing machine, scale, steelyard, Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง, Example: ฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราใช้เครื่องชั่งไม่เป็น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
ตะกั่วตัด[ADJ] steel blue, See also: light blue, Syn. สีเทาอมฟ้า, สีนกพิราบ, สีน้ำเงินอ่อน, Example: เธอใส่เสื้อสีตะกั่วตัดไปงานแต่งงาน
ตาชั่ง[N] balance, See also: scales, steelyard, Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง, Example: เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ, Count unit: คัน, เครื่อง, Thai definition: เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด
ตุล[N] balance, See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight, Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์, Count unit: คัน
น้ำชุบ[N] immersing water for quenching, See also: immersing fluid for plating, solution used for tempering steel, Example: พี่ชายไปซื้อน้ำชุบเพื่อนำมาชุบขันทองเหลืองให้แม่, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่างๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, น้ำที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กกล้า
กงฉาก[N] carpenter's steel square, See also: angle brace, Example: ช่างไม้ส่วนมากมีเครื่องมือกงฉากทุกคน, Thai definition: เครื่องยึดมุมฉาก
กระแหล่ง[N] flat-steeled bells, Example: วัวตัวนี้ไม่มีกระแหล่งห้อยคอ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: วัตถุคล้ายกระดิ่ง แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนทำด้วยเหล็ก ใช้แขวนคอม้า โค กระบือ
เหล็กกล้า[N] steel, Example: สหภาพโซเวียตสามารถผลิตรองเท้าและเหล็กกล้าได้มากกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ประมาณร้อยละ 0.15 - 1.5 สมบัติของเหล็กกล้าแตกต่างกันไปตามจำนวนร้อยละของธาตุคาร์บอนและของโลหะอื่นที่เจือปนอยู่ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมเหล็กกล้านั้นๆ ด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม[N] stainless steel, Syn. เหล็กกล้าไร้สนิม, Example: การก่อสร้างอาคารนี้ผู้รับเหมาใช้เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมทั้งหมด, Thai definition: เหล็กกล้าที่เจือโลหะโครเมียมหรือโลหะโครเมียมกับโลหะนิกเกิลบางชนิดมีซิลิคอนเจือปนด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม[N] stainless steel, Syn. เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม, Thai definition: เหล็กกล้าที่เจือโลหะโครเมียมหรือโลหะโครเมียมกับโลหะนิกเกิลบางชนิดมีซิลิคอนเจือปนด้วย
เหล็กดัด[N] curved steel, Example: บ้านของเขาติดเหล็กดัดทั้งหลังกันพวกหัวขโมย
เหล็กพืด[N] steel bands, See also: iron hoops, Syn. เหล็กเหนียว, Thai definition: เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ 0.12 - 0.25 และมีสิ่งเจือปนอื่นๆ รวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.5 หลอมละลายที่ 1400 ํ- 1500 ํ ซ.
เหล็กเส้น[N] steel rod, See also: iron wire, steel bar, Example: บ้านของเขาเป็นร้านจำหน่ายเหล็กเส้นเจ้าใหญ่ของจังหวัด, Count unit: เส้น, Thai definition: เหล็กที่ทำเป็นเส้น มักมีลักษณะกลม
เหล็กเหนียว[N] mild steel, Syn. เหล็กกล้าละมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
ช่างดัดเหล็ก[n.] (chang dat lek) EN: bar bender ; steel bender   
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
กระดูกเหล็ก[adj.] (kradūk lek) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless   
เหล็ก[n.] (lek) EN: iron ; steel ; metal   FR: fer [m] ; acier [m]
เหล็กฉาก[n.] (lekchāk) EN: angle steel   
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ[n. exp.] (lek khrōngsāng rūppaphan) EN: structural steel   
เหล็กกล้า[n.] (lekklā) EN: steel   FR: acier [m]
เหล็กกล้าคุณภาพสูง[n. exp.] (lekklā khunnaphāp sūng) EN: high-grade steel   
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม[n. exp.] (lekklā mai pen sanim) EN: stainless steel   FR: acier inoxydable [m]
เหล็กกล้าไร้สนิม[n. exp.] (lekklā rai sanim) EN: stainless steel   FR: acier inoxydable [m]
เหล็กกล้ารีดเย็น[n. exp.] (lekklā rīt yen) EN: cold-rolled steel   
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
เหล็กเนื้อดี[n. exp.] (lek neūa dī) EN: high-qualité steel   FR: acier de haute qualité [m]
เหล็กเหนียว[n. exp.] (lek nīo) EN: mild steel   
เหล็กแผ่น[n.] (lekphaen) EN: iron plate ; steel plate ; sheet iron   
เหล็กแผ่นเคลือบ[n. exp.] (lekphaen khleūap) EN: coated sheet steel   
เหล็กแผ่นรีดร้อน[n. exp.] (lekphaen rīt røn) EN: hot rolled steel   
เหล็กแผ่นรีดเย็น[n. exp.] (lekphaen rīt yen) EN: cold rolled steel   
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops   
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar   
เหล็กแท่ง[n. exp.] (lek thaeng) EN: iron bar ; iron lingot ; steel lingot   
เหล็กท่อน[n. exp.] (lek thǿn) EN: steel bar   
โรงงานเหล็ก[n. exp.] (rōng-ngān lek) EN: steelworks ; ironworks ; steel foundry   FR: usine métallurgique [f]
โรงรีดเหล็ก[n. exp.] (rōng rīt lek) EN: steel rolling mill   
สีน้ำเงินอ่อน[adj.] (sī nāmngoen øn) EN: steel blue   
สีนกพิราบ[adj.] (sī nok phirāp) EN: steel blue   
สีเทาอมฟ้า[adj.] (sī thao om fā) EN: steel blue   
ตะกั่วตัด[adj.] (takūatat) EN: steel blue ; light blue   
อุตสาหกรรมเหล็ก[n. exp.] (utsāhakam lek) EN: steel industry   FR: industrie de l'acier [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEEL    S T IY1 L
STEELE    S T IY1 L
STEELY    S T IY1 L IY0
STEELS    S T IY1 L Z
STEEL'S    S T IY1 L Z
STEELEY    S T IY1 L IY0
CASTEEL    K EY1 S T IY0 L
STEELER    S T IY1 L ER0
STEELMAN    S T IY1 L M AH0 N
STEELERS    S T IY1 L ER0 Z
STEELHEAD    S T IY1 L HH EH2 D
STEELCASE    S T IY1 L K EY2 S
CITISTEEL    S IH1 T IY0 S T IY2 L
BONESTEEL    B OW1 N S T IY2 L
ROSENSTEEL    R OW1 Z AH0 N S T IY2 L
STEELWORKS    S T IY1 L W ER2 K S
STEELMAKER    S T IY1 L M EY2 K ER0
STEELWORKER    S T IY1 L W ER2 K ER0
HIPPENSTEEL    HH IH1 P AH0 N S T IY0 L
STEELMAKING    S T IY1 L M EY2 K IH0 NG
STEELMAKERS    S T IY1 L M EY2 K ER0 Z
STEELMAKERS'    S T IY1 L M AH0 K ER0 Z
STEELWORKERS    S T IY1 L W ER2 K ER0 Z
STEELMAKER'S    S T IY1 L M EY2 K ER0 Z
STEELWORKERS'    S T IY1 L W ER0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steel    (v) (s t ii1 l)
steels    (v) (s t ii1 l z)
steely    (j) (s t ii1 l ii)
steeled    (v) (s t ii1 l d)
steelier    (j) (s t ii1 l i@ r)
steeling    (v) (s t ii1 l i ng)
steeliest    (j) (s t ii1 l i i s t)
steelyard    (n) (s t ii1 l y aa d)
steel-clad    (j) - (s t ii1 l - k l a d)
steelworks    (n) (s t ii1 l w @@ k s)
steelyards    (n) (s t ii1 l y aa d z)
steel-plated    (j) - (s t ii1 l - p l ei1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschrecken {n} (von Stahl)quenching (of steel) [Add to Longdo]
Automatenstahl {m}free cutting steel [Add to Longdo]
Bandeisen {n}; Bandstahl {m}steel strip [Add to Longdo]
Bandstahl {m}strip steel; hoop [Add to Longdo]
Baustahl {m} | allgemeine Baustähleconstruction steel; structural steel; engineering steel | general engineering steels [Add to Longdo]
Baustahlmatte {f}reinforcement mat; reinforcement steel mesh [Add to Longdo]
Baustahlprofil {n}structural steel section [Add to Longdo]
Betonstahl {m}reinforcing steel [Add to Longdo]
Betonstahlmatte {f}reinforcing steel mesh [Add to Longdo]
Bewehrungsmatte {f}; Armierungsmatte {f}reinforcement steel mesh [Add to Longdo]
Blankstahl {m} | Blasen {pl}bright steel | bladders [Add to Longdo]
Blechmantel {m}steel jacket [Add to Longdo]
Drahtgeflecht {n} | Drahtgeflechte {pl} | nichtrostendes Drahtgeflechtwire netting; mesh wire | wire nettings | stainless steel netting [Add to Longdo]
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel [Add to Longdo]
Edelstahlband {n}high-grade steel strip [Add to Longdo]
Federstahl {m}spring steel [Add to Longdo]
Feuerstahl {m}fire steel [Add to Longdo]
Flachstahl {m}steel bar [Add to Longdo]
Flachstahlbügelschelle {m} [techn.]flat steel bolt clamp [Add to Longdo]
Flussstahl {m}plain carbon steel [Add to Longdo]
Gussstahl {m}cast steel [Add to Longdo]
Härte {f}steeliness [Add to Longdo]
Hartstahl {m}high carbon steel [Add to Longdo]
Kohlenstoffstahl {m}; C-Stahl {m}carbon steel [Add to Longdo]
Kugellagerstahl {m}ball bearing steel [Add to Longdo]
Laufgewichtswaage {f}; Schnellwaage {f} | Laufgewichtswaagen {pl}steelyard | steelyards [Add to Longdo]
Lochblech {n}perforate plate; perforated steel plate [Add to Longdo]
Metallständerwände {pl}reinforced steel wall system [Add to Longdo]
Montanindustrie {f}coal and steel industry [Add to Longdo]
Niro-Lager {n} [techn.]stainless steel bearing [Add to Longdo]
Profilstahl {m}profiled steel [Add to Longdo]
Rohrrahmen {m}tubular steel [Add to Longdo]
Rohstahl {m}crude steel [Add to Longdo]
Rundstahl {m}round steel; rounds [Add to Longdo]
Schmiedeeisen {n}low carbon steel [Add to Longdo]
Schmiedestahl {m}; Baustahl {m}mild steel [Add to Longdo]
Sonderstahl {m}alloy steel [Add to Longdo]
Stahl {m} | Stähle {pl} | bandbeschichteter Stahl | durchhärtbare Stähle | Einsatzstähle | gezogener Stahl | lufthärtende Stähle | Nitrierstählesteel | steels | coil-coated steel | through-hardening steels | case-hardening steels | tensional steel | air-hardening steels | nitriding steels [Add to Longdo]
Stahl...steel [Add to Longdo]
Stahlarbeiter {m} | Stahlarbeiter {pl}steelworker | steelworkers [Add to Longdo]
Stahlband {n}steel band; stell strip; strip steel; steel strapping [Add to Longdo]
Stahlbau {m} | Stahlbauten {pl}steel construction | steel constructions [Add to Longdo]
betonummantelte Stahlbauteileencased steelwork [Add to Longdo]
Stahlblech {n}; Stahlplatte {f}sheet steel; steel sheet [Add to Longdo]
Stahlblock {m}steel ingot [Add to Longdo]
Stahldraht {m}steel wire; piano wire [Add to Longdo]
Stahlfeder {f} | Stahlfedern {pl}steel spring | steel springs [Add to Longdo]
Stahlflasche {f}steel bottle [Add to Longdo]
Stahlguss {m}cast steel; steel casting [Add to Longdo]
Stahlhelm {m} | Stahlhelme {pl}steel helmet | steel helmets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet [Add to Longdo]
クロムバナジウム鋼[クロムバナジウムこう, kuromubanajiumu kou] (n) chrome-vanadium steel [Add to Longdo]
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
クロム鋼[クロムこう, kuromu kou] (n) chrome steel; chromium steel [Add to Longdo]
ケイ素鋼;珪素鋼[ケイそこう(ケイ素鋼);けいそこう(珪素鋼), kei sokou ( kei moto kou ); keisokou ( kei moto kou )] (n) silicon steel [Add to Longdo]
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P) [Add to Longdo]
スチールウール[, suchi-ruu-ru] (n) steel wool [Add to Longdo]
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot [Add to Longdo]
スチールギター[, suchi-rugita-] (n) steel guitar [Add to Longdo]
スチールグレー[, suchi-rugure-] (n) steel gray [Add to Longdo]
スチールサッシ[, suchi-rusasshi] (n) steel sash [Add to Longdo]
スチールサッシュ[, suchi-rusasshu] (n) steel sash [Add to Longdo]
スチールドラム[, suchi-rudoramu] (n) steel drum; steel pan [Add to Longdo]
スチールネールファイル[, suchi-rune-rufairu] (n) steel nail file [Add to Longdo]
スチールバンド[, suchi-rubando] (n) steel band [Add to Longdo]
スチールパン[, suchi-rupan] (n) steel pan; steel drum [Add to Longdo]
スチールファイル[, suchi-rufairu] (n) steel file [Add to Longdo]
スチールヘッド[, suchi-ruheddo] (n) steelhead (large migratory rainbow trout) [Add to Longdo]
スチールラジアル[, suchi-rurajiaru] (n) steel radial [Add to Longdo]
スチール家具[スチールかぐ, suchi-ru kagu] (n) steel furniture [Add to Longdo]
スチール缶[スチールかん;スチールカン, suchi-ru kan ; suchi-rukan] (n) steel can [Add to Longdo]
ステンレススチール[, sutenresusuchi-ru] (n) stainless steel [Add to Longdo]
ステンレス鋼[ステンレスこう, sutenresu kou] (n) stainless steel [Add to Longdo]
セミスチール[, semisuchi-ru] (n) semi-steel [Add to Longdo]
タングステン鋼[タングステンこう, tangusuten kou] (n) tungsten steel [Add to Longdo]
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei [Add to Longdo]
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
ニッケルクロム鋼[ニッケルクロムこう, nikkerukuromu kou] (n) nickel-chromium steel [Add to Longdo]
ニッケル鋼[ニッケルこう, nikkeru kou] (n) nickel steel [Add to Longdo]
ハイス[, haisu] (n) (abbr) high-speed steel [Add to Longdo]
ハイスピードスチール[, haisupi-dosuchi-ru] (n) high-speed steel [Add to Longdo]
バナジウム鋼[バナジウムこう, banajiumu kou] (n) vanadium steel [Add to Longdo]
マンガン鋼[マンガンこう, mangan kou] (n) manganese steel [Add to Longdo]
モリブデン鋼[モリブデンこう, moribuden kou] (n) molybdenum steel [Add to Longdo]
リムド鋼[リムドこう, rimudo kou] (n) rimmed steel [Add to Longdo]
圧延鋼[あつえんこう, atsuenkou] (n) rolled steel [Add to Longdo]
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks) [Add to Longdo]
快削鋼[かいさくこう, kaisakukou] (n) free-cutting steel [Add to Longdo]
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard [Add to Longdo]
丸鋼[まるこう, marukou] (n) round steel bar [Add to Longdo]
気を張る;気をはる[きをはる, kiwoharu] (exp,v5r) to steel oneself to; to brace oneself [Add to Longdo]
協力鋼[きょうりょくこう, kyouryokukou] (n) high-tension steel [Add to Longdo]
玉鋼[たまはがね, tamahagane] (n) steel made from iron sand or black sand (used in sword blades) [Add to Longdo]
銀目;銀眼[ぎんめ, ginme] (n) (1) (銀目 only) Edo-period unit of silver coinage; (2) steel-blue eyes (e.g. of a cat); (3) (uk) (abbr) (See 銀目鯛) silver eye (species of beardfish, Polymixia japonica) [Add to Longdo]
溝形鋼[みぞがたこう, mizogatakou] (n) channel (type of section steel) [Add to Longdo]
鋼(P);刃金[はがね(P);こう(鋼), hagane (P); kou ( kou )] (n) steel; (P) [Add to Longdo]
鋼管[こうかん, koukan] (n) steel pipe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海宝钢集团公司[Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Baosteel [Add to Longdo]
不锈钢[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, / ] stainless steel [Add to Longdo]
卡内基[Kǎ nèi jī, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ, / ] Carnegie (name); Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist [Add to Longdo]
宝钢[bǎo gāng, ㄅㄠˇ ㄍㄤ, / ] Baosteel, China's largest steel maker [Add to Longdo]
宝钢集团[bǎo gāng jí tuán, ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Baosteel, China's largest steel maker [Add to Longdo]
忍心[rěn xīn, ㄖㄣˇ ㄒㄧㄣ, ] to have the heart to do sth; to steel oneself to a task [Add to Longdo]
[děng, ㄉㄥˇ, ] small steelyard for weighing money [Add to Longdo]
杆秤[gǎn chèng, ㄍㄢˇ ㄔㄥˋ, / ] a steelyard (a type of balance) [Add to Longdo]
武汉钢铁公司[Wǔ hàn Gāng tiě Gōng sī, ˇ ㄏㄢˋ ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Wuhan Iron and Steel [Add to Longdo]
淬火[cuì huǒ, ㄘㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˇ, ] quench; temper (e.g. steel); harden by quenching [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] to temper (as steel) [Add to Longdo]
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, / ] steel making [Add to Longdo]
炼钢厂[liàn gāng chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] steel mill [Add to Longdo]
白钢[bái gāng, ㄅㄞˊ ㄍㄤ, / ] steel [Add to Longdo]
百炼成钢[bǎi liàn chéng gāng, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄍㄤ, / ] be tempered into a steel [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] steelyard weight [Add to Longdo]
碑亭[bēi tíng, ㄅㄟ ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion housing a steele [Add to Longdo]
磨炼[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] same as 磨練|磨练, to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance [Add to Longdo]
磨练[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] steel yard; scales [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, ] steelyard [Add to Longdo]
秤杆[chèng gǎn, ㄔㄥˋ ㄍㄢˇ, / ] the beam of a steelyard; a balance arm [Add to Longdo]
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, ] steelyard weight; standard weight [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, / ] steelyard; variant form of 秤 [Add to Longdo]
秤盘[chèng pán, ㄔㄥˋ ㄆㄢˊ, / ] the tray or pan of a steelyard [Add to Longdo]
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw); [Add to Longdo]
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, / ] steelyard weights [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] to roll (steel) [Add to Longdo]
轧机[zhá jī, ㄓㄚˊ ㄐㄧ, / ] steel rolling mill [Add to Longdo]
轧制[zhá zhì, ㄓㄚˊ ㄓˋ, / ] rolling steel [Add to Longdo]
轧钢[zhá gāng, ㄓㄚˊ ㄍㄤ, / ] to roll steel (into sheets or bars) [Add to Longdo]
轧钢厂[zhá gāng chǎng, ㄓㄚˊ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] a steel rolling mill [Add to Longdo]
轧钢条[zhá gāng tiáo, ㄓㄚˊ ㄍㄤ ㄊㄧㄠˊ, / ] steel rails [Add to Longdo]
轧钢机[zhá gāng jī, ㄓㄚˊ ㄍㄤ ㄐㄧ, / ] a steel rolling mill [Add to Longdo]
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] converter (rotary furnace in steel making) [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] steel [Add to Longdo]
钢刀[gāng dāo, ㄍㄤ ㄉㄠ, / ] steel knife; sword [Add to Longdo]
钢叉[gāng chā, ㄍㄤ ㄔㄚ, / ] steel fork [Add to Longdo]
钢厂[gāng chǎng, ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] a steelworks [Add to Longdo]
钢曲尺[gǎng qū chǐ, ㄍㄤˇ ㄑㄩ ㄔˇ, / ] steel set square (tool to measure right angles) [Add to Longdo]
钢材[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] steel (as raw material); steel sheets, bars, tubes, ingots, wire etc [Add to Longdo]
钢板[gāng bǎn, ㄍㄤ ㄅㄢˇ, / ] steel plate [Add to Longdo]
钢管[gāng guǎn, ㄍㄤ ㄍㄨㄢˇ, / ] steel pipe [Add to Longdo]
钢丝[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, / ] steel wire; tightrope [Add to Longdo]
钢丝绳[gāng sī shéng, ㄍㄤ ㄙ ㄕㄥˊ, / ] hawser; steel rope [Add to Longdo]
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw (saw with steel wire blade) [Add to Longdo]
钢缆[gāng lǎn, ㄍㄤ ㄌㄢˇ, / ] steel cable; wire cable; steel hawser [Add to Longdo]
钢花[gāng huā, ㄍㄤ ㄏㄨㄚ, / ] the fiery spray of molten steel [Add to Longdo]
钢轨[gāng guǐ, ㄍㄤ ㄍㄨㄟˇ, / ] steel rail [Add to Longdo]
钢钎[gāng qiān, ㄍㄤ ㄑㄧㄢ, / ] a steel drill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steeling \Steel"ing\, n.
   The process of pointing, edging, or overlaying with steel;
   specifically, acierage. See {Steel}, v.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steel \Steel\ (st[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Steeled}
   (st[=e]ld); p. pr. & vb. n. {Steeling}.] [AS. st[=y]lan: cf.
   Icel. staela. See {Steel}, n.]
   1. To overlay, point, or edge with steel; as, to steel a
    razor; to steel an ax.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To make hard or strong; hence, to make insensible or
    obdurate.
    [1913 Webster]
 
       Lies well steeled with weighty arguments. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O God of battles! steel my soldiers' hearts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Why will you fight against so sweet a passion,
       And steel your heart to such a world of charms?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To cause to resemble steel, as in smoothness,
    polish, or other qualities.
    [1913 Webster]
 
       These waters, steeled
       By breezeless air to smoothest polish. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) To cover, as an electrotype plate, with a thin
    layer of iron by electrolysis. The iron thus deposited is
    very hard, like steel.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top