Search result for

spiel

(63 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiel-, *spiel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiel[N] การชักชวน, See also: การพูดเกลี้ยกล่อม
spiel off[PHRV] ท่องอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. rattle off, reel off, roll off, run off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glochenspieln. เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ (เหล็กกล้า) เป็นชิ้น ๆ และมีที่เคาะสำหรับเคาะเป็นเสียงดนตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard that whole spiel about male postpartum, otherwise known by its initials...ฉันได้ยินแต่เรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ที่รู้จักกันเป็นชื่อย่อของ ... You Must Meet My Wife (2010)
So that's my spiel, as the Jews say.นี่คือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูด Bad Teacher (2011)
♪ Santa invented Spielberg and microchips ♪♪ Santa invented Spielberg and microchips ♪ Regional Holiday Music (2011)
I'm gonna say it. He's the new Spielberg. Oh!เป็นถึง Spielberg คนใหม่ก็ว่าได้ ผมขอตัวล่ะ คุณเป็นคนไม่ดี คุณเป็นคนไม่ดี Curriculum Unavailable (2012)
Steven Spielberg did a pre-nup on a napkin.สตีเว่น สปีลเบอร์ก ทำข้อตกลงก่อนการแต่งงาน ไว้บนผ้าเช็ดปาก All In (2012)
'I then went to the other side of the caravan park, 'because a piece of equipment called a Russian arm, 'which costs £6,000 a day to rent, had just arrived 'from the set of Spielberg's War Horse.''แล้วผมก็เดินมาอีกด้านของสนามจอดรถคาราวาน' 'เพราะอุปกรณ์ช่วยถ่ายทำ ชื่อว่ารัสเซี่ยน อาร์ม 'ซึ่งมีราคาเช่าวันละหกพันปอนด์ เพิ่งจะมา' Episode #18.3 (2012)
It is sort of focusing around Freud and Jung, and one of their mutual patients, Sabina Spielrein, played by Keira, and basically, that sort of relationship, the meetings of minds between Freud and Jung,- มันเป็นเรื่องของซิกมันด์ ฟรอยด์กับคาร์ล จูง และก็มีคนไข้ผู้ใหญ่ ชื่อซาบรินา สปิลเรน เล่นโดยคีร่า พื้นฐานแล้ว มันเป็นความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความคิดระหว่างฟรอยด์กับจูง Episode #18.4 (2012)
Spielberg's Lincoln.Lincoln ของ Steven Spielberg กัน Girls (and Boys) on Film (2013)
Not Steven Spielberg.ไม่ใช่สตีเว่น สปิลเบิก Red Velvet Cupcakes (2013)
...including the movie director, Steven Spielberg, are paying for Miss Lipstadt's defense.รวมทั้งผู้กำกับภาพยนตร์สตีเว่นส ปีลเบิร์ก จะจ่ายเงินสำหรับการป้องกัน นางสาว Lipstadt ของ Denial (2016)
I seriously had no idea how Donna's twin peaks ended up in Spielberg's second act but I was pretty fucking certain who was to blame.ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าหน่มน้มของดอนนา มาอยู่ในองก์ที่สอง ของสปีลเบิร์กได้ยังไง แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าจะโทษใครได้ Close Encounters (2017)
Steven Spielberg!ใครค่ะ ? Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spielThis is the first time I have seen a Spielberg move.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIEL    S P IY1 L
SPIELER    S P IY1 L ER0
SPIELMAN    S P IY1 L M AH0 N
SPIELBERG    S P IY1 L B ER0 G
SPIELMANN    S P IY1 L M AH0 N
SPIELVOGEL    S P IY1 L V OW2 G AH0 L
SPIELBERG'S    S P IY1 L B ER0 G Z
SPIELBERGER    S P IY1 L B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiel    (v) (sh p ii1 l)
spiels    (v) (sh p ii1 l z)
spieled    (v) (sh p ii1 l d)
spieling    (v) (sh p ii1 l i ng)
Spielvogel    (n) (s p ii1 l v ou1 k @ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
spielenเล่น |spilete, gespielt|
Spieler(n) |der, pl. Spieler| ผู้เล่น
spielt, See also: spielen
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| เครื่องเล่น, ของเล่น
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
zum Beispielตัวอย่างเช่น
Schauspieler(n) |der, pl. Schauspieler| นักแสดง, ดาราภาพยนตร์, See also: Related: die Schauspielerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spieldose {f}musical box [Add to Longdo]
Spiel {n} | Spiele {pl} | ein Spiel spielenplay; game | games | to play a game [Add to Longdo]
Spiel {n}; Schauspiel {n}play [Add to Longdo]
Spiel {n} (mechanisch)play; slackness [Add to Longdo]
Spielalter {m}playing age [Add to Longdo]
Spielanzug {m}playsuit; rompers [Add to Longdo]
Spielautomat {m}gaming machine [Add to Longdo]
Spielautomat {m}slot machine [Add to Longdo]
Spielball {m}cue ball [Add to Longdo]
Spielbank {f}casino [Add to Longdo]
Spielbein {n} [sport]free leg; striking leg [Add to Longdo]
Spielbrett {n}board [Add to Longdo]
Spieldose {f}; Spieluhr {f}music box [Am.] [Add to Longdo]
Spielen {n}playing [Add to Longdo]
Spieler {m} | Spieler {pl}gambler | gamblers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジングシュピール[, jingushupi-ru] (n) singspiel (ger [Add to Longdo]
鉄琴[てっきん, tekkin] (n) metallophone; carillon; glockenspiel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]
遊び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]
遊ぶ[あそぶ, asobu] spielen, sich_unterhalten, faul_sein [Add to Longdo]
選手[せんしゅ, senshu] Spieler, Aktiver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiel
   n 1: plausible glib talk (especially useful to a salesperson)
      [syn: {spiel}, {patter}, {line of gab}]
   v 1: replay (as a melody); "Play it again, Sam"; "She played the
      third movement very beautifully" [syn: {play}, {spiel}]
   2: speak at great length (about something)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Spiel [ʃpiːl] (n) , s.(n )
   game; match; play
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top