ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sonst

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonst-, *sonst*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Youwantthe Sonstorun them?ต้องมั่นใจว่ามีเงินสดพอ นายต้องการให้the Sons เป็นผู้จำหน่ายปืนพวกนี้งั้นเหรอ Albification (2009)

German-Thai: Longdo Dictionary
sonstถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว, นอกเหนือจากนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonstiges; Verschiedenesmiscellaneous; other [Add to Longdo]
sonstelse [Add to Longdo]
sonstor else [Add to Longdo]
sonstotherwise [Add to Longdo]
sonst; andernfallsor else [Add to Longdo]
sonst; sonst noch; anderselse [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]
sonstigother [Add to Longdo]
sonstige Kenntnissefurther skills [Add to Longdo]
sonstige Forderungenaccounts receivable other [Add to Longdo]
sonstige Verbindlichkeitenaccounts payable other [Add to Longdo]
sonstwassth. else [Add to Longdo]
sonstwoelsewhere [Add to Longdo]
sonstwosomewhere else [Add to Longdo]
Sonst noch etwas?Anything else? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sonst /zɔnst/
   else; or else; otherwise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top