หรือคุณหมายถึง söurs?
Search result for

soeurs

(25 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soeurs-, *soeurs*, soeur
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soeurs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soeurs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Courage, ma soeur.กล้าหน่อย น้องสาว Last Tango, Then Paris (2010)
Ma belle-soeur, may we speak privately?มา เบลลรา ซัว, เราควรจะไปคุยกันในที่ๆปลอดภัย Father and the Bride (2012)
Soeur Adele!Soeur Adele! The Prophecies (1989)
Soeur Adele!Soeur Adele! The Prophecies (1989)
Soeur Adele!Soeur Adele! The Prophecies (1989)
Soeur Adele!Soeur Adele! The Prophecies (1989)
Ma soeura un crayonjaune.Ma soeur a un crayon jaune. Sabrina (1954)
Ma soeura un crayonjaune.Ma soeur a un crayon jaune. Sabrina (1954)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คุณป้า[n.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)   FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
น้องเลี้ยง[n. exp.] (nøng līeng) EN: stepsister ; stepbrother   FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]
น้องเมีย[n. exp.] (nøng mīa) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother   FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้อง ๆ[n. exp.] (nøng nøng) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters   FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother   FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
น้องสาว[n. exp.] (nøngsāo) EN: younger sister   FR: soeur [f] ; sœur [f] ; soeur cadette [f] ; soeurette [f] (fam.) ; petite soeur [f] ; jeune soeur [f]
น้องสะใภ้[n. exp.] (nøng saphai) EN: younger sister-in-law   FR: belle-soeur (cadette) [f]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
พี่สาว[n. exp.] (phīsāo) EN: elder sister   FR: soeur [f] ; sœur [f] ; soeur aînée [f] ; grande soeur [f]
พี่สะใภ้[n. exp.] (phī saphai) EN: older sister-in-law   FR: belle-soeur (aînée) [f]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
soeur(n) |f| พี่สาว, น้องสาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top