Search result for

so

(244 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -so-, *so*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH)
sorryสุมาเต๊อะ
See also: 2

Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[sot4] (n ) เชือก, ด้าย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Soffit (n ) noun: the underside of a part of a building (such as an arch or overhang or beam etc.)

English-Thai: Longdo Dictionary
so coolเจ๋ง
so-so(adj adv) ธรรมดา, งั้นๆ, เรื่อยๆ, S. soso
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
so far so good จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างก็ดี ไม่มีปัญหา, เท่าที่ผ่านมาก็ดี, ไม่มีปัญหาอะไร, ทุกอย่างยังคงราบรื่นดี
so that(1) เพื่อที่ว่า... เช่น I go to school so that I may learn something. (2) จึงทำให้… เช่น The birds return every year around March, so that April is a good time to see them.
so whatUsed to express contempt or lack of interest.
so-called (adj ) (แสลง)พวกที่ดูเหมือนจะเป็น เช่น Have you ever seen a so-called expert on TV? คุณเคยเห็นพวกที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนดูโทรทัศน์ไหม
soarพุ่งพรวดขึ้น
sober (adj ) สร่างเมา
social commerce (n ) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
social eventงานแสดงสินค้า
social security officeกองทุนประกันสังคม
socioeconomic[โซชิโอเอโคโนมิค] (adj ) ทางสังคมและเศรษฐกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
so    [ADV] ดังนั้น, See also: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น, Syn. hence, then, therefore
so    [ADV] มาก, See also: เต็มที่, Syn. very, extremely
so    [ADV] เช่นนั้น, See also: อย่างนั้น
so    [ADV] ด้วย, See also: เช่นกัน
so    [CONJ] เพื่อว่า, See also: เพื่อที่จะ, Syn. provided that, therefore
sob    [VI] สะอื้นสะอื้น, See also: ส่งเสียงร้องไห้, คร่ำครวญ, Syn. cry, weep, lament
sob    [N] เสียงสะอื้น, See also: การสะอึกสะอื้น, การร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. weeping
sod    [N] หญ้าบริเวณผิวดิน
sog    [VI] เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry
sog    [VT] ทำให้เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
soapstoneหินสบู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
socialสังคม, ทางสังคม, เชิงสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social cohesionความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
So (Southeast Asian people)ชาวโซ่ [TU Subject Heading]
Soapสบู่ [TU Subject Heading]
soapสบู่, เป็นเกลือของโซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมัน  เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติกหรือกรดไอเลอิก ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างเบสกับไขมันและอาจเติมสารปรุงแต่งให้มีสีและกลิ่นที่ต้องการ ใช้ชำระล้างหรือการซักฟอก เสื้อผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Soap operasละครชุดแนวโรแมนติก [TU Subject Heading]
Soap sculptureประติมากรรมสบู่ [TU Subject Heading]
Soccerฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer fansแฟนฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer fieldsสนามฟุตบอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soThis is a song which is popular now.
soThis is a difficult problem to solve.
soThis is something we cannot do without.
soThis isn't my umbrella; it's somebody else's.
soThis is a problem for young people to solve.
soThis feels soft and smooth.
soThis is so heavy a box that I can't carry it.
soThis is a house to let, not to be sold.
soThis is such an easy problem that any student can solve it.
soThis is a secret just between you and me, so don't let it slip out.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
so long phr.สวัสดี,ลาก่อน, Syn. good-by
so-and ###SW. so (โซ'อันโซ) n. บุคคลที่ไม่รู้ชื่อ,วายร้าย pl. so-and sos
so-called(โซ'คอลคฺ) adj. ดังกล่าว,ที่เรียกกัน,ที่ขนานนามกัน,ที่เรียกกันผิด ๆ
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
soap(โซพ) n. สบู่,โครงการที่ถูกปฏิเสธ. vt. ถูด้วยสบู่,ใส่สบู่ลงบน,ประจบสอพลอ.
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่,แช่สบู่,เกี่ยวกับสบู่,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ,ลื่น,ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy
soar(ซอร์) vi.,n. (การ) บินถลา,บินเฉี่ยว,ทะยาน,ลอยสูง,ร่อนสูง,บินสูง,มีความหวังสูง,ทะเยอทะยาน, See also: soarer n. soaringly adv., Syn. rise,fly,ascend
sob(ชอบ) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้สะอึกสะอื้น,ร่ำไห้,สะอื้น,ทำเสียงสะอื้น,เสียงสะอึกสะอื้น,เสียงร่ำไห้, Syn. cry,weep,keen,wail

English-Thai: Nontri Dictionary
so(adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น
SO-so-called(adj) ที่สมมุติกันว่า,ดังที่เรียกกัน,ที่ขนานนามกัน
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก
soap(n) สบู่
soap(vt) ฟอกสบู่,ถูสบู่
SOAP soap opera(n) ละครโทรทัศน์,ละครวิทยุ
soapsuds(n) ฟองสบู่
soapy(adj) เป็นฟอง,เหมือนสบู่,ลื่น,ขี้ประจบ
soar(vi) โผผิน,ถีบตัวขึ้น,ทะยาน,ลอย
sob(vi) สะอื้น,ร้องไห้,ร่ำไห้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างมันเถอะ    [INT] Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ตราบใด    [CONJ] as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ต้มจืด    [N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
นานโข    [ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
น่าสลดใจ    [ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
น้ำหน้า    [N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
บางประการ    [N] some aspects, See also: some measures, Ant. ทุกประการ, Example: องค์กรแรงงานได้รับสิทธิสามารถดำเนินมาตรการบางประการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกรรมกรได้
บางประเด็น    [N] some issues, See also: some main points/ideas, Ant. ทุกประเด็น, Example: ผู้เข้าร่วมการประชุมจากฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็น
บางราย    [N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
พุ่งพรวด    [V] soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอเอสโอ[X] (Ai.Ēs.Ō.) EN: ISO   FR: ISO
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SO    S OW1
SOM    S AA1 M
SOY    S OY1
SOP    S AA1 P
SOK    S AA1 K
SOB    S AA1 B
SOX    S AA1 K S
SOL    S AA1 L
SOL    S OW1 L
SOW    S AW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
so    (n) (s ou)
SOS    (n) (e2 s ou e1 s)
Soc    (n) (s o1 k)
Sol    (n) (s o1 l)
sob    (v) (s o1 b)
sod    (v) (s o1 d)
soh    (n) (s ou1)
son    (n) (s uh1 n)
sop    (v) (s o1 p)
sot    (n) (s o1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そで, sode] แขนเสื้อ
ソファー[そふぁー, sofa-] (n) โซฟา
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] (n) ซอฟท์แวร์
測定[そくてい, sokutei] การวัด กระบวนการวัด
備える[そなえる, sonaeru] (vt) ตกแต่ง,ติดตั้ง
供える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้
それで[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そ, so] (adj) ที่ดีเลิศ
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
操作[そうさ, sousa] (n) การควบคุม
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave
反らす[そらす, sorasu] Thai: แอ่น
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
添える[そえる, soeru] Thai: เสริม English: to add

German-Thai: Longdo Dictionary
soเช่นนั้น
Sofa(n) |das, pl. Sofas| โซฟา
sofortทันที
sogarจริงๆ แล้ว
sogarถึงแม้จะ
sogenanntอย่างที่เรียกกันว่า
Sohn(n) |der, pl. Söhne| ลูกชาย
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
solcheอย่างเช่นนั้น
solchen, See also: solche

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
sorgfältig {adv} (adv ) อย่างระมัดระวัง
Souvernirladen (n ) ร้านขายของฝาก, ร้ายขายของที่ระลึก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so wasthat kinda thing [coll.] [Add to Longdo]
so dassso that [Add to Longdo]
so etwassth. of the kind; such a thing [Add to Longdo]
bisherigso far; up to now; up till (until) now [Add to Longdo]
Ich auch.So am I. [Add to Longdo]
Ich auch.So did I. [Add to Longdo]
sogenanntso called; so-called [Add to Longdo]
so ungefährthereabouts [Add to Longdo]
desto besserso much the better [Add to Longdo]
So ein Bart!Queen Anne is dead! [fig.] [Add to Longdo]
um so besserso much the better [Add to Longdo]
so ungefährthereabout [Add to Longdo]
so bald nichtnot yet awhile [Add to Longdo]
So ein Unsinn!The very idea! [Add to Longdo]
um so schlimmerso much the worse [Add to Longdo]
So eine Pleite!What a frost! [Add to Longdo]
sozusagen {adv}so to speak; so to say; in a manner of speaking [Add to Longdo]
derart; so sehrso much [Add to Longdo]
So ein Quatsch!What a lot (load) of rubbish! [Add to Longdo]
So ein Feigling!Such a coward! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,
soeur(n) |f| พี่สาว, น้องสาว
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
soixante(numéro) หกสิบ, 60
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little [Add to Longdo]
一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] sound; first tone of putonghua (high level tone) [Add to Longdo]
一灵真性[yī líng zhēn xìng, ㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] soul; spirit [Add to Longdo]
不知何故[bù zhī hé gù, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] somehow [Add to Longdo]
中南部[zhōng nán bù, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ, ] south central region [Add to Longdo]
主权[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty [Add to Longdo]
主权国家[zhǔ quán guó jiā, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] sovereign country [Add to Longdo]
二氯异三聚氰酸钠[èr lǜ yì sān jù qíng suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dichloroisocyanurate [Add to Longdo]
二硫基丙磺酸钠[èr liú jī bǐng huáng suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dimercaptosulphanate [Add to Longdo]
二硫基琥珀酸钠[èr liú jī hǔ pò suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄏㄨˇ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dimercaptosuccinate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] Souveraenitaet, Oberhoheit [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, adv. [OE. so, sa, swa, AS. sw[=a]; akin to OFries,
   s[=a], s?, D. zoo, OS. & OHG. s?, G. so, Icel. sv[=a], sv?,
   svo, so, Sw. s?, Dan. saa, Goth. swa so, sw? as; cf. L. suus
   one's own, Skr. sva one's own, one's self. [root]192. Cf. As,
   {Custom}, {Ethic}, {Idiom}, {Such}.]
   1. In that manner or degree; as, indicated (in any way), or
    as implied, or as supposed to be known.
    [1913 Webster]
 
       Why is his chariot so long in coming? --Judges v.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. In like manner or degree; in the same way; thus; for like
    reason; whith equal reason; -- used correlatively,
    following as, to denote comparison or resemblance;
    sometimes, also, following inasmuch as.
    [1913 Webster]
 
       As a war should be undertaken upon a just motive, so
       a prince ought to consider the condition he is in.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. In such manner; to such degree; -- used correlatively with
    as or that following; as, he was so fortunate as to
    escape.
    [1913 Webster]
 
       I viewed in may mind, so far as I was able, the
       beginning and progress of a rising world. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       He is very much in Sir Roger's esteem, so that he
       lives in the family rather as a relation than
       dependent.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Very; in a high degree; that is, in such a degree as can
    not well be expressed; as, he is so good; he planned so
    wisely.
    [1913 Webster]
 
   5. In the same manner; as has been stated or suggested; in
    this or that condition or state; under these
    circumstances; in this way; -- with reflex reference to
    something just asserted or implied; used also with the
    verb to be, as a predicate.
    [1913 Webster]
 
       Use him [your tutor] with great respect yourself,
       and cause all your family to do so too. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       It concerns every man, with the greatest
       seriousness, to inquire into those matters, whether
       they be so or not.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       He is Sir Robert's son, and so art thou. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The case being such; therefore; on this account; for this
    reason; on these terms; -- used both as an adverb and a
    conjuction.
    [1913 Webster]
 
       God makes him in his own image an intellectual
       creature, and so capable of dominion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Here, then, exchange we mutually forgiveness;
       So may the guilt of all my broken vows,
       My perjuries to thee, be all forgotten. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   7. It is well; let it be as it is, or let it come to pass; --
    used to express assent.
    [1913 Webster]
 
       And when 't is writ, for my sake read it over,
       And if it please you, so; if not, why, so. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is Percy; if your father will do me any honor,
       so; if not, let him kill the next Percy himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Well; the fact being as stated; -- used as an expletive;
    as, so the work is done, is it?
    [1913 Webster]
 
   9. Is it thus? do you mean what you say? -- with an upward
    tone; as, do you say he refuses? So? [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. About the number, time, or quantity specified;
     thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so
     in the country; I have read only a page or so.
     [1913 Webster]
 
        A week or so will probably reconcile us. --Gay.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Ill}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {So} . . . {as}. So is now commonly used as a demonstrative
    correlative of as when it is the puprpose to emphasize the
    equality or comparison suggested, esp. in negative
    assertions, and questions implying a negative answer. By
    Shakespeare and others so . . . as was much used where as
    . . . as is now common. See the Note under {As}, 1.
    [1913 Webster]
 
       So do, as thou hast said.       --Gen. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       As a flower of the field, so he flourisheth. --Ps.
                          ciii. 15.
    [1913 Webster]
 
       Had woman been so strong as men.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No country suffered so much as England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {So far}, to that point or extent; in that particular. "The
    song was moral, and so far was right." --Cowper.
 
   {So far forth}, as far; to such a degree. --Shak. --Bacon.
 
   {So forth}, further in the same or similar manner; more of
    the same or a similar kind. See {And so forth}, under
    {And}.
 
   {So, so}, well, well. "So, so, it works; now, mistress, sit
    you fast." --Dryden. Also, moderately or tolerably well;
    passably; as, he succeeded but so so. "His leg is but so
    so." --Shak.
 
   {So that}, to the end that; in order that; with the effect or
    result that.
 
   {So then}, thus then it is; therefore; the consequence is.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, conj.
   Provided that; on condition that; in case that; if.
   [1913 Webster]
 
      Though all the winds of doctrine were let loose play
      upon the earth, so truth be in the field, we do
      injuriously, by licensing and prohibiting, to misdoubt
      her strength.              --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, interj.
   Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you
   are; -- a word used esp. to cows; also used by sailors.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thionyl \Thi"on*yl\, n. [Thionic + -yl.] (Chem.)
   The hypothetical radical {SO}, regarded as an essential
   constituent of certain sulphurous compounds; as, thionyl
   chloride.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 so
   adv 1: to a very great extent or degree; "the idea is so
       obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my
       head aches so!"
   2: in a manner that facilitates; "he observed the snakes so he
     could describe their behavior"; "he stooped down so he could
     pick up his hat"
   3: in such a condition or manner, especially as expressed or
     implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so
     live your life that old age will bring no regrets"
   4: to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so
     far with this student"; "can do only so much in a day"
   5: in the same way; also; "I was offended and so was he";
     "worked hard and so did she"
   6: in the way indicated; "hold the brush so"; "set up the pieces
     thus"; (`thusly' is a nonstandard variant) [syn: {thus},
     {thusly}, {so}]
   7: (usually followed by `that') to an extent or degree as
     expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty
     that it smells"
   8: subsequently or soon afterward (often used as sentence
     connectors); "then he left"; "go left first, then right";
     "first came lightning, then thunder"; "we watched the late
     movie and then went to bed"; "and so home and to bed" [syn:
     {then}, {so}, {and so}, {and then}]
   9: (used to introduce a logical conclusion) from that fact or
     reason or as a result; "therefore X must be true"; "the eggs
     were fresh and hence satisfactory"; "we were young and thence
     optimistic"; "it is late and thus we must go"; "the witness
     is biased and so cannot be trusted" [syn: {therefore},
     {hence}, {thence}, {thus}, {so}]
   10: in truth (often tends to intensify); "they said the car
     would break down and indeed it did"; "it is very cold
     indeed"; "was indeed grateful"; "indeed, the rain may still
     come"; "he did so do it!" [syn: {indeed}, {so}]
   n 1: the syllable naming the fifth (dominant) note of any
      musical scale in solmization [syn: {sol}, {soh}, {so}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 SO
  /S?O/, n.
 
   1. (also S.O.) Abbrev. for Significant Other, almost invariably written
   abbreviated and pronounced /S?O/ by hackers. Used to refer to one's primary
   relationship, esp. a live-in to whom one is not married. See {MOTAS},
   {MOTOS}, {MOTSS}.
 
   2. [techspeak] The Shift Out control character in ASCII (Control-N,
   0001110).
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 so
   sow
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 so [zoː]
   as; so; that way; thus
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top