Search result for

smalling

(506 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smalling-, *smalling*, small
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smalling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smalling*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small[ADJ] เล็ก, See also: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ, Syn. little, minute, tiny
small[ADJ] ยังเด็ก, See also: ยังเล็ก
smallpox[N] ไข้ทรพิษ, See also: โรคฝีดาษ, Syn. variola
small fry[IDM] คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
feel small[PHRV] รู้สึกต่ำต้อย, See also: รู้สึกละอาย, รู้สึกขายหน้า, รู้สึกเสื่อมเสีย, Syn. look small
look small[PHRV] กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญ, See also: กลายเป็นไม่มีค่า, Syn. feel small
sing small[IDM] ร้องเพลงเงียบๆ
sing small[PHRV] ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
small arms[N] อาวุธขนาดเล็ก
small talk[IDM] การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
small talk[N] การพูดไร้สาระ
small time[IDM] เล็กน้อย, See also: จำนวนน้อย
small-time[ADJ] ไม่สำคัญ
small hours[IDM] หลังเที่ยงคืน
small hours[N] ช่วงตอนเช้า
small print[IDM] ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร (เพราะพิมพ์ตัวเล็กมาก)
speak small[PHRV] พูดเสียงต่ำและเบา
small change[N] สิ่งที่มีค่าไม่มาก
small-minded[ADJ] ใจแคบ
small intestine[N] สำไส้เล็ก
big fish in a small pond[IDM] คนสำคัญในชนกลุ่มน้อย
thankful for small mercies[IDM] ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
small armsn. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
small changen. เหรียญปลีก,เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
smallpox(สมอล'พอคซฺ) n. ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
smallpox(n) ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod small end; little-end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small agreementข้อตกลงรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small arteryหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small claimข้อเรียกร้องรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SCSI (small computer system interface)เอสซีเอสไอ, สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SCSI (small computer system interface)เอสซีเอสไอ, สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small powerประเทศด้อยอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
small scale integration (SSI)วงจรรวมความจุน้อย (เอสเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small-end; little-end; rod small endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
smallholderผู้ถือครองรายย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smallpox; variolaโรคไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SSI (small scale integration)เอสเอสไอ (วงจรรวมความจุน้อย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artery, smallหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
VSAT (very small aperture terminal)วีแซต (จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very small aperture terminal (VSAT)จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (วีแซต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variola; smallpoxโรคไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true pelvis; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small Power Producerผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation [ปิโตรเลี่ยม]
Small Computer System Interfaceสกัสชี
เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Smalltalkภาษาสมอลล์ทอล์ก
ภาษาระดับสูงที่มีลักษณะเิชิงวัตถุที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานนักวิจัยของบริษัทซีรอกซ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการพาโลอัลโตในสหรัฐอเมริกา ภาษานี้เป็นภาษาที่นำแนวคิดด้านวัตถุมาใช้ในการเขียนโปรแกรม และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Enhanced Small Device Interfaceตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Carcinoma, Small cellคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์ขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Communication in small groupsการสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Intestine, Smallลำไส้เล็ก [TU Subject Heading]
Small businessธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Small groupsกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Small libraryห้องสมุดขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Small sculptureประติมากรรมขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
Air Pockets, Smallถุงลมเล็กๆ, ถุงลมเล็ก [การแพทย์]
Airway, Smallหลอดลมขนาดเล็ก [การแพทย์]
Arteries and Arterioles, Smallหลอดเลือดแดงเล็ก [การแพทย์]
Arteries, Smallหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก [การแพทย์]
Arteries, Small Sizedเส้นเลือดขนาดเล็ก [การแพทย์]
Babies, Smallเด็กเล็กๆ [การแพทย์]
Bacilli, Slender and Smallบาศิลไลที่ผอมและเล็ก [การแพทย์]
Ball Burnishers, Smallเครื่องมือที่ใช้ผสม [การแพทย์]
Bile Ductules, Smallท่อน้ำดีขนาดเล็กในตับ [การแพทย์]
Bowel Series, Smallการตรวจลำไส้เล็กทั้งหมด,ตรวจลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Bowel, Smallลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Breast, Smallเต้านมเล็ก [การแพทย์]
Bronchus, Smallหลอดลมเล็กๆ [การแพทย์]
Carcinoma, Small Cellคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์เล็ก [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Small Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์เล็ก [การแพทย์]
Cell Non Keratinizing, Smallเซลล์เล็กๆที่ไม่มีเคราติน [การแพทย์]
Cells, Smallเซลล์ขนาดเล็ก,เซลล์ตัวเล็ก [การแพทย์]
Cells, Small, Poorly Differentiatedเซลล์ตัวเล็กที่พัฒนาไปไม่ดีนัก [การแพทย์]
Defects, Smallรูรั่วขนาดเล็ก [การแพทย์]
Dose, Effective, Smallขนาดน้อยสุดที่สามารถออกฤทธิ์ได้ [การแพทย์]
Fontanelle, Smallขม่อมน้อย [การแพทย์]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
smallpox [cowpox]ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, โรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นเป็นผื่นตามผิวหนัง แม้หายจากโรคนี้แล้วก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gestational Age, Small forตัวเล็กสำหรับอายุครรภ์, [การแพทย์]
Immune Complex, Smallสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Infant, Small for Dateทารกคลอดครบกำหนดแต่น้ำหนักน้อย [การแพทย์]
Intestine Channel of Hand, Smallเส้นลำไส้เล็กของมือ [การแพทย์]
Intestine, Smallลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Intestine, Small, Upperลำไส้เล็กส่วนบน [การแพทย์]
Ions, Smallไอออนขนาดเล็ก [การแพทย์]
Jaw, Small Recedingคางหลิม [การแพทย์]
Knobs, Smallปุ่มเล็ก [การแพทย์]
Lesions, Small Necrotic Conjunctivalแผลเล็กๆที่เยื่อตา [การแพทย์]
Lymphocytes, Mature Smallลิมโฟไซท์ขนาดเล็กที่เจริญเต็มที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
small of the back (n ) กระเบนเหน็บ
Small Retailer (n ) โชห่วย, ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น
See also: S. Grocery, Local Grocery, Small Grocery,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, there was a small ceremony with licorice ringsเป็นพิธีการเล็ก ๆ กับแหวนก้านชะเอม Pret-a-Poor-J (2008)
There was a small ceremony with licorice- มันเป็นพิธีเล็กๆกับแหวนที่ทำจากก้านชะเอม There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
Smallville? !นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "การโกหกไม่ได้ทำร้ายเรา แ Committed (2008)
- You may have held my hair, but I don't need you to hold my hand, Smallville.- ฉันขับให้ใหม? - เมื่อคืนนายลากหัวฉันมา, Committed (2008)
This is Smallville P.D., impound for a Chloe Sullivan and a James Olsen.ก็แค่คนเมาน่ะอย่าถือสาเลย. Committed (2008)
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)
Smallville, everyone knows you're a terrible liar.สมอลวิลล์, ใครๆก็รู้ว่านายโกหกไม่เนียน Committed (2008)
Previously on Smallville:ความเดิมตอนที่แล้วใน สมอลวิลล์ Odyssey (2008)
You've learned a lot from your time in Smallville.นายได้เรียนรู้อะไรมากมายที่สมอลวิลล์ Odyssey (2008)
And now the season premiere of "Smallville."และนี่คือ จุดเริ่มต้นของ สมอลวิลล์ ซีซั่นนี้ Odyssey (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
Out of the way, Smallville.หลบไป พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ Odyssey (2008)
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ Dead Space: Downfall (2008)
There is a small risk of an anaphylactic reaction.มีความเสี่ยงนิดหน่อย เกี่ยวกับอาการanaphylactic reaction. Adverse Events (2008)
CT can find small intestinal cancersCT สามรถตรวจมะเร็งเล็กๆได้ดีกว่าอุลตราซาวด์ Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Small kidney.เธออายุ 12 ไตเล็ก Joy (2008)
Partial small bowel obstruction.ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน The Itch (2008)
We'll make as small an incision as we can.เราจะทำให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ Dying Changes Everything (2008)
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง Ambush (2008)
Small huh?ตัวเล็กๆ? Ambush (2008)
Smaller in number are we, but larger in mind.บางคนตัวเล็ก แต่สมองใหญ่ Ambush (2008)
He's taken only a small ship, and his padawan.เขาเอายานลำเล็กไปเท่านั้น พร้อมด้วยพาดาวันของเขา Rising Malevolence (2008)
Sir, we're scanning a small ship off our bow.ท่านครับ เราตรวจจับยานขนาดเล็กได้ Destroy Malevolence (2008)
The republic has launched a small strike force to attack the Malevolence.พวกสาธารณรัฐส่งหน่วยจู่โจมขนาดเล็ก ไปโจมตียานเมลโวแลนซ์ Shadow of Malevolence (2008)
Look at this. These two small wounds? Looks like a snakebite.ดูที่แผลเล็กๆ สองรอยนี่สิ ดูเหมือนรอยกัดของงู Valiant (2008)
Look around and all you see are small men not big enough to fill their armour.มองไปทางไหนก็มีแต่ ชายหนุ่มตัวเล็กๆ ที่ไม่โตพอที่จะใส่ชุดเกราะ The Mark of Nimueh (2008)
We are such a small and humble system.เราเป็นแค่ระบบดาวเล็กๆ ที่แสนต่ำต้อย Bombad Jedi (2008)
I'm not gonna show all of it, but here's's just a small sample.ผมคงไม่ให้คุณดูทั้งหมด แต่นี่คือตัวอย่างเล็กน้อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All these very small touchesความช่วยเหลือเล็กน้อยนี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Why did you protect those small time thieves?ทำไมเจ้าถึงปกป้องโขมยน้อยนั่น Iljimae (2008)
Shouldn't I be blowing gently if I want the volume to be smaller.ฉันต้องเป่าเบาๆ ไม่ใช่เหรอคะ ถ้าฉันต้องการให้เสียงเบาลงอ่ะ Beethoven Virus (2008)
So, we're gonna sit here all night, making small-talk?แล้วเราจะนั่งกันที่นี่ทั้งคืน คุยกันเล็ก ๆ น้อย ๆ เหรอ The Bank Job (2008)
I'm being accused of more crimes because I tried to avoid the smaller ones.ข้าต้องโดนข้อหาเป็นอาชญากรหนักขึ้นเรื่อยๆ เพียงเพราะข้าเลี่ยงที่จะเผชิญกับเรื่องเล็กๆ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Let's close this incident as a small brawl.ทำให้มันจบเหมือนกับเป็นการทะเลาะวิวาทธรรมดาเถอะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The space is too small for bookstacks but it could always be used in a new way.ที่ตรงนี้เล็กมากสำหรับหนังสือพวกนี้ แต่มันก็สามารถใช้อย่างอื่นได้ Heartbreak Library (2008)
Any small thing gives me a scare these days.เรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้ฉันหวาดกลัวมาหลายวัน Heartbreak Library (2008)
A small token of appreciation will be presented.สัญญาณเล็กๆจะแสดงออกมา Heartbreak Library (2008)
It's a small piece of metal.มีเศษเหล็กฝังอยู่.. Babylon A.D. (2008)
A small one bites you, don't keep it to yourself.แต่ถ้าตัวเล็กละก็ ระวังให้ดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I thought my penis would get smaller and disappear.ผมก็คิดว่าไอ้หนูผม มันน่าจะเล็กลงแล้วก็หายไปซะ My Sassy Girl (2008)
This is the small town with many superstitiousฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจหล่ะ The Eye (2008)
We stayed in a small hotel with the grand name, "The Winter Palace."เราพักอยู่ในโรงแรมเล็ก ๆ แต่ชื่อหรู "วินเทอร์ พาเลซ" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My grandfather was a tailor. He had a small shop in Richmond.ปู่ผมเป็นช่างตัดผ้า เปิดร้านเล็กๆที่ริชมอนท์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sell all shares of a small company called Google.ลูกควรจะขายหุ้นของบริษัทเล็กๆ ที่ชื่อกรูเกิ้ลทิ้งซะ Superhero Movie (2008)
- Small modification.- แต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยน่ะ Death Race (2008)
Dundee is perfectly, boringly small-town normal.ดันดีก็เพอเฟ็คท์ดี เมืองเล็กๆก็น่าเบื่อเป็นปกติ The Lazarus Project (2008)
Small thing, really. Well-mannered.ตัวเล็ก แล้วก็เชื่องดีด้วย The Lazarus Project (2008)
We have a small manor.เรามีคฤหาสน์ The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
small10 people were packed into the small room.
smallAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
smallA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
smallA family is the smallest unit of society.
smallAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
smallA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
smallA long time ago, there lived an old king on a small island.
smallA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
smallA musician can appreciate small differences in sounds.
smallAn apparently small event may lead to a great result.
smallAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
smallAn insect is a small animal and it has six legs.
smallA small border dispute ballooned into a major international incident.
smallA small boy needs some person he can look up to.
smallA small bridge arched the stream.
smallA small car is more economical than a large one.
smallA small car is very economical.
smallA small car takes little room.
smallA small gear is missing here.
smallA small income obliges us to thrift.
smallA small, naked bulb gave the only illumination.
smallA small road ran across the bridge, through the fields and over a hill.
smallA small stream ran down among the rocks.
smallA small stream runs by my house.
smallA small toolkit can be very handy when you are traveling.
smallA small town lies between the big cities.
smallA small village grew into a large city.
smallAs many as ten people live in this small house.
smallAs our father got ill, we had to live on a small income.
smallAt any rate, that it had ended without serious incident was a small mercy.
smallAt best we can only hope for a small profit.
smallAt first they drove through streets of small, gray houses.
smallAttention should be paid to even the smallest detail of the report.
smallAustralia is smaller than South America.
smallAustralia is the smallest continent in the world.
smallA young child has a small vocabulary.
smallBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
smallBecause of the rain, the audience at the concert was small.
smallBecause the store is so small, he has to wear many different hats, from accountant to stockboy.
smallCan you change this into small money?
smallCan you see that small house?
smallChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
smallCompared with America or China, Japan is a small country.
smallCompared with your, my car is small.
smallCould you find me a house that has a small garden?
smallDo not you have anything smaller than this?
smallDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
smallDon't haggle over a small sum of money.
smallDon't trouble about small things.
smallDon't you have anything smaller than this?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนหย่อม[N] small park, See also: แปล
ธุรกิจขนาดย่อม[N] small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ขนาดเล็ก[ADJ] small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
ธุรกิจขนาดเล็ก[N] small business, Example: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ, Thai definition: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
เจ๊าะแจ๊ะ[V] chat, See also: small talk, shoot the breeze, Syn. เกาะแกะ, Example: เขามาเจ๊าะแจ๊ะอยู่ที่นี่ตั้งนาน, Thai definition: คุยเรื่องจิปาถะ, Notes: (สแลง)
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
ขลุกขลิก[ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย
มีดเหน็บ[N] small knife carried as a weapon behind the belt, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดปลายเสี้ยมคล้ายมีดตอก มีขนาดโตกว่า และด้ามสั้นกว่า
ย่อย[ADJ] minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
รายย่อย[N] minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count unit: ราย, Thai definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
เรือหางยาว[N] long-tailed boat, See also: long boat with a small motor driving a propeller at the end of a long shaft, Example: วัดที่ข้าพเจ้าไปทำบุญประจำก็คือวัดในคลองเมืองนนท์ ต้องนั่งเรือหางยาวเข้าไป, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือยนต์เล็กๆ ที่ติดเครื่องยนต์ท้ายเรือ มีใบพัดต่อยาวออกไปจากท้ายเรือ
ลวดดอกไม้ไหว[N] small wire for tying up artificial flowers, Example: ก้านของดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้ทำมาจากลวดดอกไม้ไหว
ส่วนน้อย[ADJ] a few, See also: small number of, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: ตามปกติอาหารจะมีแป้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยจะเป็นน้ำตาล
ไร่[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
เล็กกระจิดริด[V] be tiny, See also: be small, be miniature, be petite, be little, be diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: ชิปอันนี้เล็กกระจิดริดแต่เก็บข้อมูลได้มากมายจริงๆ, Thai definition: มีขนาดเล็ก
เล็กกระจิดริด[ADJ] tiny, See also: small, miniature, petite, little, diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย, Thai definition: ที่มีขนาดเล็ก
เล็กๆน้อยๆ[ADJ] small, See also: little, tiny, slight, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: เขาทำงานประณีตมาก ให้ความสนใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
สตางค์ปลีก[N] small change, See also: change, petty cash, Syn. ตังค์ปลีก, เศษสตางค์, เงินปลีก, Example: เสมข้ามรั้วบ้านไปยืมสตางค์ปลีกพี่โรจน์ มาจ่ายค่าน้ำแข็ง, Count unit: บาท
มอ[N] small hill, Syn. เขามอ, Thai definition: เขาจำลองที่ทำไว้ดูเล่นในบ้าน
จอแก้ว[N] small screen, See also: TV, telly, the box, television, the tube, Syn. ทีวี, โทรทัศน์, Example: เธอเป็นนางเอกละครจอแก้วที่มีชื่อเสียงเมื่อ 20 ปีก่อน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องรับโทรทัศน์, ทางโทรทัศน์
ระลอก[N] small skin eruption, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่ง พองเป็นหัวเล็กๆ คล้ายฝี
ระลอก[N] ripple, See also: small wave, Example: ลมหายใจกระทบผิวน้ำเป็นระลอก, Count unit: ระลอก, Thai definition: คลื่นขนาดเล็ก, Notes: (เขมร)
เก๋ง[N] house with a Chinese style roof, See also: Chinese patterned small house, Syn. เก๋งจีน, Example: สถานที่ รวมทั้งอาคารแบบเก๋งจีน เคยอยู่ในความครอบครองของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดิน, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
แขนง[N] small branch, See also: sprig, offshoot, limb, bough, Syn. กิ้งก้าน, กิ่ง, Example: ต้นไผ่หน้าบ้านแตกแขนงออกมาให้ร่มเงาบังแดดยามบ่ายได้เป็นอย่างดี, Thai definition: กิ่งไม้เล็กๆ ที่แตกใหม่จากลำของไม้พวกไม้ไผ่, กิ่งไม้เล็กๆ ที่แยกออกจากกิ่งใหญ่
ไข้ทรพิษ[N] smallpox, Syn. ฝีดาษ, ไข้หัว, Example: ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในที่ใหม่เนื่องจากมีไข้ทรพิษระบาด, Thai definition: โรคระบาดชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดเล็กๆ ขึ้นตามตัวไปทั่ว
เข้ากระโจม[V] have the water vapour bath in a small tent in the sun, Example: ป้าแนะนำให้ฉันเข้ากระโจมเพื่อรักษาโรคหืดหอบที่เป็นอยู่ให้ทุเลาลง, Thai definition: เข้าไปอยู่ในผ้าที่ทำเป็นกระโจมเพื่ออบให้เหงื่อออก, เข้าไปอบควันในกระโจม
เขียด[N] species of a small green frog, Example: ปลา กบ และเขียดตามท้องนาเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวนา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับกบแต่มักมีขนาดเล็กกว่า ในประเทศไทยมีหลายชนิด
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับ[ADJ] tight, See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm, Syn. แคบ, แน่น, ตึง, Ant. พอดี, Example: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน, Thai definition: มีขนาดไม่พอดีกัน
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
เคย[N] small sized shrimp, See also: marine shrimp, Syn. กุ้งเคย, เคยกุ้ง, Example: พ่อออกทะเลไปจับเคยเพื่อนำมาทำกะปิส่งขาย, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำเค็ม ในวงศ์ Mysidae รูปร่างคล้ายกุ้งแต่ตัวเล็กมาก สำหรับทำกะปิ
แคบ[V] be narrow, See also: be not wide, be small in width, Ant. กว้าง, Example: ถนนในซอยจะแคบกว่าถนนสายหลักเพราะพื้นที่น้อย, Thai definition: มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง
เงินปลีก[N] small change, See also: coin, cash, Syn. เงินย่อย, สตางค์ปลีก, Example: แม่ค้าทอนเงินปลีกให้ลูกค้า, Thai definition: เงินจำนวนย่อยที่แตกออกมาจากเงินจำนวนใหญ่หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเงินตรา
เงินแป[N] small coin-change, Example: ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเงินแปแล้ว, Thai definition: เงินย่อยของเงินเหรียญ มีเงินแปสองสลึง แปสลึง แปเฟื้อง. (ประชุม ร.4)
ปลัดขิก[N] small wooden image of penis, Syn. อ้ายขิก, ขุนเพ็ด, Example: พวกแม่ค้าเชื่อกันว่าถ้าเอาปลัดขิกมาวางไว้ในร้าน จะทำให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ, Count unit: อัน, Thai definition: รูปแกะจำลองอวัยวะเพศชาย มักทำด้วยไม้ ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง
ปี่แก้ว[N] kind of small poisonous snake, See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus, Syn. งูปี่แก้ว, Example: เจ้าหน้าที่จากสถานเสาวภารีบมาดูอาการผู้ป่วยที่ถูกงูปี่แก้วกัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้
ฝีดาษ[N] smallpox, Syn. ไข้ทรพิษ, ไข้หัว, โรคฝีดาษ, Example: หน้าตาของเขาเต็มไปด้วยแผลที่เกิดจากโรคฝีดาษ, Thai definition: ชื่อโรคระบาดมักขึ้นตามตัว เป็นเม็ดเล็กๆ ดาษทั่วไป
พระเครื่อง[N] small Buddha image (used as amulet), Syn. พระเครื่องลาง, Example: ปัจจุบันได้มีการสร้างเว็บขึ้นเพื่อเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับ พระเครื่อง พระบูชา และสมบัติอื่นๆ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ, Count unit: องค์, พะวง, Thai definition: พระพุทธรูปองค์เล็กๆ ที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตราย
พลอง[N] small timber tree, Syn. ต้นพลอง, Example: ป่าดิบแล้งมีพันธุ์ไม้ประเภทพลองใบใหญ่อยู่มาก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Memecylon วงศ์ Memecylaceae เนื้อละเอียดและแข็ง
พ้อม[N] large woven basket for paddy, See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice, Syn. กระพ้อม, Example: เครื่องมือกสิกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ให้กับชาวนาและชาวสวนได้แก่ คราด พ้อม ปุ้งกี๋ สุ่มครอบไก่ เป็นต้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก
เพ็จ[ADJ] small, See also: tiny, little, Syn. เล็ก, ย่อม, น้อย
ปีมะเส็ง[N] year of the small snake, Syn. ปีงูเล็ก, Example: แม่ของเขาเกิดปีมะเส็ง, Count unit: ปี, Thai definition: ชื่อปีที่ 6 ของรอบปีนักษัตร มีงูเล็กเป็นเครื่องหมาย
เปี๊ยก[ADJ] tiny, See also: small, little, midget, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
มุขเด็จ[N] second small portico projecting from the main one, See also: balcony, second projecting portico, Count unit: มุข, Thai definition: มุขที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่
มุกดา[N] pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
เปี๊ยก[ADJ] tiny, See also: small, little, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size   FR: petite taille [f]
ชะมดเช็ด[n. exp.] (chamot chet) EN: Small Indian Civet   
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
ฝีดาษ[n.] (fīdāt) EN: smallpox   FR: variole [f]
ห้องเล็ก[n. exp.] (hǿng lek) EN: small room   FR: petite pièce [f]
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
จานรอง[n.] (jānrøng) EN: bottom plate ; saucer ; small dish   FR: soucoupe [f]
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee   FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant
จุล[adj.] (jun) EN: minute ; microscopic ; small   FR: microscopique
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
ไข้ทรพิษ[n.] (khai thøraphit) EN: smallpox   FR: variole [f] ; petite vérole [f]
ขนาดเล็ก[n. exp.] (khanāt lek) EN: small size   FR: petite taille [f]
ขนาดเล็ก[adj.] (khanāt lek) EN: small-size ; small-sized   FR: de petite taille
ขนมถ้วย[n. exp.] (khanom thuay) EN: coconut milk custard in small porcelain cup   
เขามอ[n.] (khaomø) EN: small hill   FR: colline [f]
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; small ; firm   FR: serré ; ajusté
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
เขียด[n.] (khīet) EN: small toad ; small green frog   
ขี้หนู[n. exp.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili   FR: petit piment très fort [m]
ขี้ตา[adj.] (khītā) EN: very small   
ขี้ตาเล็น[adj.] (khītā len) EN: very small   
ขลุกขลิก[adj.] (khlukkhlik) EN: little ; small ; delicate ; subtel   
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamrūay) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento   
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   
กินชัน[n.] (kinchan) EN: small bee   
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial   FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กินรูป [v.] (kinrūp) EN: look smaller than reality ; mistake a small size for a large size   
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กลุ่มย่อย[n. exp.] (klum yǿi) EN: small group ; minor class   
กบบัว[n. exp.] (kop būa) EN: small frog   
กระเช้า[n.] (krachao) EN: basket ; small crate (in which orchids are grown)   FR: panier [m] ; corbeille [f]
กระจอกงอกง่อย[adj.] (krajøk-ngøk-ngøi) EN: lowly ; small-fry   
กระจ้อน[adj.] (krajǿn) EN: short ; small ; undersized   FR: petit
กระทาย[X] (krathāi) EN: small basket ; small cylindrical basket having a wide mouth   FR: petite corbeille en bambou tressé [m]
กรอบเค็ม [n. exp.] (krøp khem) EN: small pieces of pastry slightly salted   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMALL    S M AO1 L
SMALLS    S M AO1 L Z
SMALLEY    S M AA1 L IY0
SMALLER    S M AO1 L ER0
SMALLEN    S M AO1 L AH0 N
SMALLCAP    S M AO1 L K AE2 P
SMALLPOX    S M AO1 L P AA2 K S
SMALLMAN    S M AO1 L M AH0 N
SMALLING    S M AO1 L IH0 NG
DISMALLY    D IH1 Z M AH0 L IY0
SMALLEST    S M AO1 L AH0 S T
SMALLISH    S M AO1 L IH0 SH
SMALLWOOD    S M AO1 L W UH2 D
SMALLTOWN    S M AO1 L T AW2 N
SMALLTALK    S M AO1 L T AO2 K
SMALLNESS    S M AO1 L N AH0 S
ABYSMALLY    AH0 B IH1 Z M AH0 L IY0
WOODSMALL    W UH1 D S M AO2 L
SMALLRIDGE    S M AO1 L R IH2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
small    (n) (s m oo1 l)
smalls    (n) (s m oo1 l z)
smaller    (j) (s m oo1 l @ r)
dismally    (a) (d i1 z m @ l ii)
smallest    (j) (s m oo1 l i s t)
smallpox    (n) (s m oo1 l p o k s)
abysmally    (a) (@1 b i1 z m @ l ii)
smallness    (n) (s m oo1 l n @ s)
smalltime    (j) (s m oo1 l t ai m)
small-arms    (n) - (s m oo1 l - aa m z)
smallholder    (n) (s m oo1 l h ou l d @ r)
small-minded    (j) - (s m oo1 l - m ai1 n d i d)
smallholders    (n) (s m oo1 l h ou l d @ z)
smallholding    (n) (s m oo1 l h ou l d i ng)
smallholdings    (n) (s m oo1 l h ou l d i ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
低成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bläschen {n}small blister [Add to Longdo]
Cremetörtchen {n}; Sahnetörtchen {n} [cook.]small cream cake [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Dünndarm {m} [anat.]small intestine [Add to Longdo]
Flakon {m}small bottle [Add to Longdo]
Fünkchen {n}small spark [Add to Longdo]
Gebiet {n}; Rahmen {m} | in kleinem Rahmencompass | in a small compass [Add to Longdo]
Geplauder {n}small talk [Add to Longdo]
Häuschen {n}small house [Add to Longdo]
Handwaffen {pl}; Handfeuerwaffen {pl}small arms [Add to Longdo]
Integration {f}; Eingliederung {f} | geringe Integration {f} | hoher Integrationsgrad bei komplexen Schaltungenintegration | small-scale integration | large-scale integration [Add to Longdo]
Kästchen {n}small box [Add to Longdo]
Kammer {f} | Kammern {pl}small room | small rooms [Add to Longdo]
Kapitälchen {pl}small capitals [Add to Longdo]
Kleinaktionär {m}; Kleinaktionärin {f} | Kleinaktionäre {pl}small shareholder | small shareholders [Add to Longdo]
Kleinanzeige {f} | Kleinanzeigen {pl}classified advertisement; small advertisement | classified advertisements; small advertisements [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m}small business [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m} | Kleinbetriebe {pl}small enterprise | small enterprises [Add to Longdo]
Kleinbuchstabe {m}small letter [Add to Longdo]
Kleinfund {m}small find [Add to Longdo]
Kleingeld {n}small change [Add to Longdo]
Kleingewerbe {n}small trade [Add to Longdo]
Kleinheit {f}smallness [Add to Longdo]
Kleinkältemaschine {f}small-type refrigerating machine [Add to Longdo]
Kleinrechner {m}small computer [Add to Longdo]
Kleinschreibung {f}use of small letters [Add to Longdo]
Kleinstadt {f} | Kleinstädte {pl}small town | small towns [Add to Longdo]
Kleinverteiler {m} [electr.]small distribution board [Add to Longdo]
Kleinwagen {m}small car [Add to Longdo]
Kleinvieh {n}small domestic animals [Add to Longdo]
Kolbenbolzenbuchse {f} [techn.]small end bush [Add to Longdo]
Krümel {m}small crumb [Add to Longdo]
Kügelchen {n}small ball [Add to Longdo]
Laibchen {pl} [Ös.]small, round cakes [Add to Longdo]
Mittelstand {m} [econ.]mid tier (business); small business(es); small and medium-sized companies [Add to Longdo]
Napf {m}bowl; small dish [Add to Longdo]
Ortschaft {f}place; (small) town; village [Add to Longdo]
Ossiculum {n}; Knöchelchen {n} [anat.]ossicle; small bone [Add to Longdo]
Päckchen {n}small parcel [Add to Longdo]
Radieschen {n} | sich die Radieschen von unten angucken [übtr.]red radish; small radish | to push up the daisies [Add to Longdo]
Rädchen {n}small wheel [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Schälchen {n}small bowl [Add to Longdo]
Schiffchen {n}small ship [Add to Longdo]
Schritt {m} | Schritte {pl} | Schritt für Schritt; Schritt um Schritt | ein Schritt in Richtung ... | im Schritt | im gleichen Schritt und Tritt | gemessenen Schrittes | Schritt halten mit | einen Schritt machen | kleine Schritte machen; kurze Schritte machen | die ersten Schritte machen | den ersten Schritt tun | den zweiten Schritt vor dem ersten tun [übtr.] | ein großer Schritt nach vornstep | steps | step by step; little by little | a step towards | in step; at walking pace | in step | with measured step | to keep step with | to take a step | to take small steps | to take one's first steps | to make the first move | to put the cart before the horse [fig.] | a big step up the ladder [fig.] [Add to Longdo]
Schrotladung {f}round of shot; small-shot charge [Add to Longdo]
Siederohr {n}small flue tube; smoke tube [Add to Longdo]
Stückchen {n}small piece [Add to Longdo]
Tante-Emma-Laden {m} [ugs.]small corner shop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
くびれフェチ;クビレフェチ[, kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
ちまちま[, chimachima] (adv-to,adv) (on-mim) small; compact [Add to Longdo]
ちょこっと[, chokotto] (adv,adj-f) (on-mim) (See ちょっと) rather; a little; small [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
ちょび髭[ちょびひげ, chobihige] (n) (See ちょびっと) small mustache; short mustache [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
ばい貝[ばいがい, baigai] (n) whelk; small water snails [Add to Longdo]
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc. [Add to Longdo]
ぺちゃぱい;ぺチャパイ[, pechapai ; pe chapai] (n) small breasts; flat-chested [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
めっ[, metsu] (int) used to scold small children and pets [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] (n) (1) (e.g. 〜より小さい) less than ...; (2) (e.g. より小さい〜) smaller ... [Add to Longdo]
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一小部分[yī xiǎo bù fèn, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] a small part; a small section [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] small and medium enterprise [Add to Longdo]
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus sinensis (small carp) [Add to Longdo]
京胡[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, ] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二胡 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 京二胡 [Add to Longdo]
伺服[sì fú, ㄙˋ ㄈㄨˊ, ] servo (small electric motor); computer server [Add to Longdo]
侏儒[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [Add to Longdo]
[sài, ㄙㄞˋ, ] small, minute; lacking sincerity [Add to Longdo]
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, ] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed [Add to Longdo]
具体而微[jù tǐ ér wēi, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄦˊ ㄨㄟ, / ] all the parts are in place, but small scale (Mencius); perfect in structure, but not much of it [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table [Add to Longdo]
凳子[dèng zǐ, ㄉㄥˋ ㄗˇ, ] stool; small seat [Add to Longdo]
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, ] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups [Add to Longdo]
划子[huá zi, ㄏㄨㄚˊ ㄗ˙, ] small row-boat [Add to Longdo]
匣子[xiá zi, ㄒㄧㄚˊ ㄗ˙, ] small box [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] small box [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish [Add to Longdo]
品尝[pǐn cháng, ㄆㄧㄣˇ ㄔㄤˊ, / ] to taste a small amount; to sample [Add to Longdo]
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠 [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage [Add to Longdo]
[lǒu, ㄌㄡˇ, ] small mound [Add to Longdo]
大事化小,小事化了[dà shì huà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, xiao3 shi4 hua4 le5, ] to turn big problems into small ones, and small problems into no problems at all [Add to Longdo]
大大小小[dà dà xiǎo xiǎo, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, ] large and small, of all sizes [Add to Longdo]
大拇指[dà mu zhǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄨ˙ ㄓˇ, ] thumb; Tom thumb (small person in folk tales) [Add to Longdo]
大街小巷[dà jiē xiǎo xiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] large streets and small lanes [Add to Longdo]
天花[tiān huā, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ, ] smallpox; ceiling [Add to Longdo]
套间[tào jiān, ㄊㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] vestibule; small inner room (opening to others) [Add to Longdo]
女童[nǚ tóng, ㄋㄩˇ ㄊㄨㄥˊ, ] small girl [Add to Longdo]
娃娃[wá wa, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙, ] baby; small child; doll [Add to Longdo]
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, ] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] alone; mosquito larvae; small [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young [Add to Longdo]
小型[xiǎo xíng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] small scale; small size [Add to Longdo]
小型企业[xiǎo xíng qǐ yè, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] small business [Add to Longdo]
小城[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, ] small town [Add to Longdo]
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded [Add to Longdo]
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] small-minded; petty; narrow-minded [Add to Longdo]
小技[xiǎo jì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, ] small skills; folk musical theater [Add to Longdo]
小本[xiǎo běn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄣˇ, ] small capital; on a shoestring [Add to Longdo]
小树[xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] shrub; small tree; sapling; CL:棵[ke1] [Add to Longdo]
小气腔[xiǎo qì qiāng, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄑㄧㄤ, / ] small air cavity [Add to Longdo]
小潮[xiǎo cháo, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, ] neap tide (the smallest tide, when moon is at first or third quarter) [Add to Longdo]
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, ] gadget; widget (small item of software) [Add to Longdo]
小范围[xiǎo fàn wéi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] small-scale; local; to a limited extent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
超小型[ちょうこがた, choukogata] ultra-small [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top