Search result for

sky

(120 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sky-, *sky*.
English-Thai: Longdo Dictionary
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sky (n) เวหน
skylight (n) ช่องแสงบนหลังคา
Skywalk (n ) ทางเชื่อมระหว่างตึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sky    [N] ท้องฟ้า, Syn. firmament, welkin
sky    [VT] ตีหรือโยนให้สูง
sky    [VI] ตีหรือโยนให้สูง
Skye    [N] พันธุ์สุนัข
skyey    [ADJ] เหมือนท้องฟ้า
skyey    [ADJ] สูงมาก, See also: สูงตระหง่าน
skycap    [N] คนยกกระเป๋าที่สนามบิน, Syn. porter
skydive    [VI] กระโดดร่ม
skyjack    [VT] จี้เครื่องบิน, Syn. hijack
skylark    [N] นกชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sky waveคลื่นฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skystone; cosmolite; meteoriteอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sky - State of skyท้องฟ้า - สภาวะของท้องฟ้า หรือพฤติภาพของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Sky radiationการแผ่รังสีของท้อง ฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Sky slightly clouded or Fairท้องฟ้าโปร่ง [อุตุนิยมวิทยา]
sky waveคลื่นฟ้า, คลื่นวิทยุที่สะท้อนลงมาจากบรรยากาศของโลก เป็นคลื่นวิทยุชนิดคลื่นยาว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Skydivingการเหินเวหา [TU Subject Heading]
Skylabสกายแลบ, ห้องปฏิบัติการอวกาศของสหรัฐอเมริกา ขึ้นไปโคจรอยู่ในอวกาศรอบโลกเมื่อวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 และตกลมาสู่โลกบริเวณมหาสมุทรอินเดียและที่ว่างภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Skylightsช่องรับแสง [TU Subject Heading]
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skyThe balloon went up in the sky.
skyWe're already high up in the sky.
skyWe saw a strange object in the sky.
skyA full moon is shining bright in the sky.
skyThe trees looked black against the sky.
skySome stars began to appear in the night sky.
skyThe sky in the night is a very clean thing.
skyI had a glimpse of a UFO in the night sky.
skyThe stars twinkling in the night sky looked like jewels.
skyNot a star was to be seen in the sky.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sky(สคาย) n. ท้องฟ้า,ทางฟ้าเบื้องบน,สวรรค์,แดนสุขาวดี, -Phr. (out of a clear (blue) sky โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าฉับพลัน)
sky bluen. สีท้องฟ้า,น้ำเงิน., See also: sky-blue adj.
skydive(สคาย'ไดว) vi. กระโดดร่มให้ลอยตัวอยู่กลางอากาศให้นานที่สุดก่อนที่จะกางร่มออก., See also: skydiver n.
skyjack(สคาย'แจค) vt. จี้เครื่องบิน., See also: skyjacker n.
skylark(สคาย'ลาร์ค) n. นกจำพวกหนึ่ง
skyscrape(สคายสเครพ') n. ภาพทิวทัศน์บนอากาศ. vi. สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นสูงเทียมฟ้า
skyward(สคาย'เวิร์ด) adv. สู่ท้องฟ้า adj. สู่ท้องฟ้า, See also: skywards adv.
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
husky(ฮัส'คี) adj. แข็งแรงและใหญ่โต,มั่นคง,มีเปลือกมาก. (เสียง) แหบ -n. คนแข็งแรงและตัวใหญ่, See also: huskily adv. huskiness n., Syn. throaty,hoarse
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous,perilous

English-Thai: Nontri Dictionary
sky(n) ฟากฟ้า,ท้องฟ้า,นภากาศ
skyey(adj) จากฟากฟ้า,เกี่ยวกับท้องฟ้า,มีสีฟ้า,คล้ายท้องฟ้า
skylark(n) การกระโดดโลดเต้น,นกชนิดหนึ่ง,ความคึก
skyline(n) เส้นขอบฟ้า
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
skyscraper(n) ตึกระฟ้า
skyward(adj,adv) ทางท้องฟ้า,สู่ฟ้า,ไปทางฟ้า,ชี้ฟ้า
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
husky(adj) มีเปลือก,แหบห้าว,ใหญ่,แข็งแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกสูง    [N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ฟากฟ้า    [N] sky, See also: horizon, heavens, Syn. ท้องฟ้า, ฟ้า, Example: จันทรุปราคาหรือจันทรคราสเป็นปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่ง, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่
รถไฟลอยฟ้า    [N] skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
การกระโดดร่ม    [N] skydiving, See also: parachuting, sport parachuting
หาว    [N] sky, See also: open air, Syn. เวหา, ฟ้า, Example: ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางหาวเหนือผิวน้ำ, Thai definition: ที่แจ้ง, ท้องฟ้า
ลอยฟ้า    [ADJ] sky-high, Example: ี, Thai definition: ที่ไม่อยู่บนพื้น
มอคราม    [N] sky blue, See also: blue, Syn. สีฟ้า, สีมอคราม
คคนานต์    [N] sky limit, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า, คคนางค์, คคนัมพร, Thai definition: ส่วนสุดแห่งฟ้า
คคนางค์    [N] sky, See also: part of the sky, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า, คคนัมพร, คคนานต์, Thai definition: ส่วนแห่งฟ้า
คัคนัมพร    [N] sky, See also: horizon, Syn. ฟ้า, ส่วนแห่งฟ้า, ท้องฟ้า, Example: หมู่วิหคผกผินอย่างเริงร่าอยู่บนคัคนัมพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket   FR: fusée [f]
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ดาราบถ[n.] (dārābot) EN: sky   
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khāng fā) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime   
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้าโปร่ง[n. exp.] (fā prōng) EN: clear sky   
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous   FR: enroué ; rauque

CMU English Pronouncing Dictionary
SKY    S K AY1
SKY'S    S K AY1 Z
SKYTEL    S K AY1 T EH2 L
SKYLES    S K AY1 L Z
SKYWAY    S K AY1 W EY2
SKYCAP    S K AY1 K AE2 P
SKYBOX    S K AY1 B AA2 K S
SKYWEST    S K AY1 W EH2 S T
SKYWARD    S K AY1 W ER0 D
SKYLITE    S K AY1 L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sky    (v) (s k ai1)
skying    (v) (s k ai1 i ng)
skylark    (v) (s k ai1 l aa k)
skyline    (n) (s k ai1 l ai n)
skyward    (j) (s k ai1 w @ d)
sky-blue    (n) - (s k ai1 - b l uu1)
sky-high    (a) - (s k ai1 - h ai1)
skylarks    (v) (s k ai1 l aa k s)
skylight    (n) (s k ai1 l ai t)
skylines    (n) (s k ai1 l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmelblausky blue [Add to Longdo]
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天空[tiān kōng, ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ, ] sky [Add to Longdo]
天葬[tiān zàng, ㄊㄧㄢ ㄗㄤˋ, ] sky burial [Add to Longdo]
摩天[mó tiān, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] skyscraping; towering into the sky [Add to Longdo]
摩天大厦[mó tiān dà shà, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
摩天大楼[mó tiān dà lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
摩天楼[mó tiān lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
特技跳伞[tè jī tiào sǎn, ㄊㄜˋ ㄐㄧ ㄊㄧㄠˋ ㄙㄢˇ, / ] skydiving [Add to Longdo]
百灵鸟[bǎi líng niǎo, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] skylark [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] sky clearing up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sky \Sky\ (sk[imac]), n.; pl. {Skies} (sk[imac]z). [OE. skie a
   cloud, Icel. sk[=y]; akin to Sw. & Dan. sky; cf. AS. sc[=u]a,
   sc[=u]wa, shadow, Icel. skuggi; probably from the same root
   as E. scum. [root]158. See {Scum}, and cf. {Hide} skin,
   {Obscure}.]
   1. A cloud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [A wind] that blew so hideously and high,
       That it ne lefte not a sky
       In all the welkin long and broad.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a shadow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She passeth as it were a sky.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
   3. The apparent arch, or vault, of heaven, which in a clear
    day is of a blue color; the heavens; the firmament; --
    sometimes in the plural.
    [1913 Webster]
 
       The Norweyan banners flout the sky.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The wheather; the climate.
    [1913 Webster]
 
       Thou wert better in thy grave than to answer with
       thy uncovered body this extremity of the skies.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sky is often used adjectively or in the formation of
      self-explaining compounds; as, sky color, skylight,
      sky-aspiring, sky-born, sky-pointing, sky-roofed, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Sky blue}, an azure color.
 
   {Sky scraper} (Naut.), a skysail of a triangular form.
    --Totten.
 
   {Under open sky}, out of doors. "Under open sky adored."
    --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sky \Sky\, v. t. [imp. & p. p. {Skied}or {Skyed}; p. pr. & vb.
   n. {Skying}.]
   1. To hang (a picture on exhibition) near the top of a wall,
    where it can not be well seen. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Brother Academicians who skied his pictures. --The
                          Century.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw towards the sky; as, to sky a ball at cricket.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sky
   n 1: the atmosphere and outer space as viewed from the earth
   v 1: throw or toss with a light motion; "flip me the beachball";
      "toss me newspaper" [syn: {flip}, {toss}, {sky}, {pitch}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sky
   cloud
   abashed; self‐conscious; shy
   afraid; timid
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sky
   cloud
   heaven; sky
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top