Search result for

serras

(148 entries)
(0.0429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serras-, *serras*, serra
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา serras มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *serras*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serrate[VT] ทำให้คล้ายฟันเลื่อย, See also: มีเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย, Syn. notch
serrated[ADJ] ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย, See also: ซึ่งเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย, Syn. jagged, notched, saw-toothed, zigzag
serration[N] ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, See also: ซี่ฟันเลื่อย, Syn. scallop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serrate(เซอ'ริท) adj. มีของคล้ายฟันเลื่อย (เหรียญ) มีขอบเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย. vt. ทำให้คล้ายฟันเลื่อย
serrated(เซอ'ระทิด) adj. มีขอบคล้ายฟันเลื่อย
serration(เซอเร'เชิน) n. ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย,ซี่ฟันเลื่อยซี่หนึ่ง,การมีลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย., Syn. serrature

English-Thai: Nontri Dictionary
serrate(adj) เป็นซี่ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoserrateจักฟันเลื่อยเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sutura serrata; suture, dentate; suture, serratedรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrateจักฟันเลื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serrated; dentate-หยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrated-ฟันเลื่อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suture, dentate; sutura serrata; suture, serratedรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture, serrated; sutura serrata; suture, dentateรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrated suture; sutura serrata; suture, dentateรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrationรอยหยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biserrateจักฟันเลื่อยสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dentate; serrated-หยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentate suture; sutura serrata; suture, serratedรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
double serrateจักฟันเลื่อยซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ Saw VI (2009)
We will deliver this package to Serrano Point.เราจะนำของนั่นไปที่จุดเซอราโน่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
We'll deliver this package to Serrano Point.เราจะเอาของไปส่งที่เซอราโน่พ้อยต์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
They take a damn box back to Serrano?พวกนั้นแค่เอากล่องบ้านั่นกลับเซอราโน่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
We're just gonna run right through the front door to Serrano.เราต้องแล่น ผ่านประตูหน้าไปเซอราโน่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
We can't take that thing to Serrano Point.เราไม่สามารถเอาสิ่งนั้นไปที่เซอราโน่พ้อยต์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
There's a serrated edge on the fabric.มีขอบร่องคล้ายฟันเลื่อยบนผ้า Bolt Action (2009)
A serrated blade could have.ใบเลื่อยไง เหมือนรอยกัด? Devil (2010)
You wouldn't happen to have a knife with a serrated blade on you, would you?คุณคงไม่มี มีดที่ มีใลเลื่อยติดตัว ใช่มั้ย ? Devil (2010)
Maybe she has a serrated blade on her!บางที เธออาจจะมีมีดก็ได้ Devil (2010)
Then... this serrated bite.แล้ว... นี่รอยกัดคล้ายฟันเลื่อย The Predator in the Pool (2010)
Its serrated blade allows you to cut through anything.ใบมีดที่เป็นฟันเลื่อยทำให้คุณ/Nสามารถตัดทุดอย่างได้ Remembrance of Things Past (2010)
Razor-sharp serrated teeth that inject venom for pre-digestion.ฟันคมกริบ และฉีดพิษที่ช่วยย่อย How to Train Your Dragon (2010)
Dirty gym washroom means serratia infection.ห้องน้ำนั่นน่าจะทำให้คุณติดเชื้อแบคทีเรียเซอราเทีย The Dig (2011)
She was given a C-section with a serrated-edge knife, then crudely stitched back up.ด้วยมีดใบเลื่อย แล้วถูกเย็บแผลแบบหยาบๆ The Good Earth (2012)
So your friend Lance gave you a Christmas present after all. -Hmm. Teflon-coated titanium blade serrated to split the bone.ในที่สุด แลนซ์เพื่อนคุณก็เอาของขวัญคริสต์มาสมาให้แล้วสิ หัวธนูไทเทเนียมเคลือบด้วยเทฟล่อน มีฟันเลื่อยเพื่อเจาะทะลุกระดูก Year's End (2012)
Which only a serrated blade should be capable of making, but I'm not finding any evidence of striations in these wounds.ซึ่งใบมีดที่มีฟันเลื่อยเท่านั้น ที่จะสามารถทำแบบนี้ได้ แต่ผมหา หลักฐานของรอยลายขนานไม่เจอเลย The Method in the Madness (2012)
Yeah, but the sides don't match the serrated marks you found on the skull.ใช่แต่ด้านข้างไม่ตรงกับรอยฟันเลื่อย ที่พบบนกระโหลก The Bod in the Pod (2012)
Yeah, look at the serrated edges on the clawed end.ลองดูที่ขอบฟันเลื่อย ตรงปลายของตะขอ The Bod in the Pod (2012)
Serra and Sarra, granddaughters, twins.เซอร์รา ซาร์รา หลานฝาแฝด The Rains of Castamere (2013)
Sir, this is Johnny serrano.ท่านครับ นี่คือจอห์นนี่ เซอราโน Hair of the Dog (2013)
Sure enough, there is a shallow, serrated abrasion.นั่นก็เพียงพอแล้ว มีรอยถลอกแบบฟันเลื่อยตื้นๆ The Doll in the Derby (2013)
Any idea what caused the serration?คิดว่าอะไรทำให้เป็นรอยหยัก Brothers Hotchner (2013)
Though not nearly as badly as serrated steel.ถึงมันจะไม่เจ็บใกล้เคียงเท่าโดนมีดใบหยักแทง Deadpool (2016)
Go ahead, Serrano, don't be afraid, this is the only decent way to die.ลุยเลย เซอราโน ไม่ต้องกลัว นี้เป็นการตายอย่างมีเกียรติ Pan's Labyrinth (2006)
Serrano!เซอราโน Pan's Labyrinth (2006)
Serrano, stay here.เซอราโน อยู่ตรงนี้ Pan's Labyrinth (2006)
- Serrano is back. He's wounded.- เซอราโน่กลับมาแล้ว เขาบาดเจ็บ Pan's Labyrinth (2006)
See the serration near the tip?เห็นลักษณะเลื่อยที่ปลายมั้ย? Teeth (2007)
Stop Greenway... Serrano Point...หยุดกรีนเวย์ เซอราโน พ้อยท์ Goodbye to All That (2008)
So you own this nuclear plant, Serrano Point?งั้นคุณก็เป็นเจ้าของโรงงานนิวเคลียร์ เซอราโน พอยท์หรือ ? Goodbye to All That (2008)
hey. serrano point.เฮ้.. ! - สถานีเซอราโน Automatic for the People (2008)
The power plant, serrano point.โรงไฟฟ้่า เซอราโน พ้อยท์ Automatic for the People (2008)
Serrano point, two days, st greenway.สถานีเซอราโน อีก 2 วัน/n หยุดกรีนเวย์ Automatic for the People (2008)
Humans regain control of serrano point from skynet.มนุษย์ยึดเซอราโน พอยท์\ คืนมาได้จากสกายเนต Automatic for the People (2008)
How do you end up at serrano point?คุณมาลงเอยที่เซอราโน พอยท์ได้ยังไง Automatic for the People (2008)
The owners of serrano point and six other power plants across theเจ้าของโรงไฟฟ้า เซอราโน พอร์ยและโรงงานอื่นอีก 6 แห่ง ของชาติ Automatic for the People (2008)
When we get to serrano point,they can cure this thing?ถ้าเราไปที่ เซอเรนโนได้ พวกเขารักษาเราได้ Alpine Fields (2008)
Let's just get to serrano first.แค่ต้องไปเซอเรนโนให้ได้เป็นอันดับแรก Alpine Fields (2008)
The tissue within the wounds suggests that the blade is serrated.เนื้อเยื่อในบาดแผลทำให้รู้ว่าใบมีดมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย Cheating Death (2008)
We've got single-edged,serrated,seven and one eighths blade, one and one eighth across,tapered to a point.เราได้ใบมีดคมด้านเดียว เป็นฟันเลื่อย ยาว 7.18 นิ้ว กว้าง 1.18 นิ้ว เรียวลงไปที่ด้านนึง Cheating Death (2008)
But I thought you said the blade was single and serrated?ผมนึกว่าคุณบอกว่ามันเป็นใบมีดด้านเดียวที่เป็นฟันเลื่อยซะอีก? Cheating Death (2008)
- Serrated on one side to the hilt.- เป็นฟันเลื่อยที่อีกด้าน จนถึงด้าม Cheating Death (2008)
Ziv,double-tipped,partially serrated knife.ยี่ห้อซิฟ มีดคมสองด้าน บางส่วนเป็นฟันเลื่อย Cheating Death (2008)
Blast that dirty bilge rat!Zeig's der dreckigen Wasserratte! Popeye (1980)
- Emiliano Santos Della Serra, sir.- Emiliano Santos Della Serra, Sir. An Officer and a Gentleman (1982)
You a college boy, Della Serra?Kommst du vom College, Della SerraAn Officer and a Gentleman (1982)
You see this cane, Della Serra?Siehst du diesen Stock, Della SerraAn Officer and a Gentleman (1982)
Della Serra, turn you back!Della Serra, dreh dich um! An Officer and a Gentleman (1982)
Moving in. Della Serra.Della Serra auf dem Vormarsch. An Officer and a Gentleman (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัก[ADJ] wavy, See also: serrated, notched, curly, undulated, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: โป๊ะไฟรูปดอกผักบุ้งปลายจีบหยักถูกชักลงมาต่ำเพื่อให้เด็กๆ ได้ไฟพอเหมาะแก่สายตา
คีมปากฉลาม[N] serration, Syn. ปากช้าง, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากช้าง[N] serration, Syn. คีมปากฉลาม, Count unit: อัน, เล่ม
ปากฉลาม[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากช้าง, Example: แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ฟันปลา[N] serration, Example: เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา
ตีนตะขาบ[N] Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort., Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเฟิร์นชนิด Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort. ในวงศ์ Oleandraceae
ปากช้าง[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ปากช้าง[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
แฉก[N] v-shaped projection, See also: point of the star, serration (leaves), jagged edge, Example: ปลาทูมีครีบหางเป็นแฉกรูปส้อม, Count unit: แฉก, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นแผ่นและแยกออกเป็นจักๆ หรือเป็นทางยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation   FR: dentelure [f]
คีมปากฉลาม [n. exp.] (khīm pāk chalām) EN: serration   
คีมปากช้าง[n. exp.] (khīm pāk chāng) EN: serration   
ปากฉลาม [n. exp.] (pāk chalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth   
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated   FR: denté ; cranté

CMU English Pronouncing Dictionary
SERRA    S EH1 R AH0
SERRAO    S EH1 R AW0
INSERRA    IH2 N S EH1 R AH0
SERRATO    S ER0 AA1 T OW0
SERRATE    S EH1 R EY2 T
SERRANO    S ER0 AE1 N OW0
SERRANO    S ER0 AA1 N OW0
SERRA'S    S EH1 R AH0 Z
SERRANTO    S ER0 AA1 N T OW0
SERRATED    S EH1 R EY2 T AH0 D
SERRANO'S    S ER0 AE1 N OW0 Z
SERRANO'S    S ER0 AA1 N OW0 Z
SERRATORE    S ER0 AA0 T AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serrated    (j) (s i1 r ei1 t i d)
Montserrat    (n) (m o2 n t s @ r a1 t)
Montserratian    (n) (m o2 n t s @ r a1 sh @ n)
Montserratians    (n) (m o2 n t s @ r a1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerbzahnschlüssel {m}serrated wrench [Add to Longdo]
Messer {n} | Messer {pl} | Messer mit Wellenschliff | Messer aus Malaysia und Indonesienknife | knives | serrated knife | parang [Add to Longdo]
Schnitt {m} | Schnitte {pl}serration | serrations [Add to Longdo]
Wasserrad {n} | Wasserräder {pl}water wheel | water wheels [Add to Longdo]
Wasserrahmenrichtlinie {f}Water Framework Directive [Add to Longdo]
Wasserratte {f} | Wasserratten {pl}water rat | water rats [Add to Longdo]
Zahnreihe {f}; Reihe von Kerbenserration [Add to Longdo]
gezackt; zackig; gezähnt; gesägt {adj}serrated [Add to Longdo]
gezahnt; mit Sägezähnenserrate [Add to Longdo]
sägendserrating [Add to Longdo]
sägtserrates [Add to Longdo]
zackento serrate [Add to Longdo]
Mittelsäger {m} [ornith.]Red-breasted Merganser (Mergus serrator) [Add to Longdo]
Wasserralle {f} [ornith.]Water Rail (Rallus aquaticus) [Add to Longdo]
Montserrattrupial [ornith.]Montserrat Oriole [Add to Longdo]
Montserrat [geogr.]Montserrat (ms) [Add to Longdo]
Plymouth (Hauptstadt von Montserrat)Plymouth (capital of Montserrat) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
セラチア菌[セラチアきん, serachia kin] (n) Serratia marcescens [Add to Longdo]
セレーション[, sere-shon] (n) serration [Add to Longdo]
モンセラー[, monsera-] (n) Montserrat [Add to Longdo]
鋸歯[きょし;のこぎりば;のこば, kyoshi ; nokogiriba ; nokoba] (n) teeth of a saw; serration [Add to Longdo]
小楢[こなら;コナラ, konara ; konara] (n) konara oak; quercus serrata [Add to Longdo]
水楢[みずなら;ミズナラ, mizunara ; mizunara] (n) Mongolian oak; quercus mongolica var. grosseserrata [Add to Longdo]
青だも[あおだも;アオダモ, aodamo ; aodamo] (n) chinese flowering ash; fraxinus lanuginosa form. serrata [Add to Longdo]
槻の木[つきのき, tsukinoki] (n) (arch) (See 欅) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]
槻欅[つきげやき, tsukigeyaki] (n) (obsc) (See 欅) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]
楢;柞;枹[なら, nara] (n) (uk) oak (esp. Quercus serrata) [Add to Longdo]
梅擬;梅擬き(io)[うめもどき;ウメモドキ, umemodoki ; umemodoki] (n) (uk) Japanese winterberry; Ilex serrata [Add to Longdo]
欅;槻[けやき;つき(槻)(ok);ケヤキ;ツキ, keyaki ; tsuki ( tsuki )(ok); keyaki ; tsuki] (n) (uk) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]
蝮草[まむしぐさ;マムシグサ, mamushigusa ; mamushigusa] (n) (uk) Arisaema serratum (species of jack-in-the-pulpit) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, / ] serratus anterior muscle (upper sides of the chest) [Add to Longdo]
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, / ] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] serrated edges on a Chinese flag [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] Quercus serrata [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
石斑鱼[shí bān yú, ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, / ] grouper (Portuguese: garoupa); also called 鮨|鮨; Epinephelinae (subfamily of Serranidae, fish family including grouper) [Add to Longdo]
蒙特塞拉特[Méng tè sāi lā tè, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄙㄞ ㄌㄚ ㄊㄜˋ, ] Montserrat [Add to Longdo]
鮨科[qí kē, ㄑㄧˊ ㄎㄜ, ] the grouper family; Serranidae (fish family including Epinephelinae or grouper 石斑魚|石斑鱼) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水車[すいしゃ, suisha] Wasserrad [Add to Longdo]
[がい, gai] UFER, WASSERRAND, ENDE, BEGRENZUNG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top