Search result for

seras

(322 entries)
(4.4873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seras-, *seras*, sera
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seras มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seras*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sera[N] คำนามพหูพจน์ของ serum
serape[N] ผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์
seraph[N] ทูตสวรรค์ตามคัมภีร์ไบเบิล มี6ปีกและชอบบินบริเวณบังลังก์พระเจ้า, Syn. angel, cherub
seraglio[N] ฮาเร็ม, See also: บริเวณที่อยู่ของบรรดาภรรยาของเจ้าของบ้าน
miserable[ADJ] ทุกข์ยาก, See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน, Syn. distressed, afflicted, ill, Ant. joyful, happy
miserably[ADV] อย่างทุกข์ยาก
commiserate[VT] ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจ
caravanserai[N] โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน, Syn. caravan inn, caravansary
commiseration[N] การรู้สึกเศร้าเสียใจ
commiserative[ADJ] ที่รู้สึกเศร้าเสียใจ
miserableness[N] ความทุกข์ยาก
commiserate with[PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, ปลอบโยน, Syn. condole with, sympathize with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caravanserain. โรงแรมขนาดใหญ่
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
commiserative(คะมิซ'ซะเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสงสาร (เห็นอกเห็นใจ สังเวช เวทนา)
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
seraph(เซอ'รัฟ) n. ทูตสวรรค์ที่มี6ปีกที่บินอยู่เหนือบัลลังก์ของพระเจ้า (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ทูตสวรรค์ชั้นสูงสุด pl. saraphs,seraphim
seraphic(ซิแรฟ'ฟิค) adj. เหมือนทูตสวรรค์,สวยงามและมีความสุขเหมือนทูตสวรรค์., See also: seraphically adv. seraphicalness n.
seraphical(ซิแรฟ'ฟิค) adj. เหมือนทูตสวรรค์,สวยงามและมีความสุขเหมือนทูตสวรรค์., See also: seraphically adv. seraphicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค์
seraphim(n) pl ของ seraph

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immune seraเซรุ่มภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Antiseraสารต้านสารพิษ [การแพทย์]
Antisera, Specificสารต้านพิษจำเพาะในเซรุ่ม [การแพทย์]
Equine Seraซีรั่มม้า [การแพทย์]
Immune Seraเซรุ่มภูมิคุ้มกัน, อิมมูนซีรั่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buona sera.Buona seraHow to Murder Your Wife (1965)
You like making him miserable.นายชอบทำให้เขารู้สึกไม่ดี Adverse Events (2008)
Miserable people save more lives.ประชาชนผู้ทุกข์ยาก/สงวนชีวิตไว้ Adverse Events (2008)
So why are you Making taub miserable?ดังนั้นทำไมคุณทำให้เทาป์รู้สึกไม่ดี Adverse Events (2008)
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ Joy (2008)
She's only acting happy to make you miserable?เธอแค่แสดงท่าดีใจ ทำให้นายทุกข์ทรมาน Joy (2008)
But now you're single, and that makes you miserable because you think it's too soon for another relationship.แต่ตอนนี้นายโสดแล้ว และนั่นทำให้นายเศร้าสร้อย เพราะนายคิดถึงความสัมพันธุ์อื่นๆด้วย The Itch (2008)
So you're gonna make me miserable.ดังนั้นนายทำฉันเศร้าไปด้วย The Itch (2008)
He's miserable.เขาโศกเศร้า The Itch (2008)
Made me miserable.ทำให้ผมหดหู่ Last Resort (2008)
I'm about to make your life miserable.เจ้าต้องเดือดร้อนแน่ Downfall of a Droid (2008)
And what are you going to do there, following that miserable fool?ท่านจะไปทำไมกัน ตามพวกโง่นั่นไปเหรอ The Kingdom of the Winds (2008)
Acting for five minutes like Janice doesn't make all our lives miserable is the hardest work I'll do all day.การแสดงว่า Janice ไม่ได้ทำให้ชีวิตชั้นไม่มีความสุข ซัก 5 นาที เป็นงานหนักที่สุดที่ชั้นทำทั้งวัน Wanted (2008)
Insanity is being shit on, beat down, coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside and a key to release it.นายเสียสติที่ยอมโดนดูถูก เหยียบย่ำ เรื่อยเปื่อยกับชีวิตน่าสมเพช ทั้งที่มีสิงห์ร้ายแฝงอยู่ในร่าง Wanted (2008)
Will those miserable words of yours be strong enough to block the dam?คำพูดที่ยากแค้นของเธอ จะแข็งแรงพอ ที่จะกั้นเขื่อนหรือไม่ล่ะ? Episode #1.5 (2008)
He looks pretty miserable.ใช่เลย มันดูน่าอนาถจริงๆ Marley & Me (2008)
I feel like they do tell you, but you don't listen... or you think, "Ah, they're just miserable. "ผมรู้สึกว่าพวกเค้าจะบอกคุณนะ แต่คุณไม่ยอมฟัง.. หรือคุณอาจจะคิดว่า "อา.. พวกนั้นน่าอนาถจริงๆ" Marley & Me (2008)
It's been a very miserable afternoon for all of us.เรามีเรื่องยุ่งมาตลอดบ่ายแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Imagine if they called you Miserable!ลองคิดดูว่าถ้าพวกท่านเรียกคุณว่าน่าสังเวชใจ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
One thing's for sure, sitting around being miserable won't make things any happier.แหม แต่อย่างนึงแน่ๆล่ะ นั่งอมทุกข์อยู่อย่างงี้ มันไม่ทำให้มีความสุขขึ้นได้หรอกนะคะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Either... she's an evil, emotionless, miserable human being, or... she's a robot.ถ้าเธอไม่ใช่... นางมารร้าย ไร้ความรู้สึก เป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับความทุกข์ 500 Days of Summer (2009)
Meaning you don't have to work for those miserable, freaking Decepticons?แปลว่าไม่ต้องรับใช้ ไอ้พวกดิเซบติคอลก็ได้ งั้นเหรอ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Mr. Murray realized that there were no more... miserable people left, except for him.คุณต้องหนีให้พ้นทอมเดี๋ยวนี้เลยนะ พูดเรื่องอะไรชั้นไม่เข้าใจเลย My Bloody Valentine (2009)
Almighty Serapis, Isis, Horus,เซอราพิส, ไอซิส, โฮรัส Agora (2009)
Olympius requires your presence urgently in the Serapeum.ท่านโอลิมเปียสเรียกหาท่านโดยด่วน ที่ลานเซอราเพียมครับ Agora (2009)
- Glory be to Serapis!ชัยชนะแด่เซอราพีส! Agora (2009)
Glory be to Serapis!ชัยชนะแด่เซอราพิส! Agora (2009)
Last year, I spent 322 days on the road, which means I had to spend 43 miserable days at home.ปีที่แล้ว ผมใช้เวลา 322 วันไปกับการเดินทาง นั่นหมายความว่าผมใช้เวลา 43 วันอันแสนทรมานที่บ้าน Up in the Air (2009)
We were scared and miserable,พวกเราน่ะ หวาดกลัว แล้วก็สิ้นหวัง After School Special (2009)
You'll find your way to it in the dark every single time, and you're miserable without it.เจ้าจะพบเส้นทางมาสู่มันทุกครั้ง ไม่ว่ายังไงก็ตาม และเจ้าก็เฉาเมื่อขาดมัน It's a Terrible Life (2009)
they're supposed to make you miserable!อาจมีบ้างที่พวกเขาทำให้นายรู้สึกไม่ดี Lucifer Rising (2009)
-You miserable little smackhead.- เข้ามาสิผมฟาดหน้าอกคุณจริงๆด้วยนะ Phoenix (2009)
Spend it in good health, you miserable son of a bitch.เอาเงินของนายคืนมา - ฉันไม่เคยหมายความว่าให้นาย... Negro Y Azul (2009)
Well,I realized you were out here drinking yourself into a miserable stupor over this whole situation and...ฉันรู้น่ะสิว่านายต้องออกมาดื่ม มึนอยู่กับเรื่องนี้ และ... Sir Lancelot's Litter Box (2009)
What is that miserable s.O.B. Doing here?ไอ้เวรนั่นมาทำอะไร Home Is the Place (2009)
Yes. I only went down there to commiserate, and he was very dismissive.อืม ผมไปที่นั่นเพื่อแสดงความเห็นใจเท่านั้น Crime Doesn't Pay (2009)
If you're trying to turn me on, you just failed miserably.ถ้าคุณพยายามจะปลุกอารมณ์ผม คุณเพิ่งทำพลาดไป A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
(British accent) darling,who let this miserable creature in?ที่รักคะ ใครปล่อยสิ่งมีชีวิตน่าเวทนานั่นเข้ามารึคะ? Seder Anything (2009)
Doesn't mean you have to make everyone around you miserable.แล้วจะทำให้ทุก ๆ รอบ ๆ ตัวนายรู้สึกเหมือนนายไปด้วย Seder Anything (2009)
Treatments make me miserableการรักษามันทำให้ฉันน่าสังเวช Fa Guan (2009)
- You test me... and you'll be flipping burgers for the rest of your miserable life.นายลองดีฉัน และนายจะเป็นคนทำเบอร์เกอร์ ในช่วงสุดท้ายของชีวิตรันทด Chuck Versus the First Kill (2009)
Miserable.เธอไม่จำเป็นต้องขอโทษ The Goodbye Gossip Girl (2009)
You've made a lot of people very miserable.นายทำให้คนหลายคน ต้องทนทุกข์มากนะ Living the Dream (2009)
I mean, really miserable.ฉันหมายถึง , ต้องอนาถมากๆ Hungry Man (2009)
You're a good girl who never breaks the rules no matter how miserable it makes her.คุณเป็นคนดี ที่ไม่อยากทำผิดกฏ ไม่ว่า นั่นมันจะทำให้คุณโศกเศร้าก็ตาม Nice Is Different Than Good (2009)
Oh, I saw you at practice. You looked miserable.โอ้ ผมเห็นคุณซ้อมน่ะ ดูแย่มากเลย Friday Night Bites (2009)
He wants to make my life miserable.เขาถึงสนุกกับตัวเอง The Night of the Comet (2009)
I'm miserable.ฉันกำลังเป็นทุกข์ You're Undead to Me (2009)
It's just... it's gonna make you bitter and miserable,มันจะทำให้คุณขมขื่นและเศร้าหมอง Careful the Things You Say (2009)
Being stuck in your miserable life... ehh!ติดอยู่ในชีวิตที่น่าสังเวช เฮอะ! Chapter Two 'Ink' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seraI had tried to avoid thinking that as much as possible but as soon as I faced it I started to feel miserable.
seraKate glanced at Chris and then ignored him, making him feel miserable.
seraShe led him a miserable life.
seraIf it weren't for our friendship I would be miserable.
seraHis life was miserable beyond description.
seraShe was condemned to lead a miserable life.
seraThey sympathized with the miserable criminal.
seraThe weather was miserable yesterday.
seraShe dwelt on the miserable days she spent there.
seraShe died a miserable death.
seraA miserable appearance.
seraI was miserable and unhappy.
seraA miserable sequence of defeats discouraged us.
seraOne who longs for death is miserable, but more miserable is he who fears it.
seraThe economy was in miserable condition.
seraHorseradish tastes good on roast beef sandwiches.
seraI felt ready to give in because of my miserable failure.
seraThe sight was too miserable to look at.
seraHis heart ached when he saw his son's miserable state.
seraThe experiment resulted in a miserable failure.
seraHe had to lead a miserable life for many years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงสาร[V] pity, See also: condole, sympathize with, commiserate, Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
วิปโยค[ADJ] tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรียกขวัญ[V] comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai definition: กล่าวปลอบใจ
เห็นใจ[V] sympathize with, See also: feel for, have sympathy for, commiserate with, pity, Syn. เห็นอกเห็นใจ, Example: รถเมล์ประกาศยืนหยัดราคาค่ารถ 3.50 บาทเพราะเห็นใจประชาชน
น่าอนาถ[ADJ] tragic, See also: pathetic, sad, pitiful, miserable, Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา, น่าอเนจอนาถใจ, Example: ราชีพ คานธีต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถและอย่างไม่มีใครคาดฝัน
เข็ญใจ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, ทุกข์, Example: ชาวเขาในปัจจุบันไม่ยากเย็นเข็ญใจเหมือนสมัยก่อน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
เข็ญ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. เข็ญใจ, ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, Example: แม้เธอลำบากยากเข็ญอย่างไรเธอก็อดทน เพื่อลูกน้อยทั้ง 3 คน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
คับแค้น[ADV] distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
ความเห็นใจ[N] sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
สังเวช[V] pity, See also: commiserate, sympathize, compassionate, lament, Syn. สงสาร, เวทนา, สมเพช, Example: ฉันรู้สึกสังเวชฝูงหมาจรจัดที่ผอมเหลือแต่กระดูก หนังแทบจะไม่มีขน นอนซุกอยู่ตามถังขยะ, Thai definition: รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น
เจ็บร้าว[V] be in anguish, See also: get hurt, be distressed in mind, be miserable, ache all over, feel a pain, be painful, Syn. ปวดร้าว, เจ็บปวดรวดร้าว, Example: เขาเจ็บร้าวอยู่ลึกๆ เมื่อคนเหล่านั้นไม่ตระหนักถึงคุณค่าของประชาธิปไตย, Thai definition: ทุกข์ทรมานใจ
ยมทูต[N] messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน
ความสงสาร[N] pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ดักเดี้ย[V] miserable, See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort, Syn. ลำบาก, ขัดสน, แกร่วอยู่
เทพยดา[N] god, See also: diving being, deity, divinity, angel, deva, miracle worker, goddess, seraph, cherub, Syn. เทวดา, Count unit: องค์, Notes: (โบราณ)
นวยนาด[V] stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ
อนาถ[ADJ] pitiful, See also: tragic, miserable, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว, Notes: (บาลี)
อนาถ[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, pitiably, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ, Notes: (บาลี)
อนาถใจ[ADJ] pitiful, See also: miserable, tragic, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป
อนาถา[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ, Example: เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา
อย่างลำบาก[ADV] difficulty, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก
อย่างลำบาก[ADV] difficultly, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก
ห่อเหี่ยว[V] dejected, See also: be depressed, be dispirited, be miserable, Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง, Example: ฉันห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อรู้เรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
ช่างทอผ้า[n.] (chang thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)   FR: sympathiser
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
คนทอผ้า[n.] (khon thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]
ก็ยิ่งดี[X] (kø ying dī) FR: ce serait mieux
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly   FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
มดแดง[n. exp.] (mot daēng) EN: weaver ant ; tailor ant ; red ant ; yellow ant   FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle = fourmi œcophylle [m]
ป่าไผ่[n. exp.] (pā phai) EN: bamboo forest   FR: forêt de bambous [f] ; bambouseraie [f]
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre
สวนดอกกุหลาบ[n. exp.] (sūan døk kulāp) EN: rose garden   FR: roseraie [f] ; jardin des roses [m]
ทุกข์ยาก[adj.] (thuk yāk) FR: misérable
ทุเรียนเขียว[n. exp.] (thurīen khīo) EN: Berserah ; Green Durian ; Tuan Mek Hijau   
โตขึ้น[X] (tōkheun) FR: quand je serai grand
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent   FR: pauvre ; misérable
ยิ่งเช้ายิ่งดี[X] (ying chāo ying dī) FR: le plus tôt sera le mieux
ยิ่งเร็วยิ่งดี[X] (ying reo ying dī) FR: le plus tôt sera le mieux
ยมทูต[n.] (yommathūt) EN: messenger of death ; angels ; seraph ; God's messenger ; Angel of Death ; guide to the underworld   

CMU English Pronouncing Dictionary
SERA    S IH1 R AH0
SERAW    S ER0 AA1
CASERA    K AH0 S EH1 R AH0
SERATTI    S EH0 R AA1 T IY0
SERAGUT    S EH1 R AH0 G AH2 T
SERAFIN    S EH1 R AH0 F IH2 N
SERAFINA    S ER0 AA0 F IY1 N AH0
SERAFINE    S ER0 AA0 F IY1 N IY0
SERAFINI    S ER0 AA0 F IY1 N IY0
SERAFINO    S ER0 AA0 F IY1 N OW0
BONASERA    B OW0 N AA0 S EH1 R AH0
MASERATI    M AE2 S EH0 R AA1 T IY0
COSERATZ    K OW1 Z ER0 AE2 T S
MISERABLY    M IH1 Z R AH0 B L IY0
MISERABLY    M IH1 Z ER0 AH0 B L IY0
SERATONIN    S ER0 AA0 T OW1 N IH2 N
SERAPHINE    S ER0 AA0 F IY1 N IY0
SERAPHINA    S ER0 AA0 F IY1 N AH0
MISERABLE    M IH1 Z R AH0 B AH0 L
MISERABLE    M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L
MISERABLES    M IH2 Z ER0 AA1 B
MISERABLES    M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L Z
MISERATION    M IH2 Z ER0 EY1 SH AH0 N
MISERABLES    M IH1 Z R AH0 B AH0 L Z
HORSERADISH    HH AO1 R S R AE2 D IH0 SH
COMMISERATE    K AH0 M IH1 S ER0 EY2 T
KAISERAUGST    K AY1 Z ER0 AO0 G S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seraph    (n) (s e1 r @ f)
seraphs    (n) (s e1 r @ f s)
seraglio    (n) (s e1 r aa1 l i@ @)
seraphic    (j) (s e1 r a1 f i k)
seraphim    (n) (s e1 r @ f i m)
horserace    (n) (h oo1 s r ei s)
miserable    (j) (m i1 z r @ b l)
miserably    (a) (m i1 z r @ b l ii)
seraglios    (n) (s e1 r aa1 l i@ u z)
Miserables    (n) (m ii z @ r aa1 b l @)
horseraces    (n) (h oo1 s r ei s i z)
commiserate    (v) (k @1 m i1 z @ r ei t)
horseracing    (n) (h oo1 s r ei s i ng)
horseradish    (n) (h oo1 s r a d i sh)
caravanserai    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ai)
commiserated    (v) (k @1 m i1 z @ r ei t i d)
commiserates    (v) (k @1 m i1 z @ r ei t s)
caravanserais    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ai z)
commiserating    (v) (k @1 m i1 z @ r ei t i ng)
commiseration    (n) (k @1 m i2 z @ r ei1 sh @ n)
commiserations    (n) (k @1 m i2 z @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwasserabgabengesetz {n}Waste Water Levy Act [Add to Longdo]
Abwasserableitung {f}waste water draw-off [Add to Longdo]
Abwasseranschluss {m}sewage hook-up [Add to Longdo]
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment [Add to Longdo]
Bemitleidung {f}commiseration [Add to Longdo]
Brauchwasseranlage {n}service water system [Add to Longdo]
Drahtauslöseranschluss {m}cable release connection [Add to Longdo]
Faserabweichung {f} (Holz)grain [Add to Longdo]
Gebläserad {n}blower wheel; impeller [Add to Longdo]
Gewässerausbau {m}waterway construction [Add to Longdo]
Grundwasserabfluss {m}groundwater runoff [Add to Longdo]
Grundwasserabsenkung {f}drawdown [Add to Longdo]
künstliche Grundwasseranreicherung {f}artificial recharge [Add to Longdo]
Harem {n}harem; serail [Add to Longdo]
Hochwasserablaufberechnung {f}flood routing [Add to Longdo]
Hochwasseranstieg {m}rising limb of flood [Add to Longdo]
Inserat {n} | Inserate {pl} | durch Inserat suchenadvertisment; ad | advertisments; ads | to advertise for [Add to Longdo]
Leseratte {f}; Bücherwurm {m} | Leseratten {pl}; Bücherwürmer {pl}bookworm | bookworms [Add to Longdo]
Leseranalyse {f}audience analysis [Add to Longdo]
Meerrettich {m}; Kren {m} [Ös.]horseradish [Add to Longdo]
Mitleid {n}commiseration [Add to Longdo]
Mittelwasserabfluss {m}mean discharge [Add to Longdo]
Niedrigwasserabfluss {m}low water discharge [Add to Longdo]
Schlosserarbeiten {pl}locksmithery [Add to Longdo]
Seraph {m} | Seraphe {pl}seraph | seraphs [Add to Longdo]
Serail {n}seraglio [Add to Longdo]
Seraph {m}seraphim [Add to Longdo]
Speiseraum {m}dining area [Add to Longdo]
Speiseraum {m}refectory [Add to Longdo]
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant [Add to Longdo]
Unterwasserarchäologie {f}maritime archaeology [Add to Longdo]
Verfasserangabe {f}author statement [Add to Longdo]
Verfasserangabe {f}statement of responsibility [Add to Longdo]
Wasserabstoßungsvermögen {n}water repellence [Add to Longdo]
Wasserader {f}water vein [Add to Longdo]
Wasseranlage {f} | Wasseranlagen {pl}water installation | water installations [Add to Longdo]
Wasseraufbereitung {f}water purification [Add to Longdo]
Wasseraufbereitung {f}water preparation [Add to Longdo]
Wasseraufnahme {f}absorption of water [Add to Longdo]
Zeitungsinserat {n}; Anzeige {f}advertisement (ad) [Add to Longdo]
bedauerndcommiserative [Add to Longdo]
bedauernd {adv}commiseratively [Add to Longdo]
bemitleiden | bemitleidend | bemitleidet | bemitleidet | bemitleidetecommiserate | commiserating | commiserated | commiserates | commiserated [Add to Longdo]
elend {adj}miserable [Add to Longdo]
elend {adv}miserably [Add to Longdo]
engelhaftseraphic [Add to Longdo]
engelhaft {adv}seraphically [Add to Longdo]
faserartigfibroid [Add to Longdo]
faserartigfilamentary [Add to Longdo]
faserartigefilamentous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
せせらぐ[, seseragu] (v5g) to babble (stream) [Add to Longdo]
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
わさび大根;山葵大根[わさびだいこん, wasabidaikon] (n) (See ホースラディッシュ) horseradish [Add to Longdo]
アクセラレータ;アクセレレーター;アクセラレーター;アクセルレータ[, akuserare-ta ; akuserere-ta-; akuserare-ta-; akuserure-ta] (n) (See アクセル・1) accelerator [Add to Longdo]
アクセラレータカード[, akuserare-taka-do] (n) {comp} accelerator card [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
ウィンドウアクセラレータボード[, uindouakuserare-tabo-do] (exp) {comp} Windows accelerator board [Add to Longdo]
ウィンドウズアクセラレータ[, uindouzuakuserare-ta] (n) {comp} Windows accelerator [Add to Longdo]
エクセラン[, ekuseran] (n) Excelan [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[, eko-kyansera] (n) {comp} echo canceller [Add to Longdo]
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
キャンセラー[, kyansera-] (n) canceller; canceler [Add to Longdo]
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark) [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[, gurafikkuakuserare-ta] (n) {comp} graphics accelerator [Add to Longdo]
グラフィックスアクセラレータ[, gurafikkusuakuserare-ta] (n) {comp} graphics accelerator [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa [Add to Longdo]
サイコセラピー[, saikoserapi-] (n) psychotherapy [Add to Longdo]
サイコセラピスト[, saikoserapisuto] (n) psychotherapist [Add to Longdo]
シェラック;セラック[, shierakku ; serakku] (n) shellac [Add to Longdo]
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor [Add to Longdo]
スピーチセラピー[, supi-chiserapi-] (n) speech therapy [Add to Longdo]
スピーチセラピスト[, supi-chiserapisuto] (n) speech therapist [Add to Longdo]
セラ[, sera] (n) sera; (P) [Add to Longdo]
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
セラード[, sera-do] (n) cerrado [Add to Longdo]
セラチア菌[セラチアきん, serachia kin] (n) Serratia marcescens [Add to Longdo]
セラピー[, serapi-] (n) therapy; (P) [Add to Longdo]
セラピードッグ[, serapi-doggu] (n) (See 癒し犬) therapy dog [Add to Longdo]
セラピスト[, serapisuto] (n) therapist [Add to Longdo]
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim [Add to Longdo]
セラミック[, seramikku] (n,adj-f) ceramic; (P) [Add to Longdo]
セラミックエンジン[, seramikkuenjin] (n) ceramic engine [Add to Longdo]
セラミックス[, seramikkusu] (n) ceramics [Add to Longdo]
セラミド[, seramido] (n) ceramide [Add to Longdo]
ダンスセラピー[, dansuserapi-] (n) dance therapy [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[, debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller [Add to Longdo]
ニューセラミックス[, nyu-seramikkusu] (n) new ceramics [Add to Longdo]
バイオセラミックス[, baioseramikkusu] (n) bioceramics [Add to Longdo]
パイロセラム[, pairoseramu] (n) Pyroceram [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰塔[bīng tǎ, ㄅㄧㄥ ㄊㄚˇ, ] serac [Add to Longdo]
凄楚[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, ] sad; wretched; miserable [Add to Longdo]
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, ] bleak; miserable [Add to Longdo]
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances [Add to Longdo]
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, ] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds? [Add to Longdo]
可哀[kě āi, ㄎㄜˇ ㄞ, ] miserably [Add to Longdo]
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, / ] sullen; to scowl miserably [Add to Longdo]
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, ] deprivation; distressed; miserable [Add to Longdo]
塞拉凡[sài lā fán, ㄙㄞˋ ㄌㄚ ㄈㄢˊ, ] (Sonny) Seraphin (Haitian ambassador to Taiwan) [Add to Longdo]
山葵[shān kuí, ㄕㄢ ㄎㄨㄟˊ, ] horseradish; wasabi [Add to Longdo]
悲惨[bēi cǎn, ㄅㄟ ㄘㄢˇ, / ] miserable; tragic [Add to Longdo]
悲惨世界[Bēi cǎn shì jiè, ㄅㄟ ㄘㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] Les Misérables by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果 [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic [Add to Longdo]
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] devastation; miserable condition [Add to Longdo]
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee [Add to Longdo]
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable [Add to Longdo]
色拉寺[Sè lā sì, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄙˋ, ] Sera monastery near Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful [Add to Longdo]
苍生涂炭[cāng shēng tú tàn, ㄘㄤ ㄕㄥ ㄊㄨˊ ㄊㄢˋ, / ] the common people in a miserable state [Add to Longdo]
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable [Add to Longdo]
辣根[là gēn, ㄌㄚˋ ㄍㄣ, ] horseradish; wasabi [Add to Longdo]
青芥辣[qīng jiè là, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄚˋ, ] horseradish; wasabi; green mustard [Add to Longdo]
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
浮動小数点演算アクセラレータ[ふどうしょうすうてねんざんアクセラレータ, fudoushousuutenenzan akuserare-ta] Floating-Point Accelerator [Add to Longdo]
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
広告[こうこく, koukoku] Anzeige, Inserat, Annonce [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top