ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seing

EH1 S IY1   
1217 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seing-, *seing*, se
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seing*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.
good causeสาเหตุที่ดี
let's see (phrase (spoken) ) Let’s + V, แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า,เดี๋ยวนะ,คอยดูสิว่า,I am thinking about this,you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.
multisesion (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) PoPKaYaBaZa
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase ) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน
time delay fuse (n ) ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
esse[es ser] (vt ) eat
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you
moseyto walk or go slowly, usually without a special purpose
pseudomembranös {adj}Is the term that describes a false membrane or tissue.
pseudomembranös {adj} (n ) Is the term that describes a false membrane or tissue.
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable
sensu (Latin term ) in the sense of
SEO (n ) Search Engine Optimize
underuse (vt ) To use to a lesser degree than is normal or desirable

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Reiseführerin (n ) tour guide
Sendemast (n ) broadcasting tower
Wasser (n ) Water

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺産[sekai isan] (n ) World Heritage

English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
rose apple(n) ชมพู่
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
of course(adv) อย่างแน่นอน
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
public sector(n) ภาครัฐบาล
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, S. IRMC
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
relative clause(n phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SE[ABBR] คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se[ABBR] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
ese[SUF] เป็นของ, See also: พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา
ise[SUF] กระทำ, See also: ทำให้เป็น
ose[ADJ] เต็มไปด้วย, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ose[SUF] เต็มไปด้วย
sea[N] ทะเล, See also: ท้องทะเล, น้ำทะเล, น้ำเค็ม, Syn. ocean, salt water, brine
sea[N] คลื่นลมในทะเล, Syn. wave
sea[N] เกี่ยวกับทะเล, See also: ทางทะเล, Syn. marine, maritime, seafaring
sec[N] วินาที (คำไม่เป็นทางการ), Syn. second
sec[ADJ] ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ), See also: รสไม่หวาน, Syn. dry
sec[ABBR] เส้นตัด (คำย่อของ secant)
see[VT] เห็น, See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา, Syn. visualize, behold, know, recognize
see[VI] เห็น, See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา
see[VT] ดู, See also: มอง, จ้องมอง, แล, Syn. look at, view, gaze, pay attention to, stare
see[VI] ดู, See also: มอง, จ้องมอง, แล
see[VT] เข้าใจ, See also: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง
see[VI] เข้าใจ, See also: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง, Syn. comprehend, understand, perceive
see[VT] ไปหา, See also: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์, Syn. attend, escort, speak to, have a conference with, consult, discuss, visit
see[VI] คบหา, See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
see[VT] พบ, See also: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน
see[VT] จินตนาการ, See also: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก, Syn. imagine, dream
see[VT] เชื่อ, See also: เชื่อว่า, Syn. believe
see[VI] ตรวจสอบ, See also: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู, Syn. inspect, observe, notice, ascertain, ensure
see[VT] พิจารณา, See also: มีความเห็น, Syn. consider, decide
see[VI] พิจารณา, See also: มีความเห็น, Syn. consider, decide
sen[N] หน่วยเงินตราของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, See also: เซน (เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 1 รูเปียเท่ากับ 100 เซ็น, ประเทศญี่ปุ่น 1 เยนเท่ากับ 100 เซน)
set[VT] วาง, See also: ตั้ง, จัดวาง, Syn. arrange, deposit
set[VT] ทำให้เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น, สร้างขึ้น, Syn. establish
set[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมเพื่อใช้งาน
set[VT] ตั้งเวลา, See also: ตั้งระบบ, กำหนด, Syn. install
set[N] การจัดตั้ง, See also: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น
set[N] ฉาก, See also: ม่านหลังเวที, Syn. setting, backdrop
set[N] ท่าทาง, See also: การวางท่าทาง
set[N] ชุด, See also: กลุ่ม, พวก, หมู่, Syn. crowd, gang, set, society, Ant. individual
sew[VI] เย็บ, See also: เย็บผ้า, ปะชุน, ซ่อมแซม, Syn. bind, embroider, seam, stitch, Ant. ravel, rip
sew[VT] เย็บ, See also: เย็บผ้า, ปะชุน, ซ่อมแซม, Syn. bind, embroider, seam, stitch, Ant. ravel, rip
sex[PRF] หก
sex[N] เพศ, See also: อวัยวะเพศ, Syn. sexual organ, genitalia
sex[N] ความรู้สึกทางเพศ, See also: ความสนใจเรื่องเพศ, เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. sexual attraction, sex appeal
sex[N] การร่วมเพศ, See also: การร่วมประเวณี, Syn. coitus, making love
sex[VT] ตรวจดูเพศ, See also: เพิ่มความรู้สึกทางเพศ, แบ่งเพศ
use[N] วิธีการใช้, See also: วิธีใช้, Syn. application, method
use[N] การทำงาน, Syn. usage, utilization
use[VT] ใช้, See also: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. utilize
use[VT] ใช้เป็นประจำ, Syn. utilize
use[VT] หลอกใช้, See also: ใช้ในทางไม่เหมาะสม, Syn. manipulate, exploited
use[VT] ปฏิบัติต่อ, See also: แสดงออก, Syn. behave
use[VT] ได้ประโยชน์จาก, Syn. benefir
use[N] การใช้, See also: การใช้ประโยชน์, Syn. utilization, Ant. dismissal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absence without leaveดู A. W. O. L.
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
acclimatise(อะไคล' มะ
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
ahorse(อะฮอร์ส') adj., adv. บนหลังม้า
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
airsea(แอร์' ซี) ทางอากาศและทางทะเล
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
almshouse(n) โรงทาน
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
arise(vi) เกิดขึ้น,ลุกขึ้น
arisen(vi) pp ของ arise
arose(vi) pt ของ arise
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
arsenic(n) สารหนู
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assemble(n) การประชุม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, vertexกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenting symptomอาการสำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentmentคำตัดสิน (ของลูกขุน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservationการเก็บถนอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservationการอนุรักษ์, การสงวนรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservative๑. สารกันเสีย๒. -กันเสีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preserveคงสภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perspiration, insensibleการออกเหงื่อไม่รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perspiration, sensibleการออกเหงื่อรู้สึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumose-ขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persecutionการบีฑา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product setเซตผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohaemoptysis; pseudohemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohallucinationประสาทหลอนเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohemoptysis; pseudohaemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoherniaไส้เลื่อนไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohomosexual๑. -รักร่วมเพศเทียม๒. ผู้รักร่วมเพศเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoicterus; pseudojaundiceอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudojaundice; pseudoicterusอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthypnotised; posthypnotized-หลังถูกสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthypnotized; posthypnotised-หลังถูกสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentoseเพนโทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentosemia; pentosaemiaเลือดมีเพนโทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable causeมูลเหตุที่น่าจะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museum curatorภัณฑารักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fair useการใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม, การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mouseเมาส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Databaseฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน แต่ละฐานข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า ระเบียน (Record) และแต่ละระเบียนประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (Field) เขตข้อมูลประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กกรองลงไปอีก คือ ไบต์หรือ อักขระ (Character)

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การค้นคืน (Retrieval) การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Update) การจัดเรียง (Sorting) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้มาแสดงผลทางหน้าจอ และสามารถพิมพ์ผลการค้นคืนออกทางเครื่องพิมพ์ บันทึกเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้

ฐานข้อมูล หากจัดแบ่งตามลักษณะของการแสดงผลหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ มี 2 ลักษณะ คือ

1. ฐานข้อมูลเนื้อหาเต็ม (Full text database) เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ โดยที่ข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการสืบค้น จะมีเนื้อหาเหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ

2. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) หรือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นการอ้างอิง หรือ ชี้แนะแหล่งให้ผู้ใช้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับ หรือจากแหล่งปฐมภูมิ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database managementการจัดการฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Video cassetteวีดิทัศน์

Video cas<b>se</b>tte

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book selectionการเลือกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Close shelf systemการจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conservationการอนุรักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Field special searchการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจงเขตข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Serial Data Systemระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ

ระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ (ISDS) เป็นระบบที่ดำเนินการเก็บรวบรวมและสร้างแหล่งข้อมูลวารสารทั่วโลกด้วยคอมพิวเตอร์ ในการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเป็นสมาชิก ISDS ได้ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับประเทศขึ้น ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ประเทศสมาชิก คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ISSN เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
'scuse me (slang ) คำย่อของ excuse me; เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอรืเน็ต ( * w *m iiiita)
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
Adverse weather (n ) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n abbrev org ) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
afser (n ) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,
as opposed to (phrase ) เมื่อเทียบกับ
as the case may beตามแต่กรณี
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
baggage carouselสายพานลำเลียงกระเป๋า
Bank for International Settlements (org ) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
baseline (n ) บรรทัดฐาน
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
bonding section (n vt ) ในส่วนการเชื่อม
bootyhouse (n slang ) คุก, ตะราง
See also: S. jail,
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
See also: R. brush, house
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
cannibaliseกินเนื้อคน, In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน
cause of difficultyเหตุขัดข้อง
channelise (vi ) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ
Chase downไล่ตาม
chastised (vt ) ตำหนิอย่างรุนแรง
cheese (n vi vt adj ) เนย
cheese (n vi vt adj ) เนย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seven.7. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Let me see thy face.ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Lips red as the rose.ริมฝีปากสีแดงกุหลาบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Want to know a secret?ต้องการทราบความลับ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Promise not to tell?สัญญาว่าจะไม่บอก? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Wait, please.กรุณารอ. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, please don't cry.โอ้โปรดอย่าร้องไห้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't run away.กรุณาอย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's no use in grumblingมีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just like a doll's house.เช่นเดียวกับบ้านตุ๊กตาของ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Seven.7. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I will use the broom.และฉันจะใช้ไม้กวาด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Our house!บ้านของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search everywhere.ค้นหาทุกที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
See?ดู? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My nose! My hay fever!ไข้ละอองฟางของ ฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Sounded close. -It's in this room right now.ฟังอย่างใกล้ชิด มันอยู่ในห้องนี้ ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Did you see it? -How big is it?คุณเห็นมันได้หรือไม่ มันใหญ่ แค่ไหน? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't send me away!กรุณาอย่าส่งฉันไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, and plum pudding and gooseberry pie...ใช่และพุดดิ้งพลัมและพาย ผลไม้ชนิดหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Gooseberry pie?พายผลไม้ชนิดหนึ่ง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let me see your hands.ฉันขอดูมือของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Doc, I'm surprised!ทำไมหมอฉันแปลกใจ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on, let's see them.มาสิ ขอดูมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Worse than I thought!ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Did you hurt yourself?คุณไม่ทำร้ายตัวเอง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it'll please the Princess.ก็ก็จะโปรดปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let me loose, you fools!ฉันขอหลวมคุณคนโง่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let me loose!ฉันขอ หลวม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
se$100 will cover all your expenses for the trip.
se2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
se2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
se2. Sew together the shoulder of the garment body.
se3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
se4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
se4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
se67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
se$8.50, please.
seA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
seA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
se... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
seA baby is incapable of taking care of itself.
seA bad cold caused the singer to lose his voice.
seA baseball came flying through the window.
seA baseless accusation.
seA beautiful object like that never loses its value.
seA beautiful woman was seated one row in front of me.
seA beer, please.
seAbide by your promise.
seA big rock rose out of the sea.
seA blister rose on one of her left fingers.
seA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
seA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
seA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
seAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
seAbout all, take care of yourself.
seAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
seAbout this time, the disease slowed.
seAbove all, be true to yourself.
seAbove all, I want to see him again.
seAbove all, logic requires precise definitions.
seAbove all, scientific terms call for precise definitions.
seAbove all, take care of yourself.
seAbove all things, we must not be selfish.
seAbove all, you must take good care of yourself.
seA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
seA boy of seventeen is often as tall as his father.
seA boy sleeping in bed seems to be an angel.
seA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
seAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
seAbsence of rain caused the plants to die.
seAbstract salt from seawater.
seA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
seA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
seA burglar broke into his house.
seA burglar broke into my house while I was away on a trip.
seA burglar broke into the house.
seA burglar broke into your house while you were away on vacation.
seA bus driver is responsible for the safety of the passengers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
งานฝีมือ[N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
จับอกจับใจ[V] impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ซึ้งใจ[V] be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ซื่อบื้อ[V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ตั้งข้อหา[V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีค่า[V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ตึกสูง[N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
ถึงแก่ชีวิต[V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ทำงานบ้าน[V] do housework, See also: do household chores, Example: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย
ทำนองเดียวกับ[CONJ] likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้
ที่ลับตา[N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
ทุกแง่ทุกมุม[N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
นมข้นหวาน[N] sweetened condensed milk, Syn. นมข้น, Thai definition: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
นิ่งนอนใจ[V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) FR: serrer à droite
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อาหารหวาน[n. exp.] (āhān wān) EN: dessert   FR: dessert [m]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   

CMU English Pronouncing Dictionary
SE    EH1 S IY1
SE    S EY1
SE    S AW2 TH IY1 S T
SEA    S IY1
TSE    S IY1
SEN    S EH1 N
SEP    EH1 S IY1 P IY1
SEX    S EH1 K S
SEC    S EH1 K
SEO    S IY1 OW0
SEN    S EH1 N AH0 T ER0
SEP    S EH1 P
SEE    S IY1
SEW    S OW1
TSE    T S IY1
SEO    S EY1 OW0
USE    Y UW1 S
OSE    OW1 Z
SET    S EH1 T
USE    Y UW1 Z
ISE    AY1 Z
HISE    HH AY1 Z
POSE    P OW1 Z
KASE    K EY1 Z
ASEA    EY1 EH1 S IY1 EY1
ASEA    AH0 Z IY1 AH0
ANSE    AE1 N S
OSER    OW1 S ER0
KISE    K AY1 Z
NASE    N EY1 Z
LUSE    L UW1 Z
ROSE    R OW1 Z
NOSE    N OW1 Z
MOSE    M OW1 Z
ISER    AY1 Z ER0
JOSE    HH OW2 Z EY1
LOSE    L UW1 Z
MASE    M EY1 Z
HOSE    HH OW1 Z
AASE    AA1 S
HUSE    HH Y UW1 Z
LASE    L EY1 Z
MUSE    M Y UW1 Z
BOSE    B OW1 Z
KUSE    K Y UW1 Z
RASE    R EY1 Z
RISE    R AY1 Z
RUSE    R UW1 Z
BASE    B EY1 S
ILSE    IH1 L S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sea    (n) sˈiː (s ii1)
sec    (n) sˈɛk (s e1 k)
see    (v) sˈiː (s ii1)
set    (v) sˈɛt (s e1 t)
sew    (v) sˈou (s ou1)
sex    (v) sˈɛks (s e1 k s)
use    (n) jˈuːs (y uu1 s)
use    (v) jˈuːz (y uu1 z)
Jose    (n) hˈouzɛɪ (h ou1 z ei)
Erse    (n) ˈɜːʴs (@@1 s)
GCSE    (n) ʤˌiːsɪɛsˈiː (jh ii2 s i e s ii1)
Rose    (n) rˈouz (r ou1 z)
Sean    (n) ʃˈɔːn (sh oo1 n)
Sept    (n) sˈɛpt (s e1 p t)
apse    (n) ˈæps (a1 p s)
arse    (n) ˈaːs (aa1 s)
base    (v) bˈɛɪs (b ei1 s)
case    (v) kˈɛɪs (k ei1 s)
dose    (v) dˈous (d ou1 s)
ease    (v) ˈiːz (ii1 z)
else    (a) ˈɛls (e1 l s)
fuse    (v) fjˈuːz (f y uu1 z)
hose    (v) hˈouz (h ou1 z)
lose    (v) lˈuːz (l uu1 z)
muse    (v) mjˈuːz (m y uu1 z)
nose    (v) nˈouz (n ou1 z)
pose    (v) pˈouz (p ou1 z)
rase    (v) rˈɛɪz (r ei1 z)
rise    (v) rˈaɪz (r ai1 z)
rose    (v) rˈouz (r ou1 z)
ruse    (n) rˈuːz (r uu1 z)
seal    (v) sˈiːl (s ii1 l)
seam    (v) sˈiːm (s ii1 m)
sear    (v) sˈɪəʴr (s i@1 r)
seas    (n) sˈiːz (s ii1 z)
seat    (v) sˈiːt (s ii1 t)
secs    (n) sˈɛks (s e1 k s)
sect    (n) sˈɛkt (s e1 k t)
seed    (v) sˈiːd (s ii1 d)
seek    (v) sˈiːk (s ii1 k)
seem    (v) sˈiːm (s ii1 m)
seen    (v) sˈiːn (s ii1 n)
seep    (v) sˈiːp (s ii1 p)
seer    (n) sˈɪəʴr (s i@1 r)
sees    (v) sˈiːz (s ii1 z)
self    (n) sˈɛlf (s e1 l f)
sell    (v) sˈɛl (s e1 l)
send    (v) sˈɛnd (s e1 n d)
sent    (v) sˈɛnt (s e1 n t)
sere    (j) sˈɪəʴr (s i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards, #7 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢), #28 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / ] (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use, #29 [Add to Longdo]
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our, #31 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet, #37 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct, #40 [Add to Longdo]
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear, #45 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi, #52 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] to use; according to; so as to; in order to; by; with; because; abbr. for Israel, #53 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] it depends; think; to see; to look at, #56 [Add to Longdo]
[ǎ, ㄚˇ, ] (interj. for surprise), #57 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (a modal particle showing affirmation, approval, or consent), #57 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[dé, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished, #68 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss, #70 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, #71 [Add to Longdo]
就是[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as, #75 [Add to Longdo]
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it, #76 [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, ] to use, #78 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li, #83 [Add to Longdo]
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia, #92 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis), #97 [Add to Longdo]
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, / ] that; the above-mentioned; most likely; to deserve; should; ought to; owe, #105 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages, #113 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 比利時|比利时, #118 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) โลก
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
座席[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
次世代[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
接続[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ
博士[はかせ, hakase] (n) ดอกเตอร์
専門[せんもん, senmon] (n) วิชาเฉพาะทาง
設立[せつりつ, setsuritsu] (vt) ก่อตั้ง
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
責任[せきにん, sekinin] (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ
送電線[そうでんせん, soudensen] (n) สายส่งไฟฟ้า
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย
女性[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
赤外線[せきがいせん, sekigaisen] (n) รังสีอินฟราเรด
紫外線[しがいせん, shigaisen] (n) รังสีอัลตราไวโอเลต
生徒[せいと, seito] (n) นักเรียน
建設[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง
修正[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
厚生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
節約[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
当選[とうせん, tousen] (n) ได้รับเลือก
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
野生[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์
性別[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
総武線[そうぶせん, soubusen] (n name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)
[せき, seki] (n) ที่นั่ง (ในรถไฟ,โรงภาพยนตร์, อื่นๆ)
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
自由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
野性[やせい, yasei] (adj) ที่อยู่ตามธรรมชาติ,ที่อยู่ในป่า
出席[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน
国籍[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
専門家[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
惑星[わくせい, wakusei] (n) ดาวเคราะห์
[せん, sen] (n) หน่วยย่อยของเยน (100 เซ็น = 1 เยน), See also: S. 円,
[あせ, ase] (n) เหงื่อ
西洋[せいよう, seiyou] (n) ชาติตะวันตก
大切[たいせつ, taisetsu] (adj) สำคัญ
小説[しょうせつ, shousetsu] (n) นิยาย
政治[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
犠牲[ぎせい, gisei] (n vt) เสียสละ, สังเวย
早稲田[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัยวาเซดะ
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] (adv) ในเชิงบังคับ
西暦[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,
防錆[ぼうせい, bousei] (n) กันสนิม
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การคัดเลือก
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
宝石[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพลอย , See also: R. 貴石、宝玉
世紀[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุคสมัย
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
正常[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
先週[せんしゅう, senshuu] (n) สัปดาห์ที่แล้ว,สัปดาห์ก่อน
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด
小生[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 小生からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)
推薦[すいせん, suisen] (n) การแนะนำแก่ผู้อื่นว่าดี การเสนอให้ได้รับดำรงตำแหน่ง
被削性[ひさくせい, hisakusei] (n) machinability ความสามารถในการกลึง
生物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
旋盤[せんばん, senban] (n) แท่นกลึง เครื่องกลึง
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
極性[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง
戸藉[こせき, koseki] (n) ทะเบียนบ้าน
改製[かいせい, kaisei] (n) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
[せん, sen] (n) ต่อม

eg. 甲状腺 (こうじょうせん) ต่อมไทรอยด์
赤血球[せっけっきゅう, sekkekkyuu] (n) เซลล์เม็ดเลือดแดง
汚染[おせん, osen] มลพิษ การปนเปื้อน
接頭語[せっとうご, settougo] (n) คำนำหน้าหรือ Prefix , See also: S. 接頭辞,
接頭辞[せっとうじ, settouji] (n) คำนำหน้า Prefix  , See also: S. 接頭語,
木星[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี
セット[せっと, setto] (n) (อ่านว่า เซ็ต-โตะ) เซ็ต (เป็นลักษณะนาม) เช่น チャーハン セット (ชาฮั่ง เซ็ต-โตะ) ขอข้าวผัด1จาน เป็นต้น
精度[せいど, seido] ความถูกต้อง ความแม่นยำ
正義[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
換気扇[かんきせん, kankisen] ventilator
最先端[さいせんたん, saisentan] frontier
施工[せこう, sekou] (n) การลงมือก่อสร้าง, การดำเนินการก่อสร้าง
正社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
客船[きゃくせん, kyakusen] (n) เรือโดยสาร
界面活性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) สารลดความตึงผิว
設備[せつび, setsubi] (n) สิ่งอำนวยความสะดวก, อุปกรณ์, เครื่องมือ
線膨張係数[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
染料[せんりょう, senryou] (n) ผงซักฟอก
摩損性[まそんせい, masonsei] (n) การสึกกร่อน
選定[せんてい(する), sentei ( suru )] (n vt) การคัดเลือก
精神病[せいしんびょう, seishinbyou] (n) โรคจิต
切腹[せっぷく, seppuku] (vt) คว้่านท้อง เช่น 切腹申し渡す

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
寄せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: ปรนนิบัติรับใช้(คนอื่น เช่น สามี) English: to serve (a person)
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
作成[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงคราม
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาใช้ English: use
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ปล่อย English: to release
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอยขึ้นมา English: to rise to surface
[びょう, byou] Thai: วินาที English: second (.016 min)
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
September(n) |der| เดือนกันยายน
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
Wasser(n) |das, nur Sing.| น้ำ
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
außerdemนอกเหนือจากนี้
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
besser(adj adv) ดีกว่า, See also: gut
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
großeใหญ่, สูง, See also: groß
großenใหญ่, สูง, See also: groß
großerใหญ่กว่า, See also: groß
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
müsse, See also: müssen
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
müssenต้อง | muss, gemusst |
sechsหก (เลข)
sehenเห็น |sah, gesehen|
sehrอย่างยิ่ง
seiเป็น อยู่ คือ, See also: sein
seienเป็น อยู่ คือ, See also: sein
seinของเขา, ของมัน
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|
seine, See also: sein
seinen, See also: sein
seiner, See also: sein
seines, See also: sein
seitตั้งแต่
selbstด้วยตนเอง, ตนเอง
setzenตั้ง |setzte, gesetzt|
setzenนั่ง |setzte, gesetzt| เช่น Setzen Sie sich นั่งลงสิครับ
setzt, See also: setzen
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
casein (n) โปรตีนจากนม
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
fernsehenโทรทัศน์
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome
hose {f} (n ) กางเกง
kopftkissen (n ) หมอน
Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง
Straßenrand {m}kerbsides
Übersetzung {f}kopf
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก
verraten und verkauft sein ( ) und se
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seriös {adj}respectable [Add to Longdo]
gemessenmetered [Add to Longdo]
gesetzloslawless [Add to Longdo]
selbstyourself [Add to Longdo]
Laktose {f}lactose [Add to Longdo]
Schlaffheit {f}looseness [Add to Longdo]
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Abbinden {n} (von Beton)setting [Add to Longdo]
Abbindezeit {f}setting time [Add to Longdo]
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve [Add to Longdo]
Abbruch {m}severance [Add to Longdo]
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section [Add to Longdo]
Abdichtmasse {f}; Abdichtungsmasse {f}sealing compound [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abendessen {n}dinner [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendhimmel {n}sunset sky [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendrot {n}; Sonnenuntergang {m}sunset [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendsonne {f}setting sun [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfallgesetz {n}Waste Act [Add to Longdo]
Abfallschacht {m}refuse chute [Add to Longdo]
Abfangwasser {n}intercepted water [Add to Longdo]
Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abfindung {f}financial settlement [Add to Longdo]
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation [Add to Longdo]
Abfuhr {f}; Behebung {f}; Beseitigung {f}; Entfernung {f}; Umzug {m}removal [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes [Add to Longdo]
Abgasanalyse {f}flue analysis; analysis of exhaust gases [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
sept(numéro) เจ็ด, 7
seize(numéro) สิบหก, 16
dix-sept(numéro) สิบเจ็ด, 17
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
russe(n) |m, เฉพาะเอกพจน์| ภาษารัสเซีย , See also: Related: Russe
Russe(n) |m, f| คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
seulement (n vt ) โดดเดียว
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
三隻[さんせき, sanseki] -drei (Schiffe) [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下水[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
不在[ふざい, fuzai] Abwesenheit [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
不燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
且つ[かつ, katsu] -und, ausserdem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top