ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

se

S EY1   
264 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -se-, *se*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable
sensu (Latin term ) in the sense of
SEO (n ) Search Engine Optimize

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sendemast (n ) broadcasting tower

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase ) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺産[sekai isan] (n ) World Heritage

English-Thai: Longdo Dictionary
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
seabass(n ) ปลากะพง
seance[เซ-อองซฺ] การติดต่อกับภูตผีวิญญาณ
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
high sea(n) ทะเลหลวง
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SE[ABBR] คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se[ABBR] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
sea[N] ทะเล, See also: ท้องทะเล, น้ำทะเล, น้ำเค็ม, Syn. ocean, salt water, brine
sea[N] คลื่นลมในทะเล, Syn. wave
sea[N] เกี่ยวกับทะเล, See also: ทางทะเล, Syn. marine, maritime, seafaring
sec[N] วินาที (คำไม่เป็นทางการ), Syn. second
sec[ADJ] ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ), See also: รสไม่หวาน, Syn. dry
sec[ABBR] เส้นตัด (คำย่อของ secant)
see[VT] เห็น, See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา, Syn. visualize, behold, know, recognize
see[VI] เห็น, See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seabbr. southeast,southeastern
sea(ซี) n. ทะเล,จำนวนเหลือล้น,จำนวนมหาศาล, Syn. water,ocean,deep
sea anchorn. สมอทะเล
sea anemonen. สัตว์ทะเล (อยู่กับที่) มีส่วนยื่นคล้ายหนวดรอบปาก
sea bagn. ถุงผ้าใบรูปทรงกระบอกที่มีเชือกรูด (โดยเฉพาะของกลาสีเรือ)
sea beachn. ชายหาด,หาดทะทเล
sea birdn. นกทะเล., Syn. sea bowl
sea cabinn. ห้องฉุกเฉินในหอขับของเรือ
sea chestn. หีบเก็บของส่วนตัวของกลาสีเรือ
sea cown. ตัวพะยูน,=dugong (ดู) ,ช้างน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
sea(n) ทะเล
SEA sea horse(n) ม้าน้ำ
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล
SEA sea lion(n) สิงห์โตทะเล,แมวน้ำ
SEA sea rover(n) โจรสลัด
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seaboard(n) ชายทะเล
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ
seafaring(adj) เกี่ยวกับชาวเรือ,ซึ่งเดินทางทางทะเล,เกี่ยวกับการเดินเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seaทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea arch; arch; marine arch; marine bridge; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea bridge; arch; marine arch; marine bridge; sea archซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea cave; marine caveโพรงหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea cliffหน้าผาสูงชันริมทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea peakภูเขาใต้ทะเลยอดแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea salt; salt, bayเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sea sicknessการเมาเรือ, การเมาคลื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sea, beyond theโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sea, marginalทะเลชายอาณาเขต, ทะเลชายขอบทวีป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea ทะเล
ระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ถึง 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก พื้นน้ำทะเล เชื่อมติดต่อถึงกันโดยตลอดทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถแพร่กระจาย ถึงกันได้อย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Sea - Wind seaคลื่นในทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
Sea Arch ถ้ำลอด
โพรงหรือถ้ำที่เปิดทะลุออกทะเลทั้งสองด้าน ถ้ำลอดที่มีชื่อเสียงเป็น แหล่งท่องเที่ยวของไทย คือ ถ้ำลอดที่เกาะทะลุในอ่าวพังงา และเขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [สิ่งแวดล้อม]
Sea breeze - Lake breezeลมทะเล หรือลมเฉลี่ยทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
Sea Cave ถ้ำทะเล
ดู Grotto โพรงหินทะเล (Grotto หมายถึง ถ้ำที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็นชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ หรือชายฝั่งของเกาะต่างๆ ก็ได้ ถ้ำชนิดนี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ หินผาชายฝั่ง ทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงลึกเข้าไป ในช่วงแรกเพียงช่อง หรือโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนาน ๆ ก้กลายเป็ช่องหรือโพรงขนาดใหญ่มากขึ้น (Cave) ) [สิ่งแวดล้อม]
Sea Cliff หน้าผาสูงชันริมทะเล
หน้าผาสูงชันที่อยู่ริมฝั่งทะเลและหันออกไปทาง ทะเล มักเกิดขึ้นใน บริเวณชายฝั่งยุบจมที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาติดทะเล หรือเป็นชายฝั่ง ที่ชั้นหินวางตัวในแนวเอียงเท หรือในแนวตั้ง คลื่นจะกัดเซาะฝั่งทำให้เกิด เป็นหน้าผาริมทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Sea controlการควบคุมทางทะเล [TU Subject Heading]
Sea Fog หมอกทะเล
เป็นหมอกชนิดที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวล อากาศไปในแนวนอน (advection fog) เกิดขึ้นเหนือผิวน้ำทะเล โดยอากาศซึ่งอยู่เหนือผิวน้ำ ที่อุ่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำที่เย็นกว่า ทำให้อากาศข้างล่างเย็นลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง [สิ่งแวดล้อม]
Sea fogหมอกทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sea bream (n ) ปลาตะเพียนทะเล
seal carcass (n) ซากแมวน้ำ
seamlesslyอย่างแนบเนียน อย่างไร้รอยตะเข็บ อย่างไร้ร่องรอย
season confuse (n vi vt modal ver) ฤดูกาลที่วุ่นวาย
seasoning (n ) เครื่องปรุงรส เช่น Bhutan is a country where chillies aren’t just a seasoning but the entire dish.
secateurs (n ) กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
Image:
second[เซค'เคินดฺ] (adj ) ที่สอง
second circuit court ศาลสัญจรชั้น2
Second Sea Lord (jargon ) รองสมุหราชนาวี (ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรือสหราชอาณาจักร)
second wave (n ) ระลอกที่สอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Se acabo lo bueno!ดีแล้ว Don Juan DeMarco (1994)
You look so se ...คุณดูเอ่อ... As Good as It Gets (1997)
1320 SE Banning, Apartment A.สัตว์. Fight Club (1999)
Ms. Woods... would you rather have a client who committed a crime... malum in se or malum prohibitum?มิสวู้ด คุณจะเลือกลูกความผู้ก่อคดี ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอุกฉกรรจ์ Legally Blonde (2001)
And I can still se the town, I've barely moved.ยังมองเห็นเมืองอยู่เลย นี่ฉันยังเดินไม่ถึงไหนเลยเหรอเนี่ย Howl's Moving Castle (2004)
You n't quit until the se is over.ผมไล่คุณออกได้ I Heart Huckabees (2004)
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding.ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า... I Heart Huckabees (2004)
I think this se is closed.- มันปิดได้จริงๆ เหรอ I Heart Huckabees (2004)
morao si se umiješati , zar ne?มึงมาเสือกอะไรด้วยห๊า ? The Guy Was Cool (2004)
Se johtui siitä, että olemme palvelijoita.นั่นเป็นเหตุผลที่ส่งเรามา. Kingdom of Heaven (2005)
Se johtui siitä, ettemme olleet valmistautuneet hyvin.- นั่นเป็นเพราะเจ้ายังไม่พร้อม. Kingdom of Heaven (2005)
Pelastaaksesi tämän kuningaskunnan... Onko se niin vaikeaa - naida Sibylla?แต่เพื่อการอยู่รอดของอาณาจักรนี้, มันยากนักหรือที่จะแต่งงานกับ ซิเบียล่า ? Kingdom of Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
se2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
se2. Sew together the shoulder of the garment body.
se4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
se4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
seA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
seA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
seA beautiful woman was seated one row in front of me.
seA big rock rose out of the sea.
seAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
seAbove all, I want to see him again.
seAbove all things, we must not be selfish.
seA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
ยักย้ายถ่ายเท[V] search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
รหัสลับ[N] secret code, Syn. รหัสผ่าน, Example: รหัสลับที่เขาใช้กันเป็นเพียงตัวเลขซึ่งสุ่มขึ้นมาอย่างง่าย, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ที่เก็บไว้เป็นความลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SE S EY1
SEO S IY1 OW0
SEC S EH1 K
SEN S EH1 N
SEP EH1 S IY1 P IY1
SEL S EH1 L
SEO S EY1 OW0
SEE S IY1
SEA S IY1
SEP S EH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sea (n) sˈiː (s ii1)
sec (n) sˈɛk (s e1 k)
see (v) sˈiː (s ii1)
set (v) sˈɛt (s e1 t)
sew (v) sˈou (s ou1)
sex (v) sˈɛks (s e1 k s)
Sean (n) ʃˈɔːn (sh oo1 n)
Sept (n) sˈɛpt (s e1 p t)
seal (v) sˈiːl (s ii1 l)
seam (v) sˈiːm (s ii1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages, #113 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties, #158 [Add to Longdo]
看到[kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ, ] see (that); note, #181 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
[biè, ㄅㄧㄝˋ, / ] see 彆扭|别扭, contrary; difficult; awkward, #367 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|单于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴, #413 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.), #533 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˋ, ] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse, #637 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
接地[せっち, secchi] เกาะถนน
[せい, sei] (n) นามสกุล
性別[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
精一杯[せいいっぱい, seiippai] (adj adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
政治[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
政治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
政治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง
性格[せいかく, seikaku] (n) 1.นิสัย 2.ลักษณะนิสัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せい, sei] ส่วนสูง
生化学[せいかがく, seikagaku] (n ) ชีวเคมี , See also: R. biochemical
正確[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
世紀[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุคสมัย
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
請求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) ใบแจ้งหนี้
正義[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
正弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
精算表[せいさんひょう, seisanhyou] กระดาษทำการ
精算表[せいさんひょう, seisanhyou] Working paper

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงคราม
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent

German-Thai: Longdo Dictionary
sechsหก (เลข)
sechzehn(adj) สิบหก
See(n) |der, pl. Seen| ทะเลสาบ , See also: Related: die See, das Meer
See(n) |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร, See also: S. das Meer,
Seele(n) |die, pl. Seelen| จิตวิญญาน, จิตใจ, See also: Related: Geist
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist,
Seemann(n) |der, pl. Seemänner| กลาสี, กลาสีเรือ เช่น Kapitän Hartwig Egge rettet sieben Seemänner.
sehenเห็น |sah, gesehen|
sehrอย่างยิ่ง
sehr(adv) |ใช้เติมหน้าำคำคุณศัพท์ หรือ อยู่โดดๆได้| อย่างยิ่ง อย่างมาก เช่น Sie hat sehr geweint. เธอร้องให้มาอย่างหนัก, Er ist sehr reich. เขารวยมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seriös {adj}respectable [Add to Longdo]
selbstyourself [Add to Longdo]
Setzer {m}compositor [Add to Longdo]
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life [Add to Longdo]
seine Auserwähltehis number one girl [Add to Longdo]
sein Auskommen habento make a living [Add to Longdo]
seinen Bankrott erklärento declare oneself bankrupt [Add to Longdo]
seinen Beitritt erklären; Mitglied werden; seine Mitgliedschaft erklärento become a member [Add to Longdo]
sexuelle Belästigung {f}sexual harassment [Add to Longdo]
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain [Add to Longdo]
sein Einverständnis geben (zu)to (give one's) consent (to) [Add to Longdo]
seine Felle davonschwimmen sehen [übtr.]to see one's hopes dashed [Add to Longdo]
senkrechte (Zahlen-) Folge {f}; Reihe {f}column [Add to Longdo]
seinen Gang gehento take its course [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
seize(numéro) สิบหก, 16
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
sept(numéro) เจ็ด, 7
serviette en cuir(n) กระเป๋าหนัง
seulement(adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น เช่น Des soins médicaux pour les riches seulement en Israël.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
seulement (n vt ) โดดเดียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
世紀[せいき, seiki] Jahrhundert [Add to Longdo]
世襲[せしゅう, seshuu] erblich, Erb- [Add to Longdo]
世話[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]
世辞[せじ, seji] Kompliment, Schmeichelei [Add to Longdo]
世間[せけん, seken] -Welt, Oeffentlichkeit, Leute [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Se
   n 1: a toxic nonmetallic element related to sulfur and
      tellurium; occurs in several allotropic forms; a stable
      grey metallike allotrope conducts electricity better in the
      light than in the dark and is used in photocells; occurs in
      sulfide ores (as pyrite) [syn: {selenium}, {Se}, {atomic
      number 34}]
   2: the compass point midway between south and east; at 135
     degrees [syn: {southeast}, {sou'-east}, {southeastward},
     {SE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SE
     Service / Systems Engineer
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SE
     Standard / Special Edition (IBM, OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SE
     Software Engineering
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SE
     Security Enhanced [linux] (Linux)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SE
     Switching Element
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SE
     System Extension
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 se
  if; provided that

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 se
  if; provided that

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 se
  see

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 se
  see

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top