Search result for

sattes

(205 entries)
(0.1991 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sattes-, *sattes*, satte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sattes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sattes*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bodhisattvaโพธิสัตว์ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Bodhisattva stages (Mahayana Buddhism)โพธิญาณ [TU Subject Heading]
Bodhisattvasพระโพธิสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What, you come here to finally sell me that truck, huh? Yeah, yeah. I need to get rid of it.Wie lange, bis Sie es satt hätten, einen Prominenten um sich zu haben? God's Pocket (2014)
I'm sick of jacking off, sick of Anna not looking at me, sick of these crap jobs, sick of not getting anywhere...Ich habe es satt zu wichsen, von Anna nicht beachtet zu werden, miese Jobs zu machen, für nichts. Nice and Easy (2014)
I'm afraid all the time...Ich habe die ständige Angst sattThe Connection (2014)
I'm tired of this.Ich habe es sattVII. (2014)
I'm tired of the energy it takes to believe you.Ich habe es satt, welche Kraft es kostet, Ihnen zu glauben. VII. (2014)
I'm tired of talking to nurses.Ich habe es satt mit Schwestern zu sprechen. Sink or Swim (2014)
I'm so tired of being trapped in this embassy.Ich hab es satt in dieser Botschaft gefangen zu sein. Steal This Episode (2014)
! - Get your horse saddled.-Ich sattle euer Pferd. Breaker of Chains (2014)
It's not enough?- Zum Sattwerden reicht es. Kundo: Age of the Rampant (2014)
I'm tired of your temporising, demon.Ich habe dein Hinhalten satt, Dämon. What Death Can Join Together (2014)
He rode too high in the saddle.Er saß zu hoch im Sattel. Chapter 18 (2014)
And I'm tired.Ich habe es satt. Was soll das heißen? Wild Tales (2014)
How does your dad support the family?Wie kriegt dein Papa euch denn satt? - Was weiß ich? Nicholas on Holiday (2014)
They're using old semitrucks to transport materials to their bases.Sie nutzen alte Sattelzüge, um Materialien zu ihren Stützpunkten zu transportieren. Ghost in the Machine (2014)
Aren't you done with your adventure?Hast du dein Abenteuer nicht langsam sattTime Zones (2014)
Well, when you're tired of commuting, give me a call.Wenn Sie das Pendeln satt haben, rufen Sie mich an. Time Zones (2014)
Well, I'm tired of fighting for everything to be better.Ich habe es satt, ständig für eine Verbesserung zu kämpfen. Time Zones (2014)
I don't know if it's delicious, but it'll fill you up.- Na ja, es macht sattPharmacy (2014)
He might have gotten tired of her eventually.Irgendwann hätte er sie sattgehabt. Incoming Tide (2014)
Our time together has treated you well, hermanito.Unsere gemeinsame Zeit tat dir gut, hermanito. Der hungrige Junge wurde ein satter Mann. Endgame (2014)
You're carrying the saddlebags.Du trägst die Satteltaschen. The Children (2014)
Saddle stunk of butcher's boy for weeks.Der Sattel stank wochenlang nach ihm. The Children (2014)
Daario Naharis killed his captains and dumped their heads at your feet when he grew tired of their commands.Daario Naharis tötete seine Kapitäne und warf euch ihre Köpfe zu Füßen, als er deren Befehle satt hatte. Mockingbird (2014)
- I'm sick of this.- Ich habe es sattLearning to Drive (2014)
Honey! It is really time for you to get back in the saddle.Du musst endlich wieder in den Sattel steigen, Liebes. Learning to Drive (2014)
And I'm tired of being oppressed.Und ich hab es satt, unterdrückt zu werden. The Casket Girls (2014)
Before he passed away, Monsieur Gallagher said there was money in his saddlebags to pay for the repair of the convent.Monsieur Gallagher hat gesagt, in seinen Satteltaschen sei Geld. Es soll für die Reparatur des Klosters sein. Knight Takes Queen (2014)
I'm tired of answering your questions about my private life.Ich habe es satt, auf Ihre Fragen zu antworten, mein Privatleben auszubreiten. Le système de Ponzi (2014)
Well, I'm tired of being yoyo'ed, and I am hanging out with a different crowd now.Ich hab's satt abgesägt zu werden, also hänge ich jetzt mit anderen Menschen rum. Bite Your Tongue (2014)
I'm tired of lying.Ich habe es satt, zu lügen. Es gehört Alison. Shadow Play (2014)
I'm so tired of thinking.Ich habe das Denken sattShadow Play (2014)
Aren't you sick and tired of her ordering you around?Habt ihr es nicht satt, euch von ihr rumkommandieren zu lassen? Shadow Play (2014)
I'm tired of lying.Ich habe das Lügen sattFree Fall (2014)
Believe it or not, you got an ally in me, and you're gonna need one, 'cause people up here are pretty fed up.Glaub es oder nicht, in mir hast du einen Verbündeten, und du wirst einen brauchen, weil die Leute hier oben es ziemlich satt haben. Arise My Love, Shake Off This Dream (2014)
- Mr. Beswick just got owned!Ein satte Klatsche für Mr. Beswick! Let Us Prey (2014)
I'll saddle my horse and come with you.Ich lasse mein Pferd satteln und begleite Euch. Mein Schwert! Richelieu: La pourpre et le sang (2014)
It cannot be otherwise.Etwas anderes ist undenkbar. Sattelt die Pferde! Richelieu: La pourpre et le sang (2014)
Take orders from the world's angriest ginger, and that's saying something, orjoin my team, where everyone gets a say, a virgin and all the entrails they can eat.Befehle vom zornigsten Rotschopf der Welt anzunehmen, und das will schon was heißen, oder sich meinem Team anzuschließen. Jeder bekommt Mitspracherecht, eine Jungfrau und Eingeweide sattRoad Trip (2014)
- Oh, you're lying. -l'm so sick of all these annoying, overachieving 20-something cunts.Ich habe diese überambitionierten Mistkerle um die 20 sattLooking for Now (2014)
I'm fed up with all these lies.Ich habe die ganzen Lügen sattThe New Girlfriend (2014)
I am so sick of self-serving narcissists.Ich habe euch selbstsüchtige Narzissten so sattDance Back from the Grave (2014)
You know, I'm sick of this.Weißt du, ich habe es satt. Scher dich einfach zum Teufel. The Dark at the Top of the Stairs (2014)
What would I have done with this fork-horned saddle?Was soll ich mit diesem Gabel-gehörnten Sattel machen? Boundaries (2014)
Oh, I am so sick of it.- Wie ich das alles satt habe. Bist ja bald weg. Born Again (2014)
I'm sick of your book.Ich habe es sattThe Seven Wonders (2014)
I'm tired of fighting.Ich habe es sattThe Seven Wonders (2014)
Saddle a horse for Saint-André. Go with him.Lasst ein Pferd für Saint-André satteln und reitet mit ihm los. Le général du roi (2014)
I mean, aren't we all a little sick of Tyler?Ich meine, haben wir Tyler nicht alle etwas sattPromised Land (2014)
Well, you get tired of sleeping down here or with the boss, you're welcome to come and crash at my place.Wenn du es satt hast, dort unten zu schlafen... oder mit dem Boss, kannst du gern bei mir übernachten. Presumed Innocent (2014)
Come on, I'm done losing the rat race.Ich habe es satt, immer den Kürzeren zu ziehen. Free Fall (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระโพธิสัตว์[N] Bodhisattva, See also: Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, Example: ภาพแต่ละกลุ่มสร้างขึ้นด้วยตัวเอกที่มีพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์เป็นประธาน หรือเป็นหลักขององค์ประกอบ, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
โพธิสัตว์[N] Bodhisattva, See also: Buddhist deity, Syn. พระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์, Example: ผู้รู้มี 2 ประเภทคือ พระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้เพียงพระองค์เดียว และโพธิสัตว์ ซึ่งตรัสรู้ และฝักใฝ่ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่รู้แจ้ง, Count unit: องค์, Thai definition: ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
เวสสันดร[N] Vessantara, See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence, Syn. พระเวสสันดร, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Thai definition: พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ 10 ในทศชาติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย[n. prop.] (Khēt Pøm Prāi Sattrū Phāi) EN: Pom Prap Sattru Phai district   
โพธิสัตว์[n.] (phōthisat) EN: Bodhisattva ; Buddhist deity   
สัตหีบ[n. prop.] (Sattahīp) EN: Sattahip   FR: Sattahip

CMU English Pronouncing Dictionary
SATTER    S AE1 T ER0
CASSATT    K AE1 S AH0 T
SATTLER    S AE1 T L ER0
WIMSATT    W IH1 M S AH0 T
SATTERLY    S AE1 T ER0 L IY0
SATTERLEE    S AE1 T ER0 L IY1
SATTERFIELD    S AE1 T ER0 F IY1 L D
SATTERWHITE    S AE1 T ER0 W AY1 T

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明後日[あさって, asatte] (n) มะรืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あさって[あさって, asatte, asatte , asatte] (n adv ) มะรืนนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
satt(adj) อิ่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremssattel {m} [auto]caliper [Add to Longdo]
Damensattel {m}side saddle [Add to Longdo]
Nassdampf {m}; Sattdampf {m}saturated steam [Add to Longdo]
Packsattel {m}packsaddle [Add to Longdo]
Sattdampf {m}saturated steam [Add to Longdo]
Sattel {m} | Sättel {pl}saddle | saddles [Add to Longdo]
Sattelanhänger {m}semitrailer; semi-trailer [Add to Longdo]
Satteldach {n} [arch.]saddle roof; gable roof [Add to Longdo]
Satteldecke {f}saddle cloth [Add to Longdo]
Sattelfläche {f} [math.]saddle [Add to Longdo]
Sattelgurt {m}saddle girth [Add to Longdo]
Sattelgurt {m}cinch [Am.] [Add to Longdo]
Sattelgurt {m} | Sattelgurte {pl}surcingle | surcingles [Add to Longdo]
Sattelkissen {n}pillion [Add to Longdo]
Sattelklemme {f}seat clamp [Add to Longdo]
Sattelknopf {m}pommel (on daddle) [Add to Longdo]
Sattelmoment {m}pull up torque [Add to Longdo]
Sattelpferd {n}saddle horse [Add to Longdo]
Sattelplatz {m}paddock [Add to Longdo]
Sattelpunkt {m} [math.]saddle point [Add to Longdo]
Sattelrevolverdrehmaschine {f}capstan lathe [Add to Longdo]
Sattelschlepper {m}rig [Am.] [Add to Longdo]
Sattelschlepper {m} | Sattelschlepper {pl}truck tractor train | truck tractor trains [Add to Longdo]
Sattelstütze {f}seat post [Add to Longdo]
Satteltasche {f}saddle bag [Add to Longdo]
Satteltasche {f}saddlebag [Add to Longdo]
Sattelzeug {n}saddlery [Add to Longdo]
Sattelzeug {n}; Zaumzeug {n} (für Pferd)tack (for horse) [Add to Longdo]
Sattelzug {n}articulated lorry; articulated vehicle [Add to Longdo]
Sattler {m}; Sattlerin {f} | Sattler {pl}saddler | saddlers [Add to Longdo]
Sattlerei {f}saddlery [Add to Longdo]
Sattlung {f}saddling [Add to Longdo]
Saumsattel {m}pack saddle [Add to Longdo]
Übersättigung {f}; Sattheit {f} | Übersättigungen {pl} | bis zum Überdrusssatiety | satieties | to satiety; to the point of satiety [Add to Longdo]
absatteln | abgesattelt | absattelnd | sattelt ab | sattelte abto unsaddle | unsaddled | unsaddling | unsaddles | unsaddled [Add to Longdo]
dunkelblau; sattblau {adj}dark blue; deep blue [Add to Longdo]
essen | essend | gegessen | ich esse | du isst (ißt [alt]) | ich/er/sie aß | wir/sie aßen | ich habe/hatte gegessen | ich/er/sie äße | iss! | sich satt essen | schnell etw. essento eat {ate; eaten} | eating | eaten | I eat | you eat | I/he/she ate | we/they ate | I have/had eaten | I/he/she would eat | eat! | to eat one's fill | to snatch a quick meal [Add to Longdo]
etw. satt habento have a belly full of sth. [Add to Longdo]
satt {adj}full; well-fed [Add to Longdo]
sattelfestsaddle fast [Add to Longdo]
satteln | sattelnd | sattelt | sattelteto saddle | saddling | saddles | saddled [Add to Longdo]
übersatt; übersättigt {adj}surfeited [Add to Longdo]
umgesatteltswitched to [Add to Longdo]
umsatteln | umsattelndto switch to | switching to [Add to Longdo]
ungesatteltbareback; barebacked [Add to Longdo]
Ich habe es satt.I'm tired of it. [Add to Longdo]
Ich bin (völlig) satt.I am full (up). [Add to Longdo]
Ich habe die Streiks satt.I'm fed up with strikes. [Add to Longdo]
Ich habe es satt.I'm fed up with it. [Add to Longdo]
Ich habe es satt.I'm sick of it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさっと;ドサっと[, dosatto ; dosa tto] (adv) (on-mim) (See ドサ) with a thud [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
もさっと[, mosatto] (adv,vs) absentmindedly [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT [Add to Longdo]
コムサット[, komusatto] (n) comsat; communications satellite [Add to Longdo]
シーサット[, shi-satto] (n) Seasat [Add to Longdo]
マリサット[, marisatto] (n) Marisat [Add to Longdo]
ユーテルサット[, yu-terusatto] (n) Eutelsat; European television satellite [Add to Longdo]
ランドサット[, randosatto] (n) LANDSAT; (P) [Add to Longdo]
一難去ってまた一難[いちなんさってまたいちなん, ichinansattemataichinan] (exp) (it's been) one thing after another [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva) [Add to Longdo]
過ぎ去った可能性[すぎさったかのうせい, sugisattakanousei] (n) might-have-been [Add to Longdo]
回向文[えこうもん, ekoumon] (n) {Buddh} closing recital that transfers the merit of the service to a buddha, a bodhisattva, or the dead [Add to Longdo]
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
観世音;觀世音[かんぜおん, kanzeon] (n) Kannon; Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kuan Yin; Goddess of Mercy; Guan Yin [Add to Longdo]
観世音菩薩[かんぜおんぼさつ, kanzeonbosatsu] (n) {Buddh} (See 観音菩薩・かんのんぼさつ,観音・かんのん) Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kannon [Add to Longdo]
虚空蔵[こくうぞう, kokuuzou] (n) Akasagarbha (bodhisattva); the Receptacle of Void [Add to Longdo]
虚空蔵菩薩[こくうぞうぼさつ, kokuuzoubosatsu] (n) {Buddh} Akasagarbha (bodhisattva) [Add to Longdo]
金剛薩堕[こんごうさった, kongousatta] (n) Vajrasattva; Supreme Being of tantric Buddhism [Add to Longdo]
月光菩薩[がっこうぼさつ, gakkoubosatsu] (n) {Buddh} Candraprabha (bodhisattva) [Add to Longdo]
五明後日[ごあさって, goasatte] (n-adv,n-t) four days from now (five days in some places) [Add to Longdo]
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter [Add to Longdo]
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P) [Add to Longdo]
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
殺到[さっとう, sattou] (n,vs) rush; flood; (P) [Add to Longdo]
薩埵(oK)[さった, satta] (n) (1) (abbr) {Buddh} sattva (being); (2) (See ぼだいさった) bodhisattva [Add to Longdo]
三尺去って師の影を踏まず[さんじゃくさってしのかげをふまず, sanjakusatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
三昧耶形;三摩耶形[さんまやぎょう;さまやぎょう, sanmayagyou ; samayagyou] (n) {Buddh} object or shape that symbolizes the vow of a buddha or bodhisattva to save all life [Add to Longdo]
子安[こやす, koyasu] (n) (1) (abbr) safe, easy childbirth; (2) (See 子安観音,子安地蔵) guardian bodhisattva, buddha or deity of children or childbirth (esp. Ksitigarbha or Avalokitesvara) [Add to Longdo]
子安観音[こやすかんのん, koyasukannon] (n) (See 観音) guardian Avalokitesvara of children and childbirth (bodhisattva) [Add to Longdo]
子安地蔵[こやすじぞう, koyasujizou] (n) (See 地蔵) guardian Ksitigarbha of childbirth (bodhisattva) [Add to Longdo]
遮那[しゃな, shana] (n) Mahavairocana (name of a Bodhisattva) [Add to Longdo]
十三仏[じゅうさんぶつ, juusanbutsu] (n) {Buddh} (See 不動明王,釈迦如来,文殊菩薩,普賢菩薩,地蔵菩薩,弥勒菩薩,薬師如来,観世音菩薩,勢至菩薩,阿弥陀如来,阿しゅく仏,大日如来,虚空蔵菩薩) the thirteen buddhas, bodhisattvas and wisdom kings [Add to Longdo]
十地[じゅうじ, juuji] (n) {Buddh} dasabhumi (forty-first to fiftieth stages in the development of a bodhisattva) [Add to Longdo]
諸尊[しょそん, shoson] (n) {Buddh} various buddhas, bodhisattvas, deities, etc. [Add to Longdo]
常不軽[じょうふきょう;ぞうふきょう, joufukyou ; zoufukyou] (n) Sadaparibhuta (bodhisattva) [Add to Longdo]
勢至菩薩[せいしぼさつ, seishibosatsu] (n) {Buddh} Mahasthamaprapta (bodhisattva) [Add to Longdo]
生身[なまみ;しょうじん, namami ; shoujin] (n,adj-no) (1) living flesh; flesh and blood; (2) (しょうじん only) {Buddh} physical body of Buddha or a bodhisattva [Add to Longdo]
大師[だいし, daishi] (n) (hon) {Buddh} great teacher (i.e. a buddha, bodhisattva or high monk, esp. Kobo Daishi); (P) [Add to Longdo]
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar) [Add to Longdo]
知者;智者[ちしゃ;ちさ(ok), chisha ; chisa (ok)] (n) (1) sage; wise man; wise person; man of wisdom; (2) {Buddh} (esp. 智者) buddha; bodhisattva; enlightened priest [Add to Longdo]
地蔵[じぞう, jizou] (n) (abbr) (See 地蔵菩薩) Ksitigarbha (bodhisattva who looks over children, travellers and the underworld) (travelers); (P) [Add to Longdo]
地蔵尊[じぞうそん, jizouson] (n) Jizo (guardian deity of children); (image of) Khitigarbha-bodhisattva [Add to Longdo]
地蔵菩薩[じぞうぼさつ, jizoubosatsu] (n) Ksitigarbha (bodhisattva who looks over children, travellers and the underworld) (travelers) [Add to Longdo]
腸の腐った男[はらわたのくさったおとこ, harawatanokusattaotoko] (n) man with a corrupt heart [Add to Longdo]
日光菩薩[にっこうぼさつ, nikkoubosatsu] (n) {Buddh} Suryaprabha (bodhisattva) [Add to Longdo]
抜苦与楽[ばっくよらく, bakkuyoraku] (n) {Buddh} a Buddha or Bodhisattva taking away suffering and conferring peace [Add to Longdo]
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张[zhang1] or 尊[zun1] [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
地藏[Dì zàng, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ, ] Kṣitigarbha, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏王菩萨[Dì zàng wáng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏菩萨[Dì zàng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
大势至菩萨[Dà shì zhì Pú sà, ㄉㄚˋ ㄕˋ ㄓˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Mahasthamaprapta Bodhisattva, the Great Strength Bodhisattva [Add to Longdo]
大願地藏菩萨[Dà yuàn Dì zàng Pú sà, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, / ] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha [Add to Longdo]
弥勒佛[Mí lè fó, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ ㄈㄛˊ, / ] Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha [Add to Longdo]
弥勒菩萨[Mí lè Pú sà, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Maitreya Bodhisattva [Add to Longdo]
文殊[Wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
文殊师利菩萨[Wén shū shī lì Pú sà, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄕ ㄌㄧˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
文殊菩萨[Wén shū Pú sà, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
泥菩萨[ní pú sà, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] clay Bodhisattva [Add to Longdo]
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, / ] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] Bodhisattva [Add to Longdo]
菩提道场[pú tí dào chǎng, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva) [Add to Longdo]
菩萨[Pú sà, ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva (Buddh.) [Add to Longdo]
[Sà, ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva; surname Sa [Add to Longdo]
虚空藏菩萨[Xū kōng zàng Pú sà, ㄒㄩ ㄎㄨㄥ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Akasagarbha Bodhisattva [Add to Longdo]
观世音[Guān shì yīn, ㄍㄨㄢ ㄕˋ , / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
观世音菩萨[Guān shì yīn Pú sà, ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
观音[Guān yīn, ㄍㄨㄢ , / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
观音菩萨[Guān yīn Pú sà, ㄍㄨㄢ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
道场[dào chǎng, ㄉㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva); abbr. for 菩提道場|菩提道场 [Add to Longdo]
金刚座[jīn gāng zuò, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄗㄨㄛˋ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva) [Add to Longdo]
金刚手菩萨[Jīn gāng shǒu Pú sà, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄕㄡˇ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Vajrapani Bodhisattva [Add to Longdo]
金刚萨埵[Jīn gāng sà duǒ, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄙㄚˋ ㄉㄨㄛˇ, / ] Vajrasattva [Add to Longdo]
关羽[Guān Yǔ, ㄍㄨㄢ ㄩˇ, / ] Guan Yu (-219), general of Shu and blood-brother of Liu Bei in Romance of the Three Kingdoms, fearsome fighter famous for virtue and loyalty; posthumously worshipped and identified with the guardian Bodhisattva Sangharama [Add to Longdo]
韦驮菩薩[Wéi tuó Pú sà, ㄨㄟˊ ㄊㄨㄛˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Skanda, the general or guardian Bodhisattva [Add to Longdo]
龙树菩萨[Lóng shù Pú sà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Nagarjuna (Nagarjuna Bodhisattva) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
殺到[さっとう, sattou] sich_draengen, stuermen [Add to Longdo]
裸馬[はだかうま, hadakauma] ungesatteltes_Pferd [Add to Longdo]
見飽きる[みあきる, miakiru] sich_satt_sehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top