ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saloons

S AH0 L UW1 N Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saloons-, *saloons*, saloon
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I grew up in Little Hell on the North Side near the brothels and saloons.ผมเกิดในนรกเล็กๆทางฝั่งเหนือ ใกล้ซ่องกับโรงเหล้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Where's the tumbleweeds? Whe's the saloons?พุ่มหญ้าแห้งอยู่ไหน ร้านเหล้าล่ะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Saloons?ร้านเหล้าเหรอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Well, a lot of people chatting about saloons these days.ก็, มีคนตั้งเยอะแยะพูดกันเกี่ยวกับบาร์ Neighborhood Watch (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALOONS    S AH0 L UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saloons    (n) sˈəlˈuːnz (s @1 l uu1 n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top