Search result for

sahne

(10 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sahne-, *sahne*
German-Thai: Longdo Dictionary
Sahne(n) |die, nur Sg.| ครีม (ไขมันเหลวที่ได้จากนม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sahnebonbon {n}; Toffee {n} | Sahnebonbons {pl}toffee; toffy | toffees; toffies [Add to Longdo]
Sahnequark {m} [cook.]cream curd cheese [Add to Longdo]
Sahnesteif {n} [cook.]whipping cream stiffener [Add to Longdo]
Sahnetorte {f} [cook.]custard pie [Add to Longdo]
Sahnetorte {f}layer cake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scene
 
 1. manzara
 2. sahne
 3. sahne dekoru, mizansen
 4. bir olayın geçtiği yer ve şartlar
 5. perde
 6. hikâyede olayların geçtiği yer. scene painter sahne dekoru ressamı. scene' shifter sahne dekorunu değiştiren kimse. behind the scenes perde arkasında
 7. gizlice. Don't make a scene Hadise çıkarma. make the scene (A.B.D.), (argo) bir yerde bulunmak. put on a scene olay çıkarmak, (informal) kıyameti koparmak. quit the scene sahneden veya olay yerinden çekilmek
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stage
 
 1. sahne
 2. tiyatro, sahne hayatı, tiyatroculuk
 3. meydan
 4. yolculuğun bir (kıs.)mı, bir günlük mesafe
 5. merhale, menzil
 6. safha
 7. mertebe, devre
 8. suyun yükseliş derecesi
 9. bir binanın yatay kesiti, kat
 10. mikroskopta bakılacak cismin konulduğu raf
 11. uzay roketinin basamaklı çalışan itme takımlarından her biri
 12. yapı iskelesi
 13. posta arabası. stage business (tiyatro) oyuncuların konuşma dışındaki jest ve mimikleri. stage de(sig.)n sahne dekorasyonu. stage director sahne müdürü. stage door aktörlere ve sahne görevlilerine mahsus tiyatro kapısı. stage fright seyircileri görünce oyuncularda bazen görülen korku. stage manager sahne amiri. stage whisper sahnede aktörün kolayca işitilen fısıltısı. by easy stages derece derece, azar azar. critical stage nazik veya tehlikeli safha, buhranlı devre. go on the stage tiyatroya girmek, sahne hayatına atılmak. larval stage böceklerin larva haline geldikleri devre. quit the stage sahneden çekilmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 theater
 
 1. (İng.) tre tiyatro
 2. tiyatro binası
 3. amfiteatr, amfi
 4. olay yeri, alan, meydan, sahne.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sahne [zaːnə] (n) , s.(f )
   cream
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top