Search result for

sag

(148 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sag-, *sag*.
English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sag    [VI] จมลง
sag    [VI] ห้อย, See also: แอ่น, หย่อน, ย้อย, Syn. hang, stoop
sag    [VT] ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...), Syn. droop, weaken
sag    [N] การทำให้จมลง, See also: การจมลง, Syn. sinking, droop
sag    [N] การลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...), Syn. droop
saga    [N] ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ, Syn. epic, legend
sage    [N] คนฉลาด, See also: นักปราชญ์, บัณฑิต, Syn. philosopher, savant, wise man
sage    [ADJ] ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic
sage    [N] เครื่องเทศอย่างหนึ่ง, See also: เสจ, Syn. ramona
sago    [N] แป้งสาคู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sagaนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sagged weldรอยเชื่อมหย่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sagittal-แบ่งซ้ายขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal planeระนาบแบ่งซ้ายขวา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sagittal sectionการตัดแบ่งซ้ายขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal suture; sutura sagittalisรอยประสานหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal synostosis; scaphocephalism; scaphocephalyกะโหลกเป็นสันหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittate๑. -รูปหัวลูกศร [แผ่นใบ]๒. -รูปเงี่ยงลูกศร [โคนใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sago palmsสาคู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sagHis shoulders sagged when he heard the news.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sag(แซก) vi.,vt.,n. (การ,ทำให้) จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ย้อยลง,โค้งลง,ลดลง,ลาดลง,ตกลง,ตกท้องช้าง,เอียงข้าง., Syn. bow,droop
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
sag(vi) ตกลง,จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ลดลง
saga(n) นิยายเกี่ยวกับวีรชน
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sage(n) บัณฑิต,ปราชญ์
sago(n) สาคู
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีธนู    [N] Sagittarius, Example: เขาเกิดในราศีธนู, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปธนู เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
มุนินทร์    [N] sage, See also: great sage, Buddha, Syn. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า
มุนิ    [N] ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิญญู    [N] sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
วิทิต    [N] sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทู    [N] sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
สุธี    [N] sage, See also: scholar, Syn. นักปราชญ์, Count unit: คน, Thai definition: คนมีปัญญาหรือคนฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสียขวัญ [V] sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ
ทรุด    [V] sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
ทรุดตัว    [V] subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage   FR: masser
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) FR: laisser un message
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force

CMU English Pronouncing Dictionary
SAG    S AE1 G
SAGO    S EY1 G OW0
SAGE    S EY1 JH
SAGS    S AE1 G Z
SAGA    S AA1 G AH0
SAGAR    S AA0 G AA1 R
SAGAS    S AA1 G AH0 Z
SAGAN    S EY1 G AH0 N
SAGEN    S AE1 G AH0 N
SAGER    S EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sag    (v) (s a1 g)
saga    (n) (s aa1 g @)
sage    (n) (s ei1 jh)
sago    (n) (s ei1 g ou)
sags    (v) (s a1 g z)
Sagan    (n) (s ei1 g @ n)
sagas    (n) (s aa1 g @ z)
sages    (n) (s ei1 jh i z)
sagely    (a) (s ei1 jh l ii)
sagged    (v) (s a1 g d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
探る[さぐる, saguru] Thai: ค้นหา English: to search

German-Thai: Longdo Dictionary
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป , See also: S. ankündigen,
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, See also: S. die Streichung

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下垂[xià chuí, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ, ] sagging [Add to Longdo]
人马座[Rén mǎ zuò, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, / ] Sagittarius spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
天箭座[tiān jiàn zuò, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Sagitta (constellation) [Add to Longdo]
射手座[Shè shǒu zuò, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 人馬座|人马座 [Add to Longdo]
洋紫苏[yáng zǐ sū, ㄧㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨ, / ] sage (herb) [Add to Longdo]
洋苏[yáng sū, ㄧㄤˊ ㄙㄨ, / ] sage (herb) [Add to Longdo]
圣君[shèng jūn, ㄕㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] sage [Add to Longdo]
圣哲[shèng zhé, ㄕㄥˋ ㄓㄜˊ, / ] sage [Add to Longdo]
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] sage's instructions; imperial edict [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
差額[さがく, sagaku] Differenz [Add to Longdo]
捜し回る[さがしまわる, sagashimawaru] umhersuchen [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探し回る[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探り出す[さぐりだす, saguridasu] ausspionieren, aushorchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sag \Sag\ (s[a^]g), v. i. [imp. & p. p. {Sagged}; p. pr. & vb.
   n. {Sagging}.] [Akin to Sw. sacka to settle, sink down, LG.
   sacken, D. zakken. Cf. {Sink}, v. i.]
   1. To sink, in the middle, by its weight or under applied
    pressure, below a horizontal line or plane; as, a line or
    cable supported by its ends sags, though tightly drawn;
    the floor of a room sags; hence, to lean, give way, or
    settle from a vertical position; as, a building may sag
    one way or another; a door sags on its hinges.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To lose firmness or elasticity; to sink; to droop;
    to flag; to bend; to yield, as the mind or spirits, under
    the pressure of care, trouble, doubt, or the like; to be
    unsettled or unbalanced. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The mind I sway by, and the heart I bear,
       Shall never sag with doubt nor shake with fear.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To loiter in walking; to idle along; to drag or droop
    heavily.
    [1913 Webster]
 
   {To sag to leeward} (Naut.), to make much leeway by reason of
    the wind, sea, or current; to drift to leeward; -- said of
    a vessel. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sag \Sag\, v. t.
   To cause to bend or give way; to load.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sag \Sag\, n.
   State of sinking or bending; sagging.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sag
   n 1: a shape that sags; "there was a sag in the chair seat"
      [syn: {sag}, {droop}]
   v 1: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss
      of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}]
   2: cause to sag; "The children sagged their bottoms down even
     more comfortably" [syn: {sag}, {sag down}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAG
     SQL Access Group (org., manufacturer, DB)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top