Search result for

rum

(168 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rum-, *rum*
Possible hiragana form: るん
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rumor mill (n ) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Rumpelstilzchen {n} (n ) nominee

English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rum[N] เหล้ารัม, See also: รัม
rum[N] แปลกประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พิกล, พิลึก, Syn. odd, queer, unusual
rum[SL] แปลกประหลาด
rump[N] สะโพกสัตว์, Syn. hindquarters, posterior
rump[N] เนื้อสะโพกสัตว์
rump[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. buttocks, bottom
rump[N] สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา
rumba[N] การเต้นจังหวะรุมบ้า
rumba[VI] เต้นจังหวะรุมบ้า
rummy[N] ไพ่รัมมี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rum(รัม) n. เหล้าที่กลั่นจากน้ำอ้อย,เหล้า,เครื่องดื่มของเมา,ไพ่รัมมี่ adj., แปลก,พิกล,พิลึก, Syn. queer
rumania(รูเม'เนีย) n. ประเทศโรมาเนีย, Syn. Romania,Roumania, See also: Rumanian adj.,n. เกี่ยวกับ (โรมาเนีย,ชาว ,ภาษา)
rumba(รัม'บะ) vi.,n. (การ,เพลง) เต้นรำจังหวะรุมบ้า, Syn. rhumba
rumble(รัม'เบิล) vi.,vt.,n. (ทำให้,เสียง) ดังก้อง,ดังฟ้าร้อง,แล่นเสียงดังก้อง,กระหึ่ม, See also: rumbler n. rumblingly adv., Syn. drum,boom,roll
rumbly(รัม'บลี) adj. ดังก้อง,ดังฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังก้อง,ทำให้เกิดกระหึ่ม
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว,ควาย,กวาง,อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,
ruminate(รู'มะเนท) vi.,vt. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,ทบทวน, See also: rumination n. ruminative adj. ruminatively adv. ruminator n., Syn. chew the cud,muse,ponder
rummage(รัม'มิจฺ) vt.,vi. (การ) ค้นทั่ว,ค้นทุกซอกทุกมุม,ค้นกระจุย,ค้นหา,สิ่งของสัพเพเหระ, See also: rummager n., Syn. root,ransack,poke,probe
rummy(รัม'มี) n.ไพ่รัมมี,ขี้เหล้า,คนเมา, Syn. rum
rumor(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip

English-Thai: Nontri Dictionary
rum(n) เหล้ารัม
rumble(n) เสียงกระหึ่ม,เสียงฟ้าร้อง,ที่นั่งตอนท้าย
rumble(vi) ร้อง(ฟ้า),ส่งเสียงดังก้อง
ruminant(n) สัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง
ruminate(vt) ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,เคี้ยวเอื้อง
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง
rummage(vt) คุ้ยหา,รื้อหา,ค้นหา
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน
rumour(vt) เลื่องลือ,ซุบซิบนินทา,เล่าลือ,โจษจัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruminant๑. เคี้ยวเอื้อง๒. สัตว์เคี้ยวเอื้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruminate๑. -เนื้อเมล็ดย่น๒. -รอยด่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ruminationการสำรอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rumps; buttocks; clunes; natesแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ruminantsสัตว์เคี้ยวเอื้อง [TU Subject Heading]
Rumorข่าวลือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rumple...รัมเพิล... Nasty Habits (2013)
Rumor has it you've slept with more "maxim" coversมีข่าวลือว่านายนอนกับคนที่ขึ้นปก แมกซิม New Haven Can Wait (2008)
The rumor is, if your answer impresses the Dean enough,ข่าวลือก็คือ.. ถ้าเธอตอบคำถามได้ประทับใจท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
Rumor has itมีข่าวลืิอว่า Chuck in Real Life (2008)
Rumrunner, womanizer, millionaire.นักค้าเหล้าเถื่อน เสือผู้หญิง เศรษฐี Chuck in Real Life (2008)
And got me wasted. Rumor has it thatแล้วก็เสียเวลาเปล่า มีข่าวลือมาว่า There Might be Blood (2008)
Rumors spread of a terrible new Separatist weapon.มีข่าวลือระบาดไปทั่ว เกี่ยวกับอาวุธรุ่นใหม่ Rising Malevolence (2008)
THUNDER RUMBLESTHUNDER RUMBLES Le Morte d'Arthur (2008)
Who was the awful person spreading that dreadful rumor?ใครเป็นคนกระจายข่าวลือที่น่ารังเกียจนี้? Iljimae (2008)
The Intelligence Bureau is rummaging the entire fortress.หน่วยข่าวกรองกำลังรื้อค้นภายในป้อม The Kingdom of the Winds (2008)
Got a whole lot of wild rumors running around here.้ไม่ให้พาหะนำโรคออกไปไหนได้ Day of the Dead (2008)
There's a rumor that President Oh is funding the opposition party's news agency.มีข่าวลือว่า ประธานโอ ให้เงินทุนกับสำนักข่าวฝ่ายตรงข้าม Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rumThey are always believing a groundless rumor.
rumThe rumor may or may not be true.
rumA rumor circulated through the city.
rumHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.
rumSome people would question the truth of such rumors.
rumThe rumor may be true.
rumThe rumor was nothing to him.
rumThere's a rumor Johnson is going to be traded.
rumIs the rumor true that Anne will get married to John?
rumThe Rumor Soon Spread Abroad.
rumThe rumor spread far and wide.
rumThe rumor is abroad throughout the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
ข่าวไม่มีมูล[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวโคมลอย
ข่าวโคมลอย[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวไม่มีมูล, Example: ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยข่าวโคมลอยเกี่ยวกันการยุบสภา, Thai definition: ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง
ข่าวลือ[N] rumor, Syn. ข่าวซุบซิบ, ข่าวโคมลอย, Example: เธอได้ยินข่าวลือเรื่องการปฏิวัติทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนหรือเปล่า, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: ข่าวที่เล่าหรือพูดต่อๆ กันมาอาจมีหรือไม่มีความจริงอยู่ก็ได้
คำเล่าลือ[N] rumor, See also: hearsay, report, Example: อาหารร้านนี้รสชาติอร่อยสมกับคำเล่าลือจริงๆ
คะนอง[V] thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง
คุ้ย[V] rummage, See also: search, ransack, delve, seek, Syn. ค้น, Example: เจ้าหน้าที่พยายามคุ้ยกองเอกสารบนโต๊ะเพื่อหาเอกสารที่ตนต้องการ
เคี้ยวเอื้อง[V] ruminate, See also: chew the cud, Syn. บดเอื้อง, Example: ควายสองตัวกำลังยืนเคี้ยวเอื้องอยู่ในนาอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ควายสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด
มีเสียง[V] rumour, See also: be widely spoken, bruit, gossip, tattle, Syn. เล่าลือ, Example: ต่อไปนี้จะไม่มีข่าวคราวการต่อสู้ ไม่มีเสียงถึงความตายอีกแล้ว
เล่าลือ[V] rumor, See also: be rumored, be widely spoken, Syn. ลือ, เลื่องลือ, ร่ำลือ, Example: ข่าวของเขาเล่าลือไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ป่า, Thai definition: แพร่ข่าวกันแซ่, กระจายข่าวกันแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: chew the cud   FR: ruminer
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
ดรัมเมเยอร์[n.] (drammēyoē) EN: drum major   FR: drum major
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
อีแร้งเทาหลังขาว[n. exp.] (īraēng thao lang khāo) EN: White-rumped Vulture   FR: Vautour chaugoun [m] ; Vautour à dos blanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUM    R AH1 M
RUMP    R AH1 M P
RUMS    R AH1 M Z
RUMAN    R UW1 M AH0 N
RUMPH    R AH1 M F
RUMOR    R UW1 M ER0
RUMEN    R UW1 M AH0 N
RUMMY    R AH1 M IY0
RUMER    R UW1 M ER0
RUMPF    R AH1 M P F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rum    (n) (r uh1 m)
rump    (n) (r uh1 m p)
rumor    (n) (r uu1 m @ r)
rumba    (n) (r uh1 m b @)
rummy    (n) (r uh1 m ii)
rumps    (n) (r uh1 m p s)
rumors    (n) (r uu1 m @@ z)
rumbas    (n) (r uh1 m b @ z)
rumble    (v) (r uh1 m b l)
rummer    (j) (r uh1 m @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
rumpeln(vt) |rumpelte, hat/ist gerumpelt| ส่งเสียงดัง, ส่งเสียงกระหึ่ม, See also: S. poltern
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
warumทำไม
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
krumm(adj) งอ, คด
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rum {m}rum [Add to Longdo]
Rum-Backaroma {n} [cook.]rum extracts [Add to Longdo]
Rumba {f}rumba [Add to Longdo]
Rummel {m}shindig [Add to Longdo]
Rummel {m}shivaree [Add to Longdo]
Rummel {m}whoopee [Add to Longdo]
Rumpelkammer {f}limbo [Add to Longdo]
Rumpf {m}; Torso {m}; Körper {m}trunk; torso; body [Add to Longdo]
Rumpf {m}fuselage [Add to Longdo]
Rumpf {m}nacelle [Add to Longdo]
Rumpfgeschäftsjahr {n}short fiscal year [Add to Longdo]
Rumpfquerschnittswinkel {m} (Schiff)deadrise [Add to Longdo]
Rumpfseitenteil {n}chine [Add to Longdo]
Rumpfspant {m}bulkhead [Add to Longdo]
Rumpsteak {n}rump steak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おほんおっほん[, ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伦巴[lún bā, ㄌㄨㄣˊ ㄅㄚ, / ] rumba [Add to Longdo]
传闻[chuán wén, ㄔㄨㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] rumor [Add to Longdo]
传言[chuán yán, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor; hearsay [Add to Longdo]
反刍[fǎn chú, ㄈㄢˇ ㄔㄨˊ, / ] ruminate [Add to Longdo]
反刍动物[fǎn chú dòng wù, ㄈㄢˇ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] ruminant [Add to Longdo]
噪音[zào yīn, ㄗㄠˋ , ] rumble; noise; static [Add to Longdo]
流言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] rumor; gossip; to spread rumors [Add to Longdo]
甜酒[tián jiǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˇ, ] rum [Add to Longdo]
[kèn, ㄎㄣˋ, ] rumbling of rolling stones [Add to Longdo]
红毛丹[hóng máo dān, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢ, / ] rumbutan (fruit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
物置[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
[どう, dou] RUMPF, LEIB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rum \Rum\, a. [Formerly rome, a slang word for good; possibly of
   Gypsy origin; cf. Gypsy rom a husband, a gypsy.]
   Old-fashioned; queer; odd; as, a rum idea; a rum fellow.
   [Slang] --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rum \Rum\, n.
   A queer or odd person or thing; a country parson. [Slang,
   Obs.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rum \Rum\, n. [probably shortened from Prov. E. rumbullion a
   great tumult, formerly applied in the island of Barbadoes to
   an intoxicating liquor.]
   A kind of intoxicating liquor distilled from cane juice, or
   from the scummings of the boiled juice, or from treacle or
   molasses, or from the lees of former distillations. Also,
   sometimes used colloquially as a generic or a collective name
   for intoxicating liquor.
   [1913 Webster]
 
   {Rum bud}, a grog blossom. [Colloq.]
 
   {Rum shrub}, a drink composed of rum, water, sugar, and lime
    juice or lemon juice, with some flavoring extract.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rum
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   n 1: liquor distilled from fermented molasses
   2: a card game based on collecting sets and sequences; the
     winner is the first to meld all their cards [syn: {rummy},
     {rum}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rum
   room; space
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 rum
   rum
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rum [rɵm]
   rum
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 greek
 
 1. Yunanlı, Grek
 2. Rum kilisesine mensup kimse, Rum
 3. Yunan kültürünü seven kimse
 4. Yunanca
 5. anlaşılması güç söz
 6. Yunanistan'a, Yunanlılara ve dillerine ait. Greek Church Ortodoks kilisesi. Greek cross dört kolu eşit haç, Ortodoks haçı. Greek fire Rum ateşi, Bizanslıların savaş gemilerine karşı kullandıkları ve ıslatılınca yanan bir çeşit kimyasal bileşim. (I.) fear the Greeks bearing gifts. Kötü maksatla verilen hediyelerden korkarım. (bak.) Trojan Horse) It' all Greek to me. Hiç anlayamıyorum. Greek Orthodox Church Rum Ortodoks kilisesi .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rum
 
 1. Rum.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rum [rum] (n) , s.(m )
   rum
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top