ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rounds

R AW1 N D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rounds-, *rounds*, round
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groundsel(เกราด'เซิล) n. วัชพืชดอกสีเหลืองขนาดเล็ก
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roundsmanผู้ตรวจเช็คนม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roundsThe guards rotated in making their rounds every hour.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุผล[hētphon] (n) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds  FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
เหตุหย่า[hēt yā] (n, exp) EN: grounds for divorce
กรีฑาสถาน[krīthāsathān] (n, exp) EN: stadium ; athletic grounds  FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
เพ่นพ่าน[phenphān] (v) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds  FR: errer ; rôder
ฐาน[thān] (n) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)  FR: socle [m] ; base [f] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]
ฐาน[thān] (conj) EN: because of ; on the grounds of  FR: sur la base de
ถูกลงโทษฐาน...[thūk longthōt thān …] (v, exp) EN: be punished on the grounds of …
ทุ่งพระเมรุ[Thung Phra Mēn] (n, prop) EN: the Phra Meru Grounds in Bangkok ; Pramane Ground
ยก[yok] (n) EN: [class. : round; bout]  FR: [class. : rounds]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUNDS R AW1 N D Z
ROUNDS R AW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rounds (v) rˈaundz (r au1 n d z)
roundsman (n) rˈaundzmən (r au1 n d z m @ n)
roundsmen (n) rˈaundzmən (r au1 n d z m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds [Add to Longdo]
とて[tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
グラウンドシーツ[guraundoshi-tsu] (n) groundsheet [Add to Longdo]
コーヒー粉[コーヒーこ, ko-hi-ko] (n) coffee grounds [Add to Longdo]
ラウンド[raundo] (n) round (esp. in sports, negotiations, etc.); rounds (e.g. nurse, security guard, etc.); (P) [Add to Longdo]
一荘[イーチャン, i-chan] (n) (See 半荘) one full game of mahjong (consisting of east, south, west, and north rounds) (chi [Add to Longdo]
餌場;えさ場[えさば, esaba] (n) feeding grounds [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top