Search result for

roules

(138 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roules-, *roules*, roule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา roules มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *roules*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roulade[N] ชิ้นเนื้อที่ม้วนเป็นก้อน
roulette[N] การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข, See also: เกมพนันรูเลทท์, Syn. gambling game
roulette[N] วงล้อมีฟันสำหรับเจาะรู
roulette[VT] ใช้ฟันล้อเจาะรู
Russian roulette[N] เกมเสี่ยงชีวิตที่ใช้ปืนที่มีกระสุนนัดเดียวจ่อขมับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
russian rouletten. เกมหวาดเสียวที่ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันใช้ปืนพกใส่ลูกกระสุนหนึ่งลูกปั่นลูกโม่แล้วจ่อปากกระบอกปืนที่ขมับแล้วลั่นไกปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
roulette(n) การพนันชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- De Roulet.- De Roulet. Longwave (2013)
Teaching Joshua to play Russian roulette.สอนโจชัว ให้เล่นรัสเชี่ยนรูเล็ต WarGames: The Dead Code (2008)
- Russian roulette. - Yeah, that's it.รัสเซี่ยนรูเล๊ต อ้อ นั่นแหละ Frenzy (2009)
* Russian Roulette is not the same without a gun * * And, baby, when it's love *# เช่นเดียวกับรัก ถ้าไม่ลำบาก ก็ไม่สนุก # Theatricality (2010)
So, root canal and Russian roulette... both of 'em, it's like they were cursed, right?รักษารากฟันกับรัสเชี่ยนรูเล็ต... ทั้งสองราย มันเหมือน\ พวกเขาถูกสาป,ใช่ไหม? You Can't Handle the Truth (2010)
The lady I clean for caught her son shaving his privates on something called "Chat Roulette."คุณนายบ้านที่ฉันทำความสะอาด เธอจับได้ว่าลูกชายแอบโกนขนส่วนตัว ผ่านทางที่เขาเรียกกันว่า "แชทรูเล็ต" The Sniffles (2010)
It's like Russian Roulette. One in six will kill you.วัดดวงกระสุน 1 ใน 6 ถึงฆาตก็ตาย One Day (2011)
You get that every time you scratch that wall, that you are playing Russian roulette?นายเข้าใจว่าทุกครั้ง ที่นายข่วนกำแพงนั่น นายกำลัง เล่นรัชเชี่ยน รูเล็ตต์อยู่ใช่ไหม Unforgiven (2011)
All right, so Ray must have been sitting right here, playing Russian roulette with his dad.เอาล่ะ เรย์คงจะนั่งตรงนี้ เล่นรัสเชียนรูเล็ทท์กับพ่อของเขา The Thirteenth Step (2011)
15B is Preston's favorite roulette play.ที่นั่ง 15B เป็นที่นั่งโปรด ไว้เล่นรูเล็ทของเพรสตันเลยล่ะ Pulling Strings (2012)
- Russian roulette?- รัสเซี่ยนรูเล็ต Origins of Vampire Mythology (2012)
You ever play Russian roulette?คุณเคยเล่นรัสเซียนรูเล็ตต์มั้ย Risk (2012)
You ever play Russian roulette?คุณเคยเล่น รูเล็ตรัสเซีย 2 Guns (2013)
You ever play Russian roulette?คุณเคยเล่น รูเล็ตรัสเซีย 2 Guns (2013)
It did not go off! You can get three clicks in Russian Roulette.มันอาจจะเปลี่ยนแค่บางตัวก็ได้ Riddick (2013)
And since the economics of F1 are not so significantly different to the economics of F2, well, we thought if we were going to be losing money, we might as well be doing it on the big roulette table in F1.และเนื่องจากเศรษฐกิจของ F1 ไม่ได้ เพื่อให้มีความหมายแตกต่างกันเพื่อเศรษฐกิจของ F2, ดีเราคิดว่าถ้าเรากำลังจะได้รับการสูญเสียเงิน Rush (2013)
What is it? Craps? Roulette?อะไรล่ะ ลูกเต๋า รูเล็ต Days of Wine and Roses (2013)
I can have roulette wheels spinning by Memorial Day.ผมสามารถจัดให้มีวงล้อเกมพนันรูเล็ทหมุนได้ ภายในวันที่ระลึกได้ Collusion (2013)
Roulette's my favorite.รูเล็ทท์, ของโปรดฉัน All In (2013)
I don't do races, roulette, or Powerballs.ผมไม่เล่นหวย หรือวงล้อ หรือสุ่มตัวเลข Before We Go (2014)
I am going to try to find moral redemption at the roulette table.ฉันจะพยายามที่จะหาไถ่ถอน ศีลธรรม ที่โต๊ะรูเล็ต The Big Short (2015)
I played Bible roulette.ผมเล่นรูเล็ตต์ไบเบิล Jehoshaphat (2015)
Do you ever play roulette?นายเคยเล่นรูเล็ตต์มั้ย The Lego Batman Movie (2017)
When playing roulette...ถ้าจะเล่นรูเล็ตต์... The Lego Batman Movie (2017)
I bet you somebody's playing Russian roulette in there.ฉันพนันได้เลย จะต้องมีใครสักคน เล่นเกมส์รัซเซี่ยน-รูเล็ตอยู่ข้างในนั่น Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You asked me when I want and I told you. Believe me when I tell you, your son is in a lot of troule.ก็คุณถามผมว่าผมต้องการอะไร ผมก็บอกคุณนี่ไง เชื่อผมสิ ระหว่างที่เราคุยกันนี่ ลูกคุณกำลังลำบากอยู่แน่ๆ Saw II (2005)
Ah, roulette, huh? My favorite game aside from "Call of Duty."รูเล็ตต์ ชอบรองจากเกมยิงแหลกเลย Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Do you do mulligans in roulette, or any kind of a do-over?รูเล็ตต์เขามีให้ซ้อมมือหรือแก้ตัวรึเปล่า Chuck Versus the Crown Vic (2007)
If something happened while you're up there, you'd be playing russian roulette with-- relax.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตอนที่คุณอยู่บนนั้น มันจะเป็นการเสี่ยงมาก ปล่อยเธอเถอะ The Right Stuff (2007)
As a drug user and a hustler, you've played roulette with other people's lives.การที่คุณเป็นคนใช้ยาและโสเภณี คุณต้องเล่น กับชีวิตของผู้อื่น Saw IV (2007)
We'll send out a patrol boat.Wir schicken ein Patroullienboot. Zombie (1979)
The harbor patrol's coming alongside the sailboat now.Die Hafenpatroullie nähert sich nun dem Segelboot. Zombie (1979)
Oh, that's Agnes.Agnes, sie macht Roulette. Atlantic City (1980)
Can't be as bad as the cabbage rolls at the Terre Haute Federal Pen.Kann nicht so schlimm sein wie die Kohlrouladen im Terre-Haute-Gefängnis. The Blues Brothers (1980)
Recorded by Jimmy Bowen for Roulette Records.Aufgenommen von Jimmy Bowen für Roulette Records. Diner (1982)
You name it, pard.Roulette, Blackjack, Craps. Goliath: Part 1 (1983)
But someone at the roulette table is cheating.Jemand am Roulettetisch bescheißt uns. Sting of Steele (1983)
He leased a yacht in the marina... ordered dice tables, a roulette wheel, had the entire main salon redone.Er mietete eine Yacht an, bestellte Roulettetische und ließ den Salon herrichten. Sting of Steele (1983)
Rossi, the gambling king, arrested in Nice. - I phoned my mother.Rossi, König des Roulette, verhaftet. The ComDads (1983)
Neither is roulette, today.- Roulette heute wohl auch nicht. Da haben Sie Recht. Knight by a Nose (1985)
Just make sure you get this magnet as close to the roulette wheel as possible.Dieser Magnet muss möglichst nah am Roulette-Rad angebracht werden. The Heist (1985)
Then you do the roulette, the slots.- Ja. Dann ist das Roulette dran. Und die Automaten. The Heist (1985)
- Let go of me. - Take it easy. - This wheel is rigged.Das Roulette ist manipuliert. The Heist (1985)
What's this, salmon rolls and cabbage?Was ist das, Lachsroulade an Kohl? Détective (1985)
Fizzies.Und Rouladen. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
Fizzies?Rouladen? Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
Let's play some Russian roulette.Spielen wir Russisches Roulette. St. Elmo's Fire (1985)
There are slot machines, roulette, blackjack, craps, big six and baccarat tables.Es gibt Spielautomaten, Roulette, Blackjack, Würfelspiele, Glücksrad und Bakkarat-Tische. The Color of Money (1986)
I hope we're not playing Russian roulette.Was soll das, spielen wir jetzt Russisches Roulette? Ying xiong wu lei (1986)
Culinary Russian roulette. No known antidote?- Kulinarisches russisches Roulette. The Big Thaw (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูเล็ตต์[N] roulette, Thai definition: การพนันชนิดหนึ่ง เจ้ามือใช้ลูกงากลมใส่ในวงล้อที่หมุนอย่างเร็ว วงล้อนั้นแบ่งเป็นช่องๆ สีแดงสลับดำ มีเลขกำกับทุกช่อง ผู้เล่นจะต้องแทงว่าลูกกลมนั้นจะตกที่ช่องใด โดยจะแทงแต่ละหมายเลขหรือจะแทงเป็นกลุ่ม, Notes: (อังกฤษ)
ไม้หมุน[N] a kind of gambling games, See also: a kind of Thai-style roulette, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ทำเป็นไม้แป้นกลมๆ เขียนแบ่งเป็นช่อง มีเข็มชี้ วางตามแบน ใช้หมุน เมื่อเข็มชี้ไปหยุดตรงช่องที่แทง ก็ถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อลิ้น[v. exp.] (hø lin) FR: rouler la langue
จัดขึ้น[v. exp.] (jat kheun) EN: take place   FR: prendre place ; se dérouler ; avoir lieu
จีบพลู [v. exp.] (jīp phlū) EN: roll a betel leave   FR: rouler une feuille de bétel
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty   FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood-Partridge ; Crested Partridge   FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ไก่นวล[n. exp.] (kai nūan) EN: Long-billed Partridge   FR: Perdrix à long bec [m] ; Rouloul à long bec [m]
การฝ่าฝืนกฎจราจร[n. exp.] (kān fāfeūn kot jarājøn) FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn khon khai) EN: wheel chair   FR: chaise roulante [f]
ขี่จักรยาน[X] (khī jakkrayān) EN: ride a bicycle ; cycling   FR: rouler à vélo ; faire du vélo
คลึง[v.] (khleung) EN: press ; knead ; rub ; squeeze   FR: rouler dans la main
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnthī) EN: unfold a map ; spread out a map   FR:rouler une carte ; déployer une carte
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble   FR: se rouler ; se vautrer
กลอก[v.] (kløk) EN: roll ; goggle   FR: rouler ; balancer
กลอกตา[v. exp.] (kløk tā) EN: roll the eyes ; goggle ; goggle eyeballs   FR: rouler les yeux
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine   FR: enrouler ; bobiner
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail   FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive   FR: rouler
ล้อ [n.] (lø) EN: wheel ; caster ; roller   FR: roue [f] ; roulette [f]
ล้อเลื่อน[n.] (løleūoen) EN: wheeled vehicle   FR: véhicule sur roues [m] ; matériel roulant [m]
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse   FR: s'écrouler ; s'effondrer
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลูกกลิ้ง[n.] (lūkkling) EN: roller   FR: rouleau [m]
ลูกยาง[n.] (lūk yāng) FR: rouleau [m]
มวน[v.] (mūan) EN: roll ; make a rollic   FR: rouler
ม้วน[n.] (mūan) EN: roll ; reel   FR: rouleau [m]
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap   FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī mūan neung) EN: roll a cigarette   FR: rouler une cigarette
ม้วนออก[v. exp.] (mūan øk) FR:rouler ; dévider
ม้วนต้วน[v.] (mūantūan) EN: curl oneself up ; roll   FR: s'enrouler ; s'envelopper
เงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (ngoenthun munwīen) EN: revolving fund ; working capital   FR: fonds de roulement [m]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]
นกกระทาสองเดือย[n. exp.] (nok krathā søng deūay) EN: Ferruginous Partridge, Ferruginous Wood-Partridge (?)   FR: Rouloul ocellé [m] ; Perdrix oculée [f]
นอนขด[v. exp.] (nøn khot) EN: curl up ; be curled up   FR: s'enrouler ; se pelotonner ; se coucher en rond
เป็นไป[v.] (penpai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move   FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down   FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
พับ[n.] (phap) EN: bolt of cloth   FR: rouleau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROULX    G R AW1 L K S
PROULX    P R AW1 L K S
ROULAC    R UW1 L AE0 K
SPROUL    S P R AW1 L
SPROULL    S P R UW1 L
SPROULE    S P R UW1 L
ROULHAC    R UW1 L HH AH0 K
SPROULS    S P R AW1 L Z
ROULEAU    R UW0 L OW1
ROULSTON    R AW1 L S T AH0 N
ROULETTE    R UW0 L EH1 T
MAVROULES    M AE0 V R UW1 L Z
ROULETTES    R UW0 L EH1 T S
ROULETTE'S    R UW0 L EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roulette    (n) (r uu1 l e1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rinderroulade {f} [cook.]beef roll [Add to Longdo]
Rollo {n}; Rouleau {n}roller blind; blind [Add to Longdo]
Rollrädchenverzierung {f}roller-stamping; rouletting [Add to Longdo]
Roulade {n} [cook.]roulade; roll [Add to Longdo]
Roulette {n} | russisches Rouletteroulette | Russian roulette [Add to Longdo]
Spielleiter {m} (beim Roulette)tourneur [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーレット[, ru-retto] (n) roulette (fre [Add to Longdo]
ルレット[, ruretto] (n) roulette (fre [Add to Longdo]
ロシアンルーレット[, roshianru-retto] (n) Russian roulette [Add to Longdo]
ロシア式ルーレット[ロシアしきルーレット, roshia shiki ru-retto] (n) Russian roulette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮盘[lún pán, ㄌㄨㄣˊ ㄆㄢˊ, / ] roulette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top