Search result for

roule

(40 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roule-, *roule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roulette[N] การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข, See also: เกมพนันรูเลทท์, Syn. gambling game
roulette[N] วงล้อมีฟันสำหรับเจาะรู
roulette[VT] ใช้ฟันล้อเจาะรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
russian rouletten. เกมหวาดเสียวที่ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันใช้ปืนพกใส่ลูกกระสุนหนึ่งลูกปั่นลูกโม่แล้วจ่อปากกระบอกปืนที่ขมับแล้วลั่นไกปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
roulette(n) การพนันชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Teaching Joshua to play Russian roulette.สอนโจชัว ให้เล่นรัสเชี่ยนรูเล็ต WarGames: The Dead Code (2008)
- Russian roulette. - Yeah, that's it.รัสเซี่ยนรูเล๊ต อ้อ นั่นแหละ Frenzy (2009)
* Russian Roulette is not the same without a gun * * And, baby, when it's love *# เช่นเดียวกับรัก ถ้าไม่ลำบาก ก็ไม่สนุก # Theatricality (2010)
So, root canal and Russian roulette... both of 'em, it's like they were cursed, right?รักษารากฟันกับรัสเชี่ยนรูเล็ต... ทั้งสองราย มันเหมือน\ พวกเขาถูกสาป,ใช่ไหม? You Can't Handle the Truth (2010)
The lady I clean for caught her son shaving his privates on something called "Chat Roulette."คุณนายบ้านที่ฉันทำความสะอาด เธอจับได้ว่าลูกชายแอบโกนขนส่วนตัว ผ่านทางที่เขาเรียกกันว่า "แชทรูเล็ต" The Sniffles (2010)
It's like Russian Roulette. One in six will kill you.วัดดวงกระสุน 1 ใน 6 ถึงฆาตก็ตาย One Day (2011)
You get that every time you scratch that wall, that you are playing Russian roulette?นายเข้าใจว่าทุกครั้ง ที่นายข่วนกำแพงนั่น นายกำลัง เล่นรัชเชี่ยน รูเล็ตต์อยู่ใช่ไหม Unforgiven (2011)
All right, so Ray must have been sitting right here, playing Russian roulette with his dad.เอาล่ะ เรย์คงจะนั่งตรงนี้ เล่นรัสเชียนรูเล็ทท์กับพ่อของเขา The Thirteenth Step (2011)
15B is Preston's favorite roulette play.ที่นั่ง 15B เป็นที่นั่งโปรด ไว้เล่นรูเล็ทของเพรสตันเลยล่ะ Pulling Strings (2012)
- Russian roulette?- รัสเซี่ยนรูเล็ต Origins of Vampire Mythology (2012)
You ever play Russian roulette?คุณเคยเล่นรัสเซียนรูเล็ตต์มั้ย Risk (2012)
You ever play Russian roulette?คุณเคยเล่น รูเล็ตรัสเซีย 2 Guns (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูเล็ตต์[N] roulette, Thai definition: การพนันชนิดหนึ่ง เจ้ามือใช้ลูกงากลมใส่ในวงล้อที่หมุนอย่างเร็ว วงล้อนั้นแบ่งเป็นช่องๆ สีแดงสลับดำ มีเลขกำกับทุกช่อง ผู้เล่นจะต้องแทงว่าลูกกลมนั้นจะตกที่ช่องใด โดยจะแทงแต่ละหมายเลขหรือจะแทงเป็นกลุ่ม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อลิ้น[v. exp.] (hø lin) FR: rouler la langue
จัดขึ้น[v. exp.] (jat kheun) EN: take place   FR: prendre place ; se dérouler ; avoir lieu
จีบพลู [v. exp.] (jīp phlū) EN: roll a betel leave   FR: rouler une feuille de bétel
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty   FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
ขี่จักรยาน[X] (khī jakkrayān) EN: ride a bicycle ; cycling   FR: rouler à vélo ; faire du vélo
คลึง[v.] (khleung) EN: press ; knead ; rub ; squeeze   FR: rouler dans la main

CMU English Pronouncing Dictionary
ROULEAU    R UW0 L OW1
ROULETTE    R UW0 L EH1 T
ROULETTES    R UW0 L EH1 T S
ROULETTE'S    R UW0 L EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roulette    (n) (r uu1 l e1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roulette {n} | russisches Rouletteroulette | Russian roulette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーレット[, ru-retto] (n) roulette (fre [Add to Longdo]
ルレット[, ruretto] (n) roulette (fre [Add to Longdo]
ロシアンルーレット[, roshianru-retto] (n) Russian roulette [Add to Longdo]
ロシア式ルーレット[ロシアしきルーレット, roshia shiki ru-retto] (n) Russian roulette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮盘[lún pán, ㄌㄨㄣˊ ㄆㄢˊ, / ] roulette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top