Search result for

rocs

(804 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocs-, *rocs*, roc
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rocs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rocs*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
macrocytic anemia[แมค'ระไซทฺ อะนี' เมีย)] (n ) โลหิตจาง ประเภท เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดพัฒนาไม่สมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rock[N] หิน, See also: ก้อนหิน, โขดหิน, Syn. boulder, stone
rock[N] ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
rock[N] เพชร, See also: เพชรพลอย, Syn. diamond, gem
rock[VI] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้สั่นสะเทือน, Syn. shake, shock, surprise
rock[N] การโยก, See also: การแกว่ง, การเขย่า
rock[N] ดนตรีร็อค
crock[N] เครื่องปั้นดินเผา, Syn. earthenware jar
crock[N] เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense
crock[N] เศษแตกของเครื่องปั้นดินเผา
crock[N] ของชำรุด, See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
crock[N] เขม่า, Syn. carbon black, lampback, smut
rocky[ADJ] เต็มไปด้วยหิน, See also: ซึ่งมีหินมาก, Syn. stony, flinty, solid, rockbound
crocus[N] สีเหลือส้ม
grocer[N] คนขายของชำ, Syn. greengrocer, storekeeper
rocker[N] เครื่องเขย่า
rocker[N] คานโค้งของเก้าอี้โยก, Syn. rocking chair
rocket[N] จรวด, See also: เครื่องยนต์จรวด, Syn. spacecraft
rocket[N] ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด, Syn. missile
rocket[N] พลุ, See also: พลุสัญญาณ, ดอกไม้ไฟ, Syn. skyrocket
rocket[VI] พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, Syn. move fast
rocket[VI] เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว, Syn. ascend, rise, soar
rocket[VT] ส่งจรวด
rocket[N] พืชชนิดหนึ่ง
Rococo[N] รูปแบบการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษที่18
rococo[N] รูปแบบการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษที่18
rococo[ADJ] เกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษที่18
bedrock[N] หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
bedrock[SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
brocade[N] ผ้าหนาและหนักทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
crochet[N] งานถักไหมพรมประเภทหนึ่ง, See also: การถักโครเชท์
crochet[VI] ถักไหมพรม
crochet[VT] ถักไหมพรม
crocked[ADJ] เมา (คำสแลง), Syn. drunk, intoxicated
defrock[VT] ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ, See also: ทำให้สึกจากการเป็นพระ, Syn. disqualified, invalidated
grocery[N] ร้านขายของชำ, Syn. supermarket
Morocco[N] มอร็อคโค
Morocco[N] ประเทศมอร็อคโค
proceed[VI] ดำเนินการ, See also: ไป, เดินไปข้างหน้า, กระทำการ, ลงมือ, ติดตามเรื่อง, เดินเรื่อง, Syn. progress, move, continue
proceed[VI] พูดต่อหลังจากถูกขัดจังหวะ, Syn. continue
process[N] แนวทางปฏิบัติ, See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน, Syn. means, rule, method
process[N] การพัฒนาต่อเนื่อง, See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
process[N] ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)
process[VT] ดำเนินการ, See also: ลงมือปฏิบัติ
proctor[N] ตัวแทน, Syn. appointee, representative
proctor[N] ผู้ควบคุมการสอบ
proctor[VI] ควบคุมการสอบ
proctor[VT] ควบคุมการสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
ato rocketabbr. assisted takeoff rocket จรวดช่วยเสริมการบิน
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ
brocateln. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
broccoli(บรอค'คะลี) n. ต้นบรอคโคลี่ซึ่งคล้ายกระหล่ำปลี อยู่ในพืชตระกูลมัสตาร์ด
brochette(โบน'ชีท) n. ไม้เสียบปลาหรือเนื้อ
brochure(โบร?ัวร์') n. หนังสือเล่มเล็ก
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
crochet(โคร'เ?,โครเช',โคร'?') {crocheted,crocheting,crochets} vt.,vi. ถักลูกไม้,ถักไหมพรม n. การถักลูกไม้,การถักไหมพรม,สิ่งที่ถักขึ้น
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot,jar
crocked(ครอคทฺ) adj. เมา, Syn. drunk
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks,earthenware
crocket(ครอค'คิท) n. สิ่งประดับเป็นรูปใบม้วน
crocodile(ครอค'คะไคลฺ) n. จระเข้จำพวก Crocodylus,หนังจระเข้ดังกล่าว, Syn. crocodilian
crocoite(โคร'โคไอทฺ) n. แร่ lead chromate
crocus(โคร'คัส) n. หม้อเถื่อน,หมอกำมะลอ
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
defrock(ดิฟรอค') vt.,ดูunfrock
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูลหมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาประมวลผล โดยปกติหมายถึงการเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำให้ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
greengrocer(กรีน'โกรเซอะ) n. พ่อค้าขายผักและผลไม้สด
greengrocery(กรีน'โกรเซอรี) n. ร้านขายผักและผลไม้สด,ผลไม้และผักสดที่เก็บไว้ขายในร้าน
grocer(โกร'เซอะ) n. คนขายของชำ
grocery(โกร'เซอรี) n. ร้านขายของชำ,ของชำ, Syn. grocer's store
half moroccoกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
heterochromousadj. ซึ่งมีสีต่าง ๆ กัน
heterochronousadj. ซึ่งมาจากต่างแดน
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
brocade(n) ผ้าปักดอก
broccoli(n) ผักบรอคโคลี
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
crochet(vt) ถักโครเชท์,ถักลูกไม้
crock(n) หม้อ,กระปุก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
greengrocer(n) คนขายผักและผลไม้
grocer(n) คนขายของชำ
grocery(n) ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค
hydrochloric(adj) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคลอรีน
microcosm(n) โลกเล็กๆ,พิภพเล็กๆ
Morocco(n) หนังแพะ,ประเทศโมร็อคโค
parochial(adj) ซึ่งอยู่ในเขตสงฆ์,ซึ่งอยู่ละแวกวัด,เฉพาะตำบล
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
proceedings(n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน
proctor(n) เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน,ทนาย
procurable(adj) พอจะหามาได้
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา
reciprocal(adj) กลับส่วนกัน,ทำนองเดียวกัน,ซึ่งกันและกัน
reciprocal(n) การแลกเปลี่ยนกัน,เลขที่กลับกัน
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
reciprocation(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การตอบสนอง
reciprocity(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การค้าระหว่างประเทศ
retrocede(vt) มอบคืน,ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ
ROCK rock candy(n) น้ำตาลกรวด
rock(n) เพชรพลอย,หิน
rock(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procidentia๑. การยื่น, การย้อย๒. มดลูกย้อย [มีความหมายเหมือนกับ hysteroptosis; procidentia uteri] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procidentia uteri; hysteroptosisมดลูกย้อย [มีความหมายเหมือนกับ procidentia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proclamation, royalประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamation, Royalประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proconceptive๑. -ช่วยให้มีลูก๒. ยาช่วยให้มีลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procreationการให้กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procreationการให้กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
procreative-ให้กำเนิด, -ให้กำเนิดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctagra; proctalgia; proctodynia; rectalgiaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procarpโพรคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
procaryote; prokaryoteโพรแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
procatarctic; predisposing-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedural languageภาษาเชิงกระบวนคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ imperative language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedural lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [ดู adjective law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedural lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedural rightสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedureวิธีพิจารณาความ, วิธีดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedureวิธีดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston engine; reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
piston engine reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prokaryote; procaryoteโพรแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parliamentary procedure; procedure, parliamentaryวิธีดำเนินการทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel processingการประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pleurocentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterochore๑. ผลมีปีก๒. เมล็ดมีปีก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pterygoid fovea; fove of condyloid processแอ่งเทอริกอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuration feeค่าตอบแทนจัดหาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuratorผู้จัดการงานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procurementการจัดหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuremental of womanการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procursive-โน้มไปข้างหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procurvationการโค้งไปข้างหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyroclastic rock; volcanic clasticหินตะกอนภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Microcardไมโครคาร์ด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microcardไมโครคาร์ด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Optical data processingการประมวลผลด้วยแสง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processed foodsอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemsระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic procurementการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemical synthesisการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocoagulationการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemical analysisการวิเคราะห์ทางเคมีำไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food processing plantโรงงานแปรรูปอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Processed foodอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Morkov processesกระบวนการมาร์คอฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rock mechanicsกลศาสตร์หิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Central Processing Platform แท่นผลิตกลาง
ที่รวบรวมก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว โดยก๊าซจะถูกส่งเข้าท่อส่งก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว ส่งไปกักเก็บไว้ที่เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว [ปิโตรเลี่ยม]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม
หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Processing Platform แท่นผลิต
แท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) ระบบดูดความชื้น (dehydration) มาตรวัด (metering) เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Remote Processing Platformแท่นผลิตย่อย , แท่นผลิตย่อย
แท่นสำหรับนำก๊าซจากแท่นหลุมผลิตมาเข้าขบวนการแยกก๊าซ คอนเดนเสท และน้ำ ในขั้นต้น เพื่อทำการส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง [ปิโตรเลี่ยม]
Reservoir Rockหินกักเก็บปิโตรเลียม, หินกักเก็บปิโตรเลียม
หินที่มีรูพรุนและยอมให้ของไหลซึมผ่านได้สูง (Good porosity and permeability) เช่น หินทราย (sandstone) หินคาร์บอเนต หินปูน หินโดโลไมต์ เพื่อที่จะสามารถกักเก็บปิโตรเลียมในปริมาณมากได้ นอกจากจะต้องมีความพรุนสูงแล้ว ควรจะต้องมีความหนาด้วย ในแหล่ง ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ส่วนมากหินกักเก็บจะมีความพรุนสูงกว่า 10% และมีความหนามากกว่า 10 ฟุต จะต้องมีความต่อเนื่องและครอบคลุมบริเวณกว้าง เพื่อที่จะได้มีปริมาตรกักเก็บปิโตรเลียมได้สูง [ปิโตรเลี่ยม]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆ
สารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Adjustment processกระบวนการปรับแก้ [เศรษฐศาสตร์]
Motherboard (Microcomputer)แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรานอกประเทศ, สินเชื่อเงินตรานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n} (n) การถูกแช่แข็งแบบแห้ง
See also: S. dry freezing,
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี
process[โพรเซส] (computer) งานที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
process (n ) หมายเรียก
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
procurement (n )
pyroclastic (adj ) ประกอบด้วยหินแร่จากภูเขาไฟ
rick rock (n) กองหิน
rocketจรวด
Rocket Festival (uniq ) ประเพณีบุญบั้งไฟ
rocket launcher (n ) เครื่องยิงจรวด
service of process (n ) กระบวนการส่งหมายศาล
sheetrock (n ) ผนังสำเร็จรูป
Special Procedures (n org ) กลไกพิเศษ
You rock!คุณสุดยอดมาก!

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Promise.Versprochen. Them! (1954)
Rocky!Rocky! Road to Salina (1970)
Hogs.Rocker. The Gauntlet (1977)
Proculus.Ah, Proculus! Caligula (1979)
Okay.Versprochen. Back to the Future (1985)
Cleo rocksCleo rockt Cleo Rocks (1989)
Rocky Balboa!Rocky Balboa! Rocky V (1990)
- Broken?Gebrochen? The Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
Broken?Gebrochen? The Color of Lies (1999)
Yeah!Hat Cleveland Bock auf Rock? The Red Badge of Gayness (1999)
Rocky?Und du, Rocky? Gangsters (2002)
I promise.Versprochen. Passage: Part 2 (2002)
I won't.Versprochen. Beyond Borders (2003)
I promise.Versprochen. Safe (2004)
Promise?- Versprochen? The King of Fighters (2010)
Rocky!Rocky! Opération Casablanca (2010)
Promise?Versprochen? Elephant White (2011)
Promise.Versprochen. Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Rock it!Rocken wir ihn! The Stinson Missile Crisis (2011)
Yeah.Versprochen! 100 Bloody Acres (2012)
PROMISE?Versprochen? The Lost Medallion: The Adventures of Billy Stone (2013)
(MUSIC)(ROCKMUSIK SPIELT) Carrying Your Love with Me (2014)
I promise.Versprochen. The Invitation (2015)
Microchip.Mikrochip. Yes And (2015)
You promise?Versprochen? A Woman's Place (2017)
Well, I almost lost a finger in the process,เยี่ยม ระหว่างนั้นนิ้วฉันเกือบจะหายไป Pret-a-Poor-J (2008)
I don't want to rock the boat. hey.ผมไม่อยากขวางเรือ เฮ้ ! Pret-a-Poor-J (2008)
Well, it did work the first time, you know, when you electrocuted me.ฉันว่าตอนแรกมันก็ทำงานได้ดีนะ ตอนที่เธอทำฉันโดนช็อ Committed (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
Seems like everyone on this rock is losing their shit.คนที่นี้แย่กันไปตามๆกันเลย Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Are you a rock worshiper, too, Irons?แก่เป็นพวกบูชาหินเหมือนกันหรือเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
Arrest the doctor. Launch sequence for escape procedure's initiated.จับด็อกเตอร์เอาไว้ ยานฉุกเฉินถูกปล่อยออกไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
The computer will then process it And give us a picture of where to cut.คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่นี้ และจะบันทึกรูปและกำหนดที่ผ่า Not Cancer (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
We're gonna insert three electrocatheters into your heart.เรากำลังสอด nelectrocatheters 3 เส้น\ ไปยังหัวใจคุณ Adverse Events (2008)
Because some people sometimes consider my thought processes complicated.เพราะคนบางคนบางทีคิดว่า\ ความคิดฉันซับซ้อน Adverse Events (2008)
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
We need to paralyze her to do this procedure.เราจำเป็นต้องทำให้เป็นอัมพาต เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้ Birthmarks (2008)
The procedure was clean, BP's strong.Procedureปกติ ความดันเลือดสูง Lucky Thirteen (2008)
We proceed directly to the leg breaking.วิธีการทำให้ขาหัก Lucky Thirteen (2008)
Have the risks of the transplant procedure been explained to you?มีความเสี่ยงในการปลูกถ่าย ระเบียบการปฏิบัติต้องอธิบายคุณ Joy (2008)
And you still want to proceed with the transplant? Yeah.และคุณยังคงต้องการให้ ปลูกถ่ายอวัยวะ Joy (2008)
I'm saying you can proceed.ฉันบอกว่า คุณดำเนินการได้ไง Joy (2008)
Procedure worked. He's seizing.ขั้นตอนการทำงาน เขากำลังชัก The Itch (2008)
You treated her based on empathetic orphan syndrome, and almost killed her in the process.คุณรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จาก"อาการโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างชาติ" และเกือบฆ่าเธอ ระหว่างกระบวนการ Emancipation (2008)
House wants you to do the procedure.เฮาส์ต้องการให้\ คุณทำตามขั้นตอน Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rocTry as we may, we cannot swim to the rock.
rocThe waves washed upon the rocks.
rocThey are going to send up a rocket.
rocThe rocket ought to have reaches the moon by now.
rocI hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.
rocEconomic development proceeded slowly.
rocHer word processor is far better than that.
rocWould you please send me a brochure and price information?
rocCould you send me a brochure?
rocThis school was recommended to me by someone I asked to help me with the visa application process.
rocIn the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."
rocIf you had a word processor, you'd be free from all this trouble.
rocI would like to use your word processor.
rocThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
rocSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
rocSeen from distance, the rock looked like a human face.
rocTheir ship struck a rock.
rocThe rocket landed sufficiently gently to avoid breaking its instruments.
rocThe grocer managed to convince his customers of his honesty.
rocIt is most important to emphasize that none of these processes is conscious.
rocHe is expert with a word processor.
rocThe rocket went up.
rocIt is unusual to see rock stars wearing a tie!
rocRock appeals to young men and women.
rocWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.
rocThe railroad is now in the process of construction.
rocHe explained the process of putting them together.
rocRiding my bicycle, the boy ran into a big rock.
rocThe rock projected over us like a roof.
rocThe bus rocked heavily up and down.
rocI bought these biscuits at the grocer's.
rocThe ship proceeded to her destination.
rocHe organized a summer rock festival.
rocThey faced the peril of falling rocks.
rocHe wanted to buy an electric typewriter but his friend talked him into buying a word processor.
rocShe walked carefully so as not to stumble over a rock.
rocProcrastination is the thing of time.
rocI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
rocThe project is proceeding slowly.
rocYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.
rocThe rocket went up smoothly.
rocIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
rocThe funds are not sufficient for running a grocery.
rocHe proceeded to the next question.
rocShe trades with a grocer in the neighborhood.
rocFalling rocks present a danger to climbers.
rocTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.
rocI hear that you can burn CDs with WindowsXP, could you tell me a website that explains the procedures involved?
rocMakoto found his true love on top of Ayers Rock. She's from Osaka.
rocIn an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ลำดับขั้น[N] procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count unit: ขั้น, ชั้น, Thai definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
เข้าแผน[V] proceed according to one's plan, Syn. ตรงแผน, Ant. เสียแผน, Example: พวกมันทำแบบนี้เข้าแผนเราเลย, Thai definition: เป็นไปตามที่มุ่งหมาย
โชห่วย[N] grocery, Syn. ร้านขายของชำ, ร้านโชห่วย, Example: หมู่บ้านนี้มีร้านโชห่วยอยู่ไม่กี่ร้าน
เครื่องประมวลผล[N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น
ร้านขายของชำ[N] grocer's shop, See also: grocery store
เพลงร็อค[N] rock music, See also: rock, Example: ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยชอบฟังเพลงร็อคเพราะเสียงดังและรุนแรงเกินไป, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสมัยใหม่ที่มีท่วงทำนองหนักแน่นเน้นความดังของกีตาร์ไฟฟ้าและกลอง
กระบวนการเรียนรู้[N] learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count unit: กระบวนการ, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
ค่อยเป็นค่อยไป[V] proceed gradually, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: ความรักของคู่นี้ค่อยเป็นค่อยไปตามเวลาที่เหมาะสม, Thai definition: ดำเนินไปช้าๆ
ค่อยเป็นค่อยไป[ADV] in due time, See also: proceedingly, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: แพทย์แนะนำให้แก้ไขปัญหาสิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่เกิดความเครียด, Thai definition: เป็นไปทีละน้อย
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
แมงดา[N] pimp, See also: procurer, Count unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer
ศิลา[N] stone, See also: rock, clay, ore, boulder, Syn. หิน, อัคนี, หินผา, Count unit: ก้อน
สืบเนื่อง[V] proceed, See also: advance, go on, Syn. ต่อเนื่อง, สืบไป
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
การประมวลผล[N] data processing, Example: มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: การรวบรวมผลที่ได้ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่
ขบวนรถ[N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
จัดซื้อ[V] purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง[V] procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
ประมวลผลข้อมูล[V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
ศิลา[N] stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทย แล้วโปรดให้จารึกลงบนหลักศิลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เข้าล็อค[V] proceed according to one's plan, Thai definition: ประจวบเหมาะ, เข้าประเด็นที่ตั้งไว้พอดี, Notes: (ปาก)
ล้างรูป[V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
แถลงการณ์[V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ระเบียบการ[N] regulation, See also: order of procedure, procedure, Example: โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ
สนอง[V] reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
ส่าย[V] swing, See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth, Syn. แกว่งไกว, Example: ว่าวส่ายเพราะลมแรง, Thai definition: แกว่งไปมา, ย้ายไปมา
เสด็จ[V] proceed, See also: go, come, Syn. ไป, อยู่, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
เสวยราชย์[V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
เสวยราชสมบัติ[V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์
ลีลา[N] grace, See also: proceed gracefully, Syn. ท่าทาง, ลีลาท่าทาง, Example: ลีลาการเต้นบัลเล่ต์ของคณะนี้ช่างพริ้วไหวจริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิถีทาง[N] way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี[N] means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count unit: วิธี, Thai definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ
สะเทือน[V] shake, See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver, Syn. สั่นสะเทือน, Example: รถวิ่งช้าไม่ได้ ขืนวิ่งช้ารถจะสะเทือนจนนั่งไม่ได้, Thai definition: อาการที่สั่นชนิดหนึ่งของวัตถุใดอันมีลักษณะสั่นถี่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง, อาการสั่นเช่นนั้น สั่นหรือเลื่อนแล่นมากระทบกระทั่งกับสิ่งอื่นๆ ทำให้สิ่งนั้นๆ สั่นตามไปด้วย
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
หิน[N] rock, See also: stone, boulder, Syn. ศิลา, Example: ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน, Thai definition: มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
แห่[N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก
ผัดวันประกันพรุ่ง[V] postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)
เป็นที่เปิดเผย[V] disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
ดำเนินเรื่อง[V] run, See also: proceed, continue, go, Syn. เดินเรื่อง, Example: ละครเรื่องนี้ดำเนินเรื่องสอดคล้องต้องกันโดยตลอดนับแต่ต้นจนจบ, Thai definition: ทำให้เรื่องราวเป็นไปตามลำดับ
ผ้านุ่ง[N] panung, See also: brocade worn over the trunks, Syn. โจงกระเบน, Example: นักเรียนทุกคนต้องใส่ผ้านุ่งเวลาเรียนรำไทย, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าสําหรับนุ่งชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลานุ่งม้วนให้เป็นชายกระเบนหรือหางกระเบนแล้วเอาลอดหว่างขาดึงไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้าระดับบั้นเอวข้างหลัง
ผายผัน[V] walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กลับไป, เดินไป
ขบวนแห่[N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket   FR: fusée [f]
บรอกโคลี [n.] (brøkkhōlī) EN: Broccoli   FR: brocoli
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ดำเนินเรื่อง[v.] (damnoēn reūang) EN: run ; proceed ; continue ; go   FR: continuer
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
เดือนหน้า[n. exp.] (deūoen nā) EN: next month   FR: le mois prochain [m]
เดินความ[v.] (doēnkhwām) EN: proceed ; run   
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR:roce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce   FR:roce ; cruel
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
ฝรั่น[n.] (faran = fáran) EN: saffron ; saffron crocus ; crocus sativus   FR: safran [m]
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process   FR: intenter un procès
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
หามา[v. exp.] (hā mā) FR: se procurer
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder   FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หินอัคนี[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: igneous rock   FR: roche volcanique [f] ; roche magmatique [f]
หินอัคนีพุ [n. exp.] (hin-akkhanīphu) EN: extrusive rock   
หินชั้น [n. exp.] (hinchan) EN: sedimentary rock   FR: roche sédimentaire [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint   FR: silex [m]
หินภูเขาไฟ [n. exp.] (hin phūkhaofai) EN: volcanic rock   FR: roche volcanique [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock   FR: roche métamorphique [f]
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
หินร้อนเหลว[n. exp.] (hin røn lēo) EN: magma   FR: roche en fusion [f] ; magma

CMU English Pronouncing Dictionary
ROC    R AA1 K
CROC    K R AA1 K
ROCH    R AA1 K
ROCK    R AA1 K
BROC    B R AA1 K
ROCA    R OW1 K AH0
KROC    K R AA1 K
CROCK    K R AA1 K
ROCKS    R AA1 K S
BROCK    B R AA1 K
ROCHE    R OW1 SH
ROCCA    R AA1 K AH0
MAROC    M AA2 R AO1 K
ROCHE    R OW1 CH
PROCK    P R AA1 K
PROCH    P R AA1 K
GROCH    G R AA1 K
ROCAP    R OW1 K AE2 P
ROCHA    R OW1 K AH0
CROCE    K R OW1 CH IY0
GROCE    G R OW1 S
ROCKE    R AA1 K
BROCE    B R OW1 S
SROCK    SH R AA1 K
ROCCO    R AA1 K OW0
FROCK    F R AA1 K
ROCKY    R AA1 K IY0
KROCK    K R AA1 K
ROCCAS    R AA1 K AH0 S
KROC'S    K R AA1 K S
ROCARD    R OW1 K ER0 D
AROCHA    AA0 R OW1 K AH0
ROCHAT    R AA1 CH AH0 T
ROCK'S    R AA1 K S
ROCARD    R AH0 K AA1 R D
ROCHER    R OW1 SH ER0
ROCARD    R OW2 SH AA1 R D
GROCER    G R OW1 S ER0
DUBROC    D AH1 B R AH0 K
ROCHON    R AA1 CH AH0 N
ROCKEL    R AA1 K AH0 L
ROCHER    R OW1 CH ER0
BROCCO    B R AA1 K OW0
LAROCK    L AE1 R AH0 K
CROCUS    K R OW1 K AH0 S
ROCCHI    R OW1 K IY0
CROCCO    K R AA1 K OW0
FROCKS    F R AA1 K S
ROCARD    R OW1 K AA2 R D
ROCKED    R AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roc    (n) (r o1 k)
rock    (v) (r o1 k)
rocs    (n) (r o1 k s)
crock    (v) (k r o1 k)
frock    (n) (f r o1 k)
rocks    (v) (r o1 k s)
rocky    (j) (r o1 k ii)
crocks    (v) (k r o1 k s)
crocus    (n) (k r ou1 k @ s)
frocks    (n) (f r o1 k s)
grocer    (n) (g r ou1 s @ r)
rocked    (v) (r o1 k t)
rocker    (n) (r o1 k @ r)
rocket    (v) (r o1 k i t)
rococo    (j) (r @1 k ou1 k ou)
Eurocom    (n) (y uu1 r @ k o m)
Gourock    (n) (g uh1 r @ k)
Morocco    (n) (m @1 r o1 k ou)
Wroclaw    (n) (r o1 t s l aa f)
bedrock    (n) (b e1 d r o k)
brocade    (v) (b r @1 k ei1 d)
crochet    (v) (k r ou1 sh ei)
crocked    (v) (k r o1 k t)
defrock    (v) (d ii2 f r o1 k)
grocers    (n) (g r ou1 s @ z)
grocery    (n) (g r ou1 s @ r ii)
morocco    (n) (m @1 r o1 k ou)
pibroch    (n) (p ii1 b r o k)
proceed    (v) (p r @1 s ii1 d)
process    (v) (p r ou1 s e s)
process    (v) (p r @1 s e1 s)
proctor    (n) (p r o1 k t @ r)
procure    (v) (p r @1 k y u@1 r)
rockers    (n) (r o1 k @ z)
rockery    (n) (r o1 k @ r ii)
rockets    (v) (r o1 k i t s)
rockier    (j) (r o1 k i@ r)
rocking    (v) (r o1 k i ng)
sirocco    (n) (s i1 r o1 k ou)
trochee    (n) (t r ou1 k ii)
unfrock    (v) (uh2 n f r o1 k)
Moroccan    (n) (m @1 r o1 k @ n)
Rochdale    (n) (r o1 ch d ei l)
Thurrock    (n) (th uh1 r @ k)
atrocity    (n) (@1 t r o1 s i t ii)
bedrocks    (n) (b e1 d r o k s)
brocaded    (v) (b r @1 k ei1 d i d)
brocades    (v) (b r @1 k ei1 d z)
broccoli    (n) (b r o1 k @ l ii)
brochure    (n) (b r ou1 sh @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process

German-Thai: Longdo Dictionary
Rock(n) |der, pl. Röcke| กระโปรง
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
trocken(adj) แห้ง เช่น Im Winter sollen die Haare ganz trocken sein, sonst gefrieren sie im Freien., See also: Related: trocknen
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgenrock {m}robe [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Entwässern {n}; Abfließen {n}; Austrocknen {n} | Abläufe {pl}drain | drains [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abschaltanweisung {f}shutdown procedure [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel {pl} der Abwägungweighting; consideration | weighting to the respective interests of | procedural flaws in the course of consideration [Add to Longdo]
Abwicklung {f} (eines Vorganges)processing [Add to Longdo]
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing [Add to Longdo]
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung {f}alpha processing [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f} (eines Priesters)defrocking [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analogsignalverarbeitung {f}analog signal processing [Add to Longdo]
Anfahrvorgang {m}start-up procedure [Add to Longdo]
Anlage {f}processor [Add to Longdo]
Anmeldeverfahren {n}application procedure [Add to Longdo]
Anpassungsprozess {m}adjustment process [Add to Longdo]
Anti-Subventionsverfahren {n}anti-subsidy procedure [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications [Add to Longdo]
Anwalt {m}procurator [Add to Longdo]
Anwendungsverarbeitung {f}application processing [Add to Longdo]
Anzeigeverfahren {n}notification procedure [Add to Longdo]
Arbeitsgang {m}process [Add to Longdo]
Arbeitsmaschine {f}processing machine; work machine [Add to Longdo]
Arbeitsprozess {m} | automatisierter Arbeitsprozessoperating process; work process | automated operating procedure [Add to Longdo]
Arbeitsschritt {m} | Arbeitsschritte {pl}job step; step of a procedure; individual operation | job steps; steps of a procedures; individual operations [Add to Longdo]
Arbeitsweise {f}; Verfahren {n}procedure [Add to Longdo]
Arithmetik-Prozessor {m}; Co-Prozessor {m}arithmetic processing unit [Add to Longdo]
Arm {m} | Arme {pl} | ein gebrochener Armarm | arms | a broken arm [Add to Longdo]
Asynchronbetrieb {m} [techn.]asynchronous processing; asynchronous working [Add to Longdo]
Aufmarsch {m}procession; parade [Add to Longdo]
Aufschub {m}procrastination [Add to Longdo]
Aufsichtsführende {m}proctor [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction [Add to Longdo]
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing [Add to Longdo]
Auftragsvergabe {f}; Auftragswesen {n} | öffentliche Auftragsvergabe {f}; öffentliches Auftragswesenprocurement | public procurement [Add to Longdo]
Auftragsvergabe {f}contract award process [Add to Longdo]
Aufzug {m}; Umzug {m}procession; parade [Add to Longdo]
Augenabstand {m}interocular distance [Add to Longdo]
Aussetzung {f}; Aufschub {m}; Verschiebung {f} | Aussetzung des Verfahrenssuspension | suspension of the proceedings [Add to Longdo]
Austrocknung {f}dehydration [Add to Longdo]
Austrocknung {f}desiccation [Add to Longdo]
Austrocknung {f}withering [Add to Longdo]
Auswahlverfahren {n}selection procedure [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
かぎ針編み;鉤針編み;鉤針編[かぎばりあみ, kagibariami] (n) crochet [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
じゃん拳ぽん[じゃんけんぽん, jankenpon] (n) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
ぼろっちい;ボロっちい[, borocchii ; boro cchii] (adj-i) (sl) (See ぼろい) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure [Add to Longdo]
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina) [Add to Longdo]
アストロサイト[, asutorosaito] (n) astrocyte [Add to Longdo]
アスロック[, asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
アミロ法[アミロほう, amiro hou] (n) amylo process [Add to Longdo]
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus) [Add to Longdo]
アメリカ駝鳥[アメリカだちょう;アメリカダチョウ, amerika dachou ; amerikadachou] (n) (uk) (obsc) (See レア・2) rhea (Pterocnemia pennata) [Add to Longdo]
アルカリ岩[アルカリがん, arukari gan] (n) alkali rock [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アンモニアソーダ法[アンモニアソーダほう, anmoniaso-da hou] (n) ammonia soda process [Add to Longdo]
イオンロケット[, ionroketto] (n) ion rocket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] string processing (computing) [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
互惠[hù huì, ㄏㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, ] reciprocal [Add to Longdo]
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, / ] Ariane (French space rocket) [Add to Longdo]
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] a queue of people; a crocodile (of school children) [Add to Longdo]
休达[Xiū dá, ㄒㄧㄡ ㄉㄚˊ, / ] Sebta; Ceuta (Moroccan northern city) [Add to Longdo]
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure) [Add to Longdo]
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law [Add to Longdo]
侵入岩[qīn rù yán, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄧㄢˊ, ] intrusive rock [Add to Longdo]
侵入性[qīn rù xìng, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] invasive (e.g. disease or procedure) [Add to Longdo]
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
信号处理[xìn hào chù lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] signal processing [Add to Longdo]
倒数[dào shù, ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) reciprocal [Add to Longdo]
假山[jiǎ shān, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢ, ] rock garden; rockery [Add to Longdo]
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; frightening [Add to Longdo]
凶狂[xiōng kuáng, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] fierce; ferocious; savage [Add to Longdo]
凶相[xiōng xiàng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] ferocious appearance [Add to Longdo]
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared [Add to Longdo]
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, / ] ceremonial entry; opening procession [Add to Longdo]
全活[quán huó, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄛˊ, ] to save life; to rescue; the whole business with all its processes [Add to Longdo]
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, / ] curling (sport); curling rock [Add to Longdo]
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] moraine; rock debris from glacier [Add to Longdo]
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, ] crystal sugar; rock candy [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; fiendish [Add to Longdo]
出丧[chū sāng, ㄔㄨ ㄙㄤ, / ] to hold a funeral procession [Add to Longdo]
出殡[chū bìn, ㄔㄨ ㄅㄧㄣˋ, / ] funeral; funeral procession [Add to Longdo]
分析处理[fēn xī chǔ lǐ, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] to parse; analysis processing; to analyze and treat [Add to Longdo]
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] process lens (working by color separation) [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process [Add to Longdo]
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] criminal procedure [Add to Longdo]
刑诉法[xíng sù fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] criminal procedure; abbr. for 刑事訴訟法|刑事诉讼法 [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
前仰后合[qián yǎng hòu hé, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to sway to and fro; to rock back and forth [Add to Longdo]
前往[qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, ] to leave for; to proceed towards; to go [Add to Longdo]
前词汇语音加工[qián cí huì yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pre-lexical phonological processing [Add to Longdo]
加冰[jiā bīng, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ, ] on the rocks (a drink) [Add to Longdo]
加冰块[jiā bīng kuài, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] on the rocks; with ice; iced [Add to Longdo]
加工[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery) [Add to Longdo]
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant [Add to Longdo]
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] processing efficiency [Add to Longdo]
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] process trade; trade involving assembly [Add to Longdo]
卡萨布兰卡[Kǎ sà bù lán kǎ, ㄎㄚˇ ㄙㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ, / ] Casablanca (Morocco's economic capital) [Add to Longdo]
原材料[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw materials; unprocessed materials [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent [Add to Longdo]
取样[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling (signal processing) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure [Add to Longdo]
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
セル処理[セルしょり, seru shori] cell processing [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]
データプロセッサー[でーたぷろせっさー, de-tapurosessa-] data processor [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
バックエンドプロセッサ[ばっくえんどぷろせっさ, bakkuendopurosessa] back-end processor [Add to Longdo]
バックエンド処理[バックエンドしょり, bakkuendo shori] back-end processing [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
干す[ほす, hosu] trocknen, austrinken [Add to Longdo]
干る[ひる, hiru] trocken_werden [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] trockener_Strand, Strand_bei_Ebbe [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] trocknen, trocknen_lassen [Add to Longdo]
枯渇[こかつ, kokatsu] austrocknen, vertrocknen, erschoepft_sein [Add to Longdo]
河原[かわら, kawara] ausgetrocknetes_Flussbett [Add to Longdo]
無味乾燥[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]
[そう, sou] TROCKEN [Add to Longdo]
物干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top