Search result for

rites

(37 entries)
(0.0483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rites-, *rites*, rite
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now, let the sacrificial rites begin!แล้วตอนนี้ เราจะเริ่มการบูชายัญแล้ววว! The House Bunny (2008)
Then she dug up your ancestors' bones to use them in what you call "dark rites."งั้นเธอก็ขุดโครงกระดูกบรรพบุรุษ ของตระกูลคุณมาเพื่อใช้เป็น ส่วนหนึ่งในพิธีที่คุณเรียกว่า "พิธีกรรมมืด" The Witch in the Wardrobe (2010)
Looks like our killer gave Carver last rites.ดูเหมือนว่าฆาตกรจะให้ ศีลครั้งสุดท้ายกับคาร์เวอร์ Under the Gun (2010)
So I might have a lead on our last rites killer.ฉันมีข้อมูลของฆาตกรที่ทำพิธีสุดท้าของชีวิต Under the Gun (2010)
I administered last rites, and then I dialed 9-1-1.ผมเลยทำการให้ศีลให้พร ครั้งสุดท้ายแล้วก็โทรหา 911 Under the Gun (2010)
Wouldn't it be funny if Father Aaron administered last rites for Lloyd as well?- ไปเมื่อสามอาทิตย์ก่อน - คงตลกน่าดู ถ้าคุณพ่ออารอนเป็นคนทำพิธีให้ลอยด์ด้วย Under the Gun (2010)
We know that you gave Malcolm Lloyd his last rites.เรารู้ว่าคุณเป็นคนทำพิธีครั้งสุดท้าย ให้กับมัลคัม ลอยด์ Under the Gun (2010)
"Noted family's last heir receives final rites."บอกว่า ทายาทสุดท้ายของครอบครัว ได้รับมรดก As You Were (2010)
What good fortune, Darnay. It seems you will have your last rites.โชคเข้าข้างเจ้า ดาร์นี่ เจ้ามีสิทธิขอเป็นครั้งสุดท้าย Ironclad (2011)
I am very close with the wife of the Minister of Rites.ข้ามีความใกล้ชิดกับภรรยากระทรวงวัฒนธรรม The Duo (2011)
You know, there were rumors of satanic rites being performed at Byberry Hospital in Pennsylvania, which is also an abandoned asylum.รู้มั้ย,มีข่าวลือเกี่ยวกับ การกลับมาใหม่ของลัทธิบูชาซาตาน ที่โรงพยาบาลบายเบอรี ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งมันเป็นNโรงพยาบาลคนบ้่าที่ถูกทิ้งร้างแล้ว Heathridge Manor (2012)
I may have to say last rites.ผมอาจจะพูดได้ว่าเป็นพิธีกรรมสุดท้าย Tricks and Treats (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ไทย[n. exp.] (jaonāthī Thai ) EN: Thai authorities   FR: autorités thaïlandaises [fpl]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires
กล้วยทอด[n. exp.] (klūay thøt) FR: bananes frites [fpl]
กุ้งทอด[n. exp.] (kung thøt) FR: crevettes frites [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RITES    R AY1 T S
RITESH    R IH2 T EH1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rites    (n) (r ai1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
キリスト教式[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word [Add to Longdo]
黄鉄鉱[おうてっこう, outekkou] (n) iron pyrites; fool's gold; pyrite [Add to Longdo]
黄銅鉱[おうどうこう, oudoukou] (n) copper pyrites; fool's gold; chalcopyrite [Add to Longdo]
夏越の祓;夏越しの祓;名越しの祓[なごしのはらえ, nagoshinoharae] (n) (See 茅の輪) summer purification rites (held at shrines on the last day of the 6th lunar month) [Add to Longdo]
茅の輪[ちのわ, chinowa] (n) (See 夏越の祓) cogon grass ring (through which people pass during summer purification rites) [Add to Longdo]
忌日[きにち;きじつ, kinichi ; kijitsu] (n) (1) (See 命日・めいにち) anniversary of a person's death (on which Buddhist commemorative rites, etc. are performed); (2) (See 七七日) 49th day after a person's death, on which Buddhist rituals are performed [Add to Longdo]
形代[かたしろ, katashiro] (n) (1) paper, cloth, wood, etc. representation of a sacred object; (2) paper doll used in Shinto purification rites [Add to Longdo]
古儀[こぎ, kogi] (n) ancient rites [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪礼[yí lǐ, ㄧˊ ㄌㄧˇ, / ] Rites and Ceremonies, part of the Confucian Classic of Rites 禮記|礼记 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top