Search result for

rims

(40 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rims-, *rims*, rim
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
brims}n. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
crimson(คริม'เซิน) n.,adj. สีแดงเข้ม,สีแดงเลือดหมู,สารสีแดงเข้ม,สีย้อมแดงเข้ม vt.,vi. ทำให้เป็นสีแดงเข้ม,กลายเป็นสีแดงเข้ม., See also: crimsonness n. ดูcrimson

English-Thai: Nontri Dictionary
brimstone(n) กำมะถัน,หญิงกล้า
crimson(n) สีแดงเลือดนก,สีเลือดหมู,สีแดงเข้ม
crimson(vi) มีสีแดงเลือดนก,มีสีเลือดหมู,มีสีแดงเข้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where'd you get the rims?ไปเอารถมาจากไหน่ะ Death Race (2008)
Yeah, I know. If it was a truck show, I would've, I would've switched out the rims.ฉันรู้น่า หากมันเป็นการแสดงรถบรรทุก ฉันจะเปลี่ยนไปวิ่งบนขอบ Emotional Rescue (2009)
White '05 Escalade with custom rims.สีขาว O5S เอสคาเลด เด่นเชียวล่ะ คุณพูดถูก เขาไม่เอาคันนั้นไปหรอก When the Levee Breaks (2009)
(sighs) Your rims are clean.ขอบล้อเธอสะอาดแล้วล่ะ Acafellas (2009)
Well, both back tires are off the rims.ยางหลัง 2 เส้นแบน Bone Voyage (2009)
19-inch rims, yo.ล้อ 19 นิ้วเชียวนะโว้ย Black Swan (2009)
Wow, Sam get a load of the rims on you. - Eat me.โว้ว Changing Channels (2009)
I was spying the aluminum rims on the police car we passed a few miles back. -ฉันเห็นล้ออลูมิเนียมของรถตร. ที่เราเพิ่งขับผ่านมาไม่กี่ไมล์ Captioning sponsored by cbs, warner bros. The Love Car Displacement (2011)
Cool rims. Spinning rims.ล้อแม็คเจ๋งๆ ล้อหมุนอิสระ The Green Hornet (2011)
Yeah, but you bought those rims.ช่าย แต่นายซื้อล้อพวกนี้ Wolf and Cub (2012)
Then skip the spinning rims. We're on the clock.งั้นก็ข้ามการปั่นขอบ เราไม่มีเวลาแล้ว The Avengers (2012)
The fact that he wore horn rims with clear lenses just to look more WASP-y.ความจริงที่ว่าเขาสวมขอบฮอร์น ที่มีเลนส์ที่ชัดเจน เพียงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม วอสพี The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon   FR: cramoisi
กรอบแว่น[n. exp.] (krøp waen) EN: rims of spectacles   
นกหัวขวานอกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān ok daēng) EN: Crimson-breasted Woodpecker   FR: Pic à plastron rouge [m]
นกหัวขวานปีกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān pīk daēng) EN: Crimson-winged Woodpecker   FR: Pic grenadin [m]
นกกาฝากอกสีเลือดหมู[n. exp.] (nok kāfāk ok sī leūat mū) EN: Crimson-breasted Flowerpecker   FR: Dicée poignardé [m] ; Dicée à poitrine rouge [m]
นกกินปลีคอแดง[n. exp.] (nok kin plī khø daēng) EN: Crimson Sunbird   FR: Souimanga siparaja [m] ; Souimanga rouge [m]
สีแดงเข้ม[adj.] (sī daēng khem) EN: crimson   
สีเลือดหมู[adj.] (sī leūat mū) EN: crimson ; maroon   FR: cramoisi ; rouge sang

CMU English Pronouncing Dictionary
RIMS    R IH1 M Z
RIMSON    R IH1 M S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rims    (v) (r i1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリムソン;クリムゾン[, kurimuson ; kurimuzon] (n) crimson [Add to Longdo]
クリムソンレーキ[, kurimusonre-ki] (n) crimson lake [Add to Longdo]
ロイド眼鏡[ロイドめがね, roido megane] (n) round glasses with thick plastic rims [Add to Longdo]
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims [Add to Longdo]
金縁[きんぶち, kinbuchi] (n,adj-no) gilded edges or rims [Add to Longdo]
金宝樹[きんぽうじゅ;キンポウジュ, kinpouju ; kinpouju] (n) (uk) crimson bottlebrush; Callistemon citrinus [Add to Longdo]
血鯛[ちだい;チダイ, chidai ; chidai] (n) (uk) crimson sea bream (Evynnis japonica) [Add to Longdo]
[もみ, momi] (n) (1) deep red; crimson; (2) (べに only) rouge; lipstick; (P) [Add to Longdo]
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset) [Add to Longdo]
紅蓮[ぐれん, guren] (n) crimson; crimson lotus flower [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top