Search result for

ribles

(279 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ribles-, *ribles*, rible
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ribles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ribles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
driblet[N] หยดเล็กๆ, Syn. droplet, driblet
horrible[ADJ] น่าเกลียดน่ากลัว, See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ, Syn. frightful, ghastly, horrific, Ant. lovely, pleasant
horribly[ADV] อย่างน่าเกลียดน่ากลัว, See also: อย่างน่าสยองขวัญ, Syn. dreadfully, fearfully, frightfully, Ant. pleasantly
terrible[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ, Syn. terrifying, frightening, fearful, Ant. happy, joyful
terrible[ADJ] ซึ่งแย่มาก, See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย, Syn. unfortunate, disturbing, Ant. welcome, attractive
terribly[ADV] อย่างเลวร้าย, Syn. horribly, frightfully, badly, fatally, fearfully
referrible[ADJ] ซึ่งอ้างถึง
enfant terrible[N] คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ, Syn. manace, troublemaker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์

English-Thai: Nontri Dictionary
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periblemเนื้อเยื่อเจริญกำเนิดคอร์เทกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
manière criblée; dotted manner๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cribléกลวิธีลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dotted manner; manière cribléeกลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Smallville, everyone knows you're a terrible liar.สมอลวิลล์, ใครๆก็รู้ว่านายโกหกไม่เนียน Committed (2008)
She looks terrible.เธอดูแย่ Lucky Thirteen (2008)
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน Emancipation (2008)
I'm sorry, this is obviously a terrible timeฉันเสียใจ Dying Changes Everything (2008)
Larry, you look terribleแลร์รี่คุณดูเหลือร้าย Gas Pills (2008)
Does it look horrible?ดูน่าเกลียดไหม? Akai ito (2008)
What a terrible shot.ยิงอะไรของแกฟ่ะ Ambush (2008)
Rumors spread of a terrible new Separatist weapon.มีข่าวลือระบาดไปทั่ว เกี่ยวกับอาวุธรุ่นใหม่ Rising Malevolence (2008)
I'm afraid Master Skywalker is taking a terrible risk.ข้ากลัวว่าอาจารย์สกายวอล์คเกอร์ กำลังจะพาตัวเองไปสู่อันตราย Destroy Malevolence (2008)
It was horrible.นรกแตกมากๆ Valiant (2008)
It isn't totally horrible all the time.มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะหมดหรือตลอดเวลา Valiant (2008)
Well...you've been terrible.เอาละ.. เจ้านี่มันใช้ไม่ได้เลย The Moment of Truth (2008)
If I had foreseen her death, and the terrible retribution you would seek...ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่านางต้องตาย และเรื่องเลวร้ายที่ท่านต้องเจอ Excalibur (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What a horrible way to die, and it's all my fault.เป็นการตายที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ มันเป็นความผิดของข้าเอง Bombad Jedi (2008)
I say, I think there has been some horrible mistake.เอ่อ ข้าคิดว่าคงจะมีการ เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงแล้วล่ะ Bombad Jedi (2008)
That was a terrible day. Your father was a great friend.นั่นเป็นวันที่เลวร้ายมาก พ่อเจ้าเป็นมิตรที่ดีต่อข้า To Kill the King (2008)
There is nothing to be afraid of. Please, Arthur. I have seen terrible things.ไม่มีอะไรต้องกลัว ได้โปรด อาเธอร์ ข้าเห็นสิ่งที่น่ากลัว Le Morte d'Arthur (2008)
That a mind is a terrible thing to waste.ว่าจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสีย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm losing it! You realize things can go terribly wrongไม่ไหวแล้ว รู้ใช่มั้ยมันอาจเกิดการผิดพลาดอย่างมหหันต์ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You have to live in the country! The air's terrible here. Cars race around everywhere!นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเธอควรจะอยู่บ้านนอก อากาศที่นั่นบริสุทธิ์ และรถก็วิ่งฉิว Scandal Makers (2008)
I know I'm terrible.ฉันรู้ว่าฉันเลวน่า Beethoven Virus (2008)
It's been terrible.มันเลวร้ายมาก Heartbreak Library (2008)
Ever since that terrible day the two families have been totally consumed with pride and blind hatred.นับตั้งแต่วันที่น่ากลัววันนั้น สองตระกูลถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เพราะความทะนงตน The Secret of Moonacre (2008)
Wasn't it terrible of the De Noir to have the moon pearls hidden uphere all the time...haven't we?พวกเดอนัวร์ไม่เคยยอมรับเลยใช่มั๊ย ที่จะให้ซ่อนไข่มุกจันทราไว้ที่นี่ ? The Secret of Moonacre (2008)
Because I have a horrible memory.ความจำฉันสั้นน่ะ Bolt (2008)
This is terrible! She could be in grave...นั่นมันเลวร้ายมาก \ เธออาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์.. Bolt (2008)
Is that terrible thing, to see the spiritual world isn't it?ผู้บริจาคอวัยวะให้คุณ มาจาก เม็กซิโก The Eye (2008)
I thought something terrible had happened.ขอบคุณพระเจ้า ผมนึกว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นซะอีกนะครับเนี้ย Superhero Movie (2008)
I'm sorry, there's been a terrible mistake.ขอโทษที มีบางอย่างผิดพลาด Superhero Movie (2008)
That's... that's terrible.นั่นมัน... แย่มาก Passengers (2008)
I said some pretty horrible things to her.ฉันด่าว่าเธอเสียๆหายๆหลายอย่างมาก Passengers (2008)
What happened here... is horrible.สิงทีเกิดขึนทีนี... . มันเลวราย Rambo (2008)
It was a horrible accident.มันเป็นอุบัติเหตุที่เลวร้าย The Lazarus Project (2008)
Oh, no, this is horrible!โอ ไม่ แย่ที่สุด! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm afraid there is only one solution to this horrible crisis:ข้าคิดว่าทางออกเดียวของวิกฤตนี้คือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You have great taste in music and horrible taste in friends.แต่รสนิยมเรื่องเพื่อนยอดแย่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The last thing that we want to do is criticize it or make it feel different... just because it was born with horrible deformities.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำคือการวิจารณ์มัน หรือทำว่ามันไม่เหมือนใคร... เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My poor books are in a terrible state of disrepair.หนังสือที่น่าสงสารของฉัน ชำรุดเข้าขั้นโคม่าแล้วล่ะ Inkheart (2008)
"While the terrible monster himself disintegrated and was no more.""จากนั้น อสุรกายยักษ์ก็สลาย และสูญสิ้นไป Inkheart (2008)
She looks terrible. Poor thing.นั่นสิ น่าสงสารอ่ะ The Ramen Girl (2008)
I look terrible.ฉันดูแย่มาก ๆ New York, I Love You (2008)
CHRIS: It's terrible timing. believe me, I know.ฉันรู้ๆ ๆ ๆ ๆ เวลานี้มันยาก เชื่อฉันสิ, ฉันรู้ 24: Redemption (2008)
He's just a horrible, horrible animal.มันโคตรแย่! สัตว์ห่วยแตก! Marley & Me (2008)
well, he's been through five terrible long months;เขาผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาถึง 5 เดือน Changeling (2008)
You've both been through a terrible experience, and that's why he needs your love and support to bounce back;คุณทั้งสองก็ผ่านประสบการณ์ที่เลวร้าย นั่นทำให้เขาต้องการความรักและการซัพพอร์ท จากคุณเพื่อให้ผ่านมันไปได้ Changeling (2008)
There has been a terrible mistake, and I need you to help me correct it, so I can find my son before it's too late;เพียงแค่ว่า.. Changeling (2008)
/and anyone who resisted met a terrible fate.และผู้ใดที่ขัดขืนต้องพบจุดจบอย่างน่าสังเวท แผ่นดินเป็นของพระองค์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riblIt was horrible to hear about the crime.
riblI wish I hadn't seen such a horrible film.
riblI had a terrible accident riding this bike.
riblHearing the terrible noise, I asked him what was going on.
riblThe ship was owing to the terrible storm.
riblStand aghast at the terrible sight.
riblWe had terrible times during the war.
riblI'm terribly sorry.
riblThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
riblShe said she was OK. In fact, she was terribly injured.
riblYou've got to help me! Every night I have the same horrible dream.
riblAn A-bomb is a terrible weapon.
riblSanitary conditions in the refugee camps were terrible.
riblShe unburdened herself of her terrible secret.
riblHe saw a horrible face at the top of the stairs.
riblA most horrible thing befell him.
riblI got a horrible shock when I saw the car accident.
riblIf he had been careful then, the terrible accident would not have happened.
riblA terrible fate awaited him.
riblIt was terribly cold yesterday.
riblI was more than surprised at the terrible sight.
riblI just wish we could leave this horrible place.
riblBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
riblIt's terribly cold. I think I'm going to catch a cold.
riblThe loud noise gave me a terrible fright.
riblHe was terribly poor when he was young.
riblNothing is as terrible as losing someone you love in the world.
riblIt was a terrible confusion; Sue slipped later in the water. They're all mad at you.
riblIn due course, eating meat will be considered as horrible as eating human flesh.
riblI am terribly hungry.
riblThe pain was terrible.
riblIt's really horrible.
riblThat he did such a terrible thing is certain.
riblHe is terrible at speaking English.
riblI am in a terrible dilemma.
riblThe young man must have felt very desperate when he resorted to such a terrible act.
riblThis medicine tastes horrible.
riblMy first attempted at a cheesecake tasted horrible.
riblThe other day something horrible happened in a Tokyo suburb.
riblHis anger was terrible to see.
riblThe real war is much more horrible than this story.
riblI feel terrible about my mistake.
riblThis handmade Italian-made titanium bicycle is terribly light.
riblYesterday there was a terrible accident on the highway.
riblI had a horrible dream last night.
riblWar causes terrible miseries.
riblI was terribly frightened.
riblWe will terribly miss you if you leave Japan.
riblHe suffered terrible pain from his injuries.
riblThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ไม่ดี[V] be bad, See also: be poor, terrible, Syn. ไม่เข้าที, แย่, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย, Thai definition: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ไม่ดี[ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ[ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่[ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
สยดสยอง[V] be horrified, See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขากำลังจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อ จากอุ้งมือฆาตกร, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการสยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
สยดสยอง[ADJ] terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
ย่อยยับ[ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
คนจัญไร[N] horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count unit: คน
เป็นบ้า[ADV] very, See also: extremely, awfully, terribly, Syn. เป็นบ้าเป็นหลัง, เยอะ, มาก, อย่างยิ่ง, Example: วันนี้อากาศร้อนเป็นบ้า, Notes: (ปาก)
สยองขวัญ[V] be horrible, See also: be terrified, be horrified, be frightened, Syn. หวาดกลัว, ครั่นคราม, เสียว, กลัว, ขยาด, อกสั่นขวัญแขวน, Example: เขารู้สึกสยองขวัญมากที่ได้ยินข่าวนั้น, Thai definition: ทำให้หวาดเสียวยิ่ง
สยองขวัญ[ADJ] horrible, See also: terrified, frightened, horrifying, Syn. อกสั่นขวัญแขวน, Example: เพื่อนๆ ชอบชวนไปดูภาพยนตร์สยองขวัญเป็นประจำ, Thai definition: ที่ทำให้หวาดเสียวยิ่ง
ตายห่า[ADV] extremely, See also: terribly, awfully, heavily, severely, Example: เขาบ่นกับเมียทันทีที่ถึงบ้านว่าทำงานทั้งวันเหนื่อยตายห่า, Thai definition: อย่างมีอาการเหนื่อยแทบตาย, เหนื่อยมาก
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เต็มประดา[ADV] very, See also: awfully, terribly, too much, Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที, Example: น้ำตาผมมันดันไหลออกมาเหมือนว่าเจ็บปวดเสียเต็มประดา
น่าขนลุก[ADJ] fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
น่าขนลุก[V] to be eerie, See also: to be eery, to be horrible, dread, to be timid, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, Example: หนังฆาตกรรมเรื่องนี้น่าขนลุกมาก
น่าสยดสยอง[ADJ] dreadful, See also: terrible, awesome, Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว, Example: อุบัติเหตุเรือล่มในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเป็นเรื่องน่าสยดสยองสำหรับทุกคน
น่าสยดสยอง[V] be dreadful, See also: be terrible, be awesome, Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว, Example: ภาพที่เขาเห็นเมื่อวานนี้น่าสยดสยองมาก
น่าสะพรึงกลัว[ADJ] dreadful, See also: awful, scary, terrible, frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: เขามักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน
น่าสะพรึงกลัว[V] be dreadful, See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: ข่าวฆาตกรรมทุกวันนี้มันน่าสะพรึงกลัวจริงๆ
ชะมัด[ADV] extremely, See also: terribly, awfully, Example: ข้อสอบเทอมนี้ยากชะมัด
ช่าง[AUX] indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
แทบตาย[ADV] very, See also: extremely, terribly, awfully, excessively, Syn. เจียนตาย, เกือบตาย, แทบแย่, Example: เขาชอบทำอะไรเหนือความคาดหมาย ทำให้คนอื่นตกใจแทบตาย, Thai definition: มากจนเกือบหมดกำลัง
น่ากลัว[ADJ] frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี
เหลือร้าย[ADJ] awful, See also: terrible, dreadful, Syn. ร้ายมาก, Example: ไวรัสเหลือร้ายตัวนี้เพิ่มจำนวนตัวเองเป็นทวีคูณอย่างรวดเร็ว
เหลือร้าย[V] be awful, See also: be terrible, be dreadful, Syn. ร้ายมาก, ร้ายกาจ, Example: แผนการของเขาเหลือร้ายจริงๆ
อ่วม[V] be worse, See also: injure, be terrible, be in a bad way, be downhearted, Syn. บอบช้ำ, น่วม, Example: พรุ่งนี้ผมต้องอ่วมกว่านี้แน่ๆ เพราะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก, Thai definition: ได้รับบาดเจ็บมาก
ความร้าย[N] malignance, See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness, Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย, Ant. ความดี, Example: ในที่สุดเขาก็ถูกเปิดโปงความร้ายของเขาออกมา
เหลือเข็ญ[V] be exceedingly difficult, See also: be terribly troublesome, be too/extremely difficult, be intolerably hard, Syn. ยากลำบาก, แสนเข็ญ, Ant. สบาย, Example: งานนี้ยากเหลือเข็ญสำหรับความสามารถของผม, Thai definition: ลำบากที่สุด, ลำบากมาก, ลำบากเหลือเกิน
เหลือเข็ญ[ADV] exceedingly, See also: terribly, extremely, intolerably, Syn. แสนเข็ญ, ลำเค็ญ, Ant. สบาย, Example: ครอบครัวของเราได้รับความลำบากอย่างเหลือเข็ญ, Thai definition: ลำบากที่สุด, ลำบากมาก, ลำบากเหลือเกิน
ห่วย[ADJ] bad, See also: terrible, awful, poor, very bad, without quality, Syn. แย่, เลว, ไม่ดี, ไม่ได้เรื่อง, ไร้คุณภาพ, Ant. ดี, เยี่ยม, Example: อาหารฝีมือห่วยแบบนี้เหรอที่คุณอยากจะนำเสนอ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
หิวจังเลย[v. exp.] (hiū jang loēi) FR: avoir terriblement faim
หิวสุด ๆ[v. exp.] (hiū sut-sut) FR: avoir terriblement faim
อีวานอันตราย[n. prop.] (Īwān Antarāi) EN: Ivan the Terrible   FR: Ivan (IV) le Terrible
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กาจ[adv.] (kāt) EN: very ; extremely ; terrible   FR: très
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwan) EN: horrible   
ความน่ากลัว[n.] (khwām nāklūa) EN: terribleness   
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: sift   FR: passer au crible ; tamiser
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly   FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean   FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
ไม่ดี[adv.] (mai dī) EN: badly ; terribly   
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khaya khayaēng) EN: horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
น่าเกรงขาม[adj.] (nākrēngkhām) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring   FR: terrible
เป็นบ้า[adv.] (pen bā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly   
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated   FR: criblé ; alvéolé
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour   
ปรุ[adj.] (pru) EN: perforated ; riddled   FR: criblé ; perforé
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate   FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร้อนเหลือเกิน[X] (røn leūakoēn) EN: terribly hot   FR: excessivement chaud
ร่อนถ่านหิน[v. exp.] (rǿn thānhin) EN: screen coal   FR: cribler du charbon
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened   
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified   FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior   
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible   FR: horrible ; effroyable ; effrayant
สุด ๆ[adv.] (sut-sut) EN: extremely   FR: terriblement
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully   FR: à mourir
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible   FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่[adv.] (yaē) EN: terribly ; badly   
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; it's terrible ! ; it's awful !   
อย่างยิ่ง[adv.] (yāngying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait
อย่างยิ่งยวด[adv.] (yāng yingyūat) EN: extremely ; terribly   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBLE    T R IH1 B AH0 L
HORRIBLE    HH AO1 R AH0 B AH0 L
HORRIBLY    HH AO1 R AH0 B L IY0
TERRIBLE    T EH1 R AH0 B AH0 L
TERRIBLY    T EH1 R AH0 B L IY0
STRIBLING    S T ER1 AH0 B AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
driblet    (n) (d r i1 b l i t)
driblets    (n) (d r i1 b l i t s)
horrible    (j) (h o1 r @ b l)
horribly    (a) (h o1 r @ b l ii)
terrible    (j) (t e1 r @ b l)
terribly    (a) (t e1 r @ b l ii)
thurible    (n) (th y u@1 r @ b l)
thuribles    (n) (th y u@1 r @ b l z)
enfant terrible    (n) - (o2 n f o n - t e r ii1 b l)
enfants terrible    (n) - (o2 n f o n - t e r ii1 b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Schreckensbotschaft {f}terrible news [Add to Longdo]
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news [Add to Longdo]
Schreckenstat {f}terrible act; terrible deed [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}horribleness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}terribleness [Add to Longdo]
Teufelszeug {n}terrible stuff [Add to Longdo]
Tropfen {m}driblet [Add to Longdo]
aasig {adj}horrible; disgusting [Add to Longdo]
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible [Add to Longdo]
entsetzlichhorrible [Add to Longdo]
entsetzlich {adv}horribly [Add to Longdo]
fies {adj}nasty; horrible [Add to Longdo]
furchtbar; schrecklich {adj} | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible [Add to Longdo]
garstig {adj}horrid; horrible; foul; malicious [Add to Longdo]
gemein {adj}horrid; horrible [Add to Longdo]
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death [Add to Longdo]
schrecklichterrible [Add to Longdo]
schrecklich {adv}terribly [Add to Longdo]
schrecklich; furchtbarawful; terrible [Add to Longdo]
schrecklich {adv}horribly [Add to Longdo]
Das ist schrecklich!That's horrible! [Add to Longdo]
Es ist scheußliches Wetter.It's horrible weather. [Add to Longdo]
Ich langweilte mich furchtbar.I was terribly bored. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last [Add to Longdo]
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P) [Add to Longdo]
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly [Add to Longdo]
酷い(P);非道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) [Add to Longdo]
恨むらくは;憾むらくは[うらむらくは, uramurakuha] (exp,adv) I regret that; I feel terrible but; I'm sorry but [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) [Add to Longdo]
惨苦[さんく, sanku] (n) terrible pain; terrible hardship; terrible suffering [Add to Longdo]
惨事[さんじ, sanji] (n) disaster; horrible accident; (P) [Add to Longdo]
惨状[さんじょう, sanjou] (n) disastrous scene; terrible spectacle; (P) [Add to Longdo]
惨状を極める[さんじょうをきわめる, sanjouwokiwameru] (exp,v1) to present a very terrible (miserable) sight [Add to Longdo]
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P) [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising [Add to Longdo]
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent [Add to Longdo]
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, ] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly [Add to Longdo]
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest [Add to Longdo]
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [Add to Longdo]
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, / ] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation [Add to Longdo]
惨不忍闻[cǎn bù rěn wén, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄨㄣˊ, / ] too horrible to endure (成语 saw); tragic spectacle; appalling scenes of devastation [Add to Longdo]
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] terrible tragedy; grave mishap [Add to Longdo]
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, ] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest) [Add to Longdo]
糟糕[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad [Add to Longdo]
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, / ] arduous; terrible (task); very difficult; formidable [Add to Longdo]
香炉[xiāng lú, ㄒㄧㄤ ㄌㄨˊ, / ] a censer (for burning incense); incense burner; thurible [Add to Longdo]
鳞伤[lín shāng, ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] cuts and bruises like fish scales; terribly cut up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top