Search result for

relaxen

(50 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relaxen-, *relaxen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา relaxen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *relaxen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Relax, Inspector, relax, isn't it nice to be driving?Ach ist das herrlich! Schön, relaxen! Nicht so verpennt, Junge! The Professional (1981)
Remember, you can't spell Relaxo without relax.Denken Sie daran, Relaxo schreibt man wie "relaxen". Homer Alone (1992)
This be the only time I can unwind.Ich kann nur hier relaxenPoetic Justice (1993)
Rest and relaxation.Ruhen und RelaxenCaptive Pursuit (1993)
You rest and relax while you are awake.Sie ruhen und relaxen, während Sie wach sind. Captive Pursuit (1993)
He don't like lookin' at stuff and chillin' out.Er will nicht relaxen, er will... Blue in the Face (1995)
8 minutes, 40 seconds.Keine Zeit zum Relaxen, Jungs. The Peacemaker (1997)
I just need to relax a little.Ich muss erstmal relaxenTeacher's Pet (1997)
We can hang out while your mom Christmas shops.Wir relaxen einfach, während deine Mom einkauft. Jack Frost (1998)
I could've sworn you said that you were coming here to help me relax, to unwind.Du wolltest mit mir herkommen, damit ich abschalten und relaxen kann. Darkness Ascending (1998)
Us, we're gonna pull up a lawn chair, we gonna sit back, we gonna relax, and we gonna watch them go.Wir können uns beruhigt einen Stuhl nehmen, zurücklehnen, relaxen und ihnen dabei zuschauen. Losing Your Appeal (1998)
I was just down in the SPC kicking it with some Gs on the west side.Ich war relaxen im SPC, mit ein paar Gangstern von der Westseite. Cartman's Mom Is a Dirty Slut (1998)
- l thought we were hanging in.- Ich dachte, wir relaxen hier. It's Only a Paper Moon (1998)
Hanging out.Relaxen, ja, aber nicht hier. It's Only a Paper Moon (1998)
Just sit back, relax, and enjoy the ride.- Relaxen Sie und genießen Sie es. Demon (1998)
Just relax.RelaxenSomething Blue (1999)
Oh, I just wanted to come home and have a beer and relax.Ich wollte nur zu Hause 'n Bier trinken und relaxen. - Pass mal auf. Doug Out (1999)
I was trying to help you relax.Wollte nur beim Relaxen helfen. Zoolander (2001)
To chill out.Ich geh 'ne Runde relaxenValentine (2001)
- No, I say relax-o.- Nein, ich spreche vom RelaxenWe All Scream for Ice Cream (2001)
I can't hang out or kick back.Ich kann nicht relaxenHammers and Veils (2001)
You know, hang out, talk, don't talk, whatever.Relaxen, reden, nicht reden, was auch immer, Presenting Lorelai Gilmore (2001)
Why are we out in this crowd, with all this smoke, when we could be home relaxing together?Warum sind wir in diesem Gedränge, mit all dem Rauch, wenn wir zu Hause gemeinsam relaxen können? Ghost Town (2001)
Listen, you sure you don't wanna stick around for a while, kinda hang out?Möchtest du nicht eine Weile hier bleiben und relaxenRedemption: Part 2 (2002)
What good is a home if you can't relax in it!Was nützt einem das Zuhause, wenn man darin nicht relaxen kann. The Machinist (2004)
Listen, why don't we go get a couple of beers, chill out a bit?Gehen wir einen trinken und relaxen etwas. Ich lad dich ein. Lies, Lies, Lies (2004)
I figured, you know, you might need to relax.daß du mal relaxen solltest. ...In Translation (2005)
Whatever. Get my mind off of it.Ich muss sie aus dem Kopf kriegen und einfach relaxenHatchet (2006)
I came to relax.Ich will relaxenHe Loves to Fly and He D'ohs (2007)
For the first time since you became an opera star I can finally relax.Das erste Mal seitdem du ein Opern- star bist, kann ich relaxenHomer of Seville (2007)
- No comment! What about doctors billing the city for overtime, when they're off on expensive Caribbean vacations?Es soll Ärzte geben, die der Stadt Überstundenrechnungen stellen, während sie in der Karibik relaxenRes Ipsa (2007)
And I'm like, "Chillax. Snowboarding is a legit career.Ich mag, "Relaxen und Snowboarden" ist doch auch eine echte Karriere. Slapsgiving (2007)
28 days, for a whole menstrual cycle She will be relaxing in one of our health spas in Badem-Wurtemberg Swimming, eating, relaxing massaged and pampered28 Tage, einen ganzen weiblichen Zyklus lang, wird sie in der wunderschönen Landschaft Baden-Württembergs in einem Wellnesshotel schwimmen, schlemmen, relaxen, sich massieren und verwöhnen lassen und mit Heiko, dem Mann mit dem optimalen Erbgut, Free Rainer (2007)
Like "relax" and "chill" all at once.So eine Mischung aus Chillen und RelaxenSuperbad (2007)
We can chill at the party later.Später machen wir eine Party. Zum RelaxenCity of Men (2007)
Well, I was gonna say 'relax', but oddly enough you seem pretty relaxed already.Na gut, eigentlich wollte ich sagen, dass Sie relaxen sollen, aber seltsamerweise sind sie sehr relaxed. Resignation (2007)
Everyone laughs it's nice to get a chance to relax a little... it hardly ever happens.Es ist schön mal eine Pause zum relaxen zu bekommen. Sowas passiert nicht oft. The Boiling Rock: Part 1 (2008)
I sometimes come down here to relax,unwind, Maybe grab a-Ich komme manchmal hier runter um mich zu relaxen, entspannen, vielleicht ein... Living the Dream (2008)
I told them I could take them to a place, where we could just party, hang out, do whatever we wanted there.Ich sagte ihnen, wir könnten in eine Wohnung gehen, wo wir eine Party veranstalten und auch relaxen können, wenn wir wollen. The Book of Abby (2008)
- Wakeboarding. Chilling, you know.Wake-boarden, relaxen und so... Beyond Loch Ness (2008)
I'm just here to relax Before I have to go back to another yearIch bin nur hier um zu relaxen, bevor ich wieder zurück muss, um einem Boxed In (2008)
I am the true nobleman in my norwegian sauna We worked like dogs, but this ain't no bogWir arbeiten gut Sind uns're eig'nen Herrn Das pralle Leben, Sun, Sex, relaxen Lascars (2009)
I'd love to be kicking back with a cold one, watching Judge Judy too.Ok, ich würd jetzt liebend gern relaxen und mir Judge Judy ansehen. Death Takes a Holiday (2009)
We want you focused, relaxed.Du solltest dich konzentrieren und relaxenLucifer Rising (2009)
Can you finally relax?Kannst du endlich mal relaxenMen in the City (2009)
Relax?RelaxenMen in the City (2009)
Yes, of course, I can relax super, Nina.Ja, klar, ich kann super relaxen, Nina. Men in the City (2009)
So that's what you should do--relax.Das sollen Sie tun, relaxenAn Honest Mistake (2009)
Let it take you in.Das Relaxen lässt dich grüßen! Pilot (2009)
Listen. You can chill out all the way home, and you'll do chores and you'll help with dinner. And you'll communicate with your family and something other than tribal grunting language.Hör mal, du kannst den ganzen Weg nach Hause relaxen, aber danach, wird du deine Aufgaben erledigen, mit den Essen helfen und mit deiner Familie reden, in einer Sprache die nicht so esoterisch ist. Pilot (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top