Search result for

reconnects

(65 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconnects-, *reconnects*, reconnect
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reconnects มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reconnects*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I reconnect these two cables...Ahbr ... หากทั้งสองสายเคเบิลเป็น Prison Break: The Final Break (2009)
If I reconnect these two cables, there'll be a lot of noise, every light bulb in this place is going to blow.หาก Ahbr สองสายเคเบิลเป็น จะเป็นจำนวนมากเสียง \ N. และโคมไฟที่นี่ Itfotztzo Prison Break: The Final Break (2009)
When I encouraged nate to reconnect with his family,ตอนที่ฉันสนับสนุนให้เนทกลับไปหาครอบครัวเขา The Grandfather (2009)
Because I am really happy that you've reconnected with your family.เพราะตอนนี้ฉันมีความสุขมากที่คุณติดต่อกับครอบครัวคุณอีกครั้ง The Grandfather (2009)
Figured it was a good time for us to reconnect, assess our options.คิดว่ามันเป็นเวลาที่ดี เชื่อมความสัมพันธ์ของเราใหม่ ประเมินทางเลือกของเรา Smite (2009)
- They told me they'd reconnect me.- อยากครับ เอ่อ.. V (2009)
You gotta be alive to be reconnected.แผนที่เธอมี V (2009)
Kelly shane will go home and try to recover, to reconnect with her family,but she'll never be a child again.เคลลี่ เชน จะได้กลับบ้าน และพักฟื้น กลับไปหาครอบครัว - ที่เธอไม่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกแล้ว To Hell... And Back (2009)
I reconnect these two cables...ฉันต่อสายทั้งสองนี่เ้ข้ากันอีกครั้ง Free (2009)
If I reconnect these two cables, there'll be a lot of noise, every light bulb in this place is going to blow.ถ้าฉันต่อสายทั้งสองนี่เ้ข้ากันอีกครั้ง ระบบจะถูกรบกวน หลอดไฟทั้งหมดที่นี่จะระเบิด Free (2009)
I'm gonna reconnect with everybody in my lifeผมจะลองพูดคุย กับทุกคนในชีวิตผม Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
And we-we recently reconnected.แล้วเรา--เราก็ได้มา เจอกันอีกครั้ง ไม่นานมานี้ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
I'll be reconnected.ผมจะได้รับ การติดต่อกลับมา A Bright New Day (2009)
They told me they'd reconnect me...พวกเขาบอกผม พวกเขาจะติดต่อกลับมาผม... A Bright New Day (2009)
- They're not gonna reconnect you, cyrus!- พวกเขาไม่มีทางจะติดต่อ หานายอีกครั้ง ไซรัส! A Bright New Day (2009)
You gotta be alive to be reconnected.นายจะต้องยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้ได้รับการติดต่อ กลับมาอีกหน A Bright New Day (2009)
It's time to reconnect with humanity, gain a little perspective.คุณน่าจะลองเชื่อมต่อกับคนอื่นใหม่ เปลี่ยนมุมมอง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You've helped me reconnect to my job.คุณช่วยผมทำงานได้สำเร็จ The Eyes Have It (2009)
But this is the only way we can reconnect these pieces of your brain.แต่มันก็เป็นวิธีการเดียว ที่เราจะใช้เชื่อมโยงถึงกันได้ ชิ้นส่วนเหล่านี้ จากสมองของคุณ Grey Matters (2009)
- I know why you called, and don't worry about it. My reconnection with Rachel is not some kind of plot to mess with you guys before regionals.ความสัมพันธ์กับเรเชล ไม่ใช่แผน ทำลายพวกคุณ Theatricality (2010)
Us reconnecting...เราเข้าใจกันอีกครั้ง... . Dr. Estrangeloved (2010)
Just the two of us? Spend some time reconnecting,ด้วยกันแค่สองคน ใช้เวลาเชื่อมสัมพันธ์ The Townie (2010)
I recently reconnected with my husband over Labor Day, and it seems the Lord may have a plan for us that doesn't include that stripper slut he ran away with.แต่ฉันคืนดีกับสามีเก่าในวันแรงงาน เมื่อไม่นานมานี้ มันดูเหมือนว่าพระองค์ จะมีแผนการบางอย่างไว้สำหรับพวกเรา ซึ่งไม่นับรวมสาวเต้นจ้ำบ๊ะที่เขาหนีมา Cooperative Calligraphy (2010)
It's all right. We're just old friends reconnecting.ไม่เป็นไร เราแค่รื้อฟื้นความสัมพันธ์กันน่ะ Remember Paul? (2010)
- maybe even reconnect with a few. - Maybe.อาจจะแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยได้ติดต่อพวกเธอ อาจจะหนะ The Lies Ill-Concealed (2011)
You have to find this farm, reconnect with our people and see what's going on-- But most important, you have to get t-dog there.นายต้องไปหาฟามนั้นเพื่อติดต่อคนของพวกเรา และไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ที่สำคัญ นายต้องพาธี-ด๊อกไปด้วย Bloodletting (2011)
Well, I'd really like to reconnect with Wayne.จริงๆ แล้วฉันก็อยากกลับไปอยู่กับเวย์นอีกครั้ง Never Letting Go (2011)
How was it reconnecting with your old friend, or should I say old boyfriend?คุณได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าบ้างไหม หรือจะบอกว่าแฟนเก่าของคุณดี All the Pretty Sources (2011)
Yeah. I guess I wish we'd reconnected sooner.ช่าย ฉันหวังว่าเราจะได้เชื่อมต่อกันเร็วขึ้น Beneath (2011)
so we can find "A road to reconnection"เพื่อที่เราจะได้หาวิธีกลับมาหากันอีกครั้ง School of Hard Knocks (2011)
I mean, I know it's scary, but when it comes to reconnecting with family, it's--it's worth the risk.ฉันหมายถึง , ฉันรู้มันน่าขยะแขยง แต่เมื่อมันมาเชื่อมโยงกับครอบครัว มัน... It Girl, Interrupted (2012)
You didn't say anything about it when we...reconnected.คุณไม่ได้พูดอะไรเลย เมื่อตอนที่เรากลับมาเป็น.. เหมือนเดิม Stealing Home (2012)
I thought we'd, uh, reconnect.บางทีนี่อาจจะทำให้เรากลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้น Pandora (2012)
I reconnected with Alicia.ผมกลับมาคบกับออลี่เซีย She Knows (2012)
- You need to reconnect your IV-- คุณต้องสอดสายน้ำเกลือนะคะ-- Hopeless (2012)
What we've done now is we've reconnected the ABS, the electronic differential is now working, so he should be able to do a power slide through there.ที่เราทำตอนนี้คือติดตั้งเอบีเอสใหม่ ดิฟเฟอเรนเทียลอิเล็กโทรนิคส์ กลับมาทำงานแล้ว เพื่อที่เขาจะได้ทำ พาวเวอร์สไลด์ผ่านตรงนี้ได้ Episode #18.3 (2012)
To reconnect with Mom, Thea,ที่จะสานสัมพันธ์ใหม่ กับแม่ เธีย Honor Thy Father (2012)
It's a Hozen and in Buddhism, it symbolizes reconnecting.พร้อมกับของฝากใช่ไหม มันเป็นเครื่องราง และในศาสนาพุทธ มันเป็นเครื่องหมายของการกลับมาพบกัน Pilot (2012)
I kept it, in hopes that one day it would reconnect me with you.พี่เก็บมันไว้เพราะหวังว่า สักวันหนึ่ง มันจะพาพี่กลับมาหาเธอ Pilot (2012)
They reconnect.พวกเขาเข้าหากันอีกครั้ง Through the Looking Glass (2012)
I just moved back to New York, and I was just really anxious to reconnect with my little chipmunk.ฉันเพิ่งย้ายกลับมานิวยอร์ค และฉันรู้สึกกังวลจริงๆ ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่ กับเจ้ากระรอกน้อยของฉัน Noosphere Rising (2012)
Reconnect.เชื่อมสัมพันธ์ Dead to Me (2013)
You have to step into your past in order to reconnect with it.คุณต้องก้าวเข้าไปอยู่ในอดีตของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับมันอีกครั้ง Volcanalis (2013)
And in order for me to understand what's going on right now, I have to try to reconnect with what happened then.และในรายการที่ฉันเข้าใจ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ ฉันพยายามที่จะปะติดปะต่อ กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว Kiss of the Muse (2013)
To go back, you have to reconnect to your body.เพื่อที่จะกลับไป นายต้องหาทางติดต่อร่างของนาย True Lies (2013)
In Buddhism, it symbolizes reconnecting.มันเป็นเครื่องลาง ในศาสนาพุทธมันหมายถึงการกลับมาเชื่อมโยงกัน Identity (2013)
He said it was a hozen, some Buddhist thing that symbolizes reconnecting.พี่บอกว่ามันเป็นเครื่องลาง ทางพุทธมันมีความหมายถึง การกลับมาเชื่อมโยงกัน Identity (2013)
If you want to reconnect with me, keep the hozen and tear up that check.เพราะงั้นถ้าเธอ อยากจะกลับมา เก็บเครื่องลางไว้ แล้วฉีกเช็คซะ Identity (2013)
Their business isn't really about reconnecting people, it's about collecting and selling their information.ธุรกิจของครูเกอร์คือการเชื่อมโยงผู้คน ซึ่งมันเกี่ยวกับการค้นหาและขายข้อมูลส่วนบุคคล Nothing to Hide (2013)
I just don't think that Freya's rehearsal dinner is the right time to reconnect.ฉันแค่ไม่คิดว่าการซ้อมดินเนอร์ จะเป็นเวลาที่ดีในการสานสัมพันธ์กัน A Parching Imbued (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONNECT    R IY0 K AH0 N EH1 K T
RECONNECTS    R IY0 K AH0 N EH1 K T S
RECONNECTED    R IY0 K AH0 N EH1 K T AH0 D
RECONNECTING    R IY0 K AH0 N EH1 K T IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederverbindung {f}reconnection [Add to Longdo]
umklemmento reconnect [Add to Longdo]
verbindete wiederreconnected [Add to Longdo]
verbindet wiederreconnects [Add to Longdo]
wieder verbindendreconnecting [Add to Longdo]
wiederverbindento reconnect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] (n) {comp} CPR; Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
再接続[さいせつぞく, saisetsuzoku] (n) {comp} reconnect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
再接続[さいせつぞく, saisetsuzoku] reconnect [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top