ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rame

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rame-, *rame*
Possible hiragana form: らめ
English-Thai: Longdo Dictionary
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramekin[N] จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้, Syn. baking dish, earthenware pot
ramekin[N] อาหารหรือขนมในจานเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
caramel(คา'ระเมล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ
mainframe(เมน'เฟรม) n. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์, Syn. central processing
parameciumn. โปรโตซัวน้ำจืดมีขนพวกหนึ่งที่มีร่างเป็นรูปวงรีและมีร่องปากลึก pl. paramecia

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
sacramental(adj) ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับศีล
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go back to college and eat your instant Ramen.กลับไปมหาลัยแล้วกินมาม่าซะเถอะ Eating Out (2004)
So you can't take ramen noodles and a rundown inn, huh?คุณจะไม่กินบะหมี่และไม่อยุ่โรงแรมโกโรโกโสนี่เหรอ Art of Seduction (2005)
I put you through school selling cup ramen, and you...ฉันส่งแกเรียน ด้วยการขายมาม่านะ, แล้วแก... The Host (2006)
I like my ramen with nothing in it.ผมชอบบะหมี่แบบไม่ใส่อะไรเลย Art of Fighting (2006)
I was stuck in the car eating ramen for a week.ว่าฉันต้องติดอยู่ในรถ กินมาม่าตั้งอาทิตย์ The City of Violence (2006)
I am hungry, can I eat a bowl of ramen?ฉันหิว ขอกินราเม็งสักชามได้ไหม? Princess Hours (2006)
Ramen?ราเม็ง? Princess Hours (2006)
Let's go to King Billiard. I heard they give out free cup ramen.ไปหา คิง บิลเลียดกัน ฉันได้ยินว่าพวกมันปล่อยถ้วยเปล่าราเม็ง Gangster High (2006)
Dude, I'm hungry. Gonna have Ramen.เฮ้ ฉันหิวจะตายอยู่แล้วว่ะ ไปกินราเมนกัน No Regret (2006)
- To open a ramen shop that far, that isเจ๋งวะ เปิดร้านราเมงไกลถึงซัปโปโรนะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Ramesh babu, you can't understand the value ofjust a little bit of "sindoor".คุณราเมศ คุณจะไปรู้อะไร ว่า คุณค่าของสินทูรเพียงน้อยนิดมีมากแค่ไหน Om Shanti Om (2007)
You're lying... ramesh babu, you can't understand the value ofjust a little bit of "sindoor".นายมันพวกหลอกลวง... คุณราเมศ คุณจะไปรู้อะไร ว่า คุณค่าของสินทูรเพียงน้อยนิดมีมากแค่ไหน Om Shanti Om (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rameWe sometimes combine going for a drive with eating the ramen we love so.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull   FR: ramer
แจวเรือ[v. exp.] (jaēo reūa) FR: ramer ; canoter
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition   FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
จักรยานผู้ชาย[n. exp.] (jakkrayān phūchāi) EN: boy's frame   FR: vélo pour homme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMEL    R AE1 M AH0 L
RAMER    R EY1 M ER0
RAMEY    R AE1 M IY0
RAMESH    R AA1 M EH2 SH
RAMELLA    R AH0 M EH1 L AH0
RAMERIZ    R AA0 M EH1 R IY0 Z
RAMESES    R AE1 M AH0 S IY2 Z
RAMESSES    R AE1 M AH0 S AH0 Z
RAMESSES    R AE1 M S IY2 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉美西斯[Lā měi xī sī, ㄌㄚ ㄇㄟˇ ㄒㄧ ㄙ, 西] Rameses (name of pharoah) [Add to Longdo]
牛肉拉面[niú ròu lā miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄌㄚ ㄇㄧㄢˋ, / ] ramen (pulled noodles) with beef [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ラメン[らめん, ramen] (n) ก๋วยเตี๋ยวราเมงในญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[, arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
システムパラメータ[しすてむぱらめーた, shisutemuparame-ta] system parameter [Add to Longdo]
システムパラメタ[しすてむぱらめた, shisutemuparameta] system parameter [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
トラヒックパラメータ[とらひっくぱらめーた, torahikkuparame-ta] traffic parameter [Add to Longdo]
トラフィックパラメータ[とらふぃっくぱらめーた, torafikkuparame-ta] traffic parameter [Add to Longdo]
パラメータ[ぱらめーた, parame-ta] parameter [Add to Longdo]
パラメタ[ぱらめた, parameta] parameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  rame /ʀam/ 
   oar; train

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  rame
   copper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top