Search result for

rail

(159 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rail-, *rail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rail[N] ราว
rail[N] รั้ว, Syn. fence
rail[N] รางรถไฟ, See also: ราง, Syn. track
rail[N] ใส่ราว
rail[VI] ด่าว่า, See also: กล่าวโทษ, Syn. curse
rail[VT] นกกวัก
railing[N] ราวลูกกรง, See also: รั้วซี่กรง, Syn. balustrade
railman[N] พนักงานรถไฟ, Syn. railwayman
railway[N] รางรถไฟ, Syn. railroad
railway[N] ระบบทางรถไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rail(เรล) n.,v. (ใส่) ราว,ราวไม้,รั้ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นกกวัก,ต่อว่า,ด่า,กล่าวคับแค้นใจ
rail chairn. ที่นั่งบนรางรถไฟ
rail fencen. รั้ว,รั้วราว
railcar(เรล'คาร์) n. รถเดินราง
railery(เร'เลอรี) n. การหัวเราะเย้าแหย่,การหยอกล้อ, Syn. ridicule,banter
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force
railway(เรล'เวย์) n. ทางรถไฟ,ระบบทางรถไฟทางรถ
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์

English-Thai: Nontri Dictionary
rail(n) รางรถ,ท่อนเหล็ก,ทางรถไฟ,ราว,รั้ว,วงกบ,นกกวัก
rail(vt) ต่อว่า,ตำหนิ,กั้นรั้ว,กั้นราว
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
raillery(n) การยั่วเย้า,การพูดล้อเล่น,การหยอกล้อ
railroad(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ
railway(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ
derail(vt) ทำให้ตกราง
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raillietinaพยาธิตัวตืดเวลิเอตินา [TU Subject Heading]
Railroad lawกฎหมายการรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad policeตำรวจรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad stationสถานีรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad travelการท่องเที่ยวทางรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroadsรถไฟ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rail Fastener (jargon ) เครื่องยึดเหนี่ยวราง
Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางรถไฟ
Rail Wedding (jargon ) การเชื่อมราง
Rail Welding (jargon ) การเชื่อมราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
Rail jet departing.รถรางกำลังเคลื่อนขบวน Destroy Malevolence (2008)
Welcome to rail jet substation 9-4.ยินดีต้อนรับสู่สถานีรถรางย่อย 9-4 Destroy Malevolence (2008)
He's on the rail jet.เขาอยู่บนรถราง Destroy Malevolence (2008)
We tied him to railway tracks, and he escaped.เรามัดตัวเขาแน่นไว้กับรางของรถไฟ แต่เขายังหนีรอด Frost/Nixon (2008)
You know, we can work on this railroad all...นายรู้ป่ะ เราสามารถขุดไอ้เส้นทางนี้ได้ตลอด Under & Out (2008)
I have gone so far off the rails with this,so far around the bend...ผมต้องการที่จะหยุดมัน แต่อีกด้าน เบน... . Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
And this isn't the underground railroad.เธอเป็นแค่เด็กมัธยม Chapter Five 'Exposed' (2009)
You've got 15 minutes to catch the next rail to DC.เธอมีเวลา 15 นาที ต่อรถไฟเที่ยวต่อไปเพื่อไป DC. Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I want hopes of prototype weapon pull a rail gun.ความหวังเดียวของเราคืออาวุธต้นแบบ ที่ชื่อเรียวน์กัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Madam president, we've discovered what we believe was a staging area being used by terrorists on the south shore of the potomac, near the itp rail and shipyards.ท่าน ปธน. , เราได้ค้นพบสิ่งที่\ จะเป็นที่ ๆ ใช้ในการก่อการร้าย อยู่ทางใต้ของ โพโตแมค ใกล้กับถนนและอู่ซ่อมเรือ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
By following him back to the rail car.โดยตามเขากลับไปที่รถ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
railA network of railroads soon spread over the entire country.
railLondon is such a large city that visitors must use buses and underground railway to get about.
railPlease tell me which railway line to use from the airport to downtown.
railThere were no railroads in Japan at that time.
railThe garden is railed off from the path.
railHe was leaning against the rail.
railThe railroad provoked a kind of revolution.
railThey are planning to connect the cities with a railroad.
railThe railroad workers are going on walkout tomorrow.
railThe railroad fare for children is half of the adult fare.
railThe rail-line was carried under the Tsugaru Strait to Hokkaido.
railThere were no railroads at that time in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานีรถไฟ[N] railway station, Count unit: สถานี
รถไฟ[N] train, See also: railway train, Example: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก
สถานีรถไฟ[N] railway station, See also: railroad station, Example: การที่สถานีรถไฟเป็นที่นอนของคนจรจัด เพราะสถานีรถไฟเป็นอาคารเปิดที่กว้างใหญ่ ตอนดึกไม่มีรถไฟเข้า คนไม่พลุกพล่าน, Count unit: สถานี, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถไฟ
ราว[N] rail, See also: handrail, railing, banister, balustrade, Example: ข้าพเจ้าถอยออกไปไปยืนอยู่ที่ราวระเบียง, Count unit: ราว, Thai definition: เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับขึ้นลง, ไม้หรือโลหะเป็นต้น สำหรับพาดตากผ้าหรือสำหรับพาดปักวางสิ่งต่างๆ
ทางรถไฟ[N] railroad, See also: railway, Example: รัฐบาลชุดนี้สร้างท่าเรืออย่างใหญ่โต มีถนนและทางรถไฟติดต่อไปยังเมืองต่างๆ, Count unit: สาย
รถไฟฟ้า[N] railcar, See also: railroad car, electric train, Example: คุณคงเคยขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหม, Count unit: คัน,ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง, Notes: (กฎหมาย)
รางรถไฟ[N] railway, See also: track, rail, railroad tracks, Example: รางรถไฟทำด้วยเหล็กมีสองรางวางขนานคู่กันไป, Count unit: ท่อน, ราง
ราง[N] rail, See also: track, Example: ในปีหนึ่งๆ มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง โดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย, Count unit: ราง, ท่อน, Thai definition: เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน
ชุมทางรถไฟ[N] railway junction, Example: ชุมทางรถไฟที่สำคัญของประเทศไทยคือ สถานีชุมทางบ้านภาชี, Thai definition: สถานีที่รวมทางแยกรถไฟ
ไก่นา[N] moorhen, See also: rail, Syn. กวัก, อีล้ำ, อีโก้ง, นกคุ่ม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกคุ่มสีชนิด Coturnix chinensis และนกหลายชนิดในวงศ์ Rallidae เช่น กวัก (Amaurornis phoenicurus) อีล้ำ (Gallinula chloropus) อีโก้ง (Porphyrio porphyrio)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
หินปะการัง[n. exp.] (hin pakārang) EN: coral reef   FR: récif de corail [m]
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive   FR: locomotive [f]
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ไก่นา[n.] (kainā) EN: moorhen ; rail   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAIL    R EY1 L
RAILS    R EY1 L Z
RAILE    R EY1 L
RAIL'S    R EY1 L Z
RAILEY    R EY1 L IY0
RAILED    R EY1 L D
RAILCAR    R EY1 L K AA2 R
RAILWAY    R EY1 L W EY2
RAILTEX    R EY1 L T EH2 K S
RAILING    R EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rail    (v) (r ei1 l)
rails    (v) (r ei1 l z)
railed    (v) (r ei1 l d)
railcar    (n) (r ei1 l k aa r)
railing    (v) (r ei1 l i ng)
railway    (n) (r ei1 l w ei)
railcars    (n) (r ei1 l k aa z)
railhead    (n) (r ei1 l h e d)
railings    (n) (r ei1 l i ng z)
raillery    (n) (r ei1 l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnfahrkarte {f}rail ticket; train ticket [Add to Longdo]
Bahnfracht {f}rail carriage [Add to Longdo]
Bahnreisen {n}rail travel [Add to Longdo]
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist [Add to Longdo]
Bahnverkehr {m}rail traffic [Add to Longdo]
Gleisbremse {f}rail brake [Add to Longdo]
Klemmplatte {f}rail clip [Add to Longdo]
Lochlineal {n}rail with holes [Add to Longdo]
Reihenklemme {f}rail mounted terminal; series terminal [Add to Longdo]
Schiene {f} | Schienen {pl} | Schienen legenrail | rails | to lay track [Add to Longdo]
Schienenbus {m}rail bus [Add to Longdo]
Schienenhalter {m}rail holding clamp [Add to Longdo]
Schienenverbinder {m}rail joiner [Add to Longdo]
Schienenverbindung {f}rail connection [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index

Japanese-English: EDICT Dictionary
JR[ジェーアール, jie-a-ru] (n) (See 日本国有鉄道) Japan Railways; JR; (P) [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
カーテンレール[, ka-tenre-ru] (n) curtain rail [Add to Longdo]
ガードレール[, ga-dore-ru] (n) guardrail; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
车站[chē zhàn, ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] rail station; bus stop, #5,166 [Add to Longdo]
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, / ] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt, #8,469 [Add to Longdo]
站台[zhàn tái, ㄓㄢˋ ㄊㄞˊ, ] railway platform, #12,578 [Add to Longdo]
栏杆[lán gān, ㄌㄢˊ ㄍㄢ, / ] railing; banister, #16,261 [Add to Longdo]
铁道[tiě dào, ㄊㄧㄝˇ ㄉㄠˋ, / ] railway line; rail track, #21,224 [Add to Longdo]
扶手[fú shǒu, ㄈㄨˊ ㄕㄡˇ, ] railing, #22,763 [Add to Longdo]
铁轨[tiě guǐ, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] rail; railroad track, #23,731 [Add to Longdo]
月台[yuè tái, ㄩㄝˋ ㄊㄞˊ, / ] railway platform, #51,279 [Add to Longdo]
道岔[dào chà, ㄉㄠˋ ㄔㄚˋ, ] railroad switch, #69,058 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\, v. t. [imp. & p. p. {Railed} (r[=a]ld); p. pr. &
   vb. n. {Railing}.]
   1. To inclose with rails or a railing.
    [1913 Webster]
 
       It ought to be fenced in and railed. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To range in a line. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They were brought to London all railed in ropes,
       like a team of horses in a cart.   --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\, v. i. [Etymol. uncertain.]
   To flow forth; to roll out; to course. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Streams of tears from her fair eyes forth railing.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\, n. [Akin to LG. & Sw. regel bar, bolt, G. riegel a
   rail, bar, or bolt, OHG. rigil, rigel, bar, bolt, and
   possibly to E. row a line.]
   1. A bar of timber or metal, usually horizontal or nearly so,
    extending from one post or support to another, as in
    fences, balustrades, staircases, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A horizontal piece in a frame or paneling. See
    Illust. of {Style}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroad) A bar of steel or iron, forming part of the
    track on which the wheels roll. It is usually shaped with
    reference to vertical strength, and is held in place by
    chairs, splices, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) The stout, narrow plank that forms the top of the
      bulwarks.
    (b) The light, fencelike structures of wood or metal at
      the break of the deck, and elsewhere where such
      protection is needed.
      [1913 Webster]
 
   5. A railroad as a means of transportation; as, to go by
    rail; a place not accesible by rail.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. a railing.
    [PJC]
 
   {Rail fence}. See under {Fence}.
 
   {Rail guard}.
    (a) A device attached to the front of a locomotive on each
      side for clearing the rail of obstructions.
    (b) A guard rail. See under {Guard}.
 
   {Rail joint} (Railroad), a splice connecting the adjacent
    ends of rails, in distinction from a chair, which is
    merely a seat. The two devices are sometimes united. Among
    several hundred varieties, the fish joint is standard. See
    {Fish joint}, under {Fish}.
 
   {Rail train} (Iron & Steel Manuf.), a train of rolls in a
    rolling mill, for making rails for railroads from blooms
    or billets.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\ (r[=a]l), n. [OE. reil, re[yogh]el, AS. hr[ae]gel,
   hr[ae]gl, a garment; akin to OHG. hregil, OFries. hreil.]
   An outer cloak or covering; a neckerchief for women.
   --Fairholt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\, n. [F. r[^a]le, fr. r[^a]ler to have a rattling in
   the throat; of German origin, and akin to E. rattle. See
   {Rattle}, v.] (Zool.)
   Any one of numerous species of limicoline birds of the family
   {Rallidae}, especially those of the genus {Rallus}, and of
   closely allied genera. They are prized as game birds.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common European water rail ({Rallus aquaticus}) is
      called also {bilcock}, {skitty coot}, and {brook
      runner}. The best known American species are the
      clapper rail, or salt-marsh hen ({Rallus longirostris},
      var. crepitans); the king, or red-breasted, rail
      ({Rallus elegans}) (called also {fresh-water
      marshhen}); the lesser clapper, or Virginia, rail
      ({Rallus Virginianus}); and the Carolina, or sora, rail
      ({Porzana Carolina}). See {Sora}.
      [1913 Webster]
 
   {Land rail} (Zool.), the corncrake.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\, v. i. [F. railler; cf. Sp. rallar to grate, scrape,
   molest; perhaps fr. (assumed) LL. radiculare, fr. L. radere
   to scrape, grate. Cf. {Rally} to banter, {Rase}.]
   To use insolent and reproachful language; to utter
   reproaches; to scoff; -- followed by at or against, formerly
   by on. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And rail at arts he did not understand. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Lesbia forever on me rails.       --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rail \Rail\ (r[=a]l), v. t.
   1. To rail at. [Obs.] --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or influence by railing. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Rail the seal from off my bond.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rail
   n 1: a barrier consisting of a horizontal bar and supports [syn:
      {railing}, {rail}]
   2: short for railway; "he traveled by rail"; "he was concerned
     with rail safety"
   3: a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the
     railway along which railroad cars or other vehicles can roll
     [syn: {track}, {rail}, {rails}, {runway}]
   4: a horizontal bar (usually of wood or metal)
   5: any of numerous widely distributed small wading birds of the
     family Rallidae having short wings and very long toes for
     running on soft mud
   v 1: complain bitterly [syn: {rail}, {inveigh}]
   2: enclose with rails; "rail in the old graves" [syn: {rail},
     {rail in}]
   3: provide with rails; "The yard was railed"
   4: separate with a railing; "rail off the crowds from the
     Presidential palace" [syn: {rail}, {rail off}]
   5: convey (goods etc.) by rails; "fresh fruit are railed from
     Italy to Belgium"
   6: travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice";
     "She trained to Hamburg" [syn: {train}, {rail}]
   7: lay with rails; "hundreds of miles were railed out here"
   8: fish with a handline over the rails of a boat; "They are
     railing for fresh fish"
   9: spread negative information about; "The Nazi propaganda
     vilified the Jews" [syn: {vilify}, {revile}, {vituperate},
     {rail}]
   10: criticize severely; "He fulminated against the Republicans'
     plan to cut Medicare"; "She railed against the bad social
     policies" [syn: {fulminate}, {rail}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rail [raj]
   rail
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rail [rel]
   rail
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top