Search result for

rôt

(144 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rôt-, *rôt*
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rot[VI] ทำให้เน่าเปื่อย, Syn. decompose
rot[SL] เรื่องไร้สาระ
rota[N] รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน, Syn. roster
rote[N] การท่องจำอย่างเดียว, Syn. repetition
rote[N] เสียงคลื่นยักษ์, Syn. sound of surf
rote[N] เครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่ง
rotor[N] ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์, Syn. airfoil, blade, propeller
rotor[N] ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร, Syn. rotator, spinner
rotary[ADJ] ซึ่งหมุนรอบ, See also: หมุน, เวียน, Syn. rotating, spinning, turning
rotary[N] ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotarian(โรแท'เรียน) n. สมาชิกสโมสรโรตารี่
rotary(โร'ทะรี) adj. หมุนรอบ,หมุนรอบเพลา
rotary clubn. สโมสรโรตารี่
rotate(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเปลี่ยน, See also: rotatable adj.
rotation(โรเท'เชิน) n. การหมุน,การหมุนรอบ
rotatory(โร'ทะโทรี) adj. เกี่ยวกับการหมุนรอบ,ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,ทำให้หมุนรอบ
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition
rotogravure(โร'ทะกระเวอะ',-เกร'เวอะ) n. เทคนิคการพิมพ์แบบโรตารี่ที่เป็นลูกกลิ้งทองแดง,สิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดังกล่าว,ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว
rotor(โร'เทอะ) n. ส่วนที่หมุนรอบของเครื่องยนต์,ตัวที่หมุนรอบ,ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotate(vi,vt) หมุนเวียน,หมุน,สับเปลี่ยน,โคจร
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotary chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary engine; rotary-combustion engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotary heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary reflectionการสะท้อนผสมการหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rotary valveลิ้นหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary welding transformerหม้อแปลงเชื่อมหมุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rotary-combustion engine; rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rotary Drillingการเจาะแบบหมุน, การเจาะแบบหมุน [ปิโตรเลี่ยม]
Rotary tillersรถไถ [TU Subject Heading]
Rotating Biological Contactor, RBC ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ, อาร์บีซี
ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ตัวกลางทรงกระบอก หมุนตามแกนแนวนอน จุ่มอยู่ในถังที่น้ำเสียไหลเข้ามา จุลินทรีย์ที่เกาะอาศัยบนผิวตัวกลางจะได้รับ ออกซิเจนในจังหวะที่ตัวกลางหมุนขึ้นพ้นน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Rotating credit associationsแชร์ [TU Subject Heading]
Rotation รอบหมุนเวียน
ช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้แต่ละชนิดใช้เจริญเติบโต นับตั้งแต่เริ่มงอกไปจนโตถึงขนาดตัดฟันได้ [สิ่งแวดล้อม]
rotation systemrotation system, ระบบส่งน้ำแบบหมุนเวียน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rotational equilibriumสมดุลต่อการหมุน, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่ง (ไม่หมุน) หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว เนื่องจากทอร์กลัพธ์หรือผลรวมของโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น ใบพัดลมหมุนด้วยความเร็วคงตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rotational motionการเคลื่อนที่แบบหมุน, การหมุนของวัตถุรอบแกนตรึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rotational symmetryสมมาตรการหมุน, สมมาตรซึ่งรูป ๆ หนึ่งสามารถหมุนไปรอบจุดศูนย์กลางจุดหนึ่งด้วยมุมของการหมุนที่มีขนาดน้อยกว่า 360 องศา แล้วภาพที่ได้จากการหมุนจะทับรูปเดิมได้สนิท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rotator cuffเอ็นหุ้มข้อไหล่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rotational Moulding Machineเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
Rôtisserie du beaujolais?Rtisserie du beaujolais? The Treasure of Serena Madre (2009)
Oh, that poulet rôti is reason enough to move. (Laughs) Mother...ดอ้ poulet r๔t เป็น เหตุผลเพียงพอที่จะย้ายเลยค่ะ แม่คะ The Treasure of Serena Madre (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชหมุนเวียน[N] rotated crops, See also: crops used in crop rotation, Example: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน
ผุกร่อน[V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
ไข่เน่า[N] bad egg, See also: rotten egg, Example: เขาถูกขว้างด้วยไข่เน่า คาดว่าเป็นฝีมือของผู้มาชุมนุมประท้วง, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
ความเสื่อมโทรม[N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
เฟอะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid, Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ, Example: ร่างกายของเขาเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน
เปื่อย[V] rot, See also: decay, soft, tender, decompose, Syn. ยุ่ย, เปื่อยยุ่ย, Ant. เหนียว, Example: เนื้อตุ๋นในหม้อเปื่อยได้ที่แล้ว, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed, Example: ศพที่ตำรวจเพิ่งพบเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน, Thai definition: ขาด หลุด ยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROT    R AA1 T
ROTH    R AO1 TH
ROTE    R OW1 T
ROTZ    R AA1 T S
ROTI    R OW1 T IY0
ROTO    R OW1 T OW0
ROTT    R AA1 T
ROTA    R OW1 T AH0
ROTS    R AA1 T S
ROTHS    R AO1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rot    (v) (r o1 t)
ROTC    (n) (aa1 r ou1 t ii1 s ii1)
rota    (n) (r ou1 t @)
rote    (n) (r ou1 t)
rots    (v) (r o1 t s)
rotas    (n) (r ou1 t @ z)
rotor    (n) (r ou1 t @ r)
rotary    (n) (r ou1 t @ r ii)
rotate    (v) (r ou1 t ei1 t)
rotgut    (n) (r o1 t g uh t)

German-Thai: Longdo Dictionary
rot(adj) ที่มีสีแดง
trotz(Präp.) ถึงแม้, ทั้งๆ ที่
trotzถึงแม้
Brot(n) |das| ขนมปัง
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,
Roggenbrot(n ) ขนมปังข้าวไรย์ เช่น So lässt sich mit gewöhnlicher Hefe zwar ein Weizenbrot, aber kein richtiges Roggenbrot backen. Roggenteige brauchen eine Säuerung.

French-Thai: Longdo Dictionary
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒茬[dǎo chá, ㄉㄠˇ ㄔㄚˊ, ] rotation of crops [Add to Longdo]
扶轮社[Fú lún shè, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] Rotary Club [Add to Longdo]
换茬[huàn chá, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄚˊ, / ] rotation of crops [Add to Longdo]
旋流[xuán liú, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, ] rotating flow [Add to Longdo]
旋筒[xuán tǒng, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, ] rotor; turbine [Add to Longdo]
旋翼[xuán yì, ㄒㄩㄢˊ ㄧˋ, ] rotor wing [Add to Longdo]
旋转台[xuán zhuǎn tái, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] rotating platform; luggage carousel [Add to Longdo]
旋转角速度[xuán zhuǎn jiǎo sù dù, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] rotational angular velocity [Add to Longdo]
旋转运动[xuán zhuǎn yùn dòng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] rotation; rotary motion [Add to Longdo]
旋闸[xuán zhá, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄚˊ, / ] rotor sluice gate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] ROT [Add to Longdo]
周り[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
朱印[しゅいん, shuin] rotes_Siegel [Add to Longdo]
朱肉[しゅにく, shuniku] rote_Stempelfarbe [Add to Longdo]
[べに, beni] rote_Schminke [Add to Longdo]
紅唇[こうしん, koushin] rote_Lippen [Add to Longdo]
紅白[こうはく, kouhaku] Rot_und_Weiss [Add to Longdo]
自転軸[じてんじく, jitenjiku] Rotationsachse [Add to Longdo]
赤らむ[あからむ, akaramu] rot_werden, erroeten [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] rote_Zahlen, Defizit, Verlust [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top