ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosiest

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosiest-, *prosiest*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prosiest มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prosiest*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosiest    (j) prˈouzɪɪst (p r ou1 z i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosy \Pros"y\, a. [Compar. {Prosier}; superl. {Prosiest}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to prose; like prose.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull and tedious in discourse or writing; prosaic.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

prosiest

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top