ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proofs

P R UW1 F S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proofs-, *proofs*, proof
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got the proofs from that photo shoot with the vegetables.เรานัดเลือกสเป๊คกันจากรูปที่ถ่าย อันที่เราทำ้ป็นผักเล็กๆน่ะค่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Madame Leroux says that she has to have the catalog proofs for today.มาดามเลอรูซ์บอกว่าเธอต้องได้ พรูฟ แคตตาล็อก วันนี้นะคะ The Red Violin (1998)
"There's no such thing as love. There are only proofs of love.""ไม่มีอะไรพิสูจน์รักได้ นอกจากความรัก" The Dreamers (2003)
Mine sings arias spouts poetry, proofsท้องฉันร้องเป็นเพลงย่ะ.. ท่องกลอนก็ได้ Saving Face (2004)
odd literary references, mathematical proofs.บทประพันธ์แปลกๆ ที่อ้างถึงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I'm in pre-trial conference all day, so totally unreachable, but don't forget we need to sign off on the proofs later.ฉันมีประชุมทั้งวัน อาจจะติดต่อกันไม่ได้นะคะ แต่อย่าลืมว่าเราต้อง พิสูจน์ตัวอักษรกันอีกที The Gift (2009)
- Proofs?พิสูจน์ตัวอักษร? The Gift (2009)
When the proofs, the figures, were ranged in columns before me;เมื่อเครื่องพิสูจน์ คำนวนตัวเลข อยู่ในคอลัมน์ก่อนผม Sunset (2010)
Oh, and, uh, I have the proofs that I was developing.อ้อ และผมมีหลักฐานว่าผมกำลังล้างรูปอยู่ Pilot (2012)
Alex's proofs from the night his wife died-- that was you.หลักฐานที่อเล็กซ์ใช้ในคืนที่ภรรยาเขาตาย คือภาพถ่ายของคุณ Pilot (2012)
So he had to submit his proofs to magazines.ดังนั้นเขาเลยต้องส่งหลักฐานของเขาให้นิตยสาร 3.0 (2012)
My source at the company, he's got documents, memos, all the proofs I need to make this story run.แหล่งข่าวฉัยอยู่ที่บริษัท เขามีเอกสารอยู่ หลักฐานที่มี ฉันต้องให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไป The Road Not Taken (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proofsWe tend to welcome only proofs of what we already know.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROOFS    P R UW1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proofs    (v) prˈuːfs (p r uu1 f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (suf) (1) school; (n,ctr) (2) proof (of a book, document, etc.); counter for proofs [Add to Longdo]
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof [Add to Longdo]
初校[しょこう, shokou] (n) first (proofs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top