Search result for

prestes

(217 entries)
(0.0632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prestes-, *prestes*, preste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prestes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prestes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prest[N] เงินที่ให้ล่วงหน้า
presto[ADV] อย่างเร็ว (เพลง)
presto[ADV] อย่างทันทีทันใด
presto[N] เพลงที่มีทำนองรวดเร็ว
prestige[N] ความเคารพนบนอบ, See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ, Syn. influence, renown, Ant. unimportance, lowliness
prestige[ADJ] ซึ่งเป็นที่เคารพ
prestigious[ADJ] ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ, See also: ซึ่งมีเกียรติ, ซึ่งมีศักดิ์ศรี, Syn. famous, important
prestissimo[ADJ] เร็วมากกว่า, Syn. presto
prestidigitation[N] การเล่นกล, Syn. sleight of hand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight
prestigious(เพรสทิจ'เจิส) adj. มีชื่อเสียง,มีเกียรติ,เป็นที่เคารพนับถือ, Syn. honoured,esteemed ###A. obscurity
presto(เพรส'โท) adv.,adj. เร็ว,ทันที,ด้วยจังหวะที่เร็ว. n. จังหวะเร็ว, Syn. rapidly
prestress(พรีสเทรส') vt. อัดก่อน,อัดแรงก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prestigeเกียรติภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prestressed concrete beamคานคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Occupational prestigeเกียรติภูมิของอาชีพ [TU Subject Heading]
Prestress concrete sleeperหมอนคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed concrete beamsคานคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed Reinforcement เหล็กเสริมอัดแรง
เหล็กเสริมกำลังสูงที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตอัด แรงอาจเป็นลวดเส้นเดียว ลวดพันเกรียว หรือลวดเหล็กกลุ่มก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Prestressed Concrete คอนกรีตอัดแรง
คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝังภายในที่ทำให้ เกิดหน่วยแรงที่มีปริมาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากน้ำหนักบรรทุก [สิ่งแวดล้อม]
Food, Prestigeอาหารแห่งเกียรติยศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Preston...Preston... Equilibrium (2002)
She used to go to the prestigious Science High School, which you guys can't even dream to get in.เธอเคยเรียนที่ไฮสคูลด้านวิทยาศาสตร์ชื่อดังมาก่อน ที่ที่พวกเธอไม่เคยแม้แต่จะฝันว่าจะเข้าเรียนได้ Baby and I (2008)
This gala event is expected to draw the world's most prestigious leaders to Empire City.งานในคืนนี้ คาดหวังจะวาด ภาพผู้นำแห่งโลกอันมีชื่อเสียง แก่ เมือง เอ็มไพร์ ซิตี้ Superhero Movie (2008)
How prestigious.แน่ใจเหรอว่าทำได้ The Ramen Girl (2008)
Being a centerfold is the highest, most prestigious honor there is.การได้ลงหน้ากลางถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต The House Bunny (2008)
How prestigious.เป็นเกียรติจริงๆ High School Musical 3: Senior Year (2008)
So, you know, i traded in the money and prestige of being a doctorดังนั้น ฉันจึงทิ้งเงิน แล้วก็ชื่อเสียงของการเป็นหมอ After School Special (2009)
Preston!เพรสตัน! Home Is the Place (2009)
Mom, please tell preston to stop taking my stuff.แม่คะ บอกให้เพรสตันเลิกเอาของของหนูไปซะที Home Is the Place (2009)
Preston, why didn't you pick up when I called you?เพรสตัน ทำไมไม่รับโทรศัพท์แม่? Home Is the Place (2009)
What the hell, preston?เพรสตัน? Home Is the Place (2009)
Of course, the Colony Club is the oldest, most prestigious ladies' club in the city.แน่นอนที่สุด โคโลนีคลับก็คือ ชมรมที่เก่าแก่ที่สุด มีเกียรติ์ที่สุดในเมือง In the Realm of the Basses (2009)
- Presto! - Presto!เอาออกไปก่อนชั้นทำหาย Everyone (2009)
Presto.โอมเพี้ยง ไอ้โจรหน้าจิ๋มไข่เล็กตูดหมา Everyone (2009)
Prestissimo!Prestissimo! Cook (2009)
How can such a thing happen to a prestigious school like Shinhwa High School?มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างชินฮวา ไฮ ได้ยังไง? Episode #1.2 (2009)
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ Pilot (2009)
I am just trying to help Preston avoid the way marked "unemployable loser."ฉันแค่พยายามจะช่วยเพรสตัน หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเรียกว่า คนขี้แพ้ตกงาน Everybody Says Don't (2009)
Okay, so Preston still needs a little convincing.โอเค งั้นเพรสตั้นยังต้องการ การเกลี้ยกล่อมอีกหน่อย Everybody Says Don't (2009)
And I love you, Preston.และพ่อรักลูก เพรสตั้น Everybody Says Don't (2009)
Bye, Preston.บาย เพรสตัน If It's Only in Your Head (2009)
- I'm Preston.-ฉันเพรสตัน If It's Only in Your Head (2009)
On a prestigious baseball scholarship,ในเกียรติ ของทุนบาสเกสบอล The Pickle Jar (2009)
And with Preston going to Europe, we even had one moving out!แล้วตอนเพรสตันไปยุโรป เราก็มีคนนึงย้ายออกไปแล้ว Nice Is Different Than Good (2009)
That among your school's prestigious alumniหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติ์ของเรา Advanced Criminal Law (2009)
"Carrie Preston"?แคร์รี่ เพรสตั้นเหรอ Sex and the City 2 (2010)
Now, the boutonniere may say "Preston."ช่อดอกไม้อาจเป็นเพรสตั้น Sex and the City 2 (2010)
Well, in that case, may I introduce you to your husband, John James Preston.งั้นฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักสามีคุณ จอห์น เจมส์ เพรสตั้น Sex and the City 2 (2010)
- Carrie Preston. Hi.- แคร์รี่ เพรสตั้น Sex and the City 2 (2010)
Oh, Carrie Preston. Nice to meet you. Your husband is very charming.แคร์รี่ เพรสตั้น สวัสดีค่ะ สามีคุณมีเสน่ห์มาก Sex and the City 2 (2010)
No problem, Mrs. Preston.- ไม่เป็นไรครับ คุณนายเพรสตั้น Sex and the City 2 (2010)
Harvard.edu is the most prestigious e-mail address in the country, man.Harvard.Edu เป็นอีเมล์แอดเดรส ที่สุดยอดที่สุดในประเทศแล้วเพื่อน The Social Network (2010)
Um, I'm in retail, very high-end merchandise at a very prestigious store.ผมเป็นผู้ขายปลีก สินค้าชั้นเยี่ยมจากร้านที่มีชื่อเสียงมาก Chuck Versus First Class (2010)
- That's the preston line. He'll end up in perth.- นั่นรถสายเพรสตัน ไปจอดที่เมืองเพิร์ทเลย! Melbourne (2010)
Its location is far more prestigious than my own.ที่ตั้งมันดูดีมีสกุล กว่าของฉันเยอะเลย Chuck Versus the Other Guy (2010)
Preston's in europe. Parker's at band practice.เพรสตันก็อยู่ในยุโรป ปาร์กเกอร์ติดซ้อมดนตรี The Chase (2010)
Preston's gone. Porter's next.เพรสตันไปแล้ว และต่อไปก็พอร์ตเตอร์ The Chase (2010)
Then I visited the page of my mom's prestigious university, and sent them the address.Then I visited the page of my mom's prestigious university, และส่งที่อยูไป Confessions (2010)
Preston Scavo was finally coming home from Europe, and his family was wondering what kind of souvenirs he'd be bringing them.ท้ายที่สุดเพรสตัน สกาโวก็ได้กลับมาจากยุโรป และครอบครัวเขาก็ต่างสงสัย ว่าเขาจะซื้ออะไรกลับมาฝากกันนะ Chromolume No. 7 (2010)
I am finally to meet the lovely Preston family.ในที่สุดก็ไำด้เจอกับครอบครัวของเพรสตันซักที Chromolume No. 7 (2010)
Um, Preston didn't say he was bringing a friend.เพรสตันไม่ไ่ด้บอกก่อนว่าจะพาเพื่อนมาด้วย Chromolume No. 7 (2010)
Yes, Preston Scavo had returned from his trip with a beautiful souvenir, and his mother would soon wish he hadn't.ใช่แล้ว เพรสตันกลับมาจากการเดินทาง พร้อมกับของที่ระลึกสุดสวย และแม่ของเขาก็แอบคิดว่า ไม่น่าพากลับมาเลย Chromolume No. 7 (2010)
Preston buy these for me in Paris.เพรสตันซื้อให้ฉันที่ปารีส Chromolume No. 7 (2010)
That reminds me. Did Preston take any pictures on this trip?เตือนผมด้วยว่า /Nเพรสตันถ่ายรูปตอนเที่ยวมาด้วยรึเปล่า Chromolume No. 7 (2010)
Preston buy me this. Preston buy me that.เพรสตันซื้อไอ้นั่นให้ เพรสตันซื้อไอ้นี่ให้ Chromolume No. 7 (2010)
- and Preston wants to give it to her. - She's very lucky.แล้วเพรสตันก็อยากจะเอาแหวนนี่ให้หร่อน เด็กคนนั้นช่างโชคดีจริงๆ Chromolume No. 7 (2010)
- But... Preston said you loved it.แต่ เพรสตันบอกว่าเธอชอบมันมาก Chromolume No. 7 (2010)
Yes, Preston.มากกว่าทุกสิ่งที่ผมจะซื้อได้เลยนะ Chromolume No. 7 (2010)
Preston, get her a chair. Here you go, honey.เพรสตัน หยิบเก้าอี้ให้เธอ นี่จ้ะที่รัก Chromolume No. 7 (2010)
Preston! Preston, get back here!เพรสตัน เพรสตัน กลับมาเดี๋ยวนี้ My Two Young Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prestHe associate only with prestigious people.
prestIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
prestI tried to repair his damaged prestige.
prestSeveral universities in this country enjoy great prestige.
prestThe architect boasted that he had received a prestigious award.
prestThe ingenious man received the prestigious award for the first time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์[N] prestige, See also: power
ศักดิ์ศรี[N] prestige, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติยศ, Example: ศักดิ์ศรีของทหารเป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป, Notes: (สันสกฤต)
เฉลิม[V] glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
แมลงทับ[N] Buprestis beetle, See also: Mettalic wood-boring beetle, Sternocera aequisignata, Example: สมัยเป็นเด็ก ฉันเคยจับแมลงทับจากต้นมะขามเทศมาเลี้ยงไว้ในกล่อง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงปีกแข็งที่มีปีกเขียวเลื่อมพราย
ศักดิ์[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มีศักดิ์ศรี[V] have prestige, See also: have dignity, Syn. มีเกียรติ, Example: มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน, Thai definition: มีเกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
เกียรติประวัติ[N] glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
เกียรติภูมิ[N] reputation, See also: prestige, dignity, popularity, Syn. เกียรติ, Example: การที่อัลเบิร์ต วิเตลต้องพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาไม่ทำให้เกียรติภูมิของเขาต้องด้อยลงแต่อย่างใด, Thai definition: เกียรติเพราะความนิยม
เกียรติยศ[N] honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์[N] honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai definition: ฐานะอันมีเกียรติ
บารมี[N] prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่
ยศศักดิ์[N] rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ชื่อเสียง[N] fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
ชูหน้าชูตา[V] make prominent, See also: enhance the prestige of, be the pride of, Syn. เชิดหน้าชูตา, มีหน้ามีตา, Example: ยศตำแหน่งของเขาช่วยชูหน้าชูตาเขาในสังคม
เชิดหน้าชูตา[V] enhance a reputation, See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of, Syn. ชูหน้าชูตา, มีหน้ามีตา
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
หน้าตา[N] honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ
น่าเกรงขาม[ADJ] imposing (e.g. personage), See also: dignified, prestigious, Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง, Example: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด, Thai definition: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: power ; might   FR: prestige [m]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīattisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction   
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige   
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
แมงทับ[n.] (maēng thap) EN: Mettalic Wood-boring Beetle ; Buprestis Beetle   
แมลงทับ[n.] (malaēng thap) EN: Mettalic Wood-boring Beetle ; Buprestis Beetle   
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
เพรสตัน[TM] (Phrēstan) EN: Preston   FR: Preston
เปรสตัน[TM] (Prēstan) EN: Preston   FR: Preston
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living   FR: louer ses services ; prester ; être embauché
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige   FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREST    P R EH1 S T
PRESTO    P R EH1 S T OW2
PRESTI    P R EH1 S T IY0
PRESTA    P R EH1 S T AH0
PRESTIA    P R EH1 S T Y AH0
PRESTON    P R EH1 S T AH0 N
PRESTAGE    P R EH1 S T IH0 JH
PRESTECH    P R EH0 S T EH1 K
LOPRESTO    L OW0 P R EH1 S T OW0
PRESTIGE    P R EH0 S T IY1 ZH
LOPRESTI    L OW0 P R EH1 S T IY0
PRESTWICH    P R EH1 S T W IH0 CH
PRESTON'S    P R EH1 S T AH0 N Z
PRESTWOOD    P R EH1 S T W UH2 D
PRESTIDGE    P R EH1 S T IH0 JH
PRESTOWITZ    P R EH1 S T AH0 W IH2 T S
PRESTRIDGE    P R EH1 S T R IH0 JH
PRESTIGIOUS    P ER0 S T IY1 JH AH0 S
PRESTIGIOUS    P R EH0 S T IH1 JH AH0 S
PRESTIGIACOMO    P R EH0 S T IY1 JH AH0 K OW0 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presto    (j) (p r e1 s t ou)
Preston    (n) (p r e1 s t n)
prestige    (n) (p r e1 s t ii1 zh)
Prestatyn    (n) (p r e1 s t a1 t i n)
Prestwich    (n) (p r e1 s t w i ch)
Prestwick    (n) (p r e1 s t w i k)
Hampreston    (n) (h a1 m p r i s t n)
Hey presto    (uh) - (h ei2 - p r e1 s t ou)
Prestonpans    (n) (p r e1 s t n p a n z)
prestigious    (j) (p r e1 s t i1 jh @ s)
prestissimo    (j) (p r e1 s t i1 s i m ou)
prestressed    (j) (p r ii2 s t r e1 s t)
prestidigitator    (n) (p r e2 s t i d i1 jh i t ei t @ r)
prestidigitation    (n) (p r e2 s t i d i2 jh i t ei1 sh @ n)
prestidigitation    (n) (p r e2 s t i d i2 jh i t ei1 sh @ n z)
prestidigitators    (n) (p r e2 s t i d i1 jh i t ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerfertigkeit {f}prestidigitation [Add to Longdo]
Geltung {f}prestigiousness [Add to Longdo]
Prestige {n}prestige [Add to Longdo]
Prestigefrage {f}matter of prestige [Add to Longdo]
Prestigegewinn {m}gain in prestige [Add to Longdo]
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
Schraube {f} (nicht vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schrauben {pl} | gewindeformende Schraube {f} | gewindefurchende Schraube {f}; selbstschneidende Schraube; Treibschraube {f} | hochfeste vorgespannte Schraube | unverlierbare Schraube {f}screw | screws | thread-forming tapping screw | self-tapping screw | high tensile prestressed bolt | captive screw [Add to Longdo]
Spannbeton {m}prestressed concrete [Add to Longdo]
Taschenspieler {m}prestidigitator [Add to Longdo]
Vorspannung {f} [techn.]prestressing [Add to Longdo]
prestigevollprestigious [Add to Longdo]
prestigevoll {adv}prestigiously [Add to Longdo]
in tadellosem Zustandin prestine condition [Add to Longdo]
tadelloses Exemplarcopy in prestine [Add to Longdo]
vorgespanntprestressed [Add to Longdo]
vorspannento prestress [Add to Longdo]
vorspeichernto prestore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
ナショナルプレステージ[, nashonarupuresute-ji] (n) national prestige [Add to Longdo]
プレステージ[, puresute-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
プレスティージ[, puresutei-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
プレスト[, puresuto] (n,adj-no) presto (ita [Add to Longdo]
プレストレストコンクリート[, puresutoresutokonkuri-to] (n) prestressed concrete [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company [Add to Longdo]
国威[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence [Add to Longdo]
国家威信[こっかいしん, kokkaishin] (n) national pride; national prestige [Add to Longdo]
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances [Add to Longdo]
箔が付く;箔がつく[はくがつく, hakugatsuku] (exp,v5k) to increase in value; to gain prestige [Add to Longdo]
仏式[ぶっしき, busshiki] (n) (1) French style; (2) Presta valve (bicycle) [Add to Longdo]
名門校[めいもんこう, meimonkou] (n) (sens) prestigious school [Add to Longdo]
名門大学[めいもんだいがく, meimondaigaku] (n) prestigious university [Add to Longdo]
名誉[めいよ, meiyo] (adj-na,n) honor; honour; credit; prestige; (P) [Add to Longdo]
面目[めんぼく(P);めんもく(P);めいぼく(ok), menboku (P); menmoku (P); meiboku (ok)] (n) (1) face; honour; honor; reputation; prestige; dignity; credit; (2) appearance; look; (P) [Add to Longdo]
有力新聞[ゆうりょくしんぶん, yuuryokushinbun] (n) leading newspaper; prestigious newspaper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, / ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige [Add to Longdo]
名门[míng mén, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] famous family; prestigious house [Add to Longdo]
国威[guó wēi, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄟ, / ] national prestige [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige [Add to Longdo]
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, ] prestige; reputation; trust; credit with the people [Add to Longdo]
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity [Add to Longdo]
威望[wēi wàng, ㄨㄟ ㄨㄤˋ, ] prestige [Add to Longdo]
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, / ] authority; prestige; supernatural spirit [Add to Longdo]
德高望重[dé gāo wàng zhòng, ㄉㄜˊ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a person of virtue and prestige; a person of good moral standing and reputation [Add to Longdo]
普雷斯顿[Pǔ léi sī dùn, ㄆㄨˇ ㄌㄟˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Preston [Add to Longdo]
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authority; authoritative; power and prestige [Add to Longdo]
声望[shēng wàng, ㄕㄥ ㄨㄤˋ, / ] prestige [Add to Longdo]
变把戏[biàn bǎ xì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] to performmagic; to do magic tricks; prestidigitation [Add to Longdo]
资望[zī wàng, ㄗ ㄨㄤˋ, / ] seniority and prestige [Add to Longdo]
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, ] renowned; prestigious; great hopes; expectations [Add to Longdo]
预应力[yù yìng lì, ㄩˋ ˋ ㄌㄧˋ, / ] prestressed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
威信[いしん, ishin] das_Ansehen, Prestige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  prestes
     finished; ready; through
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top