ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressie

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressie-, *pressie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pressie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pressie*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But there's one upstairs if it's important.Aber es gibt eins im nächsten Stock, wenn's pressiert. Gigi (1958)
It's Insane wIhat a Ihu r ry It's InDass ihr's pressiert, Ist einfach verrückt; Muriel, or the Time of Return (1963)
What are you doing?Da unten pressiert's nämlich! Fantomas (1964)
We're gonna have to make a run for this one!Jetzt pressiert's! Independence Day (1996)
Are you in a hurry to elect another man?Wohl eh'r nach dem Fest? Pressiert's den Herrn? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Damn, it's getting late.Am End mir die Jungfer vom Fenster geht! Fanget an, 's pressiert: Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Compressed skullracture.Kompressierter Schädelbruch. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
But it is urgent, the duke needs the jewellery.Aber es pressiert, der Herzog braucht den Schmuck. Jew Suss: Rise and Fall (2010)
Let's get the fuck out of here!- Wir sollten pressieren. Armadillo (2010)
- Brain is decompressing. Balloon is advanced. - ♪ Without granting innocence ♪Gehirn dekompressiert sich, Balloon ist fortgeschritten. Song Beneath the Song (2011)
Anyway's hurry now.Jedenfalls pressiert's jetzt. Zettl (2012)
- It's urgent but net.- Es pressiert doch net. Ludwig II (2012)
Savannah, there's no pressure.Savannah, es pressiert nicht. Afternoon Delight (2013)
It's an urgent matter for a houseDie Arbeit pressiert. L'Hôtel du Libre-Echange (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  pressie /prɛsi/
   1. pressure
   2. pressure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top