หรือคุณหมายถึง poußa?
Search result for

poussa

(5 entries)
(1.7456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poussa-, *poussa*
Possible hiragana form: ぽうっさ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poussa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poussa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For your paramour?Für deine Poussage? First of His Name (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
POUSSANT    P UW1 S AH0 N T
POUSSAINT    P UW2 S AA1 N T

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top