ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pour

P AO1 R   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pour-, *pour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pour[VT] เท, See also: ริน, ทำให้ไหลหลั่ง, Syn. spill, splash
pour[VT] เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pour[VI] เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pour[VI] ปล่อยออกอย่างมาก, Syn. emit, drain, discharge
pour[VI] ฝนตกหนัก, See also: ฝนตกกรูกราว, Syn. flood, drench
pour in[IDM] (น้ำ,ไฟ) ไหลเข้า, See also: หลั่งเข้ามา, ตกลงมา (ใน)
pour in[IDM] ไหลเข้า, See also: เทเข้าไปใน, ระบายเข้าไป, Syn. pour in
pour in[IDM] หลั่งไหลเข้ามา (ฝูงชน)
pour in[PHRV] หลั่งไหลเข้าไป
pour in[PHRV] ใส่ (เงิน) จำนวนมาก, Syn. pump in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pour(พอ,พอร์) vt.,vi.,n. (การ) เท,ริน,ราด,หลั่ง,กรอก,ระบาย,ปล่อยออก, (ฝน) ตกลงมาอย่างแรง., See also: pourability n. pourable adj. pourer n. pouringly adv.
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain
outpour(เอาทฺ'พอร์) vt.,vi. (การ) ทำให้ไหลออก,ไหลออก, Syn. effuse,outflow
potpourri(โพพรี',โพ'พูรี,พอทพัว'รี) n. ของผสมระหว่างกลีบดอกกุหลาบหรือดอกอื่น ๆ กับเครื่องเทศในหม้อเพื่อให้มีกลิ่นหอม,ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส,ของผสม
vapour(เว'เพอะ) n.,vi.,vt. ไอหมอกหนา,ไอน้ำ,ควัน,กลายเป็นไอ,กลายเป็นควัน, Syn. visible exhalation
vapourise(เว'เพอไรซ) vt.,vi. กลายเป็นไอ., See also: vaporisable adj. vapourisable adj. vaporizer n. vapourizer n.
vapouriser(เว'เพอไรเซอะ) n. ผู้คุยโม้,ผู้คุยโต,สิ่งที่ทำให้เป็นไอ,เครื่องทำไอน้ำ
vapourish(เว'เพอริ?) adj. เหมือนไอน้ำ,คล้ายไอน้ำ,กลุ้มใจง่าย,เป็นทุกข์ง่าย., See also: vaporishness n. vapourishness n., Syn. misty,foggy,steamy,miasmic
vapourous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.
vapoury(เว'เพอรี) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,เหมือนไอ,คล้ายไอ, Syn. vaporous

English-Thai: Nontri Dictionary
pour(vi,vt) เท,ริน,ราด,ไหล,หลั่ง,ปล่อย
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
outpour(n) การเทออก,การไหลออก,การทะลักออก
outpour(vt) เทออก,ไหลออก,ทะลักออก
vapour(n) ไอ,ควัน,หมอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pour pointจุดเริ่มไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pouring gateช่องเท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pourparler (Fr.)การเจรจาขั้นต้น (เพื่อทำความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pour Pointจุดไหลเท
อุณหภูมิ ณ จุดที่น้ำมันดิบแข็งตัวและไม่สามารถไหลได้สะดวก หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันดิบต่ำกว่าจุดไหลเท น้ำมันดิบก็จะเป็นไขแข็ง ไหลไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดไหลเท ไข หรือ Wax ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดิบก็จะหลอมตัวเข้ากับน้ำมันดิบ ทำให้ น้ำมันดิบไหลได้ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, now that's settled. You may pour me out some coffee.งั้นเป็นอันว่าตกลงล่ะนะ คุณช่วยรินกาแฟให้ผมหน่อยสิ Rebecca (1940)
From the way the wounded are pouring into this place we better get the hell out of here before we get caught up in the war.ดูจากที่พวกคนป่วย แห่เข้ามาที่นี่... ...เราควรออกจากที่นี่ได้ ก่อนติดอยู่กลางสงคราม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ Blazing Saddles (1974)
- Pour every light onto that field.- ส่องไฟทุกดวงไปบนสนามบินนั่น Airplane! (1980)
You pour.คุณรินสิ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Pourquoi...ทำไม ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And then Yvette met you and smiled and poured you a drink.แล้วอีเว็ตต์ได้พบกับคุณ และยิ้มและรินเครื่องดื่มให้คุณ Clue (1985)
- But it's pouring. - Go on, into the garage.แต่ฝนตกอยู่นะคะ / ไป เข้าไปในโรงรถ Labyrinth (1986)
Good, then pour the wine.ดี งั้นก็รินไวน์เลย The Princess Bride (1987)
While you're at it, why don't you give me a nice paper cut and pour lemon juice on it?และตอนที่นายทำแบบนั้น ทำถึงไม่... ส่งมีดอาบยาพิษมาด้วยเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
I have poured all my knowledge into you.ลิตรได้เทความรู้ทั้งหมดของฉันเป็นคุณ Bloodsport (1988)
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pourThe volcano poured molten rock.
pourBlood poured from the cut vein.
pourIt poured down.
pourDon't pour hot water into the glass or it will crack.
pourShe poured some milk from the bottle.
pourThe excited crowd poured out of the stadium.
pourShe poured coffee into the cups on the table.
pourShe poured a cup of tea for me.
pourShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
pourShe poured the milk into a bowl.
pourOrders for the book poured in.
pourIt never rains but it pours. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรงน้ำพระ[V] pour water, Syn. รดน้ำพระ
เสก[V] sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding, See also: pour sacred water on the hands of the married couple, Example: ประธานในพิธีจะเสกก่อนแล้วญาติผู้ใหญ่ถึงจะเสกได้, Thai definition: รดน้ำในพิธีมงคล
เท[V] pour, See also: fill, Example: ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป
อาสิญจ์[V] pour, Syn. หลั่ง
รดน้ำมนต์[V] sprinkle holy water, See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water, Example: ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให ้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
รดน้ำดำหัว[V] pour water on the hands of revered elders and ask for blessing, Example: วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี
ริน[V] pour, See also: decant, Example: เขารินเหล้าขาวใส่แก้ว แล้วเวียนแจกจ่ายเพื่อนๆ ไปทีละคน, Thai definition: เทให้ไหลออกเรื่อยๆ ทีละน้อย
เช็ดน้ำ[V] pour the water from the boiled rice, See also: drain off water from the boiled rice, Syn. หุงเช็ดน้ำ, Example: พอเช็ดน้ำแล้วจะต้องดงข้าวให้ระอุ, Thai definition: เรียกวิธีหุงข้าวด้วยการรินน้ำข้าวออกจากหม้อเพื่อให้แห้ง
เช็ดหม้อ[V] pour rice water from the pot, Syn. เช็ดน้ำ, หุงเช็ดน้ำ, Thai definition: รินน้ำข้าวออกจากหม้อเพื่อให้แห้งในการหุงข้าวด้วยวิธีเช็ดน้ำ
กรวด[V] pour, See also: pour ceremonial water, Syn. ริน, กรวดน้ำ, Example: แม่อยากจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย, Thai definition: หลั่งน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koēt kø ja koēt) EN: what will be, will be   FR: advienne que pourra
อาตมา[pr.] (āttamā) EN: I (for monks)   FR: je (pour les moines)
อัตราปันส่วน[n. exp.] (attrā pansūan) FR: pourcentage [m]
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent   FR: pourcentage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POUR    P AO1 R
POURS    P AO1 R Z
POURED    P AO1 R D
POURING    P AO1 R IH0 NG
POURCIAU    P AO1 R S IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pour    (v) pˈɔːr (p oo1 r)
pours    (v) pˈɔːz (p oo1 z)
poured    (v) pˈɔːd (p oo1 d)
pouring    (v) pˈɔːrɪŋ (p oo1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注入[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, ] pour in; empty into, #5,079 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] pour; to deliberate, #25,891 [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] pour out libation, #98,617 [Add to Longdo]
大雨如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, ] pouring with rain; rain bucketing down, #121,449 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] pour out libation; sprinkle, #127,028 [Add to Longdo]
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, ] pouring of wine on ground for sacrifice, #196,176 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] pour libation on ground [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugießenpour on [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pour(prep) สำหรับ
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
ドボドボ[, dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down) [Add to Longdo]
ナトリウムランプ[, natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp) [Add to Longdo]
ナトリウム灯[ナトリウムとう, natoriumu tou] (n) sodium-vapor lamp; sodium-vapour lamp [Add to Longdo]
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites [Add to Longdo]
ポプリ[, popuri] (n) pot-pourri (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, a.
   Poor. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. i.
   To pore. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. t. [imp. & p. p. {Poured}; p. pr. & vb. n.
   {Pouring}.] [OE. pouren, of uncertain origin; cf. W. bwrw to
   cast, throw, shed, bwrw gwlaw to rain.]
   1. To cause to flow in a stream, as a liquid or anything
    flowing like a liquid, either out of a vessel or into it;
    as, to pour water from a pail; to pour wine into a
    decanter; to pour oil upon the waters; to pour out sand or
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth as in a stream or a flood; to emit; to let
    escape freely or wholly.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have poured out my soul before the Lord. --1
                          Sam. i. 15.
    [1913 Webster]
 
       Now will I shortly pour out my fury upon thee.
                          --Ezek. vii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       London doth pour out her citizens !  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore did Nature pour her bounties forth
       With such a full and unwithdrawing hand ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To send forth from, as in a stream; to discharge
    uninterruptedly.
    [1913 Webster]
 
       Is it for thee the linnet pours his throat ? --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. i.
   To flow, pass, or issue in a stream, or as a stream; to fall
   continuously and abundantly; as, the rain pours; the people
   poured out of the theater.
   [1913 Webster]
 
      In the rude throng pour on with furious pace. --Gay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, n.
   A stream, or something like a stream; a flood. [Colloq.] "A
   pour of rain." --Miss Ferrier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pour
   v 1: cause to run; "pour water over the floor"
   2: move in large numbers; "people were pouring out of the
     theater"; "beggars pullulated in the plaza" [syn: {pour},
     {swarm}, {stream}, {teem}, {pullulate}]
   3: pour out; "the sommelier decanted the wines" [syn: {decant},
     {pour}, {pour out}]
   4: flow in a spurt; "Water poured all over the floor"
   5: supply in large amounts or quantities; "We poured money into
     the education of our children"
   6: rain heavily; "Put on your rain coat-- it's pouring outside!"
     [syn: {pour}, {pelt}, {stream}, {rain cats and dogs}, {rain
     buckets}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pour /puʀ/ 
  for; to; in order to; per

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top