Search result for

posties

(141 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posties-, *posties*, postie , posty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา posties มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *posties*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apostil[N] หมายเหตุ, Syn. apostille
apostille[N] หมายเหตุ, Syn. apostil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostil(อะพอส'ทิล) n. หมายเหตุ (marginal, note)
postilion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.
postillion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
postillion(n) คนขับรถม้าโดยสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postischial-หลังกระดูกก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depostitionการให้การของพยาน, คำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compostingการหมักทำปุ๋ย
วิธีการหมักขยะมูลฝอยเพื่อทำปุ๋ย โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย โดยเฉพาะจุลินทรีย์พวกที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในด้านความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน ผลผลิตที่ได้เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายเป็นผงหรือก้อนเล็กๆ สีน้ำตาล สามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil conditioner) [สิ่งแวดล้อม]
Bill-postingป้าย [TU Subject Heading]
Job postingsตำแหน่งงาน [TU Subject Heading]
Aerated Static Pile Composting การกองสุมหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ
การหมักปุ๋ยโดยกองสุมไว้ เป่าอากาศเข้าไปในกองโดยไม่มีการพลิกกลับ [สิ่งแวดล้อม]
Composting การทำปุ๋ย
การนำเอาของเสียหรือสลัดจ์มาหมักภายใต้สภาวะแอ นแอโรบิกหรือแอโรบิ เพื่อให้เกิดดการย่อยจนเสถียร สิ่งที่เหลือสามารถนำไปเป็นปุ๋ย หรือปรับสภาพดินได้ [สิ่งแวดล้อม]
Composting การทำปุ๋ยหมัก, การหมักปุ๋ย
เป็นกระบวนการชีววิทยาซึ่งสารอินทรีย์ในขยะจะ ถูกแปรสภาพให้เสถียร หรือคงตัวและใช้ทำปุ๋ยได้ หรือเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยวิธีหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ต่าง ๆ (ส่วนที่ย่อยสลายได้) ให้เป็นสารอาหารของพืชที่ค่อนข้างคงรูป เรียกว่า ปุ๋ย (Compost or Humuos)โดยอาศัยปฎิกริยาชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Aerobic Composting การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Anaerobic Composting การหมักปุ๋ยแบบไม่ใช้อากาศ, แอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
In-Vessel Composting การหมักปุ๋ยในถัง
การหมักขยะแบบใช้ออกซิเจนเพื่อทำปุ๋ย มีการควบคุมอุณหภูมิและ ปริมาณอากาศที่เติมเข้าไป [สิ่งแวดล้อม]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว
การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Municipal Solid Waste Composting การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาล
การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาล [สิ่งแวดล้อม]
Mixed MSW Composting การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาลผสม
การนำขยะในเทศบาลมาผสมกันเพื่อหมักทำปุ๋ย, ดู MSW [สิ่งแวดล้อม]
Co-Composting การหมักปุ๋ยร่วม
การหมักปุ๋ยโดยใช้ขยะร่วมกับสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
Postingการผ่านรายการบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where did you say your next posting was?แล้วนายบอกว่าจะไปที่ไหนต่อนะ? Taken (2008)
-I have one more posting, then I'll retire and then what?โอ้ พอล / ผมมีอีกงานนึง ก่อนที่จะเกษียณ เราจะทำอะไรต่อดี Julie & Julia (2009)
SHARON IS POSTING BAIL.รู้มั๊ย บางทีเราอาจจะคิดผิด Soul Mates (2009)
It's a posting from a web bulletin boardมีเรื่องโพสท์ลงในบอร์ดบูเลติน Demonology (2009)
'Cause of my mom's postings.เพราะแม่ของฉัน Demonology (2009)
For a diplomatic posting, but they refused.สำหรับการได้รับตำแหน่ง แต่พวกเขาปฏิเสธ Demonology (2009)
He had to take the middle postion.เลยลงโทษให้มันไปอยู่ตรงกลาง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
in this postion... the healing pains... are twice as intense.ตำแหน่งนั้นนะ ได้เสียว ทั้งหน้า-หลังเลยล่ะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I'm sorry to disturb you, but I'm calling in response to your mosaic board posting.แ่ต่ที่ฉันโทรมา เพื่อแจ้งกลับเรื่องการโพสต์ ข้อความบนบอร์ดโมเสค 137 Sekunden (2009)
How many postings so far?มีการโพสต์เข้ามา ถึงตอนนี้ไปเท่าไร? White to Play (2009)
Mr. Noh, I'm sorry to disturb you, but I'm calling in response to your Mosaic board posting.คุณโนห์ ฉันขอโทษด้วย ที่โทรมารบกวนคุณ แ่ต่ที่ฉันโทรมา เพื่อแจ้งกลับเรื่องการโพสต์ ข้อความบนบอร์ดโมเสค White to Play (2009)
You know that she gave that jacob kid a pair of her underpants j ust to keep him from posting on his blog about you being pregnant?รู้มั้ย เธอต้องให้กางเกงในกับไอ้เจค็อบ เพื่อไม่ให้มันเขียนเรื่องเธอท้อง? Throwdown (2009)
Well, no response to my Mosaic posting yet, but I did finish my drawing.ยังไม่มีการตอบกลับมา จากเวปโมเสคที่ผม โพสต์เข้าไปเลย แต่ผมก็วาดรูปเธอ เสร็จไปแล้ว Believe (2009)
I was thinking about posting it on the web.ผมกำลังคิดอยู่ว่า จะโพสต์รูปลงในเวป Believe (2009)
Half for today and the other half for posting during deliveries.วันนี้แค่ครึ่งเดียว ที่เหลืออีกครึ่ง ค่อยติดตอนไปส่งของ. Shining Inheritance (2009)
We came back together from posting the fliers.เราไปติดใบปลิวด้วยกันค่ะ. Shining Inheritance (2009)
(laughter) I'm posting this on YouTube.หล่อนเพิ่งทำท่า หัวกะหล่ำ Bad Reputation (2010)
Between this and posting Coach Sylvester's personal video on YouTube, you guys are getting a pretty bad reputation.ที่สำคัญคือ เพราะไอ้นี่... และโพสคลิปโค้ชซู ลงยูทูบ - พวกเธอกำลัง มีชื่อเสียงไม่ดี Bad Reputation (2010)
Remember-- if Sylvester hits you in the fbce after you cop to posting the video, don't scream like a woman.จำไว้ ถ้าโดนโค้ชซูต่อยหน้า หลังรับสารภาพ - อย่าร้องไห้ เหมือนผู้หญิง Bad Reputation (2010)
(He's posting some pretty amazing stuff!(He's posting some pretty amazing stuff! Confessions (2010)
Next time, instead of posting an anonymous comment online, say what you have to say to my face.ครั้งหน้า แทนที่จะโพสบ้าๆ บอๆ ไม่ระบุตัวตนในสังคมออนไลน์ -พูดถึงสิ่งที่อยากพูดต่อหน้าฉัน Audition (2010)
We thought he was posting these after the fact. He's not.เราคิดว่าเขาโพสต์มันหลังจากนั้น ที่จริงแล้ว เขาเปล่า The Internet Is Forever (2010)
Posting these videos,ที่โพสต์วีดีโอพวกนี้ The Internet Is Forever (2010)
What about posting a sign?ติดป้ายหน่อยดีมั้ย Fur (2010)
Sorry, but... will posting this on the Internet really make you famous?แต่,ถ้าเราเอานี่ไปลงอินเตอร์เน็ท คิดว่านายจะกลายเป็นดาราใน YouTube ได้เหรอ Episode #1.1 (2010)
I'm begining to understand how a man of... particular dispostion, and under certain circumstances, Extreme ones perhaps ahh....begin to understand how a man who was in a more specific provision, and under certain circumstances, perhaps extreme, could Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Yeah, like, uh, you know, top ten recumbent bicycles, indoor composting tips.ใช่ เหมือนกับ เอ่อ นายรู้นะ อันดับ 1 ใน 10 จักยานปั่นอยู่กับที่ เคล็ดลับการทำปุ๋ยหมักในที่ร่ม Bullet Points (2011)
And continued posting status updates after she died.เขาต้องอัพโหลดรูปนั้นด้วยตัวเอง และคอยอัพเดทสถานะอยู่เรื่อยๆ The Stranger (2011)
Uniformed officers are posting warnings across campuses.เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกำลัง ปิดประกาศเตือนในมหาวิทยาลัย The Stranger (2011)
Now, since the Jenkins family found Laurie online, we believe the unsub may be using similar methods... profiles, job postings, anything that gives a little too much information that the unsub could use to hunt his victims.ตั้งแต่ครอบครัว เจนกิ้น เจอกับ ลอว์รี่ ทางออนไลน์ เราเชื่อว่าคนร้ายอาจใช้วิธีที่คล้ายๆกัน ประวัติส่วนตัว, ประกาศหางาน หรืออะไรก็ได้ที่จะให้ข้อมูลไม่มากก็น้อย The Stranger (2011)
He keeps posting on Gellar's blog.เขาคอยโพสในบล็อกของเกลล่าร์ Ricochet Rabbit (2011)
Are you aware that your husband has been posting on a blog by a Professor Gellar?คุณพอจะรู้เรื่องที่สามีของคุณ โพสข้อความในบล็อก ของศาสตราจารย์เกลล่าร์รึเปล่า? Ricochet Rabbit (2011)
I'll be posting it on my blog, so let's have a good time cooking together.ฉันกำลังจะเขียนมันลงบล็อก งั้นมาสนุกกันเถอะ มาทำด้วยกัน Ikemen desune (2011)
I saw a posting online.ฉันเห็นในไปรษณีย์ออนไลน์ The Devil You Know (2011)
I know you've been posting, but I haven't been able to check it out yet.ฉันรู้ว่าเธอเขียนมันไปแล้ว แต่ฉันยังไม่ได้อ่านมันเลย The Big Sleep No More (2011)
A kid named Randy Slade shot 3 students and then set off an I.E.D. in the cafeteria via cell phone, killing himself and 13 kids total, but not before posting all of his plans online.เด็กชื่อแรนดี้ สเลด ยิงนักเรียน 3 คน แล้วก็จุดระเบิด ในโรงอาหารด้วยโทรศัพท์มือถือ ฆ่าตัวเอง และเด็กรวม 13 คน แต่เป็นหลังจากที่ Painless (2011)
I tried e-mail, video chat, tweeting her, posting on her Facebook wall, texting her, nothing.อยากรู้ขึ้น อยากรู้ขึ้น หากนายกังวล เราสามารถไปที่นั่น และดูว่าเธอไม่เป็นไร The Isolation Permutation (2011)
I am arresting you for imposting a public servant.ฉันขอจับกุมนายสำหรับการหลอกลวงเจ้าหน้าที่ Ojakgyo Brothers (2011)
In recent months, Frost started posting anti-government statements on his website.ในไม่กี่เดือนมานี้ Frost ได้โพสข้อความต่อต้านรัฐบาลในเว็บไซต์ของเขา Source Code (2011)
WHEN YOUR CURRENT POSTING IS COMPLETED,คุณจะได้รับJCMG Skyfall (2012)
THEY'RE POSTING FIVE MORE NEXT WEEK, AND THE WEEK AFTER.มันจะโพส 5 รายชื่ออาทิตย์หน้า และอาทิตย์ต่อจากนั้น Skyfall (2012)
"I was nervous about posting it.l มีอาการทางประสาทเกี่ยวกับการโพสต์. Disconnect (2012)
If you don't start posting them, they'll go back to Gossip Girl or someone worse.ถ้าคุณยังไม่เริ่มโพสลงไป พวกเขาก็จะกลับไปหากอสซิปเกิร์ล หรือใครสักคนที่แย่กว่า The End of the Affair? (2012)
Wait. You're posting a video of Blair with Louis?เดี๋ยว คุณเป็นคนโพสวีดีโอของแบลร์กับหลุยส์ The Backup Dan (2012)
We're posting this video as a warning about...เรากำลังโพสต์วีดีโอ เพื่อเตือนเกี่ยวกับ... Of Grave Importance (2012)
I've been posting on "Gossip Girl"ฉันเป็นคนโพสต์ข้อความในก็อซซิป เกิร์ล The Fugitives (2012)
But I am doing everything I can to get Gossip Girl to stop posting any more of it.แต่ ฉันสามารถทำทุกอย่าง เพื่อที่จะให้ก็อซซิบเกิร์ลหยุดโพสมัน The Return of the Ring (2012)
You know, it's not the smartest move, posting threatening videos online.นายรู้ไหม มันไม่ฉลาดเลย ที่เผยแพร่วิดีโอขู่ฆ่า ทางอินเตอร์เน็ต Kupale (2012)
Traveled with her father to three different postings...เดินทางกับพ่อเธอไปประจำสามเมือง Masquerade (2012)
Well, let's talk to I.T., see if we can figure out where this Mr. Arabesque is posting from.งั้นเราลองไปถามฝ่ายไอทีกัน ดูซิว่าเราจะหาได้ไหม ว่าคุณแอราเบสค์โพสมาจากที่ไหน Proceed with Caution (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postiI'm not good at posting stuff online.
postiI remember posting the letter yesterday.
postiI remember posting this letter.
postiI remember posting your letter yesterday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
คนไปรษณีย์[n.] (khon praisanī) EN: postman ; mailman   FR: facteur [m] ; postier [m]
ผมปลอม[n. exp.] (phompløm) EN: wig   FR: perruque [f] ; postiche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTING    P OW1 S T IH0 NG
POSTINO    P AO0 S T IY1 N OW0
POSTINGS    P OW1 S T IH0 NG Z
COMPOSTING    K AA1 M P OW2 S T IH0 NG
POSTIPANKKI    P AO2 S T AH0 P AE1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posting    (v) (p ou1 s t i ng)
postilion    (n) (p o1 s t i1 l i@ n)
riposting    (v) (r i1 p o1 s t i ng)
composting    (v) (k o1 m p o s t i ng)
postilions    (n) (p o1 s t i1 l i@ n z)
postillion    (n) (p o1 s t i1 l i@ n)
postillions    (n) (p o1 s t i1 l i@ n z)
signposting    (v) (s ai1 n p ou s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsbuchung {f}amortization posting [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anlagenbuchung {f} | Anlagenbuchungen {pl}asset posting | asset postings [Add to Longdo]
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines [Add to Longdo]
Anlagenumbuchungen {pl}asset re-postings [Add to Longdo]
Aushang {m}posting [Add to Longdo]
Ausschilderung {f}sign-posting [Add to Longdo]
Betragskontierung {f}amount posting [Add to Longdo]
Buchung {f}posting [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting [Add to Longdo]
Einlieferungsschein {m} | Einlieferungsscheine {pl}receipt of posting | receipts of posting [Add to Longdo]
Jahreskontenschreibung {f}annual account posting [Add to Longdo]
Kontenbeschreibung {f}accounts posting [Add to Longdo]
Kontenbuchung {f}account posting [Add to Longdo]
Kontenschreibungsband {n}accounts posting tape [Add to Longdo]
Kreditorenbuchung {f}accounts payable posting [Add to Longdo]
Postille {f}devotional book [Add to Longdo]
Postillion {m}postillion [Add to Longdo]
Postsendung {f}posting [Add to Longdo]
Rückbuchungsmonat {m}back posting month [Add to Longdo]
Rückbuchungszeitraum {m}back posting period [Add to Longdo]
Rückstandsbuchung {f}backlog posting [Add to Longdo]
Spam (unerwünschte, oft kommerzielle Massen-E-Mails oder -Postings im Internet)spam [Add to Longdo]
Versetzung {f}; Abkommandierung {f}posting [Add to Longdo]
Zugangsbuchung {f}acquisition posting [Add to Longdo]
Zurückbuchung {f}back posting [Add to Longdo]
Zusatzkontierung {f}additional posting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
掲示[けいじ, keiji] (n,vs) notice; bulletin; post; posting; placard; (P) [Add to Longdo]
掲出[けいしゅつ, keishutsu] (n,vs,vt) posting a notice, bulletin, list of results, etc. [Add to Longdo]
軽速歩[けいはやあし, keihayaashi] (n) posting trot (horse gait) [Add to Longdo]
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]
書き込み(P);書込み[かきこみ, kakikomi] (n,vs) (1) writing; (2) entry (e.g. to a form); (3) posting (e.g. to a blog); (P) [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] (n,vs) notice; notification; report; posting; (P) [Add to Longdo]
転記[てんき, tenki] (n,vs) posting (of notes, notices, etc.); transcription [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) [Add to Longdo]
投函;投かん[とうかん, toukan] (n,vs) mailing; posting [Add to Longdo]
配剤[はいざい, haizai] (n,vs) compounding of medicine; dispostion (of heaven) [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) [Add to Longdo]
標示[ひょうじ, hyouji] (n,vs) posting up; declaration; demonstrating; marking [Add to Longdo]
郵便集配人[ゆうびんしゅうはいにん, yuubinshuuhainin] (n) postman; mailman; postie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, / ] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce [Add to Longdo]
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top