Search result for

posés

(50 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posés-, *posés*, posé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา posés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *posés*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A hard-hitting exposé about world peace.ยากชนเปิดเผยเกี่ยวกับความสงบสุขโลก We Bought a Zoo (2011)
Nice attaque composée.เยี่ยม โจมตีได้ตรงจุดดี On Guard (2011)
Attaque composée -- feint left, thrust right.แผนจู่โจม หลอกซ้าย จู่โจมขวา On Guard (2011)
Wrote that killer exposé on big oil.เคยเขียนบทความที่ทำลายวงการค้าน้ำมันขนาดใหญ่ Deadline (2011)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
It's an excellent story. Wonderful exposé.มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เปิดเผยยอดเยี่ยม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Which is why you need it for your exposé.นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม ลูกต้องการมันเพื่อใช้เปิดโปง Spilt Milk (2013)
So then let's start with the event that made your reputation as a crusader for change, the Briarcliff exposé.ถ้างั้นมาเริ่มกันที่เหตุการณ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณ ในฐานะผู้ต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยเรื่องไบรอาร์คลิฟฟ์ Madness Ends (2013)
If shutting down Briarcliff was such an undeniable success, your next exposé was, to put it mildly, controversial.ถ้าการปิดไบรอาร์คลิฟฟ์ เป็นความสำเร็จที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การเปิดเผยลำดับต่อมาของคุณ พูดอย่างสุภาพนะคะ Madness Ends (2013)
How about a blistering exposé on Calvin Norburg that'll lead to a criminal indictment.ข่าวฉาวของคาร์วิน นอร์เบิร์กเป็นไง ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาอาชญากรรม Eye to Eye (2013)
I want to help you with your exposé, secretly feed you info.ฉันอยากจะช่วยคุณสืบข่าว ค่อยๆปล่อยข้อมูลลับมาให้คุณ Pilot (2015)
Your daughter's exposé just made the front page.งานของลูกคุณพึ่งได้ขึ้นหน้าหนึ่ง Family of Rogues (2015)
It´s an exposé on cafeteria food.เปิดโปงเรื่องอาหารในโรงอาหาร Never Been Kissed (1999)
I need two salmon, three salade composée, and three filet.ขอแซลมอนสอง สลัดคอมโพเซ่สาม ฟิลเล่ต์สาม Ratatouille (2007)
Three orders of salade composée working.สลัดคอมโพเซ่สามที่ ทำอยู่ Ratatouille (2007)
Three salade composée up.-สลัดคอมโพเซ่ 3 ที่ได้แล้ว Ratatouille (2007)
Not too much vinaigrette on that salade composée.อย่าเทน้ำส้มสายชู ใส่ในน้ำสลัดมากเกินไป Ratatouille (2007)
We want an exposé on the man behind the company.พวกเค้าต้องการที่จะรู้เบื้องหลังของผู้ชายในบริษัทนั้นอีก Bonfire of the Vanity (2008)
- Molly Donovan paid money for this woman's work?- Molly Donovan kaufte sich ihr Bild. - Für ein ExposéA Steele at Any Price (1983)
- For an exposé. [ Steele ] Exposing what? A shocking lack of talent?Ein Exposé, um ihr fehlendes Talent zu zeigen? A Steele at Any Price (1983)
You do an exposé on Chinatown.Sie machen ein Exposé über Chinatown. Year of the Dragon (1985)
It was a big exposé.- Es war ein riesen Exposé... Salvador (1986)
The Arkham exposé, I remember that.Das Arkham-Exposé, ich erinnere mich daran. Child's Play (1990)
I can't process any of this unless you write it down.So kann ich damit nichts anfangen. Sie müssen mir schon ein Exposé schreiben. The Player (1992)
Because I'd like to dive right into an expose on Tempus.Weil ich mich direkt auf ein Exposé von Tempus stürzen möchte. Tempus, Anyone? (1996)
Look, it's not a hard-hitting exposé, but I bet the kids will find it fun.Sieh mal, es ist kein kritisches Exposé, aber die Schüler lesen es sicher gern. The Write Stuff (1998)
- It's an exposé on cafeteria food.- Es ist ein Exposé über Kantinen. Never Been Kissed (1999)
- I don't have a portfolio.-Ich habe kein ExposéLoser (2000)
That concludes my presentation, thank youHiermit beende ich mein ExposéYi Yi (2000)
She called them synopsis.Sie nannte sie Exposés. My Sassy Girl (2001)
Reading her synopsis was stressful.Ihre Exposés zu lesen, war anstrengend. My Sassy Girl (2001)
Do you have an offer sheet?Haben Sie ein ExposéBlowin' in the Wind (2002)
Spending his entire life kissing your ass, listening to you babble on about another historical exposé revealing richard the lionhearted was a misogynistic, gay, war criminal.Er verbringt sein ganzes Leben damit, Dir den Arsch zu küssen, Dir bei Deinem Geschwätz von einem weiteren, aufschlussreichen, historischen Exposé zuzuhören. Richard Löwenherz war ein frauenfeindlicher, homosexueller Kriegsverbrecher. Family (2005)
yeah, they love the idea of a luthorcorp exposé, complete with an anonymous tell-all source.Ja, sie lieben die Idee von einem Luthorcorp Exposé, komplett mit allen anonymen Details. Lexmas (2005)
Colonel Carter! I've read your proposal.Colonel Carter, ich habe Ihr Exposé gelesen. The Fourth Horseman: Part 1 (2005)
Between you and me, it's an exposé.Ganz vertraulich, es ist ein ExposéJesse Stone: Death in Paradise (2006)
He calls it an exposé.Er nennt es ExposéJesse Stone: Death in Paradise (2006)
And his exposé gets published big-time.Und sein Exposé wird groß herauskommen. Jesse Stone: Death in Paradise (2006)
You need to stop blabbering to the world that I'm writing the Lex Luthor exposé.Erzähl nicht überall rum, dass ich das Exposé über Lex Luthor schreibe. Gemini (2007)
I want you to ask someone else to write your exposé.Ich möchte, dass du jemand anderes dein Exposé schreiben lässt. Gemini (2007)
Look, not that it matters, but you're no longer writing my exposé.Es ist zwar jetzt egal, aber Sie schreiben nicht mehr an meinem ExposéGemini (2007)
This coverage makes it sound really fuckin' hot, you know?Diesem Exposé nach, ist das Ding richtig heiß. Turn the Page (2007)
I need two salmon, three salade composée, and three filet.Ich brauche zwei Lachse, drei Salade composée und drei Filets. Ratatouille (2007)
Three orders of salade composée working.Dreimal Salade composée kommt sofort. Ratatouille (2007)
- Three salade composée up.- Drei Salade composée. Ratatouille (2007)
Not too much vinaigrette on that salade composée.Nicht zu viel Vinaigrette auf den Salade composée. Ratatouille (2007)
Oh, man, I've heard some lame pitches in my day, but that takes the cake.Oh Mann, ich hab' schon einige fiese Exposés gesehen, aber das ist die Krönung. My Name Is Bruce (2007)
"English expat Howard L. Zuckerman, the creative force behind such hit shows as Exposé, Strike Team Alpha, and Dr. Kincaid, Esquire, was found dead in his palatial Sydney estate from heart failure"."Der Engländer Howard L. Zuckerman, der kreative Kopf hinter Hit-Serien wie Exposé, Strike Team Alpha, und Dr. Kincaid, Esquire, wurde gestern nach Herzversagen in seinem Sydneyer Haus tot gefunden." Exposé (2007)
"Exposé"."Exposé. " Exposé (2007)
- Did you just say Exposé?- Hast du eben Exposé gesagt? Exposé (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top