Search result for

ponced

(83 entries)
(1.8615 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ponced-, *ponced*, ponc, ponce
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ponced มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ponced*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poncho[N] ผ้าคลุมที่มีรูตรงกลางสำหรับสวมที่ศีรษะมักใช้เป็นเสื้อกันฝน, Syn. cape, cloak, shawl

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ponce[พอนซ์] (n) แม่เล้า
See also: S. แมงดา,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No poncho.- Ok, kein Poncho. Episode #1.1 (2013)
Always wears those poncey bow ties.อะไรซักอย่างชื่อเขา นายรู้นะ เขามักใส่หูกระต่ายพวกนั้นอยู่เสมอ The Bank Job (2008)
I thought he was a wanker. Spoke with some poncey accent.ผมคิดว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจ ชอบพูดด้วยน้ำเสียงวางท่า The Bank Job (2008)
Give me my poncho.Give me my poncho. I Love You, Beth Cooper (2009)
-Give me my poncho. -Oh, my God.my God. I Love You, Beth Cooper (2009)
That pink poncho's sort of cute.That pink poncho's sort of cute. I Love You, Beth Cooper (2009)
Then your friend, the Archbishop, will ponce up the stairs towards you, and say, "Sir, is Your Majesty willing to take the oath?"ไปตามลูจมาเดี๋ยวนี้ - นั่นบอลลูนกำบังข้าศึกนี่ - ใช่ The King's Speech (2010)
Ponce de Leon.พอนซ์ เดอ ลีออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Says he found Ponce de Leon's ship.เขาอ้างว่าเขาพบเรือของ พอนสเตอรีออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Ponce de Leon died 200 years ago.พอนสเตอรีอองตายไป 200 ปีแล้ว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
From the Ponce de Leon ship. You'll need both.จากเรือ พอนเดอรีออง เจ้าต้องใช้ทั้ง 2 ใบ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Of two silver chalices, circa Ponce de Leon?มีถ้วยสองใบ ที่เป็นของ พอนเดอรีออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
The silver chalices of Ponce de Leon.และถ้วยเงินของ พอนเตอรีออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
What I want first is Ponce De Leon's ship.สิ่งแรกที่ข้าต้องการ... ...ก็คือ เรือพอนซ์ เดอ ลีออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Famously captained by Ponce de Leon.กัปตันเลื่องชื่อ พอนซ์ เดอ ลิออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Ponce de Leon.พอนซ์ เดอ ลีออง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Bring it on, Ponce de Leon.งั้นจัดมาเลย Ponce de Leon Intro to Political Science (2011)
Sure do, Ponch.มีแน่นอน เฮ้ย! Kick the Ballistics (2011)
You used to borrow my poncho freshman year.คุณเคยยืมผ้าคลุมของผม เมื่อตอนปีหนึ่งน่ะ Wedding (2011)
He even used his poncho to cover it.เขาใช้ผ้าคลุมกันฝน ปิดมันไว้ด้วย Self Fulfilling Prophecy (2011)
The... cunt that shat all over me book in his poncy fuckin' magazine!Βоrn рhyѕісіѕt, wіth а bеttеr mіnd fоr mаthеmаtісѕ thаn Ι еvеr hаd. Cloud Atlas (2012)
I just stole a poncho from a wooden Indian.นี่ก็เพิ่งแย่งชุดคลุมจากหุ่นอินเดียนแดงมา Iron Man 3 (2013)
You got a dick under that poncho?คุณมีกระเจี๊ยวภายใต้เสื้อปอนโชว่า The To Do List (2013)
Call me Ponch.Call me PoncThe Art of the Steal (2013)
(PONCHO) Something like that.Poncho: สิ่งที่ต้องการที่ The Art of the Steal (2013)
(NICKY) Like Ponch said, with no security cameras in the room,NICKY: เหมือน Ponch กล่าวว่าไม่มี กล้องรักษาความปลอดภัยในห้อง The Art of the Steal (2013)
- (PONCH) Olga Something-Long.- Ponch: Olga สิ่งที่ยาว The Art of the Steal (2013)
Poncey guy, about yea big, mountain of dicks.คนพอนซี เรื่องใหญ่ๆ หุบเขาแห่งนั้น Trial and Error (2013)
With your poncey fucking voice and you think you're fucking better than me.ด้วยเสียงร่วมเพศของคุณ poncey และคุณคิดว่าคุณกำลังร่วมเพศกันดีกว่าค่ะ Starred Up (2013)
Ponce de Leonเซเดอลีออง The Expendables 3 (2014)
The poncho?ผ้าคลุมนั่นล่ะ? A (2014)
Found the poncho on a clothesline.เจอผ้าคลุมบนราวตากผ้า A (2014)
But otherwise this poncho, if you wanna be safe.หรือคลุมด้วยเสื้อคลุมเพื่อความปลอดภัย Hotel Transylvania 2 (2015)
You live among murderers, thieves, and rapists, and yet you punish Loras for shagging some perfumed ponce and Margaery for defending her brother?เจ้าน่ะอยู่ท่ามกลางฆาตรกร ขโมย พวกข่มขืน แต่กลับมาลงทัณฑ์ลอรัส เพราะเขาพรมน้ำหอม The Gift (2015)
And Ponce de Leon traveled the earth in search of them.และโพนเซเดเลออนได้เดินทางไปรอบโลกเพื่อค้นหามัน The Offer (2015)
Yeah, I finally found a job where being a selfaggrandising ponce is considered a plus.ใช่แล้ว สุดท้ายผมก็ได้เจองาน ที่นิสัยขี้คุยขี้โก้ถือเป็นข้อดี Salesmen Are Like Vampires (2017)
All right, mate, you know that commie ponce Ben Billings?ไงพวก นายรู้จักไอ้คอมมิวนิสต์ เบ็น บิลลิงส์นั่นใช่ไหม Smell the Weakness (2017)
I knew there was a reason why I employed - an overeducated ponce like you.ฉันรู้เลยว่าต้องมีเหตุผล ที่ฉันจ้างแมงดามีการศึกษาอย่างนาย The Secret of Sales (2017)
I'm gonna wear the poncho."จะใส่พอนโช" CounterPunch (2017)
-Jerry, this is Mr, Fernando Ponce.นี่คุณเฟอนานโด้ พอนเซค่ะ Oh, God! (1977)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
You know, there's a poncho in that backpack.รู้มั้ยว่ามีเสื้อกันฝนอยู่ในเป้นะ Just My Luck (2006)
- Oh, that's actually our dog, Poncho.นั่นสุนัขของเรา... เจ้าปันโจ Big Momma's House 2 (2006)
- She was Ponchos girlfriend.เธอเป็นแฟนของเจ้าปันโจ Big Momma's House 2 (2006)
Sorry about that, Poncho!ต้องขอโทษด้วยนะ ปันโจ Big Momma's House 2 (2006)
Oh, Ponch, that's no way for a dog to act.โธ่ ปันจ์ แกเป็นหมาอย่าอินนักเลย Big Momma's House 2 (2006)
Look, Big Momma even made Poncho happy!บิ๊กมาม่าทำให้ปันโจมีความสุข Big Momma's House 2 (2006)
- And... - A poncho?เสื้อคลุมรึ The Devil Wears Prada (2006)
I woke up in Hoboken wearing nothing but a poncho and a cowboy hat.สวมแค่เสื้อคลุมกับหมวกคาวบอย The Devil Wears Prada (2006)
I like your poncho.เสื้อคลุมสวยจัง Pilot (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินพัมมิซ[n. exp.] (hin phammit) EN: pumice   FR: pierre de ponce [f]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายวรรคตอน[n. exp.] (khreūangmāi wak tøn) EN: punctuation mark   FR: signe de ponctuation [m]
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis   FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]
นกอัญชันเล็กลายจุด[n. exp.] (nok anchan lek lāi jut) EN: Spotted Crake   FR: Marouette ponctuée [f] ; Porzane ponctuée [f] ; Râle marouette [m] ; Râle perlé [m]
นกกระติ๊ดขี้หมู[n. exp.] (nok kratit khī mū) EN: Scaly-breasted Munia   FR: Capucin damier [m] ; Damier commun [m] ; Muscade [m] ; Capucin ponctué [m] ; Domino ponctué [m] ; Coutil [m]
ตรงเวลา[X] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; accurate   FR: ponctuel ; à l'heure
วรรคตอน[n.] (waktøn) EN: space ; punctuation   FR: espace [m] ; ponctuation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PONCE    P OW1 N S EY0
PONCE    P AA1 N S
PONCET    P AA1 N S AH0 T
PONCHO    P AA1 N CH OW0
PONCHAN    P AA1 N CH AH0 N
PONCHOS    P AA1 N CH OW0 Z
BANPONCE    B AE1 N P AA0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ponce    (n) (p o1 n s)
ponces    (n) (p o1 n s i z)
poncho    (n) (p o1 n ch ou)
ponchos    (n) (p o1 n ch ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poncho {m}; Umhang {m}; Regenumhang {m}poncho [Add to Longdo]
Zuhälter {m}; Kuppler {m}pimp; ponce [Add to Longdo]
Zuhälterei {f}poncing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
フルーツポンチ[, furu-tsuponchi] (n) fruit punch [Add to Longdo]
ポンチ[, ponchi] (n) punch [Add to Longdo]
ポンチョ[, poncho] (n) poncho [Add to Longdo]
ポンチ絵[ポンチえ, ponchi e] (n) cartoon; caricature [Add to Longdo]
ミルクポンチ[, mirukuponchi] (n) milk punch [Add to Longdo]
一本調子[いっぽんぢょうし;いっぽんちょうし, ippondyoushi ; ipponchoushi] (adj-na,n,adj-no) monotone [Add to Longdo]
臭橘[しゅうきつ, shuukitsu] (n) (See 枸橘) trifoliate orange (Poncirus trifoliata); hardy orange [Add to Longdo]
枸橘;枳殻;枳[からたち;きこく(枳殻);カラタチ, karatachi ; kikoku ( karatachi ); karatachi] (n) (uk) trifoliate orange (Poncirus trifoliata); hardy orange [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top