Search result for

pollens

(97 entries)
(0.0781 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pollens-, *pollens*, pollen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pollens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pollens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pollen[N] ละอองเกสรดอกไม้, See also: เรณู
pollen count[N] การตรวจนับจำนวนละอองเกสรในช่วง 24 ชั่วโมง
pollen grain[N] ละอองเกสรดอกไม้, See also: เรณู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pollen(พอล'เลิน) n. ละอองเกสรดอกไม้,เรณู
pollenation(พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
pollen(n) ละอองเกสรดอกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollenเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen chamberโพรงใต้ไมโครไพล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen grainละอองเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen sac๑. โพรงอับเรณู๒. ถุงลมเรณู [เฉพาะในพืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen tubeหลอดเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporopolleninสปอโรพอลเลนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pollenละอองเกสร [TU Subject Heading]
pollen grainละอองเรณู, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก อยู่ภายในอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollen tubeหลอดละอองเรณู, หลอดที่งอกยื่นออกจากละอองเรณูไปตามคอเกสรตัวเมียเข้าไปยังรังไข่  เพื่อนำสเปิร์มนิวเคลียสเข้าไปผสมกับไข่ในออวุลได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollen sacโพรงอับเรณู, ส่วนหนึ่งของอับละอองเรณูของพืชดอก ซึ่งบรรจุละอองเรณูจำนวนมากอยู่ภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grass Pollenเกสรหญ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hodgins also I.D.'d morning glory pollen between the victim's eyeballs and his sunglasses.ฮอดจิ้นส์ยังระบุละออง เกษรดอกมอนิ่งกลอรี่ ที่พบในลูกตาและแว่นตานั่น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm retrieving pollen that would've been present when they took their last breath.ผมกำลังเก็บตัวอย่าง ละอองเกสรดอกไม้ ที่อาจไม่มีให้เห็น ในตอนนี้ แต่ทว่า มีอยู่ในตอนที่ พวกเขาหายใจครั้งสุดท้าย The Couple in the Cave (2010)
And I can match that with the daily pollen count chart that the Forest Service keeps.ผมจะได้ทำข้อมูลให้ตรงกันได้ กับตารางการกระจายตัว ของเกสรดอกไม้ในแต่ละวัน ที่ทางอุทยานแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลเอาไว้ The Couple in the Cave (2010)
I cross-referenced the pollen from the nasal cavity with the pollen charts at the Forest Service.ผมได้ตรวจสอบกับ ละอองเกสรที่พบ ในโพรงจมูกคนตาย กับตารางการกระจายตัว ของเกสรดอกไม้ของ กรมอุทยานแห่งชาติ The Couple in the Cave (2010)
I have a ton of pollen to collect, but I'm really tired.ฉันมีเกสรอีกเป็นตันที่ต้องเก็บ แต่ฉันเหนื่อยแล้ว Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Must be the pollen count, and I- - No, wait!มันต้องเป็นเพราะเกสรดอกไม้ที่นับแน่ Something Wicked This Fae Comes (2011)
The rash behind the neck was caused by pollen of wolfsbane flower.ผื่นตรงหลังคอเกิดจากเกสรของดอกพิษหมาป่า Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The only weird thing is, there were traces of white fir pollen in the spot where they think that Connor was grabbed.เขาพบแต่ ละอองเกสรสีขาวของต้นเฟอร์ ตรงจุดที่ คอนเนอร์ ถูกจับตัวไป Pretty Red Balloon (2011)
Trees, leaves, earth-- there was, uh, white fir pollen found at, uh, at the bus stop, and where could you hide anyone in a forest?ต้นไม้ ใบไม้ ดิน พบเกษรของเฟอร์ขาว ที่ป้ายรถเมล์ Pretty Red Balloon (2011)
Going to have to get me some more pink pollen tomorrow. Okay, sweetie?พรุ่งนี้ไปเก็บเกสรสีชมพูให้ป้านะ หลานรัก? Upside Down (2012)
Becky would often sent me to gather pink pollen from the Sage Mountains.ป้าเบคกี้ให้ผมขึ้นไปเก็บเกสรสีชมพูจาก ภูเขาวอร์นวู๊ดอยู่บ่อย ๆ Upside Down (2012)
ERTs found faint traces of cherry-blossom pollen on one of the shoe prints at the crime scene.ทีมสำรวจเจอล่องลอยที่เจือจาง ของละอองเกสรดอกซากุระ ไม่มีรอยเท้าของใคร\ ในที่เกิดเหตุ Checkmate (2012)
The pollen we found was of a variety called fugenzo.ละอองเกสรที่พวกเราพบเป็น เกสรประเภทที่เรียกว่า Fugenzo Checkmate (2012)
It's like... it's like a pollen burst ready to explode.มันเหมือนละอองเกสรดอกไม้ ที่พร้อมจะฟุ้งกระจาย Pilot (2012)
- If we can determine the type of pollen our victim inhaled prior to her death we might be able to actually pinpoint where the truck picked her up.ระบุได้ว่าเหยื่อของเรา หายใจเอาละอองเกสรอะไรก่อนตาย เราอาจชี้ได้ว่า รถไปเอาเธอมาจากไหน The Bump in the Road (2012)
So there were spores of American chestnut flower pollen in her mucosa, suggesting that she spent a lot of time on an American chestnut farm, but the only grower in the area is in Hagerstown.มีละอองเกสรดอกเกาลัดอเมริกัน อยู่ในเมือกของเธอ ชี้ว่าเธอใช้เวลามาก The Bump in the Road (2012)
The pollen count is high.ละอองเกสรมันเยอะ Secret's Safe with Me (2012)
The pollen count's gotten to me, too.ละอองเกสรทำให้แม่แพ้เหมือนกัน Secret's Safe with Me (2012)
Powder on her hands was lily pollen.แป้งบนมือเธอคือ ละอองเกสรของดอกลิลลี่ Proceed with Caution (2012)
Jane, the yellow pollen in her scratchเจนเกสรสีเหลืองที่เราเจอบนรอยขีดข่วน We Are Family (2013)
You found that same pollen in soil in Erica's scratch.เธอเจอเกสรดอกไม้ในดิน ในรอยขีดข่วนของเอริก้า We Are Family (2013)
I... am allergic to pollen.ร้องไห้เวลาดูหนังเศร้า ผมแพ้เกสรดอกไม้ The Imitation Game (2014)
I never work with poppies. The pollen makes me sleepy.ผมไม่เคยทำงานกับดอกป๊อปปี้ เกสรทำให้ฉันง่วงนอน The Pirate Fairy (2014)
Darwin was particularly fascinated by the comet orchid of Madagascar, a flower whose pollen is hidden at the bottom of a very long, thin spur.ดาร์วินหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยกล้วยไม้ดาวหาง ของมาดากัสการ์ ดอกไม้ที่มีเกสรถูกซ่อนอยู่ที่ด้านล่าง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Darwin speculated that somewhere on the island of Madagascar, there must live flying insects with extraordinarily lengthy tongues, ones long enough to reach the pollen.ดาร์วินสันนิษฐานว่าอยู่ที่ไหนสักแห่ง บนเกาะมาดากัสการ์จะ ต้องอาศัยแมลงบิน ด้วยลิ้นยาวเป็นพิเศษ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Attracted by the Comet Orchid's scent, the moth slurps its pollen with its foot-long tongue, exactly as Darwin expected it would.ดึงดูดโดยกลิ่นกล้วยไม้ดาวหาง, มอด slurps เกสรกับ ลิ้นฟุตยาวของมัน ตรงตามที่ดาร์วินคาดว่ามันจะ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
And as a special bonus just for you, we have a pollen count of 0. 7.และเพื่อเป็นโบนัสให้กับคุณ เรามีการนับเรณูได้ 0.7 Resident Evil: Apocalypse (2004)
The odds are 10 million to 1 for pollen to be pollinated.มีโอกาสแค่1ใน10ล้าน ที่จะเกิดการผสมกันได้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
There comes your pollen, girl.นั่นไง เกสรตัวผู้ของเธอมานั่นแล้ว My Boyfriend Is Type-B (2005)
There are traces of flower pollen on the edges of the nostril.มีเศษเกสรดอกไม้ที่ปลายจมูก Bandidas (2006)
Well, you know how Grayer is around pollen.เธอไม่รู้เหรอว่าเกรเยอร์แพ้เกสรดอกไม้ The Nanny Diaries (2007)
Calleigh found some pollen on the neck of the victim.แคลลีย์ พบ เกสรดอกไม้ บนคอ /Nของเหยื่อ Wrecking Crew (2008)
You found pollen on a dead guy.นายพบเกสรดอกไม้บนศพ Wrecking Crew (2008)
It's not just any pollen, Joseph.มันไม่ใช่เกสรดอกอะไรก็ได้ โจเซฟ Wrecking Crew (2008)
White lily pollen.เกสรลิลลี่ขาว Wrecking Crew (2008)
'The air is good today, 'pollen level at 200, and lead level, a low 120.Die Luft ist gut mit Pollenwerten von 200 und einem Bleigehalt von unter 120. Local Hero (1983)
Dust, pollen, mosqui-Staub, Pollen, Mück... Small Town Steele (1984)
Think pollen, think ragweed, think animal dander, fur balls, anything!Denk an Pollen, denk an Grassamen, denk an Tollwut, an Haarbälle, woran auch immer! Ich weiß es nicht! Innerspace (1987)
Even our own health food stores sell bee pollen and royal jelly as energy foods and so forth.Auch unsere Reformhäuser verkaufen Blütenpollen und Gelée Royale als Energienahrung. The Sweetest Sting (1989)
You're allergic to pollen!Du bist allergisch gegen PollenHoney, I Shrunk the Kids (1989)
I just spent 12 bucks for this new pollen sac.Ich hab gerade $12 für dieses Pollenkörbchen ausgegeben. Slumber Party (1990)
There's so much pollen!So viele Pollen... The Sect (1991)
But your dog is a veritable windmill out on my yard with every dog in the neighbourhood.Euer Hund versprüht seine Pollen in meinem Garten... an alle Hündinnen der Gegend. Buck the Stud (1991)
I'm sort of holding the fort, as I can't risk the pollen. When's she going to settle the account?Ich halte hier die Stellung, da ich die Pollen meiden muss. How Does Your Garden Grow? (1991)
All that pollen. No, no.Denken Sie an die PollenHow Does Your Garden Grow? (1991)
Whether it's an enzyme... being transported by an insect to the pollen... or God knows what leaking out ofthe tree.Ob es nun ein Enzym ist, das... von einem Insekt auf die Pollen transpontiert wird, ... oder etwas, was aus dem Baum austritt. Medicine Man (1992)
I'm talking about pollen wafting from stamen to stigma.Das sind Pollen, die vom Staubblatt zur Narbe wehen und neue Blumen erschaffen. Al's Fair in Love and War (1992)
Looking to create new flowers, fly, little pollen, fly. Create new life.Fliegt, ihr Pollen, erzeugt neues Leben. Al's Fair in Love and War (1992)
You take a feather and move the pollen from the stamen... lt had to be you ...to the pistil. It had to be youMan überträgt dabei den Pollen vom Staubblatt... ..auf den Stempel. Read My Hips (1992)
So the pollen is mixed with an anaesthetic.Also, in dem Pollen ist ein Betäubungsmittel. Ninja Scroll (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollenI am allergic to pollen.
pollenI have an allergy to pollen.
pollenJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกสร[N] pollen, Example: การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย, Thai definition: ส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้นๆ, เรณูหรือผงเหลืองที่มีอยู่ในดอกไม้ ติดอยู่กับก้านเกสรก็มี ติดกับเมล็ดเกาะอยู่กับดอกก็มี ใช้เป็นส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้
เรณู[N] pollen, Syn. ละอองเกสร, Example: หมู่ภมรแมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้, Thai definition: นวลละอองเกสรดอกไม้
ละอองเกสร[N] pollen, Syn. เรณู, Example: หมู่ภมรแมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าละอองเกสรของดอกไม้, Thai definition: นวลละอองเกสรดอกไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาเกสรบัว[n. exp.] (chā kēsøn būa) EN: lotus pollen tea   
เกสร[n.] (kēsøn) EN: pollen   FR: pollen [m]
เกสรบัว[n. exp.] (kēsøn būa) EN: lotus pollen   FR: pollen de lotus [m]
ละอองเกสร[n. exp.] (la-øng kēsøn) EN: pollen   FR: pollen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLEN    P AA1 L AH0 N
POLLENS    P AA1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pollen    (n) (p o1 l @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pollen {m}; Blütenstaub {m} [bot.]pollen [Add to Longdo]
Pollenanalyse {f}; Palynologie {f}pollen analysis; palynology [Add to Longdo]
Pollenflug {m}pollination [Add to Longdo]
pollen [comp.]to poll [Add to Longdo]
Pollenvanga [ornith.]Pollen's Vanga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花粉[かふん, kafun] (n) pollen; (P) [Add to Longdo]
花粉管[かふんかん, kafunkan] (n) (flower's) pollen tube [Add to Longdo]
花粉管核[かふんかんかく, kafunkankaku] (n) pollen tube nucleus [Add to Longdo]
花粉症[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P) [Add to Longdo]
花粉情報[かふんじょうほう, kafunjouhou] (n) pollen report [Add to Longdo]
花粉分析[かふんぶんせき, kafunbunseki] (n) pollen analysis [Add to Longdo]
花粉母細胞[かふんぼさいぼう, kafunbosaibou] (n) pollen mother cell [Add to Longdo]
枯草熱[こそうねつ, kosounetsu] (n) (obs) (See 花粉症) hay fever; pollinosis (allergy to pollen) [Add to Longdo]
杉花粉症[すぎかふんしょう, sugikafunshou] (n) cedar pollen allergy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花粉[huā fěn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ, ] pollen [Add to Longdo]
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, / ] anther (pollen sack on stamen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top