Search result for

pie

(178 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pie-, *pie*
Possible hiragana form: ぴえ
English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pie[N] ขนมพาย, See also: พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ
pie[N] ส่วนทั้งหมด
pied[ADJ] ลายพร้อย, See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี, Syn. multicolored, painted, particolored
pier[N] สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, Syn. quay, wharf
pier[N] ตอม่อ, See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
piece[N] ชิ้น, See also: อัน, สิ่ง, แผ่น, Syn. part, portiion, unit
piece[N] ส่วน, See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece[N] เรื่องในหนังสือพิมพ์, See also: บทความ
piece[N] เหรียญกษาปณ์, See also: เงินเหรียญ, Syn. coin
piece[N] บทประพันธ์เพลง, See also: เพลง, Syn. musical composition, song

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
pie mynah(ไพมี'นา) n. นกกิ้งโครง
piebald(ไพ'บอลดฺ) adj. สีดำสลับขาว,ลาย,สีผสม. n. สัตว์ลาย,สัตว์พันทาง
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
pied(ไพดฺ) adj. ลาย,ลายพร้อย,มีหลายสี,ซึ่งสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายพร้อย
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore

English-Thai: Nontri Dictionary
pie(n) ขนมพาย
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pie-chartแผนภูมิรูปวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pieรูปปีเอตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piezometric surface; isopotential surface; potentiometric surface; pressure surfaceระดับแรงดันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pie chartแผนภูมิรูปวงกลม, แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Piersสะพานเทียบเรือ [TU Subject Heading]
Piesพาย [TU Subject Heading]
piezometerpiezometer, พิโซมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Piece Of MePiece Of Me
piece of shit (slang ) ห่วยแตก, ไม่ได้ความ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this performance art pieceนี่คืองานแสดงศิลปะหรือเปล่าเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
And she was another piece that you needed to knock overและเธอก็เป็นแค่ เบี้ย ที่ นายแค่ต้องการ กิน Chuck in Real Life (2008)
We were just playing chess, and she was another pieceเราแค่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่ และเธอก็เป็นแค่หมากอีกตัว Pret-a-Poor-J (2008)
Piece of advice-- lose the tulip.นี่เป็นคำแนะนำนะ เอาดอกทิวลิปออกซะ There Might be Blood (2008)
Is there a certain piece that you'd like to see?มีแหวนแต่งงานที่ดีที่สุดในย่านนี้ Committed (2008)
I mean, that machine was a piece of kaiser-era junk.ฉันหมายถึง, เครื่องนั่นมันก็ทำงานผิดพลาดกันได้ Committed (2008)
We cut out a piece of it, good chance she's a vegetable.พวกเราจะตัดสมองส่วนนั้น ถ้าโชคดีเธอก็จะกลายเป็น "ผัก" Not Cancer (2008)
And that little piece of business cost me $700.และนั่นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของธุรกิจ ค่าแรงผม 700 เหรียญ Not Cancer (2008)
Cutting out last piece of bowel.ตัดช่วงสุดท้ายของลำไส้ The Itch (2008)
Doctors treating you like a piece of meat?หมอรักษาคุณ เหมือนเป็นแค่เนื้อชิ้นหนึ่ง Last Resort (2008)
You are a piece of meat.คุณมันแค่เนื้อชิ้นหนึ่งจริงๆ Last Resort (2008)
We have to open her up again. Get a piece of it.เราต้องผ่าตัดอีกรอบ เอามันออกมา Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pieHe gave me a piece of friendly advice.
pieThis essay is about a piece of luggage.
pieThat's a piece of cake.
pieI have a couple of pieces of evidence to support my opinion.
pieThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
pieMother divided the cake into eight pieces.
pieThe vase crashed to pieces.
pieThat is not a yellow piece of chalk.
piePlease help yourself to the apple pie.
pieHave you ever had cheese with apple pie?
pieI visited her with a view to giving a piece of advice.
pieYou have to have a piece of pie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม[ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
ปะติดปะต่อ[V] patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
ขี้แร่[N] ore cinder, See also: piece of coal, Example: มีขี้แร่ตกอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมด, Thai definition: หินกรวดทรายในแร่เมื่อคัดแร่ออก
แทง[V] stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
แหลม[ADJ] piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม[ADJ] piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
พร้อย[ADJ] spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
พาย[N] pie, Syn. ขนมพาย, Example: การอบขนมเค้กและพายต่างๆ อาหารที่ได้จะต้องมีลักษณะที่ภายนอกสุกเหลืองเกรียม แต่ภายในนุ่ม, Count unit: ถาด,ชิ้น, Thai definition: ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, Notes: (อังกฤษ)
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันละ[X] (an la) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาหินออก[v. exp.] (ao hin øk ) FR: épierrer
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PIE    P AY1
PIER    P IH1 R
PIET    P IY1 T
PIET    P AY1 AH0 T
PIED    P AY1 D
PIES    P AY1 Z
PIET    P Y EH1 T
PIEL    P IY1 L
PIELA    P IY1 L AH0
PIETZ    P IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pie    (n) (p ai1)
pied    (j) (p ai1 d)
pier    (n) (p i@1 r)
pies    (n) (p ai1 z)
piece    (v) (p ii1 s)
piers    (n) (p i@1 z)
piety    (n) (p ai1 @ t ii)
Pierre    (n) (p i1 e@)
Pietro    (n) (p ii e1 t r ou)
pieced    (v) (p ii1 s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
Spieler(n) |der, pl. Spieler| ผู้เล่น
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
spielenเล่น |spilete, gespielt|
spielt, See also: spielen
zum Beispielตัวอย่างเช่น
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน, See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreisdiagramm {n}; Tortendiagramm {n}pie chart [Add to Longdo]
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]
Pietät {f} | aus Pietät (gegenüber)piety; reverence | out of reference (of) [Add to Longdo]
Pietätlosigkeit {f}irreverence [Add to Longdo]
Torte {f} | Torten {pl}pie | pies [Add to Longdo]
piepento beep [Add to Longdo]
piepsen; piepen | piepsend; piepend | gepiepst; gepiept | piepst | piepsteto cheep | cheeping | cheeped | cheeps | cheeped [Add to Longdo]
piepsen | piepsend | gepiept | piepst | piepsteto peep | peeping | peeped | peeps | peeped [Add to Longdo]
piepsen; wimmern; winseln; piepento pule [Add to Longdo]
piepsen; zirptchirps [Add to Longdo]
piepst; piepte; wimmerte; winseltepules [Add to Longdo]
piercen | sich piercen lassento pierce | to get pierced [Add to Longdo]
pietätlos {adj}impious [Add to Longdo]
pietätlos {adv}impiously [Add to Longdo]
piezoelektrischpiezo-electric; piezoelectric [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] pierce; to string, #8,306 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] cast away, #12,534 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] (downwards-left curved character stroke); throw, #12,534 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] blink; glance, #15,926 [Add to Longdo]
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] Brassica campestris subsp. rapa, #35,034 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, / ] piebald horse, #38,630 [Add to Longdo]
撇下[piē xia, ㄆㄧㄝ ㄒㄧㄚ˙, ] to cast away, #47,392 [Add to Longdo]
皮埃尔[Pí āi ěr, ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ, / ] Pierre (name), #70,888 [Add to Longdo]
拉普拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, ] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician, #160,113 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient [Add to Longdo]
受信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient [Add to Longdo]
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\ (p[imac]), n. [See {Pica}, {Pie} magpie, service-book.]
   (Print.)
   A mass of type confusedly mixed or unsorted. [Written also
   {pie}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\, v. t. [imp. & p. p. {Pied}; p. pr. & vb. n. {Pieing}.]
   (Print.)
   To put into a mixed and disordered condition, as type; to mix
   and disarrange the type of; as, to pi a form. [Written also
   {pie}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pie \Pie\, n. [OE. pie, pye; cf. Ir. & Gael. pighe pie, also
   Gael. pige an earthen jar or pot. Cf. {Piggin}.]
   1. An article of food consisting of paste baked with
    something in it or under it; as, chicken pie; venison pie;
    mince pie; apple pie; pumpkin pie.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Camp}, n., 5. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Pie crust}, the paste of a pie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pie \Pie\, n. [F. pie, L. pica; cf. picus woodpecker, pingere to
   paint; the bird being perhaps named from its colors. Cf.
   {Pi}, {Paint}, {Speight}.]
   1. (Zool.)
    (a) A magpie.
    (b) Any other species of the genus {Pica}, and of several
      allied genera. [Written also {pye}.]
      [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) The service book.
    [1913 Webster]
 
   3. (Pritn.) Type confusedly mixed. See {Pi}.
    [1913 Webster]
 
   {By cock and pie}, an adjuration equivalent to "by God and
    the service book." --Shak.
 
   {Tree pie} (Zool.), any Asiatic bird of the genus
    {Dendrocitta}, allied to the magpie.
 
   {Wood pie}. (Zool.) See {French pie}, under {French}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pie \Pie\, v. t.
   See {Pi}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camp \Camp\ (k[a^]mp), n. [F. camp, It. campo, fr. L. campus
   plant, field; akin to Gr. kh^pos garden. Cf. {Campaign},
   {Champ}, n.]
   1. The ground or spot on which tents, huts, etc., are erected
    for shelter, as for an army or for lumbermen, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of tents, huts, etc., for shelter, commonly
    arranged in an orderly manner.
    [1913 Webster]
 
       Forming a camp in the neighborhood of Boston. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. A single hut or shelter; as, a hunter's camp.
    [1913 Webster]
 
   4. The company or body of persons encamped, as of soldiers,
    of surveyors, of lumbermen, etc.
    [1913 Webster]
 
       The camp broke up with the confusion of a flight.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. (Agric.) A mound of earth in which potatoes and other
    vegetables are stored for protection against frost; --
    called also {burrow} and {pie}. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   6. [Cf. OE. & AS. camp contest, battle. See {champion}.] An
    ancient game of football, played in some parts of England.
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Camp bedstead}, a light bedstead that can be folded up onto
    a small space for easy transportation.
 
   {camp ceiling} (Arch.), a kind ceiling often used in attics
    or garrets, in which the side walls are inclined inward at
    the top, following the slope of the rafters, to meet the
    plane surface of the upper ceiling.
 
   {Camp chair}, a light chair that can be folded up compactly
    for easy transportation; the seat and back are often made
    of strips or pieces of carpet.
 
   {Camp fever}, typhus fever.
 
   {Camp follower}, a civilian accompanying an army, as a
    sutler, servant, etc.
 
   {Camp meeting}, a religious gathering for open-air preaching,
    held in some retired spot, chiefly by Methodists. It
    usually last for several days, during which those present
    lodge in tents, temporary houses, or cottages.
 
   {Camp stool}, the same as {camp chair}, except that the stool
    has no back.
 
   {Flying camp} (Mil.), a camp or body of troops formed for
    rapid motion from one place to another. --Farrow.
 
   {To pitch (a) camp}, to set up the tents or huts of a camp.
    
 
   {To strike camp}, to take down the tents or huts of a camp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pie
   n 1: dish baked in pastry-lined pan often with a pastry top
   2: a prehistoric unrecorded language that was the ancestor of
     all Indo-European languages [syn: {Proto-Indo European},
     {PIE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIE
     Personal Interactive Electronics [division] (Apple)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pie [pi]
   magpie
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top