Search result for

pf

(80 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pf-, *pf*.
English-Thai: Longdo Dictionary
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., S. flip-flop

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pfennig    [N] เหรียญทองแดงของประเทศเยอรมัน, See also: มีค่าเท่ากับ 1/100 deutschmaerk (สัญลักษณ์ย่อคือ pf. หรือ pfg.)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PFM crown; PFW crown; porcelain fused to metal crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
PFW crown; PFM crown; porcelain fused to metal crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PFA, Pulverized Fuel Ash เถ้าถ่านหินบดป่น, เถ้าเชื้อเพลิงบดป่น
เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในโรงไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
PFS softwareส่วนชุดคำสั่ง พีเอฟเอส [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
hasenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
hassenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
lapful(แลพ'ฟูล) adj. เต็มตัก
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถัง,พลั่ว) pl., See also: scoopfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่
leapfrog(n) การเล่นต้องเต,เกมเสือข้ามห้วย
sheepfold(n) คอกแกะ
stepfather(n) พ่อเลี้ยง
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire   FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ[n. prop.] (Køngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān) EN: Government Pension Fund (GPF)   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
โอบอ้อม[adj.] (ōp-øm) EN: generous ; helpful ; kindhearted   
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité

CMU English Pronouncing Dictionary
PFAU    F AW1
PFAFF    F AE1 F
PFEIL    F AY1 L
PFOHL    F OW1 L
PFLUG    F L UW1 G
PFARR    F AA1 R
PFLUM    F L AH1 M
PFOST    F AA1 S T
PFUND    F AH1 N D
PFAHL    F AA1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pfennig    (n) (f e1 n i g)
Pfeiffer    (n) (f ai1 f @@)
pfennigs    (n) (f e1 n i g z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pfeil(n) |der, pl. Pfeile| ลูกศร
Pfirsich(n) |der, pl. Pfirsiche| ลูกพีช
Pflicht(n) |die, pl. Pflichten| หน้าที่, See also: S. die Seuche
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
pfe(n) |pl.|, See also: der Kopf
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| กระดุม
Kopf(n) |der, pl. Köpfe| หัว ศรีษะ
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pf : Pfennigpf. : pfennig [Add to Longdo]
PF : Postfach {n}POB : post office box [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にいにい蝉[にいにいぜみ, niiniizemi] (n) (uk) Kaempfer cicada (Platypleura kaempferi) [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[, eichipi-efuesu] (n) {comp} HPFS [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] (n) {comp} open shortest path first; OSPF [Add to Longdo]
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around) [Add to Longdo]
スープフィンシャーク;スープフィン・シャーク[, su-pufinsha-ku ; su-pufin . sha-ku] (n) (See イコクエイラクブカ) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
ステップファミリー[, suteppufamiri-] (n) stepfamily [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
スランプフレーション[, suranpufure-shon] (n) slumpflation [Add to Longdo]
ハイパスフィルタ[, haipasufiruta] (n) {comp} high pass filter; HPF [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辉瑞[huī ruì, ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄟˋ, / ] Pfizer (Swiss pharmaceutical company) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[えいちぴーえふえす, eichipi-efuesu] HPFS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にん, nin] Pflicht, Aufgabe, -Amt [Add to Longdo]
弓矢[ゆみや, yumiya] Pfeil_und_Bogen [Add to Longdo]
[けい, kei] PFAD, DURCHMESSER [Add to Longdo]
必修科目[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
抵当[ていとう, teitou] Pfand, Sicherheit, Hypothek [Add to Longdo]
[はしら, hashira] Pfeiler [Add to Longdo]
[さい, sai] PFLANZE [Add to Longdo]
[もも, momo] Pfirsich [Add to Longdo]
桜肉[さくらにく, sakuraniku] Pferdefleisch [Add to Longdo]
[うめ, ume] Pflaumenbaum, Pflaume [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top