Search result for

peste

(54 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peste-, *peste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pester[VT] รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ, Syn. annoy, bother, irritate, trouble
pester[VT] ทำให้แน่นเกินไป, Syn. overcrowd
pester with[PHRV] ทำให้ยุ่งยากด้วย, See also: รบกวนด้วย, สร้างปัญหาด้วย
pester out of[PHRV] รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยาก, สร้างปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why are you pestering me?ฉันบอกให้ออกไป ทำไมทำตัวน่ารำคาญจังนี่เห๊อะ Episode #1.15 (2009)
Why do you keep pestering him?ทำไมตื๊อเขาอยู่นั่น ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอไง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Look, I don't want to pester you, Sarah, or become some, some nuisance that you can't avoid.นี่ ผมไม่ได้จะมา รบกวนคุณ ซาร่าห์ หรือสร้างความรำคาญ เลี่ยงไม่ได้ Chuck Versus the American Hero (2010)
You're probably jet-lagged and here we are pestering you with a bunch of questions...และเราก็เอาแต่ป้อนคำถามใส่เธอ Foreign Exchange (2010)
About your pestering me to write for the quartetเรื่องที่คุณตามตื้อให้ผมเขียนเพลงให้ Love in Disguise (2010)
Ji-yoon shouldn't be pestered with these kinds of issues.จียุนไม่ต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้แน่นอนครับ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
However, these days, around Min Woo, are you aware that a strange woman is pestering him?แต่ว่า หลายวันมานี่ รอบๆตัวมินวู คุณเห็นว่ามีผู้หญิงแปลกๆมารบกวนเค้าบ้างรึป่าว? Episode #1.9 (2010)
But you are still pestering Eun Young recently.วันๆแกคอยแต่รบกวนอึนยองใช่มั้ย? Episode #1.7 (2010)
Until you stop pestering me about blind dates and marriage.จนกว่าพ่อจะเลิกกวนใจหนู เรื่องนัดดูตัวและเรื่องแต่งงาน The Birth of the Rich (2010)
Okay, look, if I agree to go out with you guys, will you promise to stop pestering me about Leonard and Priya?ที่แฟนเธอกำลังได้รับการโฉมงามน้ำเพชรแห่งมุมไบ โอเค ฟังนะ ถ้าฉันไปกับพวกเธอ The Toast Derivation (2011)
It's no use pestering me, hurry up and go!หยุดรบกวนฉันได้แล้ว รีบไปได้แล้ว ไป! City Hunter (2011)
Pester me again and I will file a police report, understand?ถ้าคุณทำอีกครั้งผมจะโทรแจ้งตำรวจ รู้ไว้เลยนะ City Hunter (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pesteHe didn't intend to let her drive but she pestered him so much that he finally gave in.
pesteStop pestering me, I'm busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามตื๊อ[V] pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
แผ้วพาน[V] disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
พะเน้าพะนึง[V] pester, Syn. เซ้าซี้, กระเซ้ากระซี้, Example: ธงไม่สามารถให้ในสิ่งที่หล่อนต้องการได้ เมื่อพะเน้าพะนึงมากๆ ธงจะหงุดหงิด อารมณ์เสียทุกครั้ง, Thai definition: พูดรบเร้าร่ำไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
ตื๊อ[V] pester, See also: harass, bother, importune, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: เขาตื้อเธอให้ยอมแต่งงานกับเขา, Thai definition: รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนร่ำไป
รบเร้า[V] pester, See also: beg, beseech repeately, Syn. วิงวอน, อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ, Example: ประชาชนรบเร้าให้นายกรัฐมนตรียอมอนุญาตให้ชาวยิวอพยพเข้ามาในประเทศ, Thai definition: วิงวอนอย่างเร่งร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
คอยเซ้าซี้[v. exp.] (khøi saosī) EN: pester   
คนที่รบกวน[n. exp.] (khon thī ropkūan) EN: pest   FR: peste [f] (fig.)
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
โรคห่า[n.] (rōk hā) EN: plague   FR: peste [f]
รบเร้า[v.] (røprao) EN: Importune ; press ; pester   FR: importuner ; presser ; insister
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ตามตื๊อ[v.] (tāmteū) EN: pester ; bother   FR: harceler
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser

CMU English Pronouncing Dictionary
PESTER    P EH1 S T ER0
PESTERED    P EH1 S T ER0 D
PESTERING    P EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pester    (v) (p e1 s t @ r)
pesters    (v) (p e1 s t @ z)
pestered    (v) (p e1 s t @ d)
pestering    (v) (p e1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
責付く;責っ付く[せっつく, settsuku] (v5k,vt) (uk) to pester someone (e.g. to buy something) [Add to Longdo]
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg [Add to Longdo]
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P) [Add to Longdo]
予想屋[よそうや, yosouya] (n) crystal gazer; dopester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  peste
     pestilence; plague
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top