ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peruses

P ER0 UW1   
215 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peruses-, *peruses*, peruse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peruses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peruses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peru[N] เปรู
Peru[N] ประเทศเปรู
peruke[N] ผมปลอมยาว (โดยเฉพาะชายยุโรปสมัยศตวรรษ17และ18), Syn. wig, periwig
peruse[VT] อ่าน, Syn. look through, look over
perusal[N] การพินิจพิเคราะห์, See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา, Syn. scrutiny, survey
Hesperus[N] ดาวประจำเมือง, See also: ดาวศุกร์ (โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน), Syn. evening star
Peruvian[N] ชาวเปรู
Peruvian[ADJ] เกี่ยวกับประเทศเปรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hesperusn. ดาวพระศุกร์
hyperuricemiaภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
peru(พะรู') n.ชื่อประเทศสาธารณรัฐในอเมริกาใต้, See also: Peruvian adj.,n.
perusal(พะรู'เซิล) n. การอ่าน,การอ่านตรวจ.
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
peruvian(พะรู'เวียน) n. ชาวเปรู adj. เกี่ยวกับประเทศเปรู วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของเปรู

English-Thai: Nontri Dictionary
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perulateมีเกล็ดหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hyperuresisปัสสาวะมากเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperuricemia; hyperuricaemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperuricuria; uricaciduria; uricosuria๑. ปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricosuria; hyperuricuria; uricaciduria๑. ปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricacidaemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricacidemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricaciduria; hyperuricuria; uricosuria๑. ปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricaemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Peruvianศิลปะเปรู [TU Subject Heading]
Hyperuricemiaภาวะกรดยูริกในเลือดสูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nebkheperure.Nebkheperure. Episode #1.1 (2016)
Of course I can. Let me peruse it.แน่นอนฉันทำได้ ให้ฉันอ่านมัน Yellow Submarine (1968)
It's like yeah oh yeah yeah well a town is being polluted down there in Peru but hey this guy needs to buy some copper.เหมือนว่า เออ ใช่ ใช่ ใช่ อืม มีเมืองในเปรูเป็นมลพิษทั้งเมือง แต่ เฮ้ หมอนี่ต้องการซื้อทองแดง The Corporation (2003)
... defeatedthisIncanemperoratthe Peruvian highland town of Cajamarca.... ได้ปราบจักรพรรดิชาวอินคาที่ประเทศเปรูเมืองคาฮามาร์คา The Day After Tomorrow (2004)
No, no, Montezuma was in Mexico, not Peru.ไม่ มอนเตซูม่าอยู่ที่เม็กซิโก ไม่ใช่เปรู The Day After Tomorrow (2004)
You can call me, but I'll be in Peru.โทรหาได้ แต่ตอนนั้นผมคงอยู่ที่เปรูแล้ว. 50 First Dates (2004)
Well, maybe when you get back from Peru.งั้นถ้าเป็นหลังจากที่คุณกลับจากเปรูหละ. 50 First Dates (2004)
Jumala peruutti tämän taistelun, - kuten myös valmistautumisen siihen.ผลของสงครามถูกตัดสินใจโดยพระเจ้า. Kingdom of Heaven (2005)
This is Peru 15 years ago.นี่คือเปรูเมื่อ 15 ปีก่อน An Inconvenient Truth (2006)
I saw in the news there was this woman in Peru.ฉันเห็นข่าวที่ว่ามีผู้หญิงในเปรู Listen to the Rain on the Roof (2006)
It's holy wood from peru.มันเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์จากเปรู The Magnificent Seven (2007)
From the Dardanelles to the mountains of Peru...จากดาร์ดาแนลส์จนถึงเทือกเขาแห่งเปรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
For the cruelty of men is as wondrous as Peru...ความโหดร้ายของคน ช่างน่าพิศวงเสมือนเปรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
He's down in Peru.เขาไปเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oxley's telling us the skull is in Nazca, Peru.อ๊อกเล่ย์ กำลังบอกเรา เรื่องกะโหลกใน นาสกา เปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Orellana wasn't born in Peru. He was born in Spain.ออเรลลานา ไม่ได้เกิดในเปรู เขาเกิดในสเปน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And I know that what I've decided to do won't make any sense to you at all... but I have joined the Peace Corps... and I'm going off to work in the mountains of a country called Peru.และฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไร ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจก็ตาม แต่ฉันได้ร่วมกับองค์กรสันติภาพแล้ว และฉันจะไปทำงานบนภูเขา ของประเทศเปรู The House Bunny (2008)
I mean, I messed up things with Oliver because I moved to Peru and left him a note.ฉันหมายถึง ฉันสูญเสียทุกอย่างเกี่ยวกับโอลิเวอร์ เพราะฉันย้ายไปเปรูและทิ้งโน็ตไว้ให้เขา The House Bunny (2008)
Well, Shelley, you didn't really move to Peru.อื้ม เชลลี่ย์ เธอไม่ได้ย้ายไปเปรูจริงๆนี่ The House Bunny (2008)
And, Oliver, I have to admit, I never went to Peru.โอเวอร์ ฉันยอมรับว่าฉันไม่เคยไปเปรู The House Bunny (2008)
Soon after, mummies were found in Peru.บรรยายไทยโดย nhomjeep, boat2499, hoom, tspame, khundhong The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No, cool. I guess that other guy came back from Peru.โฮ เจ๋ง ผมคิดว่าผู้ชายอีกคนเพิ่งกลับมาจากเปรู Never Let Me Go (2009)
It's a meal. It's... peruvian, I think.มันเป็น ปลาหั่นชิ้นเล็กๆ Good Mourning (2009)
- It's a delicious peruvian dish.ฉันไม่ใช่คนที่ทำเสียงไปทั่ว บีบคอชาวบ้านตอนเขาหลับซะหน่อย Good Mourning (2009)
Your OZ account has not been authenticated, so you cannot peruse your cellular phone.คุณจึงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ค่ะ Summer Wars (2009)
- Peruvian Instant Darkness Powder.-ผงความมืดทันใจจากเปรู Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Inca, I'm with the Incas in Peru.อินคา ผมอยู่ที่เปรูกับพวกอินคา 17 Again (2009)
Last night a team of Peruvian assassins broke into...เมื่อคืน ทีมของพีรูแวน เข้าไปจัดการกับ ... Chuck Versus the Other Guy (2010)
Your photos will be returned after they're developed and perused for the investigation.ภาพของเธอจะได้กลับไป หลังจากพวกเขาได้ล้างและตรวจสำหรับการสืบสวนแล้ว The Predator in the Pool (2010)
Well, those Nazis are slippery, and me hunting them way down in Lima, Peru...พวกนาซีนั่นเล่ห์เหลี่ยมเยอะนัก และเราก็จะจับพวกนั้นที่ลิม่า เปรู... Furt (2010)
prosperum with a touch of tekrum.ใบยาสูบ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I feel like reading about Peru.ผมอยากอ่านเรื่อง ประเทศเปรู Taking Back the House (2011)
If you're really dying to find out about Peru, look it up online.ถ้าลูกอยากหาเรื่องเปรู ไปหาในอินเตอร์เน็ตเอา Taking Back the House (2011)
Just take my list. Peruse it at your leisure.แค่เอาลิสต์หนู ไปบรรจงดูตามสบาย Friends, Lies, and Videotape (2011)
You're welcome to peruse my issues anytime.คุณสามารถมาสำรวจหนังสือของผมได้ตลอดดดด Heroes and Villains (2011)
Feel free to peruse the closet.ส่วนเสื้อผ้าก็อยู่ในตู้ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Isn't perusing all that dreck on the plane enough?ตามเรื่องห่วยๆบนเครื่องบินยังไม่พออีกหรือ? Head Case (2011)
Or the peruvian.หรือ ของชาวเปรู And Hoarder Culture (2011)
I had a lot of practice waiting for him to come back from Kenya or Peru for my birthday, my graduation.ผมได้ฝึกที่จะอดทนรอพ่อกลับมามากแล้วนะ จากเคนย่าหรือเปรู สำหรับวันเกิดผม วันจบการศึกษาของผม Magus (2012)
According to the airline records, which I just received and happened to peruse while in the restroom, both of your victims declared the guns they used to shoot each other when they checked in for their flight from Zurich.จากบันทึกของสายการบิน ที่ฉันได้รับและได้อ่าน ตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำ Love Sick (2012)
I could maybe tack it up here on the fridge for you to peruse at your leisure.หนูอาจจะเอามันมาติดไว้ที่ตู้เย็น ไว้ให้พ่อแม่อ่านในเวลาว่าง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
My assistant, Miss Watson, was perusing it last night when she very astutely noticed that Saldua had a rather strong allergy to rice.ผู้ช่วยฉัน คุณวัตสัน อ่านเอกสารนี้เมื่อคืน เธอสังเกตุเห็นว่า ซอลดัลมีอาการแพ้ข้าว ที่ค่อนข้างรุนแรง Pilot (2012)
There are hundreds of boxes just like these awaiting your perusal.มันมีอีกหลายร้อยกล่อง ที่เหมือนอย่างนี้ รอคอยให้คุณสำรวจ Gyre, Part 1 (2012)
Mom says it's like the wreck of the Hesperus in here, which I don't really get what that is.แม่ชอบพูดว่าที่นี่เหมือนซากเฮสเพอรัส ผมเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร A Gettysburg Address (2012)
The Hesperus is a ship that sank a long time ago, bud.เฮสเพอรัสคือชื่อเรือที่จมไปนานแล้ว หนุ่มน้อย A Gettysburg Address (2012)
Our first item, the amulet of Hesperus.สินค้าชิ้นแรก เครื่องรางแห่งเฮอพีรัส What's Up, Tiger Mommy? (2012)
Not with Chaudron, but with an Italian, a poor carpenter named Perugia who, a few months before the theft, works a contract at the Louvre.ไม่ได้อยู่กับ Chaudron, แต่ด้วยอิตาลี, ช่างไม้ยากจนชื่อเปรู ที่ไม่กี่เดือนก่อนการโจรกรรม งานสัญญาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟ The Art of the Steal (2013)
For it is when Perugia's contract ends that his destiny begins.มันคือเมื่อของเปรู สิ้นสุดสัญญา ว่าชะตากรรมของเขาเริ่มต้น The Art of the Steal (2013)
Fate taps Perugia on the shoulder.ชะตากรรมก๊อกเปรูบนไหล่ The Art of the Steal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peruHe is leaving for Peru tomorrow, isn't he?
peruWhat is the common language in Peru?
peruThe Government appointed Mr Brown ambassador to Peru.
peruAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
peruWhen the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.
peruJohn can really talk a blue streak about Peru.
peruThey built their empire in Peru about five hundred years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินิจพิเคราะห์[V] examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
เปรู[N] Peru, See also: the republic in south America, Syn. ประเทศเปรู, Example: สำหรับในทวีปอเมริกาใต้อย่างประเทศใหญ่บราซิลมีคนไทยเพียง 30 คน เปรูมีแค่ 2 คนส่วนในแอฟริกาใต้มีคนไทยประมาณ 100 คน, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐอยู่ในอเมริกาใต้ ริมมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองหลวงชื่อ ลิมา
ตะกรับ[N] Cyperus procerus Rottb., Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล
เนื้ออ่อน[N] Ompok bimaculatus, See also: Cryptoperus limpok, Syn. ปลาเนื้ออ่อน, ชะโอน, โอน, แดง, นาง, เกด, ปีกไก่, น้ำเงิน, หน้าสั้น, สยุมพร, Example: ปลาเนื้ออ่อนพบได้ตามแม่น้ำและแหล่งน้ำทั่วไป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายชนิดในวงศ์ Siluridae ไม่มีเกล็ด มีฟันเล็กแต่แหลมคม ลำตัวแบนข้างมากบ้างน้อยบ้าง
การพิเคราะห์[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์[N] contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
ประเทศเปรู[n. prop.] (Prathēt Pērū) EN: Peru   FR: Pérou [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERU    P ER0 UW1
PERUSE    P ER0 UW1 Z
PERU'S    P ER0 UW1 Z
PERUZZI    P ER0 UW1 T S IY0
PERUSSE    P ER0 UW1 S IY0
PERUSED    P ER0 UW1 Z D
PERUSAL    P ER0 UW1 Z AH0 L
PERULAC    P EH1 R UW0 L AE0 K
PERUSING    P ER0 UW1 Z IH0 NG
PERUGINI    P ER0 UW0 JH IY1 N IY0
PERUVIAN    P ER0 UW1 V IY0 AH0 N
PERUGINA    P EH2 R UW0 JH IY1 N AH0
PERUVIANS    P ER0 UW1 V IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peru    (n) pˈərˈuː (p @1 r uu1)
peruke    (n) pˈərˈuːk (p @1 r uu1 k)
peruse    (v) pˈərˈuːz (p @1 r uu1 z)
Perugia    (n) pˈərˈuːʤɪəʴ (p @1 r uu1 jh i@)
perukes    (n) pˈərˈuːks (p @1 r uu1 k s)
perusal    (n) pˈərˈuːzl (p @1 r uu1 z l)
perused    (v) pˈərˈuːzd (p @1 r uu1 z d)
peruses    (v) pˈərˈuːzɪz (p @1 r uu1 z i z)
Peruvian    (n) pˈərˈuvɪəʴn (p @1 r u1 v i@ n)
perusals    (n) pˈərˈuːzlz (p @1 r uu1 z l z)
perusing    (v) pˈərˈuːzɪŋ (p @1 r uu1 z i ng)
Peruvians    (n) pˈərˈuvɪəʴnz (p @1 r u1 v i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suō, ㄙㄨㄛ, ] (grass); Cyperus rotundus, #7,783 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] peruse; review; to read, #12,506 [Add to Longdo]
秘鲁[Bì lǔ, ㄅㄧˋ ㄌㄨˇ, / ] Peru, #13,482 [Add to Longdo]
利马[Lì mǎ, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] Lima (capital of Peru), #35,829 [Add to Longdo]
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, / ] intensive reading; peruse; perusal, #46,260 [Add to Longdo]
传阅[chuán yuè, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] to read and pass on; to pass on for perusal, #51,371 [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] Juniperus chinensis, #59,722 [Add to Longdo]
佩鲁贾[Pèi lǔ jiǎ, ㄆㄟˋ ㄌㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] Perugia (city in Italy), #97,082 [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] Juniperus chinensis; measuring-frame, #100,509 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] Cyperus malaccensis, #143,530 [Add to Longdo]
藤森[Téng sēn, ㄊㄥˊ ㄙㄣ, ] Fujimori (name); Alberto Ken'ya Fujimori (1938-), president of Peru 1990-2000, #166,980 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] Cyperus amuricus, #169,382 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sorgfältige Durchsicht {f}; sorgfältiges Studium (von Dokumenten) | Durchsichten {pl}perusal (of documents) | perusals [Add to Longdo]
Inbegriff {m}; Verkörperung {f}incarnation [Add to Longdo]
Inbegriff {m} (an); Verkörperung {f}; Versinnbildlichung {f}; klassisches Beispielepitome (of) [Add to Longdo]
Körperumfang {m}; Umfang {m} | Körperumfänge {pl}girth | girths [Add to Longdo]
Lektüre {f}perusal [Add to Longdo]
Perücke {f}peruke [Add to Longdo]
Verkörperung {f}impersonation [Add to Longdo]
Verkörperung {f}materialization [Add to Longdo]
Verkörperung {f}personification [Add to Longdo]
durchgehen | durchgehendto peruse | perusing [Add to Longdo]
durchgehtperuses [Add to Longdo]
durchgesehenperused [Add to Longdo]
durchgingperused [Add to Longdo]
etw. genau durchlesento give sth. a careful perusal [Add to Longdo]
prüfbarperusable [Add to Longdo]
prüfen | prüfend | prüftto peruse | perusing | peruses [Add to Longdo]
Hyperuricämie {f} [med.]hyperuricaemia [Add to Longdo]
Peruanertriel {m} [ornith.]Peruvian Stone-Curlew [Add to Longdo]
Peruseeschwalbe {f} [ornith.]Chilean Tern [Add to Longdo]
Perutaube {f} [ornith.]Salvins' Pigeon [Add to Longdo]
Peruanerkauz {m} [ornith.]Long-whiskered Owlet [Add to Longdo]
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail [Add to Longdo]
Perustelzling {m} [ornith.]Peruvian Antpitta [Add to Longdo]
Peruwaldsänger {m} [ornith.]Pale-legged Warbler [Add to Longdo]
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus) [Add to Longdo]
Peru [geogr.]Peru (pe) [Add to Longdo]
Peruaner {m}; Peruanerin {f}Peruvian [Add to Longdo]
peruanisch {adj}Peruvian [Add to Longdo]
Lima; Lima Metropolitana (Hauptstadt von Peru)Lima; Lima Metropolitana (capital of Peru) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペルガー症候群[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome [Add to Longdo]
アスペルギルス症[アスペルギルスしょう, asuperugirusu shou] (n) aspergillosis [Add to Longdo]
インペル[, inperu] (vs) to impel [Add to Longdo]
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
グッタペルカ[, guttaperuka] (n) guttapercha (may [Add to Longdo]
コペルニクス[, koperunikusu] (n) Kopernikus; Coponicus; (P) [Add to Longdo]
コペルニクス的転回[コペルニクスてきてんかい, koperunikusu tekitenkai] (n) Copernican revolution [Add to Longdo]
ゴスペル[, gosuperu] (n) gospel; (P) [Add to Longdo]
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
スペル[, superu] (n) (abbr) (See スペリング) spelling; (P) [Add to Longdo]
スペルアウト[, superuauto] (vs) spell out [Add to Longdo]
スペルチェッカ;スペルチェッカー[, superuchiekka ; superuchiekka-] (n) {comp} spelling checker [Add to Longdo]
スペルチェック[, superuchiekku] (n,vs) spellcheck; spell checking [Add to Longdo]
スペルマ[, superuma] (n) (col) sperm (ger [Add to Longdo]
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei [Add to Longdo]
チャペル[, chaperu] (n) chapel; (P) [Add to Longdo]
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
トリッペル[, toripperu] (n) Tripper (ger [Add to Longdo]
ノッチドラペル[, nocchidoraperu] (n) notched lapel [Add to Longdo]
パシフィックスペードフィッシュ[, pashifikkusupe-dofisshu] (n) Pacific spadefish (Chaetodipterus zonatus, species of Eastern Pacific spadefish found from California to Peru) [Add to Longdo]
パナマスペードフィッシュ[, panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru) [Add to Longdo]
ピークドラペル[, pi-kudoraperu] (n) peaked lapel [Add to Longdo]
ペル[, peru] (n) {comp} pel [Add to Longdo]
ペルオキシソーム[, peruokishiso-mu] (n) peroxisome [Add to Longdo]
ペルシア語;ペルシャ語[ペルシアご(ペルシア語);ペルシャご(ペルシャ語), perushia go ( perushia go ); perusha go ( perusha go )] (n) Persian (language); Farsi [Add to Longdo]
ペルシア人[ペルシアじん, perushia jin] (n) Persian person [Add to Longdo]
ペルシア戦争;ペルシャ戦争[ペルシアせんそう(ペルシア戦争);ペルシャせんそう(ペルシャ戦争), perushia sensou ( perushia sensou ); perusha sensou ( perusha sensou )] (n) Persian Wars [Add to Longdo]
ペルシア猫;ペルシャ猫[ペルシアねこ(ペルシア猫);ペルシャねこ(ペルシャ猫), perushia neko ( perushia neko ); perusha neko ( perusha neko )] (n) Persian cat [Add to Longdo]
ペルシャ絨毯[ペルシャじゅうたん, perusha juutan] (n) Persian carpet [Add to Longdo]
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron [Add to Longdo]
ペルセウス座[ペルセウスざ, peruseusu za] (n) (constellation) Perseus [Add to Longdo]
ペルセウス座流星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids [Add to Longdo]
ペルソナ[, perusona] (n) persona (lat [Add to Longdo]
ペルソナノングラータ[, perusonanongura-ta] (n) persona non grata (lat [Add to Longdo]
ペルム紀[ペルムき, perumu ki] (n) Permian period [Add to Longdo]
ペルヴィアンクロミス[, peruviankuromisu] (n) Peruvian chromis (Chromis intercrusma) [Add to Longdo]
ポップゴスペル[, poppugosuperu] (n) pop gospel [Add to Longdo]
ミススペル[, misusuperu] (n,vs) misspelling [Add to Longdo]
ラペル[, raperu] (n) lapel [Add to Longdo]
伊吹[いぶき;イブキ, ibuki ; ibuki] (n) (uk) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
伊吹柏槙[いぶきびゃくしん;イブキビャクシン, ibukibyakushin ; ibukibyakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
磯馴[そなれ, sonare] (n) (See 這柏槇) Japanese garden juniper; dwarf Japanese garden juniper; Juniperus procumbens; J. chinensis var. procumbens [Add to Longdo]
一読[いちどく, ichidoku] (n,vs) perusal; one reading [Add to Longdo]
一読呆然[いちどくぼうぜん, ichidokubouzen] (n,vs) a (single) reading (a perusal) leaves one dumbfounded [Add to Longdo]
閲読[えつどく, etsudoku] (n,vs) reading; perusal [Add to Longdo]
鉛筆の木[えんぴつのき, enpitsunoki] (n) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
鉛筆柏槙[えんぴつびゃくしん;エンピツビャクシン, enpitsubyakushin ; enpitsubyakushin] (n) (uk) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
蚊帳吊草;莎草[かやつりぐさ;しゃそう;カヤツリグサ, kayatsurigusa ; shasou ; kayatsurigusa] (n) (1) (uk) galingale (any plant of genus Cyperus, esp. species Cyperus microiria); (2) (しゃそう only) (See 浜菅) nut grass (Cyperus rotundus) [Add to Longdo]
岩垂杜松[いわだれねず;イワダレネズ, iwadarenezu ; iwadarenezu] (n) (uk) (See ハイビャクシン) Alternative name for Juniperus chinensis L. var. procumbens [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top