ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pelleting

P EH1 L AH0 T   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pelleting-, *pelleting*, pellet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pelleting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pelleting*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pellet (n Technical Term ) This refers to the mass of DNA at the bottom of the centrifuge tube after you do a DNA extraction. DNA is insoluble in ethanol, so when you add ethanol to a mixture containing DNA, the DNA will precipitate in the ethanol. Centrifuging will leave a 'pellet' of DNA.

English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pellet[N] ก้อนกลมเล็กๆ, See also: เม็ดยากลม, ลูกกลม, Syn. pill, globule, bullet
pellet[VT] ปั้นเป็นลูกกลม, See also: ยิงก้อนกลม, ปาก้อนกลม, Syn. lapidate
pelletize[VT] ทำให้เป็นลูกกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pellet(เพล'ลิท) n. ก้อนกลมเล็ก ๆ ,ลูกกลม,ลูกหิน,ลูกปืน,เม็ดขี้สัตว์,ลูกปราย,ยาเม็ดกลม vt. ปั้นเป็นลูกกลม,ยิงหรือปาด้วยลูกกลม., See also: pelletize vt. ทำให้เป็นลูกกลม, Syn. ball,sphere,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
pellet(n) ลูกปราย,ยาเม็ดเล็กๆ,ลูกปืน,ลูกหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellet๑. ยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pillet; pilule]๒. เม็ดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelletเม็ดกลมเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fecal pelletเม็ดมูลสัตว์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tapioca Pelletsมันอัดเม็ด มันอัดเม็ดแข็ง [การค้าระหว่างประเทศ]
Actinomadura Pelletieriแอคติโนมาดูราเพลลีเทียริ [การแพทย์]
Snow pellets (soft hail)ลูกปรายหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Ice pelletsลูกปรายน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make heroin pellets.เพื่ออัดบรรจุเฮโรอีน Rio (2006)
25 pellets per of compressed powder heroin.25 เม็ด ต่อ เฮโรฮีนที่อัดบรรจุ. Rio (2006)
He cut open the boy to get the pellets.เขาผ่าท้องเด็ก เพื่อเอาเฮโลอีน Rio (2006)
They're removing their heroin pellets.เอาเฮโลฮีนออกจากท้องเขา Rio (2006)
That's funny because we found your print packed inside one of these heroin pellets.ตลกนะเราเจอลายนิ้วมือคุณ อยู่ในก้อนเฮโลอีนพวกนี้ Rio (2006)
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น Seven Thirty-Seven (2009)
- Blaster, don't drop a pellet. - Too late.ใช่, ใช่แล้วล่ะ G-Force (2009)
I wanted you guys to think of yourselves as more than just balls of fur waiting for your next pellet.- อย่าข่วนสิ - เอาล่ะ นี่สำหรับ สเปคเคิลส์ ดร. G-Force (2009)
- It's your first pellet.- เศษอาหารก้อนแรกไงจ๊ะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Every owl yarps up pellets.ฮูกทุกตัวจะมีการสำรอกเศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
In fact, I think I might have your brothers' first pellets.อันที่จริง ข้าว่าข้าเก็บ เศษอาหารก้อนแรกของพวกพี่ๆ เจ้าไว้นะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Such a big night for this tree. First branching, first pellet.นี่คือคืนสำคัญของบ้านนี้เลยนะ หัดโผครั้งแรก สำรอกครั้งแรก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Keep moving. Lots of pellet picking ahead.เดินต่อไป มีเศษอาหารมากมายข้างหน้าให้พวกเจ้าเก็บ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And welcome to the Pelletorium.และขอต้อนรับเข้าสู่ หุบเขาสำรอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Start picking up those pellets right now.เริ่มเก็บเศษขยะได้แล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
That's right. Think of the joy. Pellets.ใช่ น่าสนุกออก เก็บขยะเนี่ย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Ugh. Other owls' pellets.แหวะ เศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Now this is the kind of pellet you're picking for.เอาล่ะ นี่คือเศษอาหารที่พวกเจ้าจะต้องเก็บ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Pure Ones won't be too happy if you don't let us get to the Pelletorium.รู้ไหมพวกเพียววันส์จะไม่พอใจ ถ้าท่านไม่ให้เรากลับไปหุบเขาสำรอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Boron, Your Majesty, if I understand this correctly Metal Beak is not a myth he's building a slave army of moon-blinked owlets and is planning to conquer the world with magical pellet debris.ขอร้องฝ่าบาท หากข้าเข้าใจถูกต้อง.. เมทัลบีคไม่ใช่แค่เรื่องเล่า.. เขากำลังสร้างกองทัพนก ที่ต้องมนต์จันทรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Pellets? I have no idea.อาหารเม็ดมั้ง? Aerodynamics of Gender (2010)
I had a pellet gun.ผมมีปืนลมกระบอกหนึ่ง Consumed (2010)
For the same reason I was sure when I found rat pellets in the Thanksgiving turkey.ก็เหตุผลเดียวกับตอนที่ หนูเห็นหนูถูกปั้นเป็นก้อน ในไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้า Safe Haven (2010)
So you guys let Pierce boss you around in exchange for paint pellets?พวกคุณยอมให้เพียร์ซเป็นหัวหน้า เพื่อแลกกับกระสุนสีงั้นเหรอ? A Fistful of Paintballs (2011)
That's all I need to do is find some rabbit pellets in there, and I got hantavirus.ที่ผมต้องทำก็คือ แค่หาอาหารกระต่าย ซึ่งผมเป็นโรคไวรัสฮันตา Lekio (2012)
He wrote an influential paper on the theoretical possibility of creating a sustained series of thermonuclear micro-explosions by beaming streams of charged heavy ions at a pellet of Deuterium Tritium propellant.เขาเป็นนักเขียนที่มี ทฤษฏีที่เป็นไปได้ ของการสร้างพลังงานลูกโซ่ เทอร์โมนิวเคลียร์จิ๋ว Fast Times (2012)
It's perfectly restored except for the pellet holes.ซ่อมได้เยี่ยมเลย \ ยกเว้นรอยลูกปรายพวกนี้ Blood Feud (2012)
He's got a couple dozen shotgun pellets in him.เขาโดนลูกปรายยิงสักสองโหลได้มั้ง Blood Feud (2012)
There's a pellet close to his heart, lodged in his pericardium.มีกระสุนนัดนึงอยู่ใกล้หัวใจ มันอยู่ในเยื่อหุ้มหัวใจเขา Blood Feud (2012)
Both you and the victim were hit with shotgun pellets.ทั้งคุณและผู้ตาย ถูกยิงด้วยกระสุนลูกปราย Blood Feud (2012)
You have a shotgun pellet lodged in your heart.พ่อโดนลูกปรายยิงนะ มันอยู่ใกล้หัวใจมากด้วย Blood Feud (2012)
Hodgins says that two days before the victim died, this area was home to cotton candy, uh, shotgun pellets, camels and this gravel, so I'm confident this is the place.ฮ็อดกิ้นบอกว่า2วันก่อนหน้าเหยื่อจะตาย บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ ร้านสายไหมพันก้าน เอ่อ,กระสุนปืนลูกปลาย อูฐและก็ก้อนกรวด The Tiger in the Tale (2012)
Shotgun pellets?กระสุนปืนลูกปรายงั้นหรือ The Tiger in the Tale (2012)
Pure pinewood pellet sawdust.เศษขี้เลื่อยต้นสนบริสุทธิ์ The Good Earth (2012)
Uh, looks like a shotgun pellet.ดูเหมือนเม็ดกระสุนลูกซอง The Red Barn (2013)
A pellet gun maybe?ปืนเม็ดอาจจะ? The Wolf of Wall Street (2013)
No, a pellet gun is gonna hurt him.ไม่มีปืนเม็ดคือจะทำร้ายเขา The Wolf of Wall Street (2013)
The salts were placed in the pipe.Die Pellets wurden in den Luftschacht geworfen. Porcile (1969)
This plug had a metal pipe and it forced the salt to spray out.Der Stöpsel war mit einem Rohr versehen, das die Pellets hinaussprühte. Porcile (1969)
Things aren't going well for you.Die Dinge stehen schlecht, lieber Ciappelletto. The Decameron (1971)
How many people will soon be miserable here?Lieber Ciappelletto, wie viele in dieser Stadt müssen weinen? The Decameron (1971)
Poor Ciappelletto!Armer Ciappelletto. The Decameron (1971)
By the way, I'd like to release Pelletier.- Oh, lassen Sie Raymond Pelletier frei. Flic Story (1975)
Phone. Raymond Pelletier.Raymond Pelletier ist am Telefon. Flic Story (1975)
Raymond Pelletier, the owner.Das ist Raymond Pelletier, der Besitzer. Flic Story (1975)
The same gun killed Pelletier and the bank collector. Buisson again.- Es ist dieselbe Waffe, mit der Pelletier erschossen wurde und der Kassierer. Flic Story (1975)
Prof. Pelletier. Dean Lavergne. Mrs Tanquerelle.Professor Pelletier, Dekan Levergue, Madame Tanquerelle. Dear Inspector (1977)
-Like Cappelletti, the football player?- Wie Cappelletti, der Footballspieler? Fame (1980)
Captain Al Pellet.Kapitän Al PelletSummer Rental (1985)
- Mr Pellet!- Mr PelletSummer Rental (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เลื่อยอัดเม็ด[n. exp.] (khīleūay at met) EN: wood pellet   
เครื่องอัดเม็ด[n. exp.] (khreūang at met) EN: pellet mill ; pellet extruder   
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
กระสุนปืนลม[n. exp.] (krasun peūnlom) EN: air gun pellet   
ลูกกระสุน[n.] (lūk krasun) EN: bullet ; pellet   FR: cartouche [f] ; balle [f] ; plomb [m]
มันสำปะหลังอัดเม็ด[n. exp.] (mansampalang at met) EN: cassava pellets   
สาคูเม็ดเล็ก[n. exp.] (sākhū met lek) EN: small tapioca pellets   

CMU English Pronouncing Dictionary
PELLET    P EH1 L AH0 T
PELLETS    P EH1 L AH0 T S
PELLETT    P EH1 L AH0 T
PELLETED    P EH1 L AH0 T AH0 D
PELLETIER    P EH0 L AH0 T IH1 R
CAPPELLETTI    K AA0 P EH0 L EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellet    (n) pˈɛlɪt (p e1 l i t)
pellets    (n) pˈɛlɪts (p e1 l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, ] red; pellet; powder; cinnabar, #4,215 [Add to Longdo]
弹丸[dàn wán, ㄉㄢˋ ㄨㄢˊ, / ] pellet, #44,477 [Add to Longdo]
铁砂[tiě shā, ㄊㄧㄝˇ ㄕㄚ, / ] shot (in shotgun); pellets, #64,075 [Add to Longdo]
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, / ] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit, #116,364 [Add to Longdo]
小钢球[xiǎo gāng qiú, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄤ ㄑㄧㄡˊ, / ] iron pellet; shrapnel [Add to Longdo]
燃料芯块[rán liào xīn kuài, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄞˋ, / ] fuel pellets [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granulierung {f} [techn.]pelletizer [Add to Longdo]
Graupel {m} | Graupel {pl}ice pellet | ice pellets [Add to Longdo]
Kügelchen {n} (aus Papier) | Kügelchen {pl}pellet | pellets [Add to Longdo]
Schrotkugel {m}pellet [Add to Longdo]
warfpelleted [Add to Longdo]
wirftpellets [Add to Longdo]
Gewölle {n} [zool.]cast; pellet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペレタイジング[, peretaijingu] (n) pelletizing [Add to Longdo]
ペレット[, peretto] (n) pellet [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
紙礫;紙つぶて[かみつぶて, kamitsubute] (n) paper pellet; spitball [Add to Longdo]
石つぶて;石礫[いしつぶて, ishitsubute] (n) throwing stone; sling stone; slingshot; pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
石礫;石れき[せきれき, sekireki] (n) (arch) (See 石礫・いしつぶて) pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
雪あられ;雪霰[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets [Add to Longdo]
凍雨[とうう, touu] (n) (1) winter rain; (2) ice pellet [Add to Longdo]
燃料ペレット[ねんりょうペレット, nenryou peretto] (n) fuel pellet (e.g. nuclear) [Add to Longdo]
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets [Add to Longdo]
顆粒剤[かりゅうざい, karyuuzai] (n) granule; pellet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top