Search result for

pape

(149 entries)
(0.2432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pape-, *pape*
Possible hiragana form: ぱぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paper    [N] กระดาษ, See also: แผ่นกระดาษ, Syn. lamina, sheet
paper    [N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, daily journal, tabloid
paper    [N] สิ่งพิมพ์, See also: เอกสาร, รายงาน, Syn. document, essay, newsprint
paper    [N] ข้อสอบ
paper    [N] กระดาษบุฝาผนัง, See also: วอลเปเปอร์, Syn. wallpaper
paper    [VT] ติดกระดาษบุฝาผนัง, See also: ติดวอลเปเปอร์
paper    [VT] ห่อด้วยกระดาษ, See also: ปิดด้วยกระดาษ
papers    [N] เอกสาร, Syn. documents, report
paper bag    [N] กระเป๋าสตางค์, See also: กระเป๋าเงิน, Syn. carryall
paperback    [N] หนังสือปกอ่อน, Syn. softcover, pocketbook

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper elementไส้กรองชนิดกระดาษ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper jamการติดขัดของกระดาษ, กระดาษติดขัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paper, stateเอกสารสำคัญของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper, tigerเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper, whiteสมุดปกขาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper-dimensionมิติกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papers, secondเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paperกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper airplanesเครื่องบินกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper bag industryอุตสาหกรรมผลิตถุงกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper box industryอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper industryอุตสาหกรรมกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper productsผลิตภัณฑ์กระดาษ [TU Subject Heading]
Paper products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ [TU Subject Heading]
Paper workศิลปะงานกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper, Handmadeกระดาษผลิตด้วยมือ [TU Subject Heading]
Paperbackหนังสือปกอ่อน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paper(เพ'เพอะ) n. กระดาษ, See also: papery adj.
paper clipn. ลวดหนีบกระดาษ
paper currencyn. ธนบัตร
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
paper moneyn. ธนบัตร
paper pulpn. เยื่อกระดาษ
paper shreddern. เครื่องฉีกกระดาษ
paper tapeแถบกระดาษเทปกระดาษเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในสมัยแรก ๆ โดยทั่วไป แถบกระดาษที่เคยนิยมใช้มีขนาดกว้าง 0.75 ถึง 1 นิ้ว แถบกระดาษม้วนหนึ่ง ๆ ยาว 30 - 1000 ฟุต ม้วนอยู่บนล้อวงกลม ลักษณะการบันทึก ใช้วิธีการเจาะเป็นรูกลม ๆ มีความจุประมาณ 10 ล้านตัวอักขระต่อเทป 1 นิ้ว ปัจจุบัน ไม่มีใครรู้จักแล้ว เพราะแก้ไขยาก ใช้ซ้ำไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองมาก ในการอ่านข้อมูลบนแถบกระดาษ ใช้เครื่องอ่านแถบกระดาษ เรียกว่า paper tape reader ในการบันทึก ใช้เครื่องเจาะแถบกระดาษ ซึ่งเรียกว่า paper tape punch ซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง สามารถเจาะได้ประมาณ 10 - 150 แถวต่อวินาที
paper tape punchเครื่องเจาะแถบกระดาษเครื่องเจาะเทปกระดาษหมายถึง เครื่องเจาะแถบกระดาษให้เป็นรู เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เครื่องเจาะนี้จะต้องได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วในการเจาะประมาณ 15 - 150 แถวต่อวินาที ดู paper tape ประกอบ
paper tape readerเครื่องอ่านแถบกระดาษเครื่องอ่านเทปกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการอ่านรูที่เจาะบนแถบกระดาษ แล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านี้ ทำได้โดยใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหารประมวลผลต่อไปดู paper tape ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
paper(adj) ทำด้วยกระดาษ
paper(n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์
paper(vt) ห่อด้วยกระดาษ,ปิดกระดาษ,ใส่กระดาษ
PAPER paper clip(n) ลวดหนีบกระดาษ
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
sandpaper(n) กระดาษทราย
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paper towel (n ) กระดาษเช็ดหน้าแผ่นใหญ่หนา
papermarche[เปเปอร์มาร์เช่] (n) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า papier-mache เป็นการใช้กระดาษที่ไม่ใช้ทำงานประดิษฐ์ (molding materialof waste paper)
See also: S. งานปะติดที่ทำด้วยเศษกระดาษ, A. n/a, R. papier-marche

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of the paper?กระดาษนะหรอ? New Haven Can Wait (2008)
You know on paper you're not yale material.เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้เข้ากับเยลเลย New Haven Can Wait (2008)
I was 9 years old, selling papers out front.ตอนนั้นฉันแค่ 9 ขวบ กำลังขายกระดาษอยู่หน้าร้าน Chuck in Real Life (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
"A photo and planting it in an obscurecollege paper" type either."a photo and planting it in an obscurecollege paper" type either. Adverse Events (2008)
Your first wife had just served you with papers.เมียนายคนแรกก็ให้ใบหย่านาย Birthmarks (2008)
Can you just sign the paperwork?คุณแค่เซ็นเอกสาร Joy (2008)
I want his signature on the paperwork.ผมต้องการให้เขาเซ็นต์รับรองบนเอกสาร Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
All I did was throw a paperweight,because she cut me off.เท่าที่ผมทำก็แค่ขว้างที่ทับกระดาษ เธอตัดบทผม And How Does That Make You Kill? (2008)
- What are these books and papers?หนังสือกับกระดาษพวกนี้คืออะไร? The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
papeLet the paper be signed.
papeThis paper does not absorb ink.
papeLet me read the paper when you have finished with it.
papeThe reporter filed his story just before the paper went to press.
papeWho put this paper here?
papeWhy don't you take your time in finishing your paper?
papeHe is busy correcting test papers.
papeShe laid the paper out on the table.
papeI traded old newspapers for toilet paper.
papeMy aunt wears glasses when she reads the papers.
papeI need a pair of scissors to cut this paper.
papePlease hand in your papers by the last day of this month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลิปหนีบกระดาษ    [N] paper clip
หนังสือสำคัญ    [N] credentials, See also: papers, document
หนังสือพิมพ์    [N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
เอกสาร [N] document, See also: paper, Example: นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา สามารถค้นหาเอกสารได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
เสือกระดาษ [N] paper tiger, Example: จเรตำรวจจะล้างภาพเสือกระดาษออกไปได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทำท่าทีประหนึ่งมีอำนาจมาก แต่ความจริงไม่มี, Notes: (ปาก)
ถุงกระดาษ    [N] paper bag, Example: ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนี้ เขาจะจัดใส่ถุงกระดาษ กระชุ หรือกระสอบวางขายตามร้านเครื่องชำทั่วไป, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ถุงที่พับด้วยกระดาษ
ปกอ่อน    [ADJ] paperback, See also: paperbound, softcover, Example: หนังสือปกอ่อนมีราคาถูกกว่าหนังสือปกแข็ง, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่หุ้มด้วยกระดาษอ่อน
กระดาษ    [N] paper, Example: ชาวบ้านใช้เยื่อสามาทำกระดาษ, Count unit: แผ่น, Thai definition: วัตถุเป็นแผ่นบางๆ โดยมากทำจากใยเปลือกไม้ ฟาง หญ้า หรือ เศษผ้า เป็นต้น ใช้เขียนหรือพิมพ์หนังสือ หรือห่อของและอื่นๆ
กระดาษข่อย    [N] paper made from the fibres of streblus asper, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ทำจากเปลือกข่อย
กระดาษแข็ง    [N] cardboard, See also: paper board, pulp board, millboard, Example: ฉันตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสัตว์หลายชนิดให้น้องเป็นของเล่น, Count unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อาร์ต[n.] (āt) EN: art paper   
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรหมาย[n. exp.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers   
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPE    P EY1 P
PAPER    P EY1 P ER0
PAPESH    P AE1 P IH0 SH
PAPERY    P EY1 P ER0 IY0
PAPERS    P EY1 P ER0 Z
PAPERED    P EY1 P ER0 D
PAPERS'    P EY1 P ER0 Z
PAPER'S    P EY1 P ER0 Z
PAPERBOY    P EY1 P ER0 B AO2 Y
PAPERING    P EY1 P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paper    (v) (p ei1 p @ r)
papers    (v) (p ei1 p @ z)
papered    (v) (p ei1 p @ d)
papering    (v) (p ei1 p @ r i ng)
paperback    (n) (p ei1 p @ b a k)
paperclip    (n) (p ei1 p @ k l i p)
paperless    (j) (p ei1 p @ l i s)
papermill    (n) (p ei1 p @ m i l)
paperwork    (n) (p ei1 p @ w @@ k)
paperbacks    (n) (p ei1 p @ b a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papel; Knötchen {n}; Hautknötchen {n} [med.]papule; mole [Add to Longdo]
Papeete (Hauptstadt von Französisch-Polynesien)Papeete (capital of French Polynesia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
じゃん拳ぽん[じゃんけんぽん, jankenpon] (n) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut [Add to Longdo]
回纹针[huí wén zhēn, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ ㄓㄣ, / ] paper clip [Add to Longdo]
报童[bào tóng, ㄅㄠˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] paperboy [Add to Longdo]
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, / ] paper prayers for the dead burnt at funerals [Add to Longdo]
折纸[zhé zhǐ, ㄓㄜˊ ㄓˇ, / ] paper folding [Add to Longdo]
曲别针[qū bié zhēn, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ ㄓㄣ, / ] paperclip [Add to Longdo]
板纸[bǎn zhǐ, ㄅㄢˇ ㄓˇ, / ] paperboard; board [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] paper mulberry tree [Add to Longdo]
无纸化办公[wú zhǐ huà bàn gōng, ˊ ㄓˇ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] paperless office [Add to Longdo]
碎纸机[suì zhǐ jī, ㄙㄨㄟˋ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] paper shredder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]
レポート[れぽーと, repo-to] report, paper [Add to Longdo]
ロール用紙[ロールようし, ro-ru youshi] roll paper [Add to Longdo]
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
紙詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pape \Pape\, n. [Cf. F. pape, fr. L. papa. See {Pope}.]
     A spiritual father; specifically, the pope. [Obs.]
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  pape [pap]
     pope
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top