Search result for

pals

(49 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pals-, *pals*, pal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palsy[N] อัมพาต, See also: อาการขยับไม่ได้, Syn. paralysis, cerebral palsy
palsy[VT] ทำให้เป็นอัมพาต, See also: ทำให้ง่อย, ทำให้หมดกำลัง
palsy-walsy[ADJ] เป็นมิตร (มักไม่จริงใจ), See also: คุ้นเคยแต่ไม่จริงใจ, Syn. friendly
palsy-walsy[SL] เป็นมิตร (มักใช้กับ with)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palsy(พอล'ซี่) n. อัมพาต, See also: palsied adj
palsy-walsy(แพล'ซีแวลซี่) adj. เป็นมิตร,สนิทสนม

English-Thai: Nontri Dictionary
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palsy, Bell'sอัมพาตเบลล์ [มีความหมายเหมือนกับ facioplegia; palsy, facial; paralysis, facial; prosopoplegia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, bulbarอัมพาตก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, crossed leg; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, facial; facioplegia; paralysis, facial; prosopoplegiaอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก [มีความหมายเหมือนกับ palsy, Bell's] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, peroneal; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy; paralysisอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I'll leave you two pals alone.ปล่อยให้อยู่กันตามลำพังดีกว่า The Princess Bride (1987)
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่ Casualties of War (1989)
You know the boys. All the pals are here.แกรู้จักคนนี้ไหม ยกขโยงมากันทุกคน Goodfellas (1990)
Yeah, me and Sid-man, we're pals.ครับ ผมเป็นเพื่อนกับซิด-แมน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
"Half-Pint Hero And His Peach-Pit Pals.""ฮีโร่กับพีชยักษ์ของเขา" James and the Giant Peach (1996)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
I know you're not a victim of palsy. I don't know why I said that.ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ทำตัวไร้ค่า \ ไม่รู้ว่าวันนั้นฉันพูดออกมาได้ยังไง Show Me Love (1998)
Janie, what happened? We used to be pals. I will sell this house today.เจนนี่ เกิดอะไรขึ้น เราเคยสนิทกันนี่ ฉันจะขายบ้านหลังนี้ วันนี้ American Beauty (1999)
This is when a man needs pals in the mermaids' union.ต้องเป่าปี่เรียกนางเงือกมาช่วยซะแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
- One of his prison fishy pals is from there. - That was quick.ฟิชชี่ พาว เพื่อนนักโทษของเขามากจากที่นั่น ถ้าจะให้เร็ว 21 Grams (2003)
Third Grade, Third Class palsเพื่อนๆ ปี 3 ห้อง 3 Oldboy (2003)
No, it's cool. They're pals.ไม่มีไรหรอก เพื่อนกันทั้งนั้น The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palsBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
palsShe has a few pen pals.
palsI have made several pen pals there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัมพฤกษ์[N] paralysis, See also: palsy, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์กันมากขึ้น, Thai definition: อาการที่แขนขาอ่อนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALS    P AE1 L Z
PALSY    P AO1 L Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pals    (v) (p a1 l z)
palsy    (v) (p oo1 l z ii)
palsied    (v) (p oo1 l z i d)
palsies    (v) (p oo1 l z i z)
palsying    (v) (p oo1 l z i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palstek {m}bowline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
君ら;君等[きみら, kimira] (pn,adj-no) (male) (fam) (See 君・きみ・1) you guys; buddies; pals; you lot [Add to Longdo]
掌骨[しょうこつ, shoukotsu] (n,adj-no) (obsc) (See 中手骨) bones of the palm (esp. the metacarpals, but sometimes also including the carpals) [Add to Longdo]
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month) [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう;ちゅうぶ;ちゅうぶう;ちゅうふ, chuufuu ; chuubu ; chuubuu ; chuufu] (n) palsy; paralysis [Add to Longdo]
脳性小児麻痺[のうせいしょうにまひ, nouseishounimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳性麻痺[のうせいまひ, nouseimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
俳友[はいゆう, haiyuu] (n) (haiku) poetry pals [Add to Longdo]
不随[ふずい, fuzui] (n) paralysis; palsy [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top