Search result for

pâques

(62 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâques-, *pâques*, pâque
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâques มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâques*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opaque[ADJ] มัว, See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง, Syn. dim, cloudy, murky, Ant. transparent, translucent
opaque[ADJ] คลุมเครือ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. obscure, Ant. clear, lucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiopaque; roentgenopaqueทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenopaque; radiopaqueทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque areaพื้นที่ทึบแสง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
opaque projectorเครื่องฉายภาพทึบแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign Bodies, Opaqueการเห็นสิ่งแปลกปลอมที่ทึบแสง [การแพทย์]
Fuzzy Opaqueจอประสาทตาขุ่นขาว [การแพทย์]
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตาถั่ว[N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตะกั่วแดง[N] red lead, See also: minium, vivid red opaque oxide (used chiefly as a pigment), cinnabar, Syn. เสน, Thai definition: สารประกอบประเภทออกไซด์ของตะกั่ว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีแดงเข้ม ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีทา และทำแก้ว
ทึบแสง[V] opaque, See also: dim
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
หีบห่อ[n.] (hīphø) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging   FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[n.] (hø) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton   FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[n.] (hø) EN: [classifier : packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper]   FR: [classificateur : paquets, colis dans un emballage de papier]
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets
แกะห่อ[v. exp.] (kae hø) FR: ouvrir un paquet
แก้ห่อ[v. exp.] (kaē hø) EN: untie a package ; unpack a package   FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
แกะกล่อง[v. exp.] (kae klǿng) FR: ouvrir un paquet
ไม่โปร่งแสง[adj.] (mai prōngsaēng) EN: opaque   FR: opaque
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsai) EN: murky ; opaque   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: parcel post ; parcel ; consignment   FR: colis [m] ; paquet [m]
เรือเดินสมุทร[n.] (reūadoēnsamut) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner   FR: paquebot [m]
เรือควีนแมรี่[X] (Reūa Khwīn Maērī) FR: paquebot Queen Mary [m]
สีทึบ[n. exp.] (sī theup) EN: opaque colour   FR: couleur opaque [f]
ซอง[n.] (søng) EN: [classifier : envelopes ; packs of cigarettes, pack ; package ; case ; packet]   FR: [classificateur : enveloppes ; cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองบุหรี่[n. exp.] (søng burī) EN: cigarette case ; pack of cigarettes ; cigarette pack   FR: paquet de cigarettes [m]
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar   FR: minium [m] ; cinabre [m]
ทึบ[adj.] (theup) EN: opaque   FR: opaque
วันอีสเตอร์[n. exp.] (wan Īstoē) EN: Easter Monday   FR: lundi de Pâques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAQUE    P AE1 K
OPAQUE    OW0 P EY1 K
PAQUET    P AA1 K EY0 T
PAQUIN    P AE1 K W IH2 N
PAQUETTE    P AH0 K EH1 T
CHAPPAQUIDDICK    CH AE2 P AH0 K W IH1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opaque    (j) (ou1 p ei1 k)
opaquely    (a) (ou1 p ei1 k l ii)
opaqueness    (n) (ou1 p ei1 k n @ s)

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペーク[, ope-ku] (n) opaque [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain [Add to Longdo]
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white [Add to Longdo]
濃茶[こいちゃ, koicha] (n) exceptionally dark, opaque matcha [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque [Add to Longdo]
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, / ] opaque white [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  Pâques [pak]
     Easter
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top